Silkroad Map 120

SRO KIẾM HIỆP MAP 120 - EU & ASIA - D12 srothienbinh.net SroKimNguu.Net Map 100 - Sromoira.info
Silkroad Map 120
Danh sách game mới ra hôm nay
Vip Sro
Alpha Test: 15/06/2022 (18 h)
Alpha Test: 15/06 (18 h)
Open Beta: 25/06/2022 (13 h)
Open Beta: 25/06 (13 h)

Sro Kim Ngưu mới ra tháng 06 2022 - Cap 100 . Item D10

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Kim Ngưu vào 13 ngày 25/06/2022

Trang chủ http://srokimnguu.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro mới ra
Vip Sro
Alpha Test: 06/06/2022 (19 h)
Alpha Test: 06/06 (19 h)
Open Beta: 11/06/2022 (13 h)
Open Beta: 11/06 (13 h)

Sro Kiếm Hiệp mới ra tháng 06 2022 - Cap 120 D12 - Map Jupiter - Ghost 0s - Căng Bằng Class EU và Asia - Map Hot Nhất 2022

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ beta kiếm hiệp vào 13 ngày 11/06/2022

Trang chủ http://srokiemhiep.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 20x - Drop: 2%

Sro Mới Ra

SROTHIENBINH.NET MAP 140 CHINA EURO FREE 50% mới ra tháng 05 2022 - EVENT ĐỘC LẠ ,EVENT SINH TỒN,HIỆU ỨNG KHÔNG LOÈ LOẸT

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ Thiên Bình vào 20 ngày 14/05/2022

Trang chủ http://srothienbinh.net/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 16/06/2022 (19 h)
Alpha Test: 16/06 (19 h)
Open Beta: 26/06/2022 (19 h)
Open Beta: 26/06 (19 h)

SRO BẤT TỬ mới ra tháng 06 2022 - Cấp 100 , Item D10, Asi và EU

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ máy chủ Bất Tử vào 19 ngày 26/06/2022

Trang chủ http://srobattu.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro Mới Ra

Sro Kim Hỏa - Map 120 mới ra tháng 06 2022 - Asi & EU, cân bằng, nhiều tính năng mới lạ, Fam, mix đồ, Job, PVP, D13, Ngoại hình, hiệu ứng đẹp.

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Sro Kim Hỏa vào 15 ngày 18/06/2022

Trang chủ http://srokimhoa.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro Private
Vip Sro
Alpha Test: 30/05/2022 (08 h)
Alpha Test: 30/05 (08 h)
Open Beta: 05/06/2022 (13 h)
Open Beta: 05/06 (13 h)

SRO AWAY mới ra tháng 06 2022 - Map 120 Eu Asi - D13

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Sro Away vào 13 ngày 05/06/2022

Trang chủ http://sroaway.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 20%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 20/03/2022 (19 h)
Alpha Test: 20/03 (19 h)
Open Beta: 26/03/2022 (17 h)
Open Beta: 26/03 (17 h)

Sro Ngũ Hành mới ra tháng 03 2022 - Map 140 Asi - Eu

Game mới ra tháng 03 2022 mở máy chủ Sro Ngũ Hành vào 17 ngày 26/03/2022

Trang chủ http://sronguhanh.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 500x - Drop: 50%

Sro Private
Danh sách Silkroad Map 120 game mới ra miễn phí hôm nay
8
Sro Kiếm Hiệp Silkroad Map 120 - Exp 20x - Drop 2% - Cap 120 D12 - Map Jupiter - Ghost 0s - Căng Bằng Class EU và Asia - Map Hot Nhất 2022
- Server:beta kiếm hiệp
- Alpha Test:06/06/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:11/06/2022 (13 h)

Sro Kiếm Hiệp mới ra tháng 06 2022 - Cap 120 D12 - Map Jupiter - Ghost 0s - Căng Bằng Class EU và Asia - Map Hot Nhất 2022

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ beta kiếm hiệp vào 13 ngày 11/06/2022

Trang chủ http://srokiemhiep.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 20x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
9
Silkroad BachDuong Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 10% - Sro Bạch Dương Map 120 Asian Open Beta xx/06/2022 Đua Top =vnd A/e Nhiệt Huyết Vui Vẻ
- Server:Bạch Dương
- Alpha Test:19/06/2022 (21 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:28/06/2022 (21 h)

Silkroad BachDuong mới ra tháng 06 2022 - Sro Bạch Dương Map 120 Asian Open Beta xx/06/2022 Đua Top =vnd A/e Nhiệt Huyết Vui Vẻ

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Bạch Dương vào 21 ngày 28/06/2022

Trang chủ https://srobachduong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 10%

Sro Mới Ra

Sro Kim Hỏa - Map 120 mới ra tháng 06 2022 - Asi & EU, cân bằng, nhiều tính năng mới lạ, Fam, mix đồ, Job, PVP, D13, Ngoại hình, hiệu ứng đẹp.

