Silkroad Map 120

SRO SPARTA Thẻ Siêu Tốc - Đổi Thẻ Cào Auto - Uy tín Chất Lượng
SRO QUÝ TỘC BETA BASIC - CAP 90 SRO MA VƯƠNG MAP 140 | Sromoira.info srothienbinh.net
Silkroad Map 120
Danh sách game mới ra hôm nay
Vip Sro
Alpha Test: 09/06/2023 (00 h)
Alpha Test: 09/06 (00 h)
Open Beta: 18/06/2023 (13 h)
Open Beta: 18/06 (13 h)

Thông Tin Máy Chủ - SRO Huyết Long - Map 120 mới ra tháng 06 2023 - Map 120 Fam LBB

Game mới ra tháng 06 2023 mở máy chủ SRO Huyết Long vào 13 ngày 18/06/2023

Trang chủ http://srohuyetlong.com.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 2%

Sro Private
Vip Sro
Alpha Test: 31/05/2023 (13 h)
Alpha Test: 31/05 (13 h)
Open Beta: 04/06/2023 (13 h)
Open Beta: 04/06 (13 h)

SilkRoad Thái Dương mới ra tháng 06 2023 - CAP 110 EU&ASIAN. ITEAM SON D11 . MAP BAGHDAD . FREE F10

Game mới ra tháng 06 2023 mở máy chủ Sro Thái Dương vào 13 ngày 04/06/2023

Trang chủ http://srothaiduong.com.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 4%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 23/05/2023 (20 h)
Alpha Test: 23/05 (20 h)
Open Beta: 28/05/2023 (20 h)
Open Beta: 28/05 (20 h)

srosparta mới ra tháng 05 2023 - Map 100 Lăng Mộ Tần Thủy Hoàng Nguyên Bản Có Eu

Game mới ra tháng 05 2023 mở máy chủ Máy Chủ Sparta vào 20 ngày 28/05/2023

Trang chủ https://srosparta.com

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 20x - Drop: 5%

Sro Lậu
Vip Sro
Alpha Test: 05/04/2023 (13 h)
Alpha Test: 05/04 (13 h)
Open Beta: 15/04/2023 (13 h)
Open Beta: 15/04 (13 h)

Sro Quý Tộc mới ra tháng 04 2023 - Phiên Bản Basic - Cap 90 - Only Asia - Không Ghost - Chuẩn VDC - Dễ Chơi

Game mới ra tháng 04 2023 mở máy chủ QuyToc vào 13 ngày 15/04/2023

Trang chủ http://sroquytoc.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 3x - Drop: 3%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 13/02/2023 (12 h)
Alpha Test: 13/02 (12 h)
Open Beta: 19/02/2023 (13 h)
Open Beta: 19/02 (13 h)

SRO THIÊN BÌNH mới ra tháng 02 2023 - Cấp 160 Item D18 Ngoại Hình Mới Độc Quyền

Game mới ra tháng 02 2023 mở máy chủ Máy Chủ Thiên Bình vào 13 ngày 19/02/2023

Trang chủ http://srothienbinh.net/

Phiên bản:

Exp: 350x - Drop: 10%

Sro Lậu
Vip Sro
Alpha Test: 13/03/2023 (00 h)
Alpha Test: 13/03 (00 h)
Open Beta: 19/03/2023 (19 h)
Open Beta: 19/03 (19 h)

SRO203 mới ra tháng 03 2023 - MAP 120 ASIA - EU PHIÊN BẢN MỚI

Game mới ra tháng 03 2023 mở máy chủ SRO2023 vào 19 ngày 19/03/2023

Trang chủ http://sro2023.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 20x - Drop: 20%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 12/03/2023 (13 h)
Alpha Test: 12/03 (13 h)
Open Beta: 19/03/2023 (13 h)
Open Beta: 19/03 (13 h)

Sro Anh Em MAP 100 mới ra tháng 03 2023 - Cấp 100 Only Asia , Gost 10s , Trang Bị A1 A2 A3 D10

Game mới ra tháng 03 2023 mở máy chủ Sro Anh Em vào 13 ngày 19/03/2023

Trang chủ http://sroanhem.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 4x - Drop: 3%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 13/12/2022 (20 h)
Alpha Test: 13/12 (20 h)
Open Beta: 24/12/2022 (13 h)
Open Beta: 24/12 (13 h)

Sro Ma Vương mới ra tháng 12 2022 - 140 item d15

Game mới ra tháng 12 2022 mở máy chủ Mavuong vào 13 ngày 24/12/2022

Trang chủ http://sromavuong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 150x - Drop: 80%

Sro Private
Danh sách Silkroad Map 120 game mới ra miễn phí hôm nay
9
? ?Thông Tin Máy Chủ - SRO Huyết Long - Map 120 Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 2% - Map 12 Fam LBB
- Server:SRO Huyết Long -
- Alpha Test:09/06/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:18/06/2023 (13 h)
Alapha Test hôm nay

? ?Thông Tin Máy Chủ - SRO Huyết Long - Map 120 mới ra tháng 06 2023 - Map 12 Fam LBB

Game mới ra tháng 06 2023 mở máy chủ SRO Huyết Long - vào 13 ngày 18/06/2023

Trang chủ http://srohuyetlong.com.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 2%

Sro Private
10
SRO VTC 2NET Silkroad Map 120 - Exp 5x - Drop 10% - 120 free f10 d13
- Server:vtc2net
- Alpha Test:13/05/2023 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:21/05/2023 (18 h)

SRO VTC 2NET mới ra tháng 05 2023 - 120 free f10 d13

Game mới ra tháng 05 2023 mở máy chủ vtc2net vào 18 ngày 21/05/2023

Trang chủ http://srovtc2net.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 5x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
11
SroVietNam Silkroad Map 120 - Exp 150x - Drop 50% - Sever Free 100% cày Cuốc Map 120 Không Đua Top !
- Server:Takla Makan
- Alpha Test:26/03/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:01/04/2023 (13 h)

SroVietNam mới ra tháng 04 2023 - Sever Free 100% cày Cuốc Map 120 Không Đua Top !

