Sro Mới Ra - Silkroad Online Private Server | Sromoira.info

SRO KIẾM HIỆP MAP 120 - EU & ASIA - D12 srothienbinh.net SroKimNguu.Net Map 100 - Sromoira.info
Danh sách Sro mới ra của các đối tác
Vip Sro
Alpha Test: 15/06/2022 (18 h)
Alpha Test: 15/06 (18 h)
Open Beta: 25/06/2022 (13 h)
Open Beta: 25/06 (13 h)

Sro Kim Ngưu mới ra tháng 06 2022 - Cap 100 . Item D10

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Kim Ngưu vào 13 ngày 25/06/2022

Trang chủ http://srokimnguu.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro mới ra
Vip Sro
Alpha Test: 06/06/2022 (19 h)
Alpha Test: 06/06 (19 h)
Open Beta: 11/06/2022 (13 h)
Open Beta: 11/06 (13 h)

Sro Kiếm Hiệp mới ra tháng 06 2022 - Cap 120 D12 - Map Jupiter - Ghost 0s - Căng Bằng Class EU và Asia - Map Hot Nhất 2022

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ beta kiếm hiệp vào 13 ngày 11/06/2022

Trang chủ http://srokiemhiep.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 20x - Drop: 2%

Sro Mới Ra

SROTHIENBINH.NET MAP 140 CHINA EURO FREE 50% mới ra tháng 05 2022 - EVENT ĐỘC LẠ ,EVENT SINH TỒN,HIỆU ỨNG KHÔNG LOÈ LOẸT

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ Thiên Bình vào 20 ngày 14/05/2022

Trang chủ http://srothienbinh.net/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 16/06/2022 (19 h)
Alpha Test: 16/06 (19 h)
Open Beta: 26/06/2022 (19 h)
Open Beta: 26/06 (19 h)

SRO BẤT TỬ mới ra tháng 06 2022 - Cấp 100 , Item D10, Asi và EU

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ máy chủ Bất Tử vào 19 ngày 26/06/2022

Trang chủ http://srobattu.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro Mới Ra

Sro Kim Hỏa - Map 120 mới ra tháng 06 2022 - Asi & EU, cân bằng, nhiều tính năng mới lạ, Fam, mix đồ, Job, PVP, D13, Ngoại hình, hiệu ứng đẹp.

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Sro Kim Hỏa vào 15 ngày 18/06/2022

Trang chủ http://srokimhoa.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro Private
Vip Sro
Alpha Test: 30/05/2022 (08 h)
Alpha Test: 30/05 (08 h)
Open Beta: 05/06/2022 (13 h)
Open Beta: 05/06 (13 h)

SRO AWAY mới ra tháng 06 2022 - Map 120 Eu Asi - D13

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Sro Away vào 13 ngày 05/06/2022

Trang chủ http://sroaway.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 20%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 20/03/2022 (19 h)
Alpha Test: 20/03 (19 h)
Open Beta: 26/03/2022 (17 h)
Open Beta: 26/03 (17 h)

Sro Ngũ Hành mới ra tháng 03 2022 - Map 140 Asi - Eu

Game mới ra tháng 03 2022 mở máy chủ Sro Ngũ Hành vào 17 ngày 26/03/2022

Trang chủ http://sronguhanh.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 500x - Drop: 50%

Sro Private
Danh sách Sro mới ra gần đây
8
My-Sro Silkroad Map 150 - Exp 9999x - Drop 5% - MAP 150 D18 FREE SILK CẦY QUỐC GIẢI TRÍ
- Server:My-Sro
- Alpha Test:17/09/2021 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 150
- Open Beta:19/09/2021 (10 h)

My-Sro mới ra tháng 09 2021 - MAP 150 D18 FREE SILK CẦY QUỐC GIẢI TRÍ

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ My-Sro vào 10 ngày 19/09/2021

Trang chủ http://my-sro.com

Phiên bản: Silkroad Map 150

Exp: 9999x - Drop: 5%

Sro lậu
9
Sro Kiếm Hiệp Silkroad Map 120 - Exp 20x - Drop 2% - Cap 120 D12 - Map Jupiter - Ghost 0s - Căng Bằng Class EU và Asia - Map Hot Nhất 2022
- Server:beta kiếm hiệp
- Alpha Test:06/06/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:11/06/2022 (13 h)

Sro Kiếm Hiệp mới ra tháng 06 2022 - Cap 120 D12 - Map Jupiter - Ghost 0s - Căng Bằng Class EU và Asia - Map Hot Nhất 2022

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ beta kiếm hiệp vào 13 ngày 11/06/2022

Trang chủ http://srokiemhiep.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 20x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
10
SROTHIENBINH.NET MAP 140 CHINA EURO FREE 50% Silkroad Map 140 - Exp 300x - Drop 10% - EVENT ĐỘC LẠ ,EVENT SINH TỒN,HIỆU ỨNG KHÔNG LOÈ LOẸT
- Server:Thiên Bình
- Alpha Test:10/05/2022 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:14/05/2022 (20 h)

SROTHIENBINH.NET MAP 140 CHINA EURO FREE 50% mới ra tháng 05 2022 - EVENT ĐỘC LẠ ,EVENT SINH TỒN,HIỆU ỨNG KHÔNG LOÈ LOẸT

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ Thiên Bình vào 20 ngày 14/05/2022

Trang chủ https://srothienbinh.net/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro Mới Ra

Sro Mạnh Hỗ mới ra tháng 05 2021 - Sro Private - Silkroad Private - Map 90 - LKS - KHAI MỞ SRO MÃNH HỔ – MAP 90 Only ASIAN - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 05 2021 mở máy chủ Mạnh Hổ vào 13 ngày 15/05/2021