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Sro Kim Hỏa vào 15 ngày 18/06/2022

Trang chủ http://srokimhoa.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro Private
11
SROROYAL Silkroad Map 120 - Exp 300x - Drop 2% - map 120 D13 Ghost 0s online 3s 1h even mỗi tối
- Server:sroroyal.com
- Alpha Test:12/04/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:17/04/2022 (13 h)

SROROYAL mới ra tháng 04 2022 - map 120 D13 Ghost 0s online 3s 1h even mỗi tối

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ sroroyal.com vào 13 ngày 17/04/2022

Trang chủ http://sroroyal.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 2%

Sro Mới Ra

SRO SONG HÙNG MAP 120 ONLY ASIAN FREEE G SILK 9999 mới ra tháng 05 2022 - Free G SILK 9999 THÁNH ĐỊA AP TRỞ LẠI HUYỀN THOẠI SĂN BOSS NHẬN SILK ONLINE NHẬN SILK

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ SRO SONG HÙNG vào 01 ngày 28/05/2022

Trang chủ http://srosonghung.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 50%

Sro Mới Ra
13
Sro Thanh Long Silkroad Map 120 - Exp 150x - Drop 10% - Sro Thanh Long - Máp 120 OnlyAsia Nơi Anh Hùng Hội Tụ.!
- Server:sro thanh long
- Alpha Test:11/07/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:18/07/2021 (13 h)

Sro Thanh Long mới ra tháng 07 2021 - Sro Thanh Long - Máp 120 OnlyAsia Nơi Anh Hùng Hội Tụ.!

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ sro thanh long vào 13 ngày 18/07/2021

Trang chủ http://srothanhlong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 150x - Drop: 10%

Sro mới ra
14
Sro Long Vũ Silkroad Map 120 - Exp 250x - Drop 10% - Map 120 Eu Assi Fee 999999
- Server:Máy chủ Sro Long Vũ
- Alpha Test:20/05/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:04/06/2022 (09 h)

Sro Long Vũ mới ra tháng 06 2022 - Map 120 Eu Assi Fee 999999

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Máy chủ Sro Long Vũ vào 09 ngày 04/06/2022

Trang chủ http://srolongvu.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 250x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
15
Sro Kim Hỏa Silkroad Map 120 - Exp 30x - Drop 10% - Map 120 - Asian & Eu - D13 - Chơi không hay Chặt Cu
- Server:Sro Kim Hỏa
- Alpha Test:28/05/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:04/06/2022 (19 h)

Sro Kim Hỏa mới ra tháng 06 2022 - Map 120 - Asian & Eu - D13 - Chơi không hay Chặt Cu

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Sro Kim Hỏa vào 19 ngày 04/06/2022

Trang chủ http://www.srokimhoa.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 30x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
16
SRO PHÁ THIÊN Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 50% - MAP 120 D13 SUN ĐUA TOP 10TR VND EVENT ALPHATEST KIẾM SILK NGẬP MỒM
- Server:Máy chủ Phá Thiên
- Alpha Test:06/04/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:10/04/2022 (13 h)

SRO PHÁ THIÊN mới ra tháng 04 2022 - MAP 120 D13 SUN ĐUA TOP 10TR VND EVENT ALPHATEST KIẾM SILK NGẬP MỒM

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ Máy chủ Phá Thiên vào 13 ngày 10/04/2022

Trang chủ http://srophathien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 50%

Sro mới ra
17
SRO AWAY Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 20% - Map 120 Eu Asi - D13
- Server:Sro Away
- Alpha Test:30/05/2022 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:05/06/2022 (13 h)

SRO AWAY mới ra tháng 06 2022 - Map 120 Eu Asi - D13

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Sro Away vào 13 ngày 05/06/2022

Trang chủ http://sroaway.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 20%

Sro Private
18
Sro Hắc Miêu Silkroad Map 120 - Exp 400x - Drop 1% - Map 120 Only Asian
- Server:Máy Chủ Hắc Miêu
- Alpha Test:16/05/2022 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:21/05/2022 (13 h)

Sro Hắc Miêu mới ra tháng 05 2022 - Map 120 Only Asian

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ Máy Chủ Hắc Miêu vào 13 ngày 21/05/2022

Trang chủ http://srohacmieu.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 400x - Drop: 1%

Sro Private
19
Sro Phục Hưng Silkroad Map 120 - Exp 300x - Drop 5% - Map 120 Eu Assi Free Gif silk F10
- Server:Máy chủ Sro Phục Hưng
- Alpha Test:22/04/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:01/05/2022 (00 h)