Game mới ra tháng 04 2023 mở máy chủ Takla Makan vào 13 ngày 01/04/2023

Trang chủ https://srovietnam.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 150x - Drop: 50%

Sro Private
12
SRO AWAY Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 20% - Map 120 Eu Asi - D13
- Server:Sro Away
- Alpha Test:05/03/2023 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:11/03/2023 (19 h)

SRO AWAY mới ra tháng 03 2023 - Map 120 Eu Asi - D13

Game mới ra tháng 03 2023 mở máy chủ Sro Away vào 19 ngày 11/03/2023

Trang chủ http://sroaway.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 20%

Sro Mới Ra
13
Sro Đắc Việt Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 50% - Free F10 Online Nhận Silk Chơi Thả Ga
- Server:srodacviet
- Alpha Test:12/04/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:16/04/2023 (13 h)

Sro Đắc Việt mới ra tháng 04 2023 - Free F10 Online Nhận Silk Chơi Thả Ga

Game mới ra tháng 04 2023 mở máy chủ srodacviet vào 13 ngày 16/04/2023

Trang chủ srodacviet.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 50%

Sro Mới Ra
14
Sro Quyết Chiến Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 10% - Map 120 - Eu & Asi - Free Giftsilk - Drop Gold + trade cao
- Server:Quyết Chiến
- Alpha Test:11/08/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:13/08/2022 (19 h)

Sro Quyết Chiến mới ra tháng 08 2022 - Map 120 - Eu & Asi - Free Giftsilk - Drop Gold + trade cao

Game mới ra tháng 08 2022 mở máy chủ Quyết Chiến vào 19 ngày 13/08/2022

Trang chủ http://sroquyetchien120.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
15
Sro Ngư Long Silkroad Map 120 - Exp 150x - Drop 1% - SRO NGƯ LONG - MAP 120 ITEM D13 | Full Time | Không Khóa Skill | Farm SOX
- Server:Sro Ngư Long
- Alpha Test:20/04/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:14/05/2023 (13 h)

Sro Ngư Long mới ra tháng 05 2023 - SRO NGƯ LONG - MAP 120 ITEM D13 | Full Time | Không Khóa Skill | Farm SOX

Game mới ra tháng 05 2023 mở máy chủ Sro Ngư Long vào 13 ngày 14/05/2023

Trang chủ http://srongulong.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 150x - Drop: 1%

Sro Mới Ra
16
Sro Liên Minh Silkroad Map 120 - Exp 40x - Drop 5% - Sro Liên Minh - Sro Private - Sro Lậu - Sro Mới Ra - Map 120
- Server:Sro Lien Minh
- Alpha Test:15/07/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:18/07/2021 (13 h)

Sro Liên Minh mới ra tháng 07 2021 - Sro Liên Minh - Sro Private - Sro Lậu - Sro Mới Ra - Map 120

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ Sro Lien Minh vào 13 ngày 18/07/2021

Trang chủ http://srolienminh.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 40x - Drop: 5%

Sro mới ra
17
Sro Ngư Long Silkroad Map 120 - Exp 150x - Drop 10% - Map 120, Item D13, Farm Xu, Farm Silk
- Server:Sro Ngư Long
- Alpha Test:20/04/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:29/04/2023 (13 h)

Sro Ngư Long mới ra tháng 04 2023 - Map 120, Item D13, Farm Xu, Farm Silk

Game mới ra tháng 04 2023 mở máy chủ Sro Ngư Long vào 13 ngày 29/04/2023

Trang chủ http://srongulong.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 150x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
18
SRO NEW YORK Silkroad Map 120 - Exp 30000x - Drop 40% - 120 free f10 d13
- Server:NewYork
- Alpha Test:11/04/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:15/04/2023 (13 h)

SRO NEW YORK mới ra tháng 04 2023 - 120 free f10 d13

Game mới ra tháng 04 2023 mở máy chủ NewYork vào 13 ngày 15/04/2023

Trang chủ http://sronewyork.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 30000x - Drop: 40%

Sro Mới Ra
19
Srovdc Silkroad Map 120 - Exp 150x - Drop 2% - Hay hấp dẫn chuẩn vdc
- Server:Vsro
- Alpha Test:09/04/2023 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:15/04/2023 (19 h)

Srovdc mới ra tháng 04 2023 - Hay hấp dẫn chuẩn vdc

Game mới ra tháng 04 2023 mở máy chủ Vsro vào 19 ngày 15/04/2023

Trang chủ Srovdc.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 150x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
20
Sro Hải Phòng Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 50% - SROHAIPHONG.NET - D13 - Đồ cuối Sun - ONLINE NHẬN SILK THEO GIỜ FREE SILK GIFT 999.999 MUA F10
- Server:Sro Hai Phong 120
- Alpha Test:08/08/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:15/08/2021 (13 h)

Sro Hải Phòng mới ra tháng 08 2021 - SROHAIPHONG.NET - D13 - Đồ cuối Sun - ONLINE NHẬN SILK THEO GIỜ FREE SILK GIFT 999.999 MUA F10

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ Sro Hai Phong 120 vào 13 ngày 15/08/2021

Trang chủ http://srohaiphong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 50%

Sro mới ra
21
SRO AE 3 MIỀN - THỜI HOÀNG KIM TRỞ LẠI Silkroad Map 120 - Exp 50x - Drop 2% - D12
- Server:SRO AE 3 MIỀN
- Alpha Test:08/04/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:15/04/2023 (13 h)

SRO AE 3 MIỀN - THỜI HOÀNG KIM TRỞ LẠI mới ra tháng 04 2023 - D12

Game mới ra tháng 04 2023 mở máy chủ SRO AE 3 MIỀN vào 13 ngày 15/04/2023

Trang chủ Http://www.sroae3mien.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 50x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
22
Sro Đông Nam Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 2% - Đông Nam - Khẳng Định Bản Lĩnh Anh Hùng - Map 120 Only Asia (Ghost 0s) SOM, SUN.
- Server:sro dong nam 120
- Alpha Test:26/09/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:02/10/2021 (13 h)

Sro Đông Nam mới ra tháng 10 2021 - Đông Nam - Khẳng Định Bản Lĩnh Anh Hùng - Map 120 Only Asia (Ghost 0s) SOM, SUN.