Trang chủ http://sromanhho.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Private
12
Sro Kim Ngưu Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - Cap 100 . Item D10
- Server:Kim Ngưu
- Alpha Test:15/06/2022 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:25/06/2022 (13 h)
Open Beta hôm qua

Sro Kim Ngưu mới ra tháng 06 2022 - Cap 100 . Item D10

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Kim Ngưu vào 13 ngày 25/06/2022

Trang chủ http://srokimnguu.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
13
SRO THIÊN SỨ Silkroad Map 150 - Exp 900x - Drop 500% - Phiên bản cao cấp và ổn định nhất hiện nay - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:thien ton
- Alpha Test:02/06/2021 (21 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 150
- Open Beta:03/06/2021 (21 h)

SRO THIÊN SỨ mới ra tháng 06 2021 - Phiên bản cao cấp và ổn định nhất hiện nay - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ thien ton vào 21 ngày 03/06/2021

Trang chủ http://srothiensu.com/QUANLY/

Phiên bản: Silkroad Map 150

Exp: 900x - Drop: 500%

Sro lậu
14
đại việt sro Silkroad Map 140 - Exp 150x - Drop 80% - map 140 , item D15
- Server:Đại Việt
- Alpha Test:02/01/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:08/01/2022 (00 h)

đại việt sro mới ra tháng 01 2022 - map 140 , item D15

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Đại Việt vào 00 ngày 08/01/2022

Trang chủ http://daivietsro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 150x - Drop: 80%

Sro Mới Ra
15
SRO BẤT TỬ Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 2% - Cấp 100 , Item D10, Asi và EU
- Server:Máy chủ Bất Tử
- Alpha Test:17/06/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:26/06/2022 (19 h)
Open Beta hôm nay

SRO BẤT TỬ mới ra tháng 06 2022 - Cấp 100 , Item D10, Asi và EU

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Máy chủ Bất Tử vào 19 ngày 26/06/2022

Trang chủ http://srobattu.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
16
Silkroad BachDuong Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 10% - Sro Bạch Dương Map 120 Asian Open Beta xx/06/2022 Đua Top =vnd A/e Nhiệt Huyết Vui Vẻ
- Server:Bạch Dương
- Alpha Test:19/06/2022 (21 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:28/06/2022 (21 h)

Silkroad BachDuong mới ra tháng 06 2022 - Sro Bạch Dương Map 120 Asian Open Beta xx/06/2022 Đua Top =vnd A/e Nhiệt Huyết Vui Vẻ

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Bạch Dương vào 21 ngày 28/06/2022

Trang chủ https://srobachduong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
17
Thiên Long Sro Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - Map 100 - Only Asia
- Server:Thien Long Sro
- Alpha Test:16/06/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:26/06/2022 (20 h)
Open Beta hôm nay

Thiên Long Sro mới ra tháng 06 2022 - Map 100 - Only Asia

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Thien Long Sro vào 20 ngày 26/06/2022

Trang chủ http://thienlongsro.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Private
18
Sro Asian Silkroad Map 140 - Exp 450x - Drop 2% - Sro Asian Cấp 140 - Máy chủ bền vững - MAP ARABIAN
- Server:SroAsian
- Alpha Test:12/08/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:15/08/2021 (13 h)

Sro Asian mới ra tháng 08 2021 - Sro Asian Cấp 140 - Máy chủ bền vững - MAP ARABIAN

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ SroAsian vào 13 ngày 15/08/2021

Trang chủ http://sroasian.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 450x - Drop: 2%

Sro lậu

Sro Kim Hỏa - Map 120 mới ra tháng 06 2022 - Asi & EU, cân bằng, nhiều tính năng mới lạ, Fam, mix đồ, Job, PVP, D13, Ngoại hình, hiệu ứng đẹp.

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Sro Kim Hỏa vào 15 ngày 18/06/2022

Trang chủ http://srokimhoa.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro Private
20
SROROYAL Silkroad Map 120 - Exp 300x - Drop 2% - map 120 D13 Ghost 0s online 3s 1h even mỗi tối
- Server:sroroyal.com
- Alpha Test:12/04/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:17/04/2022 (13 h)

SROROYAL mới ra tháng 04 2022 - map 120 D13 Ghost 0s online 3s 1h even mỗi tối

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ sroroyal.com vào 13 ngày 17/04/2022

Trang chủ http://sroroyal.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
21
Sro Nam Thập Tứ Silkroad Map 100 - Exp 20x - Drop 5% - CAP 100 - D10 - Only Asia - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:namthaptu
- Alpha Test:25/05/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:06/06/2021 (13 h)

Sro Nam Thập Tứ mới ra tháng 06 2021 - CAP 100 - D10 - Only Asia - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ namthaptu vào 13 ngày 06/06/2021

Trang chủ http://namthaptu.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 20x - Drop: 5%

Sro mới ra

SRO SONG HÙNG MAP 120 ONLY ASIAN FREEE G SILK 9999 mới ra tháng 05 2022 - Free G SILK 9999 THÁNH ĐỊA AP TRỞ LẠI HUYỀN THOẠI SĂN BOSS NHẬN SILK ONLINE NHẬN SILK

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ SRO SONG HÙNG vào 01 ngày 28/05/2022

Trang chủ http://srosonghung.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 50%

Sro Mới Ra
23
Sro Thanh Long Silkroad Map 120 - Exp 150x - Drop 10% - Sro Thanh Long - Máp 120 OnlyAsia Nơi Anh Hùng Hội Tụ.!
- Server:sro thanh long
- Alpha Test:11/07/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:18/07/2021 (13 h)

Sro Thanh Long mới ra tháng 07 2021 - Sro Thanh Long - Máp 120 OnlyAsia Nơi Anh Hùng Hội Tụ.!