Sro Phục Hưng mới ra tháng 05 2022 - Map 120 Eu Assi Free Gif silk F10

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ Máy chủ Sro Phục Hưng vào 00 ngày 01/05/2022

Trang chủ http://srophuchung.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 5%

Sro Mới Ra
20
Sro Hải Dương Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 1% - Map 120 Asia & Eu D13 SOM Free 90%
- Server:Hải Dương
- Alpha Test:11/04/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:17/04/2022 (13 h)

Sro Hải Dương mới ra tháng 04 2022 - Map 120 Asia & Eu D13 SOM Free 90%

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ Hải Dương vào 13 ngày 17/04/2022

Trang chủ http://srohaiduong.com.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 1%

Sro Private
21
Sro Đại Nam Silkroad Map 120 - Exp 350x - Drop 1% - Ra Mắt Máy Chủ Mới -SRO Đại Nam Free Silk 100%
- Server:dai nam 120
- Alpha Test:19/04/2022 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:23/04/2022 (20 h)

Sro Đại Nam mới ra tháng 04 2022 - Ra Mắt Máy Chủ Mới -SRO Đại Nam Free Silk 100%

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ dai nam 120 vào 20 ngày 23/04/2022

Trang chủ https://srodainam.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 350x - Drop: 1%

Sro Private
22
SRO KHAI THIÊN Silkroad Map 120 - Exp 350x - Drop 10% - 120 EU - ASIA
- Server:Khai Thiên
- Alpha Test:09/02/2022 (21 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:12/02/2022 (20 h)

SRO KHAI THIÊN mới ra tháng 02 2022 - 120 EU - ASIA

Game mới ra tháng 02 2022 mở máy chủ Khai Thiên vào 20 ngày 12/02/2022

Trang chủ https://srokhaithien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 350x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
23
VSRO Huyền Thoại Silkroad Map 120 - Exp 500x - Drop 10% - 120 Free 95%
- Server:Huyền Thoại
- Alpha Test:26/03/2022 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:03/04/2022 (13 h)

VSRO Huyền Thoại mới ra tháng 04 2022 - 120 Free 95%

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ Huyền Thoại vào 13 ngày 03/04/2022

Trang chủ http://vsrohuyenthoai.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 500x - Drop: 10%

Sro Private
24
Sro Quyết Chiến Silkroad Map 120 - Exp 250x - Drop 10% - Cấp 120 - Fam Gold Đổi Silk - Job 24/24
- Server:Quyết Chiến
- Alpha Test:25/12/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:01/01/2022 (19 h)

Sro Quyết Chiến mới ra tháng 01 2022 - Cấp 120 - Fam Gold Đổi Silk - Job 24/24

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Quyết Chiến vào 19 ngày 01/01/2022

Trang chủ http://sroquyetchien120.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 250x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
25
TinhBanSro.Com Silkroad Map 120 - Exp 250x - Drop 10% - Siêu Phẩm Map 120 D13
- Server:máy Chủ TinhBanSro
- Alpha Test:30/03/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:04/04/2022 (00 h)

TinhBanSro.Com mới ra tháng 04 2022 - Siêu Phẩm Map 120 D13

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ máy Chủ TinhBanSro vào 00 ngày 04/04/2022

Trang chủ http://tinhbansro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 250x - Drop: 10%

Sro Private
26
srophanthiet.com Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 2% - Cap 120 .item d13 Only ASI
- Server:Srophanthiet
- Alpha Test:16/03/2022 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:26/03/2022 (08 h)

srophanthiet.com mới ra tháng 03 2022 - Cap 120 .item d13 Only ASI

Game mới ra tháng 03 2022 mở máy chủ Srophanthiet vào 08 ngày 26/03/2022

Trang chủ http://srophanthiet.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
27
kyniemsro.com Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 10% - Máp 120 D13 SV free 95% Đua Tốp giải thưởng 5tr VND
- Server:Kỷ Niệm Sro
- Alpha Test:04/09/2021 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:11/09/2021 (13 h)

kyniemsro.com mới ra tháng 09 2021 - Máp 120 D13 SV free 95% Đua Tốp giải thưởng 5tr VND

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ Kỷ Niệm Sro vào 13 ngày 11/09/2021

Trang chủ http://kyniemsro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 10%

Sro mới ra
28
SRO DRAMA Silkroad Map 120 - Exp 30x - Drop 1% - MAP 120 D14 UPDATE lên 130, 150 theo lộ trình
- Server:DRAMA SRO
- Alpha Test:18/12/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:01/01/2022 (11 h)

SRO DRAMA mới ra tháng 01 2022 - MAP 120 D14 UPDATE lên 130, 150 theo lộ trình

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ DRAMA SRO vào 11 ngày 01/01/2022

Trang chủ http://www.srodrama.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 30x - Drop: 1%

