Sro 4 Phương

Thẻ Siêu Tốc - Đổi Thẻ Cào Auto - Uy tín Chất Lượng
SRO KIẾM HIỆP MAP 120 - EU & ASIA - D12 srothienbinh.net
Sro 4 Phương
Sro 4 Phương

Trang chủ: http://sro4phuong.com/

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/grsrophilong/

Phiên bản: Silkroad Map 120 - Máy chủ: sro 4 phuong

Loại Game: Exp: 200x - Drop: 1%

Alpha Test: 31/07/2021 (08h) - Open Beta: 07/08/2021 (08h)

Ngày đăng: 29/07/2021 06:52 AM

  IP: 103.90.227.237 - Port: 15779

   

  NƠI ANH HÙNG HỘI TỤ


   

   


  ??SRO4PHUONG??
  ?sro4phuong.comThế Giới Mới !
  IP: 103.90.227.237 - Port: 15779
  • Open Chính Thức : 20h 07/08/2021
  • ╳✕ Ghost 0s ✕╳ Full h xanh
  • Cấp Độ : 120 Asia
  • Kỹ Năng ∷ 360
  • Item ∷ D13 Sos - Som
  • Gacha Max ∷ Không
  • Rate EXP/SP ∷ ✗200
  • Rate Drop ∷ ✗1
  • Rate Gold ∷ ✗1
  • Trade Gold ∷ ✗1.5
  • Time ∷ Full Time
  • Giới Hạn ∷ 5Acc ✗ IP - 30 Acc ✗ IP Net
  • Nasun Max ∷ +10
  • Item Max ∷ +12
  • Buôn 5 Thành ∷ Trường An ⇆ Đôn Hoàng ⇆ Hòa Điền
  • Hệ thống :: Online nhận 3sikll/1h
  * Có bảo vệ Tài Khoản
  * Free Gift Sikll
  • Trade ∷ Khóa Theo Sau, Out 1s ↷ 60s Đều Mất Hàng

  • Tỷ Lệ Mix Đồ BMM Thường

  • 1--->4 ∷ 100%
  • 4--->Radom ∷ 40%
  • Tỷ Lệ Mix Đồ BMM VIP

  • 1--->6 ∷ 100%
  • 6--->8 ∷ 30%
  • 8--->12 ∷ Random
  ? Tỷ Lệ Mix Narun Max +10
  • 1--->6 ∷ 100% Cần BMM Thường Cấp 1
  • Website Full Chức Năng ...

  ? Giải Thưởng Đua Top Cấp Độ

  • Top 1 ∷ 5k silk + Nasun Vip + 5 + 1 vũ khí SunD12+8 Tự Chọn
  • Top 2 ∷ 4k silk + Buff vip 1 tuần
  • Top 3 ∷ 2k silk + Buff vip 1 tuần
  • TOP 4 ➙ 10 ∷ 500 silk
  • Hỗ Trợ Chính Thức
  • Set Sun D10 +10 Max Blue
  • Pet Nhặt Đồ 3 Ngày
  • 5000 Bình HP ✗ MP
  • Nasun
  • 50 DCN ✗ DCN TT
  • 3M SP
  Cộng Đồng Quảng Cáo Sro Private Cung Cấp Sro Ổn Định Và Lâu Dài

  Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online
  Zalo
  Hotline