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ sro thanh long vào 13 ngày 18/07/2021

Trang chủ http://srothanhlong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 150x - Drop: 10%

Sro mới ra
24
Sro Long Vũ Silkroad Map 120 - Exp 250x - Drop 10% - Map 120 Eu Assi Fee 999999
- Server:Máy chủ Sro Long Vũ
- Alpha Test:20/05/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:04/06/2022 (09 h)

Sro Long Vũ mới ra tháng 06 2022 - Map 120 Eu Assi Fee 999999

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Máy chủ Sro Long Vũ vào 09 ngày 04/06/2022

Trang chủ http://srolongvu.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 250x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
25
Sro Ký ức Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 1% - SRO - Tim Lại Ký Ức - Cùng Nhau Phát Triển - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:Sro Tìm Lại Ký Ức
- Alpha Test:10/10/2020 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:18/10/2020 (20 h)

Sro Ký ức mới ra tháng 10 2020 - SRO - Tim Lại Ký Ức - Cùng Nhau Phát Triển - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 10 2020 mở máy chủ Sro Tìm Lại Ký Ức vào 20 ngày 18/10/2020

Trang chủ http://srotimlaikyuc.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 1%

Sro mới ra
26
kyniem-sro Silkroad Map 110 - Exp 50x - Drop 2% - Map 110 , only asian . chuan V.D.C
- Server:Ky Niem
- Alpha Test:06/06/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:18/06/2022 (13 h)

kyniem-sro mới ra tháng 06 2022 - Map 110 , only asian . chuan V.D.C

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Ky Niem vào 13 ngày 18/06/2022

Trang chủ http://kyniem-sro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 50x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
27
Sro Gangster - Khởi Nguồn Đam Mê Silkroad Map 100 - Exp 4x - Drop 2% - SroGangster - Map 100 Only Asia (Ghost 15s).
- Server:SroGangster
- Alpha Test:30/06/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:04/07/2021 (13 h)

Sro Gangster - Khởi Nguồn Đam Mê mới ra tháng 07 2021 - SroGangster - Map 100 Only Asia (Ghost 15s).

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ SroGangster vào 13 ngày 04/07/2021

Trang chủ http://srogangster.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 4x - Drop: 2%

Sro mới ra
28
Sro Kim Hỏa Silkroad Map 120 - Exp 30x - Drop 10% - Map 120 - Asian & Eu - D13 - Chơi không hay Chặt Cu
- Server:Sro Kim Hỏa
- Alpha Test:28/05/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:04/06/2022 (19 h)

Sro Kim Hỏa mới ra tháng 06 2022 - Map 120 - Asian & Eu - D13 - Chơi không hay Chặt Cu

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Sro Kim Hỏa vào 19 ngày 04/06/2022

Trang chủ http://www.srokimhoa.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 30x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
29
SRO PHÁ THIÊN Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 50% - MAP 120 D13 SUN ĐUA TOP 10TR VND EVENT ALPHATEST KIẾM SILK NGẬP MỒM
- Server:Máy chủ Phá Thiên
- Alpha Test:06/04/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:10/04/2022 (13 h)

SRO PHÁ THIÊN mới ra tháng 04 2022 - MAP 120 D13 SUN ĐUA TOP 10TR VND EVENT ALPHATEST KIẾM SILK NGẬP MỒM

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ Máy chủ Phá Thiên vào 13 ngày 10/04/2022

Trang chủ http://srophathien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 50%

Sro mới ra
30
Silkroad BachDuong Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 1% - Sro Bạch Dương Map 105 Asian Open Beta 19h 28/05/2022 Đua Top =vnd A/e Nhiệt Huyết Vui Vẻ
- Server:Bạch Dương
- Alpha Test:22/05/2022 (15 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:28/05/2022 (19 h)

Silkroad BachDuong mới ra tháng 05 2022 - Sro Bạch Dương Map 105 Asian Open Beta 19h 28/05/2022 Đua Top =vnd A/e Nhiệt Huyết Vui Vẻ

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ Bạch Dương vào 19 ngày 28/05/2022

Trang chủ http://srobachduong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 1%

Sro Mới Ra
31
symplysro Silkroad Map 110 - Exp 100x - Drop 10% - sever singapo phiên bản cực hay
- Server:symplysro
- Alpha Test:20/04/2022 (11 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:01/05/2022 (11 h)

symplysro mới ra tháng 05 2022 - sever singapo phiên bản cực hay

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ symplysro vào 11 ngày 01/05/2022

Trang chủ http://simplysro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 100x - Drop: 10%

Sro Private
32
SRO AWAY Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 20% - Map 120 Eu Asi - D13
- Server:Sro Away
- Alpha Test:30/05/2022 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:05/06/2022 (13 h)

SRO AWAY mới ra tháng 06 2022 - Map 120 Eu Asi - D13

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Sro Away vào 13 ngày 05/06/2022

Trang chủ http://sroaway.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 20%

Sro Private
33
srobactrungnam.com Silkroad Map 70 - Exp 1x - Drop 2% - Big up map từ lv 60 lên max lv 70 Asia chuẩn VDC
- Server:Mau chu BacTrungNam
- Alpha Test:05/03/2022 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 70
- Open Beta:14/12/1901 (03 h)

srobactrungnam.com mới ra tháng 12 1901 - Big up map từ lv 60 lên max lv 70 Asia chuẩn VDC

Game mới ra tháng 12 1901 mở máy chủ Mau chu BacTrungNam vào 03 ngày 14/12/1901

Trang chủ http://SroBacTrungNam.com/

Phiên bản: Silkroad Map 70

Exp: 1x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
34
Sro Hắc Miêu Silkroad Map 120 - Exp 400x - Drop 1% - Map 120 Only Asian
- Server:Máy Chủ Hắc Miêu
- Alpha Test:16/05/2022 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:21/05/2022 (13 h)

Sro Hắc Miêu mới ra tháng 05 2022 - Map 120 Only Asian

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ Máy Chủ Hắc Miêu vào 13 ngày 21/05/2022