Sro mới ra
29
kyniemsro.com Free SILK Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 5% - 120
- Server:Kỷ Niệm
- Alpha Test:18/11/2021 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:22/01/2022 (13 h)

kyniemsro.com Free SILK mới ra tháng 01 2022 - 120

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Kỷ Niệm vào 13 ngày 22/01/2022

Trang chủ http://kyniemsro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 5%

Sro mới ra
30
sro Khai Thiên Silkroad Map 120 - Exp 10x - Drop 1% - 120 - D13 - Gost 10s - Không buff vip - Không Narsun 25%
- Server:Khai Thiên
- Alpha Test:10/01/2022 (21 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:14/01/2022 (22 h)

sro Khai Thiên mới ra tháng 01 2022 - 120 - D13 - Gost 10s - Không buff vip - Không Narsun 25%

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Khai Thiên vào 22 ngày 14/01/2022

Trang chủ https://srokhaithien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 10x - Drop: 1%

Sro mới ra
31
Silkroad Song Tử Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 5% - Map 120 mod LBB & Samakan
- Server:Máy chủ SroGeMiNi
- Alpha Test:20/12/2021 (17 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:01/01/2022 (13 h)

Silkroad Song Tử mới ra tháng 01 2022 - Map 120 mod LBB & Samakan

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Máy chủ SroGeMiNi vào 13 ngày 01/01/2022

Trang chủ Srogemini.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 5%

Sro Private
32
SRO PHÁ THIÊN Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 50% - SEVER FREE SILK 100% Anh Em Chơi Những Ngày Dịch
- Server:máy chủ Phá Thiên
- Alpha Test:07/01/2022 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:15/01/2022 (13 h)

SRO PHÁ THIÊN mới ra tháng 01 2022 - SEVER FREE SILK 100% Anh Em Chơi Những Ngày Dịch

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ máy chủ Phá Thiên vào 13 ngày 15/01/2022

Trang chủ http://srophathien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 50%

Sro mới ra
33
Sro Hồng Phát Silkroad Map 120 - Exp 300x - Drop 10% - Map 120 free 99%
- Server:Sro Hồng Phát
- Alpha Test:27/12/2021 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:02/01/2022 (13 h)

Sro Hồng Phát mới ra tháng 01 2022 - Map 120 free 99%

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Sro Hồng Phát vào 13 ngày 02/01/2022

Trang chủ http://srohongphat.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
34
SRO-LONGPHỤNG Silkroad Map 120 - Exp 150x - Drop 5% - MAP120 D13 ONLY ASIA , FREE 999999 GIFSILK OPEN ,SIÊU MÁY CHỦ
- Server:SRO-LONGPHỤNG
- Alpha Test:13/08/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:21/08/2021 (20 h)

SRO-LONGPHỤNG mới ra tháng 08 2021 - MAP120 D13 ONLY ASIA , FREE 999999 GIFSILK OPEN ,SIÊU MÁY CHỦ

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ SRO-LONGPHỤNG vào 20 ngày 21/08/2021

Trang chủ http://srovn2021.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 150x - Drop: 5%

Sro mới ra
35
Sro Taxi Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 2% - Item Sun D13
- Server:Taxi Sro ver2
- Alpha Test:01/01/1970 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:24/12/2021 (19 h)

Sro Taxi mới ra tháng 12 2021 - Item Sun D13

Game mới ra tháng 12 2021 mở máy chủ Taxi Sro ver2 vào 19 ngày 24/12/2021

Trang chủ Http://Taxisro.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 2%

Sro mới ra
36
Sro Covid19 Silkroad Map 120 - Exp 450x - Drop 10% - Sro Covid19 Sever Chuẩn Cày Map 120 Asian + Eu - Sro Private - Sro Lậu - Sro Mới Ra
- Server:Sro Covid 19
- Alpha Test:10/08/2021 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:14/08/2021 (13 h)

Sro Covid19 mới ra tháng 08 2021 - Sro Covid19 Sever Chuẩn Cày Map 120 Asian + Eu - Sro Private - Sro Lậu - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ Sro Covid 19 vào 13 ngày 14/08/2021

Trang chủ http://srocovid19.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 450x - Drop: 10%

Sro mới ra
37
Taxi Sro ver2 Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 4% - Item Sun D13
- Server:Taxi Sro ver2
- Alpha Test:06/12/2021 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:08/12/2021 (20 h)

Taxi Sro ver2 mới ra tháng 12 2021 - Item Sun D13

Game mới ra tháng 12 2021 mở máy chủ Taxi Sro ver2 vào 20 ngày 08/12/2021

Trang chủ Http://Taxisro.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 4%

Sro mới ra
38
SRO HUYNH ĐỆ Silkroad Map 120 - Exp 250x - Drop 2% - Free silk
- Server:HUYNH DE
- Alpha Test:03/12/2021 (06 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:05/12/2021 (13 h)