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ sro dong nam 120 vào 13 ngày 02/10/2021

Trang chủ http://srodongnam.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 2%

Sro mới ra
23
SRO LONG NHÂN Silkroad Map 120 - Exp 300x - Drop 10% - Cấp độ 120 item d13
- Server:Sro Long Nhân
- Alpha Test:29/03/2023 (23 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:02/04/2023 (00 h)

SRO LONG NHÂN mới ra tháng 04 2023 - Cấp độ 120 item d13

Game mới ra tháng 04 2023 mở máy chủ Sro Long Nhân vào 00 ngày 02/04/2023

Trang chủ https://srolongnhan.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro Private
24
Sro Khổng Tử Silkroad Map 120 - Exp 5x - Drop 5% - Map 120 mod LBB & Samakan
- Server:Sro Khổng Tử
- Alpha Test:10/03/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:19/03/2023 (19 h)

Sro Khổng Tử mới ra tháng 03 2023 - Map 120 mod LBB & Samakan

Game mới ra tháng 03 2023 mở máy chủ Sro Khổng Tử vào 19 ngày 19/03/2023

Trang chủ Srokhongtu.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 5x - Drop: 5%

Sro Mới Ra
25
Sro Ba Miền Silkroad Map 120 - Exp 50x - Drop 1% - Map 120 - Asi + EU - D13 - Đua Top Nhận TIền Mặt - Thu Hồi Silk = Giá Nạp
- Server:Ba Miền
- Alpha Test:26/02/2023 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:04/03/2023 (13 h)

Sro Ba Miền mới ra tháng 03 2023 - Map 120 - Asi + EU - D13 - Đua Top Nhận TIền Mặt - Thu Hồi Silk = Giá Nạp

Game mới ra tháng 03 2023 mở máy chủ Ba Miền vào 13 ngày 04/03/2023

Trang chủ srobamien.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 50x - Drop: 1%

Sro Mới Ra
26
Sro Liên Minh Silkroad Map 120 - Exp 30x - Drop 5% - Cap 120 Đồ D13 với sự kết hợp giữa 2 server Sro Kim Ngưu + Sro Đam Mê
- Server:Liên Minh
- Alpha Test:18/01/2023 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:31/01/2023 (19 h)

Sro Liên Minh mới ra tháng 01 2023 - Cap 120 Đồ D13 với sự kết hợp giữa 2 server Sro Kim Ngưu + Sro Đam Mê

Game mới ra tháng 01 2023 mở máy chủ Liên Minh vào 19 ngày 31/01/2023

Trang chủ http://srolienminh.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 30x - Drop: 5%

Sro Mới Ra
27
SroVietNam Silkroad Map 120 - Exp 250x - Drop 10% - SROVIETNAM.COM MAP 120 EU+CH GHOST 0S -JOB 10S- KHÔNG GIỚI HẠNG GIẢI TOP 5TR OPEN 13H NGÀY 05/03/202
- Server:Takla Makan
- Alpha Test:01/03/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:05/03/2023 (13 h)

SroVietNam mới ra tháng 03 2023 - SROVIETNAM.COM MAP 120 EU+CH GHOST 0S -JOB 10S- KHÔNG GIỚI HẠNG GIẢI TOP 5TR OPEN 13H NGÀY 05/03/202

Game mới ra tháng 03 2023 mở máy chủ Takla Makan vào 13 ngày 05/03/2023

Trang chủ http://srovietnam.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 250x - Drop: 10%

Sro Lậu
28
SROROYAL Silkroad Map 120 - Exp 300x - Drop 2% - map 120 D13 Ghost 0s online 3s 1h even mỗi tối
- Server:sroroyal.com
- Alpha Test:12/04/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:17/04/2022 (13 h)

SROROYAL mới ra tháng 04 2022 - map 120 D13 Ghost 0s online 3s 1h even mỗi tối

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ sroroyal.com vào 13 ngày 17/04/2022

Trang chủ http://sroroyal.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
29
SROTHIENBINH.NET MAP 120 FREE SILK F10 Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 10% - cấp 120 item D13
- Server:Sro Thiên Bình
- Alpha Test:22/08/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:27/08/2022 (13 h)

SROTHIENBINH.NET MAP 120 FREE SILK F10 mới ra tháng 08 2022 - cấp 120 item D13

Game mới ra tháng 08 2022 mở máy chủ Sro Thiên Bình vào 13 ngày 27/08/2022

Trang chủ http://srothienbinh.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
30
SROTHIENBINH.NET Map 120 China Euro Free 70% Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 10% - cấp 120 item D13
- Server:Sro Thiên Bình
- Alpha Test:22/08/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:27/08/2022 (13 h)

SROTHIENBINH.NET Map 120 China Euro Free 70% mới ra tháng 08 2022 - cấp 120 item D13

Game mới ra tháng 08 2022 mở máy chủ Sro Thiên Bình vào 13 ngày 27/08/2022

Trang chủ http://srothienbinh.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 10%

Sro mới ra
31
Sro Liên Minh Silkroad Map 120 - Exp 30x - Drop 5% - Cap 120 Đồ D13 với sự kết hợp giữa 2 server Sro Kim Ngưu + Sro Đam Mê
- Server:Liên Minh
- Alpha Test:18/01/2023 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:31/01/2023 (19 h)

Sro Liên Minh mới ra tháng 01 2023 - Cap 120 Đồ D13 với sự kết hợp giữa 2 server Sro Kim Ngưu + Sro Đam Mê

Game mới ra tháng 01 2023 mở máy chủ Liên Minh vào 19 ngày 31/01/2023

Trang chủ https://srolienminh.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 30x - Drop: 5%

Sro Mới Ra
32
SRO AE - Huyền Thoại Trở Lại - Kết Nối Đam Mê Silkroad Map 120 - Exp 500x - Drop 1% - Map 120 - Only Asian
- Server:SRO AE
- Alpha Test:01/01/1970 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:01/02/2023 (19 h)