Trang chủ http://srohacmieu.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 400x - Drop: 1%

Sro Private
35
SRO PHƯỢNG HOÀNG Silkroad Map 140 - Exp 250x - Drop 80% - Map 140 - Skill 140 - Asi/Eu – Item D15 Free 99% - Event hàng ngày
- Server:SRO PHƯỢNG HOÀNG
- Alpha Test:08/11/2021 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:19/11/2021 (13 h)

SRO PHƯỢNG HOÀNG mới ra tháng 11 2021 - Map 140 - Skill 140 - Asi/Eu – Item D15 Free 99% - Event hàng ngày

Game mới ra tháng 11 2021 mở máy chủ SRO PHƯỢNG HOÀNG vào 13 ngày 19/11/2021

Trang chủ http://srophuonghoang.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 250x - Drop: 80%

Sro lậu
36
CON ĐƯỜNG TƠ LỤA PRIVATE Silkroad Map 110 - Exp 32000x - Drop 40% - SRO KY NIEM MÁY CHỦ FREE
- Server:MÁY CHỦ KỶ NIỆM NEW
- Alpha Test:20/04/2022 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:26/04/2022 (13 h)

CON ĐƯỜNG TƠ LỤA PRIVATE mới ra tháng 04 2022 - SRO KY NIEM MÁY CHỦ FREE

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ MÁY CHỦ KỶ NIỆM NEW vào 13 ngày 26/04/2022

Trang chủ http://sro-kyniem.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 32000x - Drop: 40%

Sro Mới Ra
37
[E-SRO] Eternal Silkroad Silkroad Map 110 - Exp 20x - Drop 4% - Cap 110, 5 silk/h, Son A, Son B
- Server:Eternal
- Alpha Test:01/01/1970 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:06/05/2022 (08 h)

[E-SRO] Eternal Silkroad mới ra tháng 05 2022 - Cap 110, 5 silk/h, Son A, Son B

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ Eternal vào 08 ngày 06/05/2022

Trang chủ https://www.eternal-sro.online/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 4%

Sro Private
38
SRO THẦN THOẠI Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 3% - Only CH | Ghost 12s | Cày Cuốc-Săn Boss-Phụ Bản-Event-Online Nhận Silk
- Server:server than thoai
- Alpha Test:09/05/2022 (14 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:12/05/2022 (13 h)

SRO THẦN THOẠI mới ra tháng 05 2022 - Only CH | Ghost 12s | Cày Cuốc-Săn Boss-Phụ Bản-Event-Online Nhận Silk

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ server than thoai vào 13 ngày 12/05/2022

Trang chủ https://srothanthoai.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 3%

Sro Private

HNT Sro mới ra tháng 08 2021 - HNTSro -Map 150 Asia+Eu - Nơi Đam Mê Được Lan Toả.Khẳng định giá trị của sự bền vững và tương lai.

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ HNT Sro vào 13 ngày 14/08/2021

Trang chủ http://hntsro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 150

Exp: 1500x - Drop: 100%

Sro lậu
40
Sro Phục Hưng Silkroad Map 120 - Exp 300x - Drop 5% - Map 120 Eu Assi Free Gif silk F10
- Server:Máy chủ Sro Phục Hưng
- Alpha Test:22/04/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:01/05/2022 (00 h)

Sro Phục Hưng mới ra tháng 05 2022 - Map 120 Eu Assi Free Gif silk F10

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ Máy chủ Sro Phục Hưng vào 00 ngày 01/05/2022

Trang chủ http://srophuchung.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 5%

Sro Mới Ra
41
Sro Song Long Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - NewLand - Vinasro Kết Nối Đam Mê - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:Song long sro
- Alpha Test:02/04/2021 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:07/04/2021 (18 h)

Sro Song Long mới ra tháng 04 2021 - NewLand - Vinasro Kết Nối Đam Mê - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 04 2021 mở máy chủ Song long sro vào 18 ngày 07/04/2021

Trang chủ http://srosonglong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro mới ra
42
Sro Thiên Điểu Silkroad Map 100 - Exp 30x - Drop 10% - Cap 100 Free Silk - D10 - Skill 100 - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:Thiên Điểu Sro
- Alpha Test:28/01/2021 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:31/01/2021 (13 h)

Sro Thiên Điểu mới ra tháng 01 2021 - Cap 100 Free Silk - D10 - Skill 100 - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 01 2021 mở máy chủ Thiên Điểu Sro vào 13 ngày 31/01/2021

Trang chủ http://srothiendieu.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 30x - Drop: 10%

Sro mới ra
43
SRO THẦN THOẠI Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 3% - Only CH | Ghost 12s | Cày Cuốc-Săn Boss-Phụ Bản-Event-Online Nhận Silk
- Server:SroThanThoai
- Alpha Test:09/05/2022 (14 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:12/05/2022 (13 h)

SRO THẦN THOẠI mới ra tháng 05 2022 - Only CH | Ghost 12s | Cày Cuốc-Săn Boss-Phụ Bản-Event-Online Nhận Silk

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ SroThanThoai vào 13 ngày 12/05/2022

Trang chủ https://srothanthoai.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 3%

Sro Lậu
44

SRO 3AE CHÁY BỔNG ĐAM MÊ mới ra tháng 04 2021 - - Map 100 - Item D10 - A1 -A2 -SOS - Máy chủ ổn định - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 04 2021 mở máy chủ sro3ae vào 13 ngày 18/04/2021

Trang chủ http://sro3ae.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 5%

Sro mới ra
45
SroBacTrungNam Silkroad Map 60 - Exp 1x - Drop 1% - MAP 60 asian Sieu pham 2022
- Server:Mau chu BacTrungNam
- Alpha Test:05/03/2022 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 60
- Open Beta:10/03/2022 (10 h)