SRO HUYNH ĐỆ mới ra tháng 12 2021 - Free silk

Game mới ra tháng 12 2021 mở máy chủ HUYNH DE vào 13 ngày 05/12/2021

Trang chủ http://srohuynhde.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 250x - Drop: 2%

Sro mới ra
39
SRO Niềm Tin Ver 2 Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 20% - Máp 120 D13 Nơi Thoả Mãn Đam Mê❤️Free Silk - Sro private 2021
- Server:sro niem tin
- Alpha Test:04/07/2021 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:10/07/2021 (20 h)

SRO Niềm Tin Ver 2 mới ra tháng 07 2021 - Máp 120 D13 Nơi Thoả Mãn Đam Mê❤️Free Silk - Sro private 2021

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ sro niem tin vào 20 ngày 10/07/2021

Trang chủ http://sroniemtin.com.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 20%

Sro mới ra
40
Silkroad Quỷ Vương Silkroad Map 120 - Exp 250x - Drop 30% - Map 120 D13, Fam lá bùa tại hoả diệm sơn, thu thập lá bùa đổi vũ khí sun
- Server:Sro Quỷ Vương 120
- Alpha Test:11/11/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:20/11/2021 (20 h)

Silkroad Quỷ Vương mới ra tháng 11 2021 - Map 120 D13, Fam lá bùa tại hoả diệm sơn, thu thập lá bùa đổi vũ khí sun

Game mới ra tháng 11 2021 mở máy chủ Sro Quỷ Vương 120 vào 20 ngày 20/11/2021

Trang chủ http://sroquyvuong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 250x - Drop: 30%

Sro mới ra
41
SROCAIBANG.COM Map 120 China Euro Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 10% - Uy Tín Lâu Dài Kinh Nghiệm Thương Hiệu Nhiều Năm
- Server:Máy Chủ Thuộc SroCaiBang.Com
- Alpha Test:03/10/2021 (06 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:09/10/2021 (14 h)

SROCAIBANG.COM Map 120 China Euro mới ra tháng 10 2021 - Uy Tín Lâu Dài Kinh Nghiệm Thương Hiệu Nhiều Năm

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ Máy Chủ Thuộc SroCaiBang.Com vào 14 ngày 09/10/2021

Trang chủ http://srocaibang.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 10%

Sro mới ra
42
SROCAIBANG.COM Map 120 China Euro Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 10% - Uy Tín Lâu Dài Kinh Nghiệm Thương Hiệu Nhiều Năm
- Server:Máy Chủ Thuộc SroCaiBang.Com
- Alpha Test:03/10/2021 (06 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:09/10/2021 (14 h)

SROCAIBANG.COM Map 120 China Euro mới ra tháng 10 2021 - Uy Tín Lâu Dài Kinh Nghiệm Thương Hiệu Nhiều Năm

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ Máy Chủ Thuộc SroCaiBang.Com vào 14 ngày 09/10/2021

Trang chủ http://srocaibang.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 10%

Sro mới ra
43
Sro Khai Thiên Silkroad Map 120 - Exp 300x - Drop 10% - 120 PVP asia - EU
- Server:Máy chủ khai thiên
- Alpha Test:02/11/2021 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:06/11/2021 (10 h)

Sro Khai Thiên mới ra tháng 11 2021 - 120 PVP asia - EU

Game mới ra tháng 11 2021 mở máy chủ Máy chủ khai thiên vào 10 ngày 06/11/2021

Trang chủ https://srokhaithien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro mới ra
44
Sro Hoà Bình Silkroad Map 120 - Exp 250x - Drop 50% - Sro Hoà Bình Map 120 - Sro Lậu - Sro private - Sro mới ra
- Server:Sro HoaBinh Map 120
- Alpha Test:29/08/2021 (14 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:02/09/2021 (13 h)

Sro Hoà Bình mới ra tháng 09 2021 - Sro Hoà Bình Map 120 - Sro Lậu - Sro private - Sro mới ra

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ Sro HoaBinh Map 120 vào 13 ngày 02/09/2021

Trang chủ https://srohoabinh.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 250x - Drop: 50%

Sro mới ra
45
SroThanLong Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 5% - 120 D13 Ngoại Hình 150 cực Đẹp
- Server:Sro Thần Long
- Alpha Test:30/10/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:06/11/2021 (20 h)

SroThanLong mới ra tháng 11 2021 - 120 D13 Ngoại Hình 150 cực Đẹp

Game mới ra tháng 11 2021 mở máy chủ Sro Thần Long vào 20 ngày 06/11/2021

Trang chủ http://srothanlong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 5%

