Eldorado

Thẻ Siêu Tốc - Đổi Thẻ Cào Auto - Uy tín Chất Lượng
SRO MA VƯƠNG MAP 150 | Sromoira.info SRO KIM NGƯU Sro Good
Eldorado
Eldorado

Trang chủ: https://eldoradosro.online/index.php

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/Eldorado60cap

Phiên bản: Silkroad Map 60 - Máy chủ: Eldorado

Loại Game: Exp: 1x - Drop: 2%

Alpha Test: 12/07/2023 (12h) - Open Beta: 21/07/2023 (12h)

Ngày đăng: 12/07/2023 04:31 PM


    Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online
    Zalo
    Hotline