SroBacTrungNam mới ra tháng 03 2022 - MAP 60 asian Sieu pham 2022

Game mới ra tháng 03 2022 mở máy chủ Mau chu BacTrungNam vào 10 ngày 10/03/2022

Trang chủ http://SroBacTrungNam.com/

Phiên bản: Silkroad Map 60

Exp: 1x - Drop: 1%

Sro Mới Ra
46
Sro Hải Dương Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 1% - Map 120 Asia & Eu D13 SOM Free 90%
- Server:Hải Dương
- Alpha Test:11/04/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:17/04/2022 (13 h)

Sro Hải Dương mới ra tháng 04 2022 - Map 120 Asia & Eu D13 SOM Free 90%

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ Hải Dương vào 13 ngày 17/04/2022

Trang chủ http://srohaiduong.com.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 1%

Sro Private
47
Sro Đại Nam Silkroad Map 120 - Exp 350x - Drop 1% - Ra Mắt Máy Chủ Mới -SRO Đại Nam Free Silk 100%
- Server:dai nam 120
- Alpha Test:19/04/2022 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:23/04/2022 (20 h)

Sro Đại Nam mới ra tháng 04 2022 - Ra Mắt Máy Chủ Mới -SRO Đại Nam Free Silk 100%

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ dai nam 120 vào 20 ngày 23/04/2022

Trang chủ https://srodainam.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 350x - Drop: 1%

Sro Private
48
SRO DH Silkroad Map 110 - Exp 10x - Drop 2% - Cộng Đồng Sro DH - Thỏa Mãn Đam Mê
- Server:DH 105
- Alpha Test:19/04/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:23/04/2022 (13 h)

SRO DH mới ra tháng 04 2022 - Cộng Đồng Sro DH - Thỏa Mãn Đam Mê

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ DH 105 vào 13 ngày 23/04/2022

Trang chủ http://dhsro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro Private
49
Sro Long Thần Silkroad Map 60 - Exp 1x - Drop 1% - Srolongthan.online Map 20 EU+Asia 2acc/pc Open 23/04 Độc Nhất Vô Nhị
- Server:long than 20
- Alpha Test:18/04/2022 (09 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 60
- Open Beta:23/04/2022 (09 h)

Sro Long Thần mới ra tháng 04 2022 - Srolongthan.online Map 20 EU+Asia 2acc/pc Open 23/04 Độc Nhất Vô Nhị

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ long than 20 vào 09 ngày 23/04/2022

Trang chủ http://srolongthan.online/

Phiên bản: Silkroad Map 60

Exp: 1x - Drop: 1%

Sro Private

Infinity Sro VN mới ra tháng 04 2022 - Cap 110 | D11 - Egy B | Chức Năng Trùng Sinh Nhân Vật | Giết Boss Nhặt Silk Không Cần Nạp Thẻ | Chơi Miễn Phí Giải Trí Mùa Hè

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ Infinity vào 00 ngày 18/04/2022

Trang chủ http://sromienphi.xyz/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 500x - Drop: 250%

Sro Private
51
Sro Khai Thiên Silkroad Map 110 - Exp 50x - Drop 1% - 110 - Chuẩn VDC
- Server:Khai Thiên
- Alpha Test:02/04/2022 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:15/04/2022 (13 h)

Sro Khai Thiên mới ra tháng 04 2022 - 110 - Chuẩn VDC

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ Khai Thiên vào 13 ngày 15/04/2022

Trang chủ https://srokhaithien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 50x - Drop: 1%

Sro Mới Ra
52
Sro Phục Hưng Silkroad Map 110 - Exp 50x - Drop 2% - Map 110 Chuẩn Cày Quốc
- Server:Máy chủ Sro Phục Hưng
- Alpha Test:20/03/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:02/04/2022 (09 h)

Sro Phục Hưng mới ra tháng 04 2022 - Map 110 Chuẩn Cày Quốc

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ Máy chủ Sro Phục Hưng vào 09 ngày 02/04/2022

Trang chủ http://srophuchung.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 50x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
53
SRO KHAI THIÊN Silkroad Map 120 - Exp 350x - Drop 10% - 120 EU - ASIA
- Server:Khai Thiên
- Alpha Test:09/02/2022 (21 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:12/02/2022 (20 h)

SRO KHAI THIÊN mới ra tháng 02 2022 - 120 EU - ASIA

Game mới ra tháng 02 2022 mở máy chủ Khai Thiên vào 20 ngày 12/02/2022

Trang chủ https://srokhaithien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 350x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
54
Sro Hắc Long Silkroad Map 60 - Exp 1x - Drop 1% - Map 60 Skill 120 Ngoại Hình D13
- Server:sro hac long 60
- Alpha Test:02/07/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 60
- Open Beta:25/07/2021 (08 h)

Sro Hắc Long mới ra tháng 07 2021 - Map 60 Skill 120 Ngoại Hình D13

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ sro hac long 60 vào 08 ngày 25/07/2021

Trang chủ http://srohaclong.online/

Phiên bản: Silkroad Map 60

Exp: 1x - Drop: 1%

Sro Private
55
Sro Hoài Niệm Silkroad Map 60 - Exp 5x - Drop 2% - SRO TÌNH ANH EM MAP 60 ASI - Nơi Dừng Chân Lý Tưởng - Sro Private - Sro Lậu - Silkroad Online
- Server:Tinh Anh EM
- Alpha Test:06/08/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 60
- Open Beta:14/08/2021 (13 h)

Sro Hoài Niệm mới ra tháng 08 2021 - SRO TÌNH ANH EM MAP 60 ASI - Nơi Dừng Chân Lý Tưởng - Sro Private - Sro Lậu - Silkroad Online

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ Tinh Anh EM vào 13 ngày 14/08/2021