SRO AE - Huyền Thoại Trở Lại - Kết Nối Đam Mê mới ra tháng 02 2023 - Map 120 - Only Asian

Game mới ra tháng 02 2023 mở máy chủ SRO AE vào 19 ngày 01/02/2023

Trang chủ http://www.sroae.com.vn

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 500x - Drop: 1%

Sro Mới Ra
33
Sro Khai Thiên Silkroad Map 120 - Exp 300x - Drop 10% - 120 PVP asia - EU
- Server:Máy chủ khai thiên
- Alpha Test:02/11/2021 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:06/11/2021 (10 h)

Sro Khai Thiên mới ra tháng 11 2021 - 120 PVP asia - EU

Game mới ra tháng 11 2021 mở máy chủ Máy chủ khai thiên vào 10 ngày 06/11/2021

Trang chủ https://srokhaithien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro mới ra
34
SRO PHÁ THIÊN Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 50% - MAP 120 D13 SUN ĐUA TOP 10TR VND EVENT ALPHATEST KIẾM SILK NGẬP MỒM
- Server:Máy chủ Phá Thiên
- Alpha Test:06/04/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:10/04/2022 (13 h)

SRO PHÁ THIÊN mới ra tháng 04 2022 - MAP 120 D13 SUN ĐUA TOP 10TR VND EVENT ALPHATEST KIẾM SILK NGẬP MỒM

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ Máy chủ Phá Thiên vào 13 ngày 10/04/2022

Trang chủ http://srophathien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 50%

Sro mới ra
35
SRO AWAY Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 20% - Map 120 Eu Asi - D13
- Server:Sro Away
- Alpha Test:30/05/2022 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:05/06/2022 (13 h)

SRO AWAY mới ra tháng 06 2022 - Map 120 Eu Asi - D13

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Sro Away vào 13 ngày 05/06/2022

Trang chủ http://sroaway.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 20%

Sro Private
36
Sro Tiểu Quỷ Silkroad Map 120 - Exp 59x - Drop 1% - Item Sun D13
- Server:Sro Tiểu Quỷ
- Alpha Test:23/12/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:01/01/2023 (19 h)

Sro Tiểu Quỷ mới ra tháng 01 2023 - Item Sun D13

Game mới ra tháng 01 2023 mở máy chủ Sro Tiểu Quỷ vào 19 ngày 01/01/2023

Trang chủ Http://www.srotieuquy.net

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 59x - Drop: 1%

Sro Private
37
VSRO 120 Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 5% - Map 120 D13 EU ASI Free SILK 100%
- Server:VSRO
- Alpha Test:15/12/2022 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:18/12/2022 (13 h)

VSRO 120 mới ra tháng 12 2022 - Map 120 D13 EU ASI Free SILK 100%

Game mới ra tháng 12 2022 mở máy chủ VSRO vào 13 ngày 18/12/2022

Trang chủ http://vsro120.online/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 5%

Sro Mới Ra
38
Ngoa long sro Silkroad Map 120 - Exp 39x - Drop 2% - Item Sun D13
- Server: Ngọa Long
- Alpha Test:05/12/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:16/12/2022 (19 h)

Ngoa long sro mới ra tháng 12 2022 - Item Sun D13

Game mới ra tháng 12 2022 mở máy chủ Ngọa Long vào 19 ngày 16/12/2022

Trang chủ Http://www.ngoalongsro.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 39x - Drop: 2%

Sro Private
39
Sro Đông Hải Silkroad Map 120 - Exp 300x - Drop 30% - Map 120 EU - Asia
- Server:Đông Hải
- Alpha Test:05/12/2022 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:10/12/2022 (13 h)

Sro Đông Hải mới ra tháng 12 2022 - Map 120 EU - Asia

Game mới ra tháng 12 2022 mở máy chủ Đông Hải vào 13 ngày 10/12/2022

Trang chủ http://srodonghai.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 30%

Sro Mới Ra
40
Silkroad Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 10% - Item Sun D13
- Server:SilkRoad Ngọa Long
- Alpha Test:16/08/2022 (22 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:26/08/2022 (20 h)

Silkroad mới ra tháng 08 2022 - Item Sun D13

Game mới ra tháng 08 2022 mở máy chủ SilkRoad Ngọa Long vào 20 ngày 26/08/2022

Trang chủ http://ngoalongsro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 10%

Sro Private
41
Sro Tranh Đấu Silkroad Map 120 - Exp 50x - Drop 50% - Free HP MP Búa Sửa Chữa Đua Top 10Tr VND
- Server:Máy Chủ Tranh Đấu
- Alpha Test:04/11/2022 (17 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:13/11/2022 (13 h)

Sro Tranh Đấu mới ra tháng 11 2022 - Free HP MP Búa Sửa Chữa Đua Top 10Tr VND

Game mới ra tháng 11 2022 mở máy chủ Máy Chủ Tranh Đấu vào 13 ngày 13/11/2022

Trang chủ http://srotranhdau.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 50x - Drop: 50%

Sro Mới Ra

Sro Kim Hỏa - Map 120 mới ra tháng 06 2022 - Asi & EU, cân bằng, nhiều tính năng mới lạ, Fam, mix đồ, Job, PVP, D13, Ngoại hình, hiệu ứng đẹp.

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Sro Kim Hỏa vào 15 ngày 18/06/2022

Trang chủ http://srokimhoa.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro Private
43
Sro Ba Miền Silkroad Map 120 - Exp 1000x - Drop 100% - Map 120 - EU & Asi - Free 100%
- Server:Ba Mièn
- Alpha Test:01/11/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:05/11/2022 (18 h)

Sro Ba Miền mới ra tháng 11 2022 - Map 120 - EU & Asi - Free 100%

Game mới ra tháng 11 2022 mở máy chủ Ba Mièn vào 18 ngày 05/11/2022

Trang chủ http://srobamien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 1000x - Drop: 100%

Sro Mới Ra
44
Sro Thanh Long Silkroad Map 120 - Exp 150x - Drop 10% - Sro Thanh Long - Máp 120 OnlyAsia Nơi Anh Hùng Hội Tụ.!
- Server:sro thanh long
- Alpha Test:11/07/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:18/07/2021 (13 h)

Sro Thanh Long mới ra tháng 07 2021 - Sro Thanh Long - Máp 120 OnlyAsia Nơi Anh Hùng Hội Tụ.!