Sro mới ra
46
Sro Nam Thập Tự Silkroad Map 120 - Exp 2000x - Drop 10% - Item Sun D14
- Server:Server Nam Thap tu
- Alpha Test:24/10/2021 (11 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:31/10/2021 (11 h)

Sro Nam Thập Tự mới ra tháng 10 2021 - Item Sun D14

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ Server Nam Thap tu vào 11 ngày 31/10/2021

Trang chủ http://vietteldomain.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 2000x - Drop: 10%

Sro mới ra
47
Sro Happy Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 2% - HAPPY SRO CHÁY BỔNG ĐAM MÊ - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:Server Happy 120
- Alpha Test:18/10/2021 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:27/10/2021 (13 h)

Sro Happy mới ra tháng 10 2021 - HAPPY SRO CHÁY BỔNG ĐAM MÊ - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ Server Happy 120 vào 13 ngày 27/10/2021

Trang chủ http://srohappy.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 2%

Sro mới ra
48
Sro Hồng Phát Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 50% - Sro Hồng Phát. MAP120 Only Asian Free 100%. Anh Hùng Hội Tụ Gắn Kết Đam Mê
- Server:server hong phat 120
- Alpha Test:10/10/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:24/10/2021 (13 h)

Sro Hồng Phát mới ra tháng 10 2021 - Sro Hồng Phát. MAP120 Only Asian Free 100%. Anh Hùng Hội Tụ Gắn Kết Đam Mê

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ server hong phat 120 vào 13 ngày 24/10/2021

Trang chủ http://srohongphat.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 50%

Sro mới ra
49
Sro Ma Kiếm Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 1% - D13 Hiệu Ứng Sun Đẹp Mắt
- Server:Máy Chủ Ma Kiếm
- Alpha Test:03/10/2021 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:09/10/2021 (13 h)

Sro Ma Kiếm mới ra tháng 10 2021 - D13 Hiệu Ứng Sun Đẹp Mắt

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ Máy Chủ Ma Kiếm vào 13 ngày 09/10/2021

Trang chủ http://sromakiem.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 1%

Sro mới ra
50
Sro Phong Vân Silkroad Map 120 - Exp 300x - Drop 2% - SRO Phong Vân - Nơi Dừng Chân Của Các Con Nghiện
- Server:sro phong van 120
- Alpha Test:19/09/2021 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:25/09/2021 (13 h)

Sro Phong Vân mới ra tháng 09 2021 - SRO Phong Vân - Nơi Dừng Chân Của Các Con Nghiện

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ sro phong van 120 vào 13 ngày 25/09/2021

Trang chủ http://phongvansro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 2%

Sro mới ra
51
Xiro Đạo tặc Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 2% - Xiro Đạo Tặc Tái Xuất Giang Hồ - Map 120 Asian & Eu - Sro Private
- Server:xiro dao tac
- Alpha Test:13/08/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:20/08/2021 (20 h)

Xiro Đạo tặc mới ra tháng 08 2021 - Xiro Đạo Tặc Tái Xuất Giang Hồ - Map 120 Asian & Eu - Sro Private

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ xiro dao tac vào 20 ngày 20/08/2021

Trang chủ http://xirodaotac.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 2%

Sro mới ra
52
srogiacat.com Silkroad Map 120 - Exp 10x - Drop 200% - MAP 120 D13 Asi - Eu Có Items Đổi 7 Ngoại Hình
- Server:srogiacat.com
- Alpha Test:12/10/2021 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:16/10/2021 (13 h)

srogiacat.com mới ra tháng 10 2021 - MAP 120 D13 Asi - Eu Có Items Đổi 7 Ngoại Hình

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ srogiacat.com vào 13 ngày 16/10/2021

Trang chủ http://srogiacat.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 10x - Drop: 200%

Sro mới ra
53
srohoabinh Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 10% - map 120 asi eu fee 100% tao san chơi cho anh em lúc rảnh
- Server:srohoabinh
- Alpha Test:18/10/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:18/10/2021 (13 h)

srohoabinh mới ra tháng 10 2021 - map 120 asi eu fee 100% tao san chơi cho anh em lúc rảnh

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ srohoabinh vào 13 ngày 18/10/2021

Trang chủ http://srohoabinh.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 10%

Sro mới ra
54
Sro-VinhQuang Map120 free F10 Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 2% - CAP 120 ITEM D13 MAP SAMAKAN
- Server:May Chu VinhQuang
- Alpha Test:06/10/2021 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:11/10/2021 (17 h)

Sro-VinhQuang Map120 free F10 mới ra tháng 10 2021 - CAP 120 ITEM D13 MAP SAMAKAN

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ May Chu VinhQuang vào 17 ngày 11/10/2021

Trang chủ http://sro-vinhquang.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 2%