Trang chủ http://hoainiemsro.net/

Phiên bản: Silkroad Map 60

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Private
56
Sro Truyền Kỳ Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 1% - MAP 100 ONLY ASI D10 Sun, Map Samaka , Không Ghost
- Server:sro truyen ky 100
- Alpha Test:01/03/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:06/03/2022 (13 h)

Sro Truyền Kỳ mới ra tháng 03 2022 - MAP 100 ONLY ASI D10 Sun, Map Samaka , Không Ghost

Game mới ra tháng 03 2022 mở máy chủ sro truyen ky 100 vào 13 ngày 06/03/2022

Trang chủ http://srotruyenky.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 1%

Sro mới ra
57
VSRO Huyền Thoại Silkroad Map 120 - Exp 500x - Drop 10% - 120 Free 95%
- Server:Huyền Thoại
- Alpha Test:26/03/2022 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:03/04/2022 (13 h)

VSRO Huyền Thoại mới ra tháng 04 2022 - 120 Free 95%

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ Huyền Thoại vào 13 ngày 03/04/2022

Trang chủ http://vsrohuyenthoai.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 500x - Drop: 10%

Sro Private
58
Sro Quyết Chiến Silkroad Map 120 - Exp 250x - Drop 10% - Cấp 120 - Fam Gold Đổi Silk - Job 24/24
- Server:Quyết Chiến
- Alpha Test:25/12/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:01/01/2022 (19 h)

Sro Quyết Chiến mới ra tháng 01 2022 - Cấp 120 - Fam Gold Đổi Silk - Job 24/24

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Quyết Chiến vào 19 ngày 01/01/2022

Trang chủ http://sroquyetchien120.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 250x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
59
TinhBanSro.Com Silkroad Map 120 - Exp 250x - Drop 10% - Siêu Phẩm Map 120 D13
- Server:máy Chủ TinhBanSro
- Alpha Test:30/03/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:04/04/2022 (00 h)

TinhBanSro.Com mới ra tháng 04 2022 - Siêu Phẩm Map 120 D13

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ máy Chủ TinhBanSro vào 00 ngày 04/04/2022

Trang chủ http://tinhbansro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 250x - Drop: 10%

Sro Private
60
SRO Miền Nam Silkroad Map 90 - Exp 6x - Drop 5% - SRO Miền Nam l Cấp 90 l Only CH l EXP X6,DROP X5 l Free 50% | Cày cuốc 100%
- Server:Mien Nam
- Alpha Test:28/02/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:12/03/2022 (13 h)

SRO Miền Nam mới ra tháng 03 2022 - SRO Miền Nam l Cấp 90 l Only CH l EXP X6,DROP X5 l Free 50% | Cày cuốc 100%

Game mới ra tháng 03 2022 mở máy chủ Mien Nam vào 13 ngày 12/03/2022

Trang chủ http://sromiennam.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 6x - Drop: 5%

Sro Mới Ra
61
SROTHANTHOAI Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - CAP100
- Server:SroThanThoai
- Alpha Test:20/03/2022 (22 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:26/03/2022 (13 h)

SROTHANTHOAI mới ra tháng 03 2022 - CAP100

Game mới ra tháng 03 2022 mở máy chủ SroThanThoai vào 13 ngày 26/03/2022

Trang chủ https://srothanthoai.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
62
Silkroad BachDuong Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - Asian Map 100 cho anh chơi giải trí
- Server:Bạch Dương
- Alpha Test:29/01/2022 (02 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:05/02/2022 (02 h)

Silkroad BachDuong mới ra tháng 02 2022 - Asian Map 100 cho anh chơi giải trí

Game mới ra tháng 02 2022 mở máy chủ Bạch Dương vào 02 ngày 05/02/2022

Trang chủ http://srobachduong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
63
Sro Ngũ Hành Silkroad Map 140 - Exp 500x - Drop 50% - Map 140 Asi - Eu
- Server:Sro Ngũ Hành
- Alpha Test:20/03/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:26/03/2022 (17 h)

Sro Ngũ Hành mới ra tháng 03 2022 - Map 140 Asi - Eu

Game mới ra tháng 03 2022 mở máy chủ Sro Ngũ Hành vào 17 ngày 26/03/2022

Trang chủ http://sronguhanh.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 500x - Drop: 50%

Sro Mới Ra
64
Sro Hắc Phong Silkroad Map 140 - Exp 250x - Drop 5% - Map 140 Only Asia , D15
- Server:máy chủ Hắc Phong
- Alpha Test:21/12/2021 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:27/12/2021 (13 h)

Sro Hắc Phong mới ra tháng 12 2021 - Map 140 Only Asia , D15

Game mới ra tháng 12 2021 mở máy chủ máy chủ Hắc Phong vào 13 ngày 27/12/2021

Trang chủ http://srohacphong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 250x - Drop: 5%

Sro Private
65
Sro Truyền Kỳ Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 1% - MAP 100 ONLY ASI D10 Sun, Map Samaka , Không Ghost
- Server:sro truyen ky 100
- Alpha Test:01/03/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:06/03/2022 (13 h)

Sro Truyền Kỳ mới ra tháng 03 2022 - MAP 100 ONLY ASI D10 Sun, Map Samaka , Không Ghost

Game mới ra tháng 03 2022 mở máy chủ sro truyen ky 100 vào 13 ngày 06/03/2022

Trang chủ http://srotruyenky.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 1%

Sro mới ra
66
Sro Song Kiếm Máp 140 D17 Siêu Hót Silkroad Map 140 - Exp 450x - Drop 10% - Máp 140 OnlyAsia
- Server:Sro Song Kiếm
- Alpha Test:25/08/2021 (09 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:05/09/2021 (13 h)

Sro Song Kiếm Máp 140 D17 Siêu Hót mới ra tháng 09 2021 - Máp 140 OnlyAsia

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ Sro Song Kiếm vào 13 ngày 05/09/2021

Trang chủ http://srosongkiem.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 450x - Drop: 10%