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ sro thanh long vào 13 ngày 18/07/2021

Trang chủ http://srothanhlong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 150x - Drop: 10%

Sro mới ra
45
Sro Long Phụng Silkroad Map 120 - Exp 300x - Drop 5% - Map 120 D13 EU ASI Free F10 999999 GitfSilk
- Server:Long Phụng
- Alpha Test:17/10/2022 (09 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:22/10/2022 (13 h)

Sro Long Phụng mới ra tháng 10 2022 - Map 120 D13 EU ASI Free F10 999999 GitfSilk

Game mới ra tháng 10 2022 mở máy chủ Long Phụng vào 13 ngày 22/10/2022

Trang chủ http://srolongphung.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 5%

Sro Private
46
SRO HUYẾT LONG Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 2% - Đẳng Cấp Mãi Mãi - Kết Nối Đam Mê - MAP 120 D13 ASI-EU - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:huyet long sro
- Alpha Test:07/06/2021 (01 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:12/06/2021 (13 h)

SRO HUYẾT LONG mới ra tháng 06 2021 - Đẳng Cấp Mãi Mãi - Kết Nối Đam Mê - MAP 120 D13 ASI-EU - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ huyet long sro vào 13 ngày 12/06/2021

Trang chủ http://srohuyetlong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 2%

Sro mới ra
47
Srokieuhung.com Silkroad Map 120 - Exp 250x - Drop 2% - Map 120 Free F10 Online nhận 5s 1h open 19h 22/10/2022
- Server:SroKieuHung
- Alpha Test:17/10/2022 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:22/10/2022 (19 h)

Srokieuhung.com mới ra tháng 10 2022 - Map 120 Free F10 Online nhận 5s 1h open 19h 22/10/2022

Game mới ra tháng 10 2022 mở máy chủ SroKieuHung vào 19 ngày 22/10/2022

Trang chủ http://srokieuhung.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 250x - Drop: 2%

Sro Mới Ra

SRO SONG HÙNG MAP 120 ONLY ASIAN FREEE G SILK 9999 mới ra tháng 05 2022 - Free G SILK 9999 THÁNH ĐỊA AP TRỞ LẠI HUYỀN THOẠI SĂN BOSS NHẬN SILK ONLINE NHẬN SILK

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ SRO SONG HÙNG vào 01 ngày 28/05/2022

Trang chủ http://srosonghung.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 50%

Sro Mới Ra
49
Silkroad Silkroad Map 120 - Exp 400x - Drop 4% - Item Sun D13
- Server:SilkRoad Ngọa Long
- Alpha Test:01/01/1970 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:17/09/2022 (20 h)

Silkroad mới ra tháng 09 2022 - Item Sun D13

Game mới ra tháng 09 2022 mở máy chủ SilkRoad Ngọa Long vào 20 ngày 17/09/2022

Trang chủ http://ngoalongsro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 400x - Drop: 4%

Sro Private
50
Sro Song Hùng Silkroad Map 120 - Exp 5x - Drop 40% - Free HP MP Đua Top 5tr VND Event Ngập Mồm Tự Động Hàng Ngày
- Server:Máy Chủ Song Hùng
- Alpha Test:23/08/2022 (02 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:28/08/2022 (13 h)

Sro Song Hùng mới ra tháng 08 2022 - Free HP MP Đua Top 5tr VND Event Ngập Mồm Tự Động Hàng Ngày

Game mới ra tháng 08 2022 mở máy chủ Máy Chủ Song Hùng vào 13 ngày 28/08/2022

Trang chủ http://srosonghung.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 5x - Drop: 40%

Sro Mới Ra
51
Electus-Sro Silkroad Map 120 - Exp 300x - Drop 20% - electus-sro.com Sv Free 80% Máp 120 D13 Dành Cho Anh Em Đam Mê Máp 120
- Server:electus vn sro
- Alpha Test:19/07/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:25/07/2021 (13 h)

Electus-Sro mới ra tháng 07 2021 - electus-sro.com Sv Free 80% Máp 120 D13 Dành Cho Anh Em Đam Mê Máp 120

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ electus vn sro vào 13 ngày 25/07/2021

Trang chủ http://electus-sro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 20%

Sro mới ra
52
Sro Phong Vân Silkroad Map 120 - Exp 300x - Drop 2% - SRO Phong Vân - Nơi Dừng Chân Của Các Con Nghiện
- Server:sro phong van 120
- Alpha Test:19/09/2021 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:25/09/2021 (13 h)

Sro Phong Vân mới ra tháng 09 2021 - SRO Phong Vân - Nơi Dừng Chân Của Các Con Nghiện

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ sro phong van 120 vào 13 ngày 25/09/2021

Trang chủ http://phongvansro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 2%

Sro mới ra

Sro Đại Bàng mới ra tháng 08 2022 - - Hệ thống chống D-dos cao - Hệ thống trade và rate gold đã điều chỉnh cực kỳ phù hợp để cho sever d

Game mới ra tháng 08 2022 mở máy chủ Đại Bàng vào 19 ngày 06/08/2022

Trang chủ http://srodaibang.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 50%

Sro Lậu
54
Sro Kiếm Hiệp Silkroad Map 120 - Exp 20x - Drop 2% - Cap 120 D12 - Map Jupiter - Ghost 0s - Căng Bằng Class EU và Asia - Map Hot Nhất 2022
- Server:beta kiếm hiệp
- Alpha Test:06/06/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:11/06/2022 (13 h)

Sro Kiếm Hiệp mới ra tháng 06 2022 - Cap 120 D12 - Map Jupiter - Ghost 0s - Căng Bằng Class EU và Asia - Map Hot Nhất 2022

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ beta kiếm hiệp vào 13 ngày 11/06/2022

