EXODUS-SRO.NET

Thẻ Siêu Tốc - Đổi Thẻ Cào Auto - Uy tín Chất Lượng
SRO KIẾM HIỆP MAP 120 - EU & ASIA - D12 srothienbinh.net
EXODUS-SRO.NET
EXODUS-SRO.NET

Trang chủ: http://exodus-sro.net/

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/419010779537083/

Phiên bản: Silkroad Map 120 - Máy chủ: Exodus Sro map 120

Loại Game: Exp: 250x - Drop: 10%

Alpha Test: 17/08/2021 (12h) - Open Beta: 21/08/2021 (01h)

Ngày đăng: 25/08/2021 10:15 PM

  Thông Báo Mới

  EXODUS-SRO.NET PHIÊN BẢN FREE SILK OPEN CHÍNH THỨC 14H Ngày xx/08/2021

   

  Liên hệ với BQT

   Open Chính Thức : 13h 21/08/2021

  ╳✕ Ghost 0s ✕╳ 10h xanh 1h cam

  • Cấp Độ : 120 Asia-Euro
  • Kỹ Năng ∷ 360
  • Item ∷ D13 Sun
  • Rate EXP/SP ∷ ✗250
  • Rate Drop ∷ ✗10
  • Rate Gold ∷ ✗10
  • Trade Gold ∷ ✗2
  • Time ∷ FullTime
  • Khóa Boss Hệ Thống ∷ Khi Đua Top
  • Giới Hạn ∷ 10 Acc ✗ IP - 30 Acc ✗ IP Net
  • Nasun Max ∷ +10
  • Item Max ∷ +12 (2+)
  • Buôn 3 Thành ∷ Trường An ⇆ Đôn Hoàng ⇆ Hòa Điền
  • Trade ∷ Khóa Theo Sau, Out 1s ↷ 60s Đều Mất Hàng


    
  • 1--->4 ∷ 100%
  • 4--->Radom ∷ 40%

    
  • 1--->7 ∷ 100%
  • 7--->Radom ∷ 40%

    
  • 1--->10 ∷ 100% Cần BMM Thường Cấp 1
  • Website Full Chức Năng ...


    
  • Top 1 ∷ 5k silk + Narun + 8 +Title
  • Top 2 ∷ 4k silk + Narun + 5 +Title
  • Top 3 ∷ 3k silk + Narun + 3 +Title
  • TOP 4 ➙ 10 ∷ 700 silk


    
  • Set Sun D10 +12 Blue
  • Pet Nhặt Đồ 3 Ngày
  • 2000 Bình HP ✗ MP
  • 50 DCN ✗ DCN TT
  • 5M SP
  Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online
  Zalo
  Hotline