Sro lậu
67
srophanthiet.com Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 2% - Cap 120 .item d13 Only ASI
- Server:Srophanthiet
- Alpha Test:16/03/2022 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:26/03/2022 (08 h)

srophanthiet.com mới ra tháng 03 2022 - Cap 120 .item d13 Only ASI

Game mới ra tháng 03 2022 mở máy chủ Srophanthiet vào 08 ngày 26/03/2022

Trang chủ http://srophanthiet.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
68
Sro Hắc Phong Silkroad Map 140 - Exp 250x - Drop 5% - Map 140 Only Asia , D15
- Server:máy chủ Hắc Phong
- Alpha Test:21/12/2021 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:27/12/2021 (13 h)

Sro Hắc Phong mới ra tháng 12 2021 - Map 140 Only Asia , D15

Game mới ra tháng 12 2021 mở máy chủ máy chủ Hắc Phong vào 13 ngày 27/12/2021

Trang chủ http://srohacphong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 250x - Drop: 5%

Sro lậu
69
srophanthiet.com Silkroad Map 140 - Exp 200x - Drop 2% - Cap 140 .item d15
- Server:Srophanthiet
- Alpha Test:13/03/2022 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:19/03/2022 (13 h)

srophanthiet.com mới ra tháng 03 2022 - Cap 140 .item d15

Game mới ra tháng 03 2022 mở máy chủ Srophanthiet vào 13 ngày 19/03/2022

Trang chủ http://srophanthiet.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 200x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
70
Silkroad Online ( Bản Thế giới ) Silkroad Mobile - Exp 1x - Drop 1% - Phiên Bản Đầu Tiên Của Silkroad Mobile
- Server:Silkroad online
- Alpha Test:17/04/2019 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Mobile
- Open Beta:20/06/2019 (17 h)

Silkroad Online ( Bản Thế giới ) mới ra tháng 06 2019 - Phiên Bản Đầu Tiên Của Silkroad Mobile

Game mới ra tháng 06 2019 mở máy chủ Silkroad online vào 17 ngày 20/06/2019

Trang chủ https://www.silkroadforever.com/en-us/m/index.html

Phiên bản: Silkroad Mobile

Exp: 1x - Drop: 1%

sro mới ra
71
kyniemsro.com Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 10% - Máp 120 D13 SV free 95% Đua Tốp giải thưởng 5tr VND
- Server:Kỷ Niệm Sro
- Alpha Test:04/09/2021 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:11/09/2021 (13 h)

kyniemsro.com mới ra tháng 09 2021 - Máp 120 D13 SV free 95% Đua Tốp giải thưởng 5tr VND

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ Kỷ Niệm Sro vào 13 ngày 11/09/2021

Trang chủ http://kyniemsro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 10%

Sro mới ra
72
SroBacTrungNam Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - Cap 100 Free 100%
- Server:Mau chu BacTrungNam
- Alpha Test:10/02/2022 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:11/02/2022 (12 h)

SroBacTrungNam mới ra tháng 02 2022 - Cap 100 Free 100%

Game mới ra tháng 02 2022 mở máy chủ Mau chu BacTrungNam vào 12 ngày 11/02/2022

Trang chủ http://SroBacTrungNam.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Private
73
Silkroad Song Tử Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - Map 100 only Asian
- Server:Máy chủ SroGeMiNi
- Alpha Test:09/01/2022 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:15/01/2022 (13 h)

Silkroad Song Tử mới ra tháng 01 2022 - Map 100 only Asian

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Máy chủ SroGeMiNi vào 13 ngày 15/01/2022

Trang chủ http://srogemini.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Private
74
JoySroVN Silkroad Map 150 - Exp 500x - Drop 10% - 150 Đẳng Cấp Khác Biệt - Ngang Tầm Thế Giới - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:http://joysrovn.net/
- Alpha Test:08/06/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 150
- Open Beta:12/06/2021 (13 h)

JoySroVN mới ra tháng 06 2021 - 150 Đẳng Cấp Khác Biệt - Ngang Tầm Thế Giới - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ http://joysrovn.net/ vào 13 ngày 12/06/2021

Trang chủ http://joysrovn.net/

Phiên bản: Silkroad Map 150

Exp: 500x - Drop: 10%

Sro lậu
75
PK SRO Silkroad Map 100 - Exp 15x - Drop 3% - mod 100 olny asian iteam Som D10
- Server:máy chủ Pk
- Alpha Test:20/02/2022 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:26/02/2022 (16 h)

PK SRO mới ra tháng 02 2022 - mod 100 olny asian iteam Som D10

Game mới ra tháng 02 2022 mở máy chủ máy chủ Pk vào 16 ngày 26/02/2022

Trang chủ http://pksro.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 15x - Drop: 3%

Sro Private
76
SRO DRAMA Silkroad Map 120 - Exp 30x - Drop 1% - MAP 120 D14 UPDATE lên 130, 150 theo lộ trình
- Server:DRAMA SRO
- Alpha Test:18/12/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:01/01/2022 (11 h)

SRO DRAMA mới ra tháng 01 2022 - MAP 120 D14 UPDATE lên 130, 150 theo lộ trình

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ DRAMA SRO vào 11 ngày 01/01/2022

Trang chủ http://www.srodrama.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 30x - Drop: 1%

Sro mới ra
77
srobatdiet140 Silkroad Map 140 - Exp 500x - Drop 5% - Free 100% cày là có
- Server:Bất Diệt
- Alpha Test:08/01/2022 (23 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:15/01/2022 (13 h)

srobatdiet140 mới ra tháng 01 2022 - Free 100% cày là có

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Bất Diệt vào 13 ngày 15/01/2022

Trang chủ http://srobatdiet.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 500x - Drop: 5%