Sro mới ra
55
Sro Cơn Lốc 69 . com Silkroad Map 120 - Exp 10x - Drop 10% - 120D13 free F10 99999 gift silk
- Server:conloc69
- Alpha Test:03/10/2021 (09 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:10/10/2021 (09 h)

Sro Cơn Lốc 69 . com mới ra tháng 10 2021 - 120D13 free F10 99999 gift silk

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ conloc69 vào 09 ngày 10/10/2021

Trang chủ http://sroconloc69.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 10x - Drop: 10%

Sro mới ra
56
SROANHEM.NET [ NƠI CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU ] Silkroad Map 120 - Exp 400x - Drop 3% - Free HP/MP Fam Tẹt Ga
- Server:SROANHEM.NET [ NƠI CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU ]
- Alpha Test:03/10/2021 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:10/10/2021 (13 h)

SROANHEM.NET [ NƠI CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU ] mới ra tháng 10 2021 - Free HP/MP Fam Tẹt Ga

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ SROANHEM.NET [ NƠI CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU ] vào 13 ngày 10/10/2021

Trang chủ http://sroanhem.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 400x - Drop: 3%

Sro mới ra
57
Sro Đông Nam Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 2% - Đông Nam - Khẳng Định Bản Lĩnh Anh Hùng - Map 120 Only Asia (Ghost 0s) SOM, SUN.
- Server:sro dong nam 120
- Alpha Test:26/09/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:02/10/2021 (13 h)

Sro Đông Nam mới ra tháng 10 2021 - Đông Nam - Khẳng Định Bản Lĩnh Anh Hùng - Map 120 Only Asia (Ghost 0s) SOM, SUN.

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ sro dong nam 120 vào 13 ngày 02/10/2021

Trang chủ http://srodongnam.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 2%

Sro mới ra
58
Sro Cơn Lốc 69 . com Silkroad Map 120 - Exp 10x - Drop 10% - 120D13
- Server:conloc69
- Alpha Test:22/09/2021 (07 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:25/09/2021 (07 h)

Sro Cơn Lốc 69 . com mới ra tháng 09 2021 - 120D13

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ conloc69 vào 07 ngày 25/09/2021

Trang chủ http://sroconloc69.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 10x - Drop: 10%

Sro mới ra
59
SRO NAM TƯỚC Silkroad Map 120 - Exp 250x - Drop 10% - ?️?️EARLSILKROAD.NET - MAP 120 EU ASIA - D13 SUN?️?️ ?️?️7 NGOẠI HÌNH 3 HIỆU ỨNG VIP ITEM ?️?️
- Server:MÁY CHỦ NAM TƯỚC
- Alpha Test:01/09/2021 (01 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:12/09/2021 (01 h)

SRO NAM TƯỚC mới ra tháng 09 2021 - ?️?️EARLSILKROAD.NET - MAP 120 EU ASIA - D13 SUN?️?️ ?️?️7 NGOẠI HÌNH 3 HIỆU ỨNG VIP ITEM ?️?️

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ MÁY CHỦ NAM TƯỚC vào 01 ngày 12/09/2021

Trang chủ http://earlsilkroad.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 250x - Drop: 10%

Sro mới ra
60
SROCOVID19 Silkroad Map 120 - Exp 300x - Drop 2% - MAP 120 ONLY ASIAN
- Server:SroCoVid19
- Alpha Test:01/08/2021 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:05/08/2021 (13 h)

SROCOVID19 mới ra tháng 08 2021 - MAP 120 ONLY ASIAN

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ SroCoVid19 vào 13 ngày 05/08/2021

Trang chủ http://srocovid19.com/index.php?mod=register&gioithieu=

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 2%

Sro mới ra
61
Việt Sro Online Silkroad Map 120 - Exp 150x - Drop 20% - Việt Sro Online Map 120 Jupiter + AP Item D12 - D13 - Silkroad Chuẩn VDC
- Server:viet sro 120
- Alpha Test:30/08/2021 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:11/09/2021 (13 h)

Việt Sro Online mới ra tháng 09 2021 - Việt Sro Online Map 120 Jupiter + AP Item D12 - D13 - Silkroad Chuẩn VDC

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ viet sro 120 vào 13 ngày 11/09/2021

Trang chủ http://www.vietsro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 150x - Drop: 20%

Sro mới ra
62
Việt Sro Online Silkroad Map 120 - Exp 150x - Drop 20% - Việt Sro Online Map 120 Jupiter + AP Item D12 - D13 - Silkroad Chuẩn VDC
- Server:viet sro 120
- Alpha Test:30/08/2021 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:11/09/2021 (13 h)

Việt Sro Online mới ra tháng 09 2021 - Việt Sro Online Map 120 Jupiter + AP Item D12 - D13 - Silkroad Chuẩn VDC

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ viet sro 120 vào 13 ngày 11/09/2021

