Sro-Good.Pro Map 120 Only Asia Sắp Open Free 70%

SRO- Sparta Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Silkroad Online, Vin Sro, Cap 100, Only Asia Sro Kim Long SRO BÁ VƯƠNG MAP 150 Sro Huỷ Diệt
Sro-Good.Pro Map 120 Only Asia Sắp Open Free 70%
Sro-Good.Pro Map 120 Only Asia Sắp Open Free 70%

Trang chủ: https://sro-good.pro/

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/264853997546673

Phiên bản: Silkroad Map 120 - Máy chủ: Máy Chủ Quốc Tế Good

Loại Game: Exp: 200x - Drop: 20%

Alpha Test: 23/10/2023 (10h) - Open Beta: 28/10/2023 (08h)

Ngày đăng: 23/10/2023 11:06 AM

  Trang chủ : https://sro-good.pro/
  Platest : 22/10/2023 - Openbeta : 28/10/2023
  Thông Tin Máy Chủ
  ✅MAP 120 ONLY ASIA FREE 70%
  ✅MAX ITEM : D13 SOM,SUN
  ✅EXP RATE : 200X
  ✅DROP RATE : X10
  ✅GIỚI HẠN : 10 ÁC TRÊN PC VÀ IP
  ✅GIỚI HẠN JOB : 1 ÁC TRÊN PC
  ✅GIỜ XANH : FULL TIME 24/24
  ✅BUÔN 3 THÀNH : TRƯỜNG AN - ĐÔN HOÀNG - HOÀ ĐIỀN ( KHÔNG KHOÁ AN TOÀN 1 SAO)
  ✅HÀNG ĐẶC BIỆT : 19H30 - 20H00 HẰNG NGÀY
  ✅DROP D12 : QUÁI 111 - 115 TẠI JUPITER
  ✅DROP D13 : QUÁI 116 - 120 TẠI JUPITER VÀ THÀNH ÊU CONSTAN
  ✅KHOÁ TRADE : 00H - 09H00 HẰNG NGÀY
  ?GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP LEVEL ASIA
  ?TOP 1 : 10.000 SILK - NASUN 10 - DANH HIỆU ĐUA TOP 1 ĐỘC QUYỀN
  ?TOP 2 : 7.000 SILK - NASUN 9 - DANH HIỆU ĐUA TOP 2 ĐỘC QUYỀN
  ?TOP 3 : 4.000 SILK - NASUN 8 - DANH HIỆU ĐUA TOP 3 ĐỘC QUYỀN
  ?TOP 4 - 10 : MỖI GIẢI 1500 SILK
  ✅MỖI IP NHẬN 1 GIẢI ( PHÁT HIỆN THU HỒI GIẢI - BLOCK)
  ?GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP
  ?TOP 1 : 10.000 SILK - NASUN 10 - DANH HIỆU ĐUA TOP 1 ĐỘC QUYỀN
  ?TOP 1 : 7.000 SILK - NASUN 9 - DANH HIỆU ĐUA TOP 2 ĐỘC QUYỀN
  ?TOP 1 : 4.000 SILK - NASUN 8 - DANH HIỆU ĐUA TOP 3 ĐỘC QUYỀN
  ?TOP 4 - 10 : MỖI GIẢI 1500 SILK
  ✅MỖI IP NHẬN 1 GIẢI ( PHÁT HIỆN THU HỒI GIẢI - BLOCK)
  ?HỖ TRỢ TÂN THỦ
  ✅SÉT D10 SOM + 7 FULL BLUE,CHỈ SỐ 41%
  ✅4000 BÌNH HP 820
  ✅4000 BÌNH MP 820
  ✅10.000 TÊN ASI,EU
  ✅1 PÉT NHẶT ĐỒ 3 NGÀY
  ✅1 LOG BÚA SỬA CHỮA 11 CÁI
  ✅20 CHÂN CHẠY 100%

  Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