Trang chủ http://srokiemhiep.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 20x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
55
SRO FREE Silkroad Map 120 - Exp 9999x - Drop 10% - FREE SILK FAM AP ĐỒ NÂNG CẤP 3 CẤP ĐỘ
- Server:KY NIỆM
- Alpha Test:01/07/2022 (07 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:03/07/2022 (07 h)

SRO FREE mới ra tháng 07 2022 - FREE SILK FAM AP ĐỒ NÂNG CẤP 3 CẤP ĐỘ

Game mới ra tháng 07 2022 mở máy chủ KY NIỆM vào 07 ngày 03/07/2022

Trang chủ sro-kyniem.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 9999x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
56
Silkroad BachDuong Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 10% - Sro Bạch Dương Map 120 Asian Open Beta xx/06/2022 Đua Top =vnd A/e Nhiệt Huyết Vui Vẻ
- Server:Bạch Dương
- Alpha Test:19/06/2022 (21 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:28/06/2022 (21 h)

Silkroad BachDuong mới ra tháng 06 2022 - Sro Bạch Dương Map 120 Asian Open Beta xx/06/2022 Đua Top =vnd A/e Nhiệt Huyết Vui Vẻ

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Bạch Dương vào 21 ngày 28/06/2022

Trang chủ https://srobachduong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
57
Sro Long Vũ Silkroad Map 120 - Exp 250x - Drop 10% - Map 120 Eu Assi Fee 999999
- Server:Máy chủ Sro Long Vũ
- Alpha Test:20/05/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:04/06/2022 (09 h)

Sro Long Vũ mới ra tháng 06 2022 - Map 120 Eu Assi Fee 999999

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Máy chủ Sro Long Vũ vào 09 ngày 04/06/2022

Trang chủ http://srolongvu.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 250x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
58
Sro Hắc Miêu Silkroad Map 120 - Exp 400x - Drop 1% - Map 120 Only Asian
- Server:Máy Chủ Hắc Miêu
- Alpha Test:16/05/2022 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:21/05/2022 (13 h)

Sro Hắc Miêu mới ra tháng 05 2022 - Map 120 Only Asian

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ Máy Chủ Hắc Miêu vào 13 ngày 21/05/2022

Trang chủ http://srohacmieu.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 400x - Drop: 1%

Sro Private
59
Sro Phục Hưng Silkroad Map 120 - Exp 300x - Drop 5% - Map 120 Eu Assi Free Gif silk F10
- Server:Máy chủ Sro Phục Hưng
- Alpha Test:22/04/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:01/05/2022 (00 h)

Sro Phục Hưng mới ra tháng 05 2022 - Map 120 Eu Assi Free Gif silk F10

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ Máy chủ Sro Phục Hưng vào 00 ngày 01/05/2022

Trang chủ http://srophuchung.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 5%

Sro Mới Ra
60
Sro Hải Dương Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 1% - Map 120 Asia & Eu D13 SOM Free 90%
- Server:Hải Dương
- Alpha Test:11/04/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:17/04/2022 (13 h)

Sro Hải Dương mới ra tháng 04 2022 - Map 120 Asia & Eu D13 SOM Free 90%

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ Hải Dương vào 13 ngày 17/04/2022

Trang chủ http://srohaiduong.com.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 1%

Sro Private
61
Sro Đại Nam Silkroad Map 120 - Exp 350x - Drop 1% - Ra Mắt Máy Chủ Mới -SRO Đại Nam Free Silk 100%
- Server:dai nam 120
- Alpha Test:19/04/2022 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:23/04/2022 (20 h)

Sro Đại Nam mới ra tháng 04 2022 - Ra Mắt Máy Chủ Mới -SRO Đại Nam Free Silk 100%

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ dai nam 120 vào 20 ngày 23/04/2022

Trang chủ https://srodainam.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 350x - Drop: 1%

Sro Private
62
SRO KHAI THIÊN Silkroad Map 120 - Exp 350x - Drop 10% - 120 EU - ASIA
- Server:Khai Thiên
- Alpha Test:09/02/2022 (21 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:12/02/2022 (20 h)

SRO KHAI THIÊN mới ra tháng 02 2022 - 120 EU - ASIA

Game mới ra tháng 02 2022 mở máy chủ Khai Thiên vào 20 ngày 12/02/2022

Trang chủ https://srokhaithien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 350x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
63
VSRO Huyền Thoại Silkroad Map 120 - Exp 500x - Drop 10% - 120 Free 95%
- Server:Huyền Thoại
- Alpha Test:26/03/2022 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:03/04/2022 (13 h)

VSRO Huyền Thoại mới ra tháng 04 2022 - 120 Free 95%

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ Huyền Thoại vào 13 ngày 03/04/2022

Trang chủ http://vsrohuyenthoai.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 500x - Drop: 10%

Sro Private
64
TinhBanSro.Com Silkroad Map 120 - Exp 250x - Drop 10% - Siêu Phẩm Map 120 D13
- Server:máy Chủ TinhBanSro
- Alpha Test:30/03/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:04/04/2022 (00 h)

TinhBanSro.Com mới ra tháng 04 2022 - Siêu Phẩm Map 120 D13

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ máy Chủ TinhBanSro vào 00 ngày 04/04/2022

Trang chủ http://tinhbansro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 250x - Drop: 10%

Sro Private
65
srophanthiet.com Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 2% - Cap 120 .item d13 Only ASI
- Server:Srophanthiet
- Alpha Test:16/03/2022 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:26/03/2022 (08 h)

srophanthiet.com mới ra tháng 03 2022 - Cap 120 .item d13 Only ASI

Game mới ra tháng 03 2022 mở máy chủ Srophanthiet vào 08 ngày 26/03/2022

Trang chủ http://srophanthiet.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
66
kyniemsro.com Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 10% - Máp 120 D13 SV free 95% Đua Tốp giải thưởng 5tr VND
- Server:Kỷ Niệm Sro
- Alpha Test:04/09/2021 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:11/09/2021 (13 h)

kyniemsro.com mới ra tháng 09 2021 - Máp 120 D13 SV free 95% Đua Tốp giải thưởng 5tr VND

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ Kỷ Niệm Sro vào 13 ngày 11/09/2021