Trang chủ http://www.vietsro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 150x - Drop: 20%

Sro mới ra
63
srogiacat.com Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 10% - MAP 120 D13 Asi - Eu Có Items Đổi 7 Ngoại Hình
- Server:srogiacat.com
- Alpha Test:07/09/2021 (04 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:12/09/2021 (13 h)

srogiacat.com mới ra tháng 09 2021 - MAP 120 D13 Asi - Eu Có Items Đổi 7 Ngoại Hình

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ srogiacat.com vào 13 ngày 12/09/2021

Trang chủ http://srogiacat.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 10%

Sro mới ra

EARLSILKROAD.NET - SRO NAM TƯỚC mới ra tháng 09 2021 - Map 120 ASIA EU - 7 NGOẠI HÌNH 3 HIỆU ỨNG FULL TIME XANH GIỚI HẠN 8 ACC / IP -ITEM SKILL VIP

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ NAM TƯỚC vào 13 ngày 09/09/2021

Trang chủ http://earlsilkroad.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 250x - Drop: 10%

Sro mới ra

EARLSILKROAD.NET - SRO NAM TƯỚC mới ra tháng 09 2021 - Map 120 ASIA EU - 7 NGOẠI HÌNH 3 HIỆU ỨNG FULL TIME XANH GIỚI HẠN 8 ACC / IP -ITEM SKILL VIP

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ NAM TƯỚC vào 13 ngày 09/09/2021

Trang chủ http://earlsilkroad.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 250x - Drop: 10%

Sro mới ra
66
Sro Địa Ngục Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 50% - SRODIANGUC.COM - D13 - Đồ cuối Sun - ONLINE NHẬN SILK THEO GIỜ FREE SILK GIFT 999.999 MUA F10
- Server:sro dia nguc 120
- Alpha Test:27/08/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:02/09/2021 (13 h)

Sro Địa Ngục mới ra tháng 09 2021 - SRODIANGUC.COM - D13 - Đồ cuối Sun - ONLINE NHẬN SILK THEO GIỜ FREE SILK GIFT 999.999 MUA F10

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ sro dia nguc 120 vào 13 ngày 02/09/2021

Trang chủ http://srodianguc.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 50%

Sro mới ra

Sro Thiên Sứ mới ra tháng 01 1970 - ❤️ SRO THIÊN SỨ ❤️ | D16 | Max 120 | Đổi được 28 ngoại hình ĐẸP | Server chuẩn nhẹ sài tất cả các BOT

Game mới ra tháng 01 1970 mở máy chủ Sro thien su 120 vào 08 ngày 01/01/1970

Trang chủ http://srothiensu.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 111x - Drop: 111%

Sro mới ra
68
EXODUS-SRO.NET Silkroad Map 120 - Exp 250x - Drop 10% -  EXODUS-SRO.NET PHIÊN BẢN FREE SILK - Map 120 Sro private - Sro lậu
- Server:Exodus Sro map 120
- Alpha Test:17/08/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:21/08/2021 (13 h)

EXODUS-SRO.NET mới ra tháng 08 2021 -  EXODUS-SRO.NET PHIÊN BẢN FREE SILK - Map 120 Sro private - Sro lậu

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ Exodus Sro map 120 vào 13 ngày 21/08/2021

Trang chủ http://exodus-sro.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 250x - Drop: 10%

Sro mới ra
69
SRO VN 2021 Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 50% - Sro lau - SROVN2021 Map 120 D15 Khẳng định giá trị của sự bền vững và tương lai.
- Server:server long phung
- Alpha Test:13/08/2021 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:21/08/2021 (20 h)

SRO VN 2021 mới ra tháng 08 2021 - Sro lau - SROVN2021 Map 120 D15 Khẳng định giá trị của sự bền vững và tương lai.

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ server long phung vào 20 ngày 21/08/2021

Trang chủ http://srovn2021.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 50%

Sro mới ra
70
Sro Hào Kiệt Silkroad Map 120 - Exp 150x - Drop 15% - HÀO KIỆT SRO ll MAP 120 ITEM D13 - Sro Private - Sro Lậu Online
- Server:hao kiet sro
- Alpha Test:08/08/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:14/08/2021 (13 h)

Sro Hào Kiệt mới ra tháng 08 2021 - HÀO KIỆT SRO ll MAP 120 ITEM D13 - Sro Private - Sro Lậu Online

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ hao kiet sro vào 13 ngày 14/08/2021

Trang chủ http://haokiet-sro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 150x - Drop: 15%

Sro mới ra
71
Sro Hải Phòng Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 50% - SROHAIPHONG.NET - D13 - Đồ cuối Sun - ONLINE NHẬN SILK THEO GIỜ FREE SILK GIFT 999.999 MUA F10
- Server:Sro Hai Phong