Sro Mới Ra
78
kyniemsro.com Free SILK Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 5% - 120
- Server:Kỷ Niệm
- Alpha Test:18/11/2021 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:22/01/2022 (13 h)

kyniemsro.com Free SILK mới ra tháng 01 2022 - 120

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Kỷ Niệm vào 13 ngày 22/01/2022

Trang chủ http://kyniemsro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 5%

Sro mới ra
79
sro Khai Thiên Silkroad Map 120 - Exp 10x - Drop 1% - 120 - D13 - Gost 10s - Không buff vip - Không Narsun 25%
- Server:Khai Thiên
- Alpha Test:10/01/2022 (21 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:14/01/2022 (22 h)

sro Khai Thiên mới ra tháng 01 2022 - 120 - D13 - Gost 10s - Không buff vip - Không Narsun 25%

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Khai Thiên vào 22 ngày 14/01/2022

Trang chủ https://srokhaithien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 10x - Drop: 1%

Sro mới ra
80
SRO KIM LONG - NEW VERSION 2022 Silkroad Map 140 - Exp 200x - Drop 200% - MAP 140 - DUNGEON - EVENT HÀNG NGÀY - CỰC VIP
- Server:Kim Long
- Alpha Test:10/01/2022 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:16/01/2022 (13 h)

SRO KIM LONG - NEW VERSION 2022 mới ra tháng 01 2022 - MAP 140 - DUNGEON - EVENT HÀNG NGÀY - CỰC VIP

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Kim Long vào 13 ngày 16/01/2022

Trang chủ http://srokimlong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 200x - Drop: 200%

Sro Mới Ra
81
SRO Chiến Thần Silkroad Map 110 - Exp 20x - Drop 2% - Max LV 110 Only ASIA FREE PVP Ghost 0s | Job Ghost 10s - Đua TOP tặng tiền mặt
- Server:Chiến Thần
- Alpha Test:15/01/2022 (17 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:23/01/2022 (09 h)

SRO Chiến Thần mới ra tháng 01 2022 - Max LV 110 Only ASIA FREE PVP Ghost 0s | Job Ghost 10s - Đua TOP tặng tiền mặt

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Chiến Thần vào 09 ngày 23/01/2022

Trang chủ http://srochienthan.com

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
82
Sro Tứ Quý Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 2% - Only ASIAN 100 FREE SILK
- Server:SRO TỨ QUÝ
- Alpha Test:02/01/2022 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:08/01/2022 (13 h)

Sro Tứ Quý mới ra tháng 01 2022 - Only ASIAN 100 FREE SILK

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ SRO TỨ QUÝ vào 13 ngày 08/01/2022

Trang chủ http://srotuquy.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
83
SROMeta Silkroad Map 110 - Exp 15x - Drop 50% - Map 110 - SON hiệu ứng không thể đẹp hơn
- Server:SROMeta
- Alpha Test:13/01/2022 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:16/01/2022 (13 h)

SROMeta mới ra tháng 01 2022 - Map 110 - SON hiệu ứng không thể đẹp hơn

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ SROMeta vào 13 ngày 16/01/2022

Trang chủ http://srometa.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 15x - Drop: 50%

Sro Mới Ra
84
Silkroad Song Tử Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 5% - Map 120 mod LBB & Samakan
- Server:Máy chủ SroGeMiNi
- Alpha Test:20/12/2021 (17 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:01/01/2022 (13 h)

Silkroad Song Tử mới ra tháng 01 2022 - Map 120 mod LBB & Samakan

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Máy chủ SroGeMiNi vào 13 ngày 01/01/2022

Trang chủ Srogemini.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 5%

Sro Private
85
SRO Miễn Phí Silkroad Map 100 - Exp 20x - Drop 2% - Siêu Phẩm Làng Sro Private Miễn Phí 100% Free 999.999.999 Silk KHÔNG NẠP - CÀY QUỐC LÀ CHÍNH
- Server:SRO MIEN PHI
- Alpha Test:22/09/2021 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:25/09/2021 (13 h)

SRO Miễn Phí mới ra tháng 09 2021 - Siêu Phẩm Làng Sro Private Miễn Phí 100% Free 999.999.999 Silk KHÔNG NẠP - CÀY QUỐC LÀ CHÍNH

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ SRO MIEN PHI vào 13 ngày 25/09/2021

Trang chủ http://sromienphi.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 20x - Drop: 2%

Sro mới ra
86
Sro Miễn Phí 100% Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 10% - Siêu Phẩm Làng Sro Private Miễn Phí 100% KHÔNG NẠP - CÀY CUỐC LÀ CHÍNH - Free Silk 999.999.999
- Server: Sro Miễn Phí
- Alpha Test:11/01/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:15/01/2022 (13 h)

Sro Miễn Phí 100% mới ra tháng 01 2022 - Siêu Phẩm Làng Sro Private Miễn Phí 100% KHÔNG NẠP - CÀY CUỐC LÀ CHÍNH - Free Silk 999.999.999

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Sro Miễn Phí vào 13 ngày 15/01/2022

Trang chủ http://sromienphi.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
87
SROKIMLONG.COM MAP 140 ITEM D21 - UY TÍN ỔN ĐỊNH NHẤT VIỆT NAM Silkroad Map 140 - Exp 200x - Drop 200% - MAP 140 - DUNGEON - EVENT HÀNG NGÀY - CỰC VIP
- Server:Kim Long
- Alpha Test:10/01/2022 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:16/01/2022 (13 h)

SROKIMLONG.COM MAP 140 ITEM D21 - UY TÍN ỔN ĐỊNH NHẤT VIỆT NAM mới ra tháng 01 2022 - MAP 140 - DUNGEON - EVENT HÀNG NGÀY - CỰC VIP

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Kim Long vào 13 ngày 16/01/2022

Trang chủ http://srokimlong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 200x - Drop: 200%

Sro lậu

Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online
Zalo
Hotline