Trang chủ http://kyniemsro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 10%

Sro mới ra
67
SRO DRAMA Silkroad Map 120 - Exp 30x - Drop 1% - MAP 120 D14 UPDATE lên 130, 150 theo lộ trình
- Server:DRAMA SRO
- Alpha Test:18/12/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:01/01/2022 (11 h)

SRO DRAMA mới ra tháng 01 2022 - MAP 120 D14 UPDATE lên 130, 150 theo lộ trình

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ DRAMA SRO vào 11 ngày 01/01/2022

Trang chủ http://www.srodrama.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 30x - Drop: 1%

Sro mới ra
68
kyniemsro.com Free SILK Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 5% - 120
- Server:Kỷ Niệm
- Alpha Test:18/11/2021 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:22/01/2022 (13 h)

kyniemsro.com Free SILK mới ra tháng 01 2022 - 120

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Kỷ Niệm vào 13 ngày 22/01/2022

Trang chủ http://kyniemsro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 5%

Sro mới ra
69
sro Khai Thiên Silkroad Map 120 - Exp 10x - Drop 1% - 120 - D13 - Gost 10s - Không buff vip - Không Narsun 25%
- Server:Khai Thiên
- Alpha Test:10/01/2022 (21 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:14/01/2022 (22 h)

sro Khai Thiên mới ra tháng 01 2022 - 120 - D13 - Gost 10s - Không buff vip - Không Narsun 25%

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Khai Thiên vào 22 ngày 14/01/2022

Trang chủ https://srokhaithien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 10x - Drop: 1%

Sro mới ra
70
Silkroad Song Tử Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 5% - Map 120 mod LBB & Samakan
- Server:Máy chủ SroGeMiNi
- Alpha Test:20/12/2021 (17 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:01/01/2022 (13 h)

Silkroad Song Tử mới ra tháng 01 2022 - Map 120 mod LBB & Samakan

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Máy chủ SroGeMiNi vào 13 ngày 01/01/2022

Trang chủ Srogemini.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 5%

Sro Private
71
SRO PHÁ THIÊN Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 50% - SEVER FREE SILK 100% Anh Em Chơi Những Ngày Dịch
- Server:máy chủ Phá Thiên
- Alpha Test:07/01/2022 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:15/01/2022 (13 h)

SRO PHÁ THIÊN mới ra tháng 01 2022 - SEVER FREE SILK 100% Anh Em Chơi Những Ngày Dịch

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ máy chủ Phá Thiên vào 13 ngày 15/01/2022

Trang chủ http://srophathien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 50%

Sro mới ra
72
Sro Hồng Phát Silkroad Map 120 - Exp 300x - Drop 10% - Map 120 free 99%
- Server:Sro Hồng Phát
- Alpha Test:27/12/2021 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:02/01/2022 (13 h)

Sro Hồng Phát mới ra tháng 01 2022 - Map 120 free 99%

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Sro Hồng Phát vào 13 ngày 02/01/2022

Trang chủ http://srohongphat.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
73
SRO-LONGPHỤNG Silkroad Map 120 - Exp 150x - Drop 5% - MAP120 D13 ONLY ASIA , FREE 999999 GIFSILK OPEN ,SIÊU MÁY CHỦ
- Server:SRO-LONGPHỤNG
- Alpha Test:13/08/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:21/08/2021 (20 h)

SRO-LONGPHỤNG mới ra tháng 08 2021 - MAP120 D13 ONLY ASIA , FREE 999999 GIFSILK OPEN ,SIÊU MÁY CHỦ

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ SRO-LONGPHỤNG vào 20 ngày 21/08/2021

Trang chủ http://srovn2021.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 150x - Drop: 5%

Sro mới ra
74
Sro Taxi Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 2% - Item Sun D13
- Server:Taxi Sro ver2
- Alpha Test:01/01/1970 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:24/12/2021 (19 h)

Sro Taxi mới ra tháng 12 2021 - Item Sun D13

Game mới ra tháng 12 2021 mở máy chủ Taxi Sro ver2 vào 19 ngày 24/12/2021

Trang chủ Http://Taxisro.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 2%

Sro mới ra
75
Sro Covid19 Silkroad Map 120 - Exp 450x - Drop 10% - Sro Covid19 Sever Chuẩn Cày Map 120 Asian + Eu - Sro Private - Sro Lậu - Sro Mới Ra
- Server:Sro Covid 19
- Alpha Test:10/08/2021 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:14/08/2021 (13 h)

Sro Covid19 mới ra tháng 08 2021 - Sro Covid19 Sever Chuẩn Cày Map 120 Asian + Eu - Sro Private - Sro Lậu - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ Sro Covid 19 vào 13 ngày 14/08/2021

Trang chủ http://srocovid19.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 450x - Drop: 10%

Sro mới ra
76
Taxi Sro ver2 Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 4% - Item Sun D13
- Server:Taxi Sro ver2
- Alpha Test:06/12/2021 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:08/12/2021 (20 h)

Taxi Sro ver2 mới ra tháng 12 2021 - Item Sun D13

Game mới ra tháng 12 2021 mở máy chủ Taxi Sro ver2 vào 20 ngày 08/12/2021

Trang chủ Http://Taxisro.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 4%

Sro mới ra
77
SRO HUYNH ĐỆ Silkroad Map 120 - Exp 250x - Drop 2% - Free silk
- Server:HUYNH DE
- Alpha Test:03/12/2021 (06 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:05/12/2021 (13 h)

SRO HUYNH ĐỆ mới ra tháng 12 2021 - Free silk

Game mới ra tháng 12 2021 mở máy chủ HUYNH DE vào 13 ngày 05/12/2021

Trang chủ http://srohuynhde.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 250x - Drop: 2%

Sro mới ra
78
SRO Niềm Tin Ver 2 Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 20% - Máp 120 D13 Nơi Thoả Mãn Đam Mê❤️Free Silk - Sro private 2021
- Server:sro niem tin
- Alpha Test:04/07/2021 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:10/07/2021 (20 h)

SRO Niềm Tin Ver 2 mới ra tháng 07 2021 - Máp 120 D13 Nơi Thoả Mãn Đam Mê❤️Free Silk - Sro private 2021

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ sro niem tin vào 20 ngày 10/07/2021

Trang chủ http://sroniemtin.com.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 20%

Sro mới ra
79
Silkroad Quỷ Vương Silkroad Map 120 - Exp 250x - Drop 30% - Map 120 D13, Fam lá bùa tại hoả diệm sơn, thu thập lá bùa đổi vũ khí sun
- Server:Sro Quỷ Vương 120
- Alpha Test:11/11/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:20/11/2021 (20 h)

Silkroad Quỷ Vương mới ra tháng 11 2021 - Map 120 D13, Fam lá bùa tại hoả diệm sơn, thu thập lá bùa đổi vũ khí sun

Game mới ra tháng 11 2021 mở máy chủ Sro Quỷ Vương 120 vào 20 ngày 20/11/2021

Trang chủ http://sroquyvuong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 250x - Drop: 30%

Sro mới ra
80
SROCAIBANG.COM Map 120 China Euro Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 10% - Uy Tín Lâu Dài Kinh Nghiệm Thương Hiệu Nhiều Năm
- Server:Máy Chủ Thuộc SroCaiBang.Com
- Alpha Test:03/10/2021 (06 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:09/10/2021 (14 h)

SROCAIBANG.COM Map 120 China Euro mới ra tháng 10 2021 - Uy Tín Lâu Dài Kinh Nghiệm Thương Hiệu Nhiều Năm

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ Máy Chủ Thuộc SroCaiBang.Com vào 14 ngày 09/10/2021

Trang chủ http://srocaibang.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 10%

Sro mới ra
81
SROCAIBANG.COM Map 120 China Euro Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 10% - Uy Tín Lâu Dài Kinh Nghiệm Thương Hiệu Nhiều Năm
- Server:Máy Chủ Thuộc SroCaiBang.Com
- Alpha Test:03/10/2021 (06 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:09/10/2021 (14 h)

SROCAIBANG.COM Map 120 China Euro mới ra tháng 10 2021 - Uy Tín Lâu Dài Kinh Nghiệm Thương Hiệu Nhiều Năm

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ Máy Chủ Thuộc SroCaiBang.Com vào 14 ngày 09/10/2021

Trang chủ http://srocaibang.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 10%

Sro mới ra
82
Sro Hoà Bình Silkroad Map 120 - Exp 250x - Drop 50% - Sro Hoà Bình Map 120 - Sro Lậu - Sro private - Sro mới ra
- Server:Sro HoaBinh Map 120
- Alpha Test:29/08/2021 (14 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:02/09/2021 (13 h)

Sro Hoà Bình mới ra tháng 09 2021 - Sro Hoà Bình Map 120 - Sro Lậu - Sro private - Sro mới ra

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ Sro HoaBinh Map 120 vào 13 ngày 02/09/2021

Trang chủ https://srohoabinh.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 250x - Drop: 50%

Sro mới ra
83
SroThanLong Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 5% - 120 D13 Ngoại Hình 150 cực Đẹp
- Server:Sro Thần Long
- Alpha Test:30/10/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:06/11/2021 (20 h)

SroThanLong mới ra tháng 11 2021 - 120 D13 Ngoại Hình 150 cực Đẹp

Game mới ra tháng 11 2021 mở máy chủ Sro Thần Long vào 20 ngày 06/11/2021

Trang chủ http://srothanlong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 5%

Sro mới ra
84
Sro Nam Thập Tự Silkroad Map 120 - Exp 2000x - Drop 10% - Item Sun D14
- Server:Server Nam Thap tu
- Alpha Test:24/10/2021 (11 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:31/10/2021 (11 h)

Sro Nam Thập Tự mới ra tháng 10 2021 - Item Sun D14

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ Server Nam Thap tu vào 11 ngày 31/10/2021

Trang chủ http://vietteldomain.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 2000x - Drop: 10%

Sro mới ra
85
Sro Happy Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 2% - HAPPY SRO CHÁY BỔNG ĐAM MÊ - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:Server Happy 120
- Alpha Test:18/10/2021 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:27/10/2021 (13 h)

Sro Happy mới ra tháng 10 2021 - HAPPY SRO CHÁY BỔNG ĐAM MÊ - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ Server Happy 120 vào 13 ngày 27/10/2021

Trang chủ http://srohappy.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 2%

Sro mới ra
86
Sro Hồng Phát Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 50% - Sro Hồng Phát. MAP120 Only Asian Free 100%. Anh Hùng Hội Tụ Gắn Kết Đam Mê
- Server:server hong phat 120
- Alpha Test:10/10/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:24/10/2021 (13 h)

Sro Hồng Phát mới ra tháng 10 2021 - Sro Hồng Phát. MAP120 Only Asian Free 100%. Anh Hùng Hội Tụ Gắn Kết Đam Mê

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ server hong phat 120 vào 13 ngày 24/10/2021

Trang chủ http://srohongphat.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 50%

Sro mới ra
87
Sro Ma Kiếm Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 1% - D13 Hiệu Ứng Sun Đẹp Mắt
- Server:Máy Chủ Ma Kiếm
- Alpha Test:03/10/2021 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:09/10/2021 (13 h)

Sro Ma Kiếm mới ra tháng 10 2021 - D13 Hiệu Ứng Sun Đẹp Mắt

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ Máy Chủ Ma Kiếm vào 13 ngày 09/10/2021

Trang chủ http://sromakiem.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 1%

Sro mới ra
88
Xiro Đạo tặc Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 2% - Xiro Đạo Tặc Tái Xuất Giang Hồ - Map 120 Asian & Eu - Sro Private
- Server:xiro dao tac
- Alpha Test:13/08/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:20/08/2021 (20 h)

Xiro Đạo tặc mới ra tháng 08 2021 - Xiro Đạo Tặc Tái Xuất Giang Hồ - Map 120 Asian & Eu - Sro Private

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ xiro dao tac vào 20 ngày 20/08/2021

Trang chủ http://xirodaotac.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 2%

Sro mới ra
SRO SPARTA Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online
Zalo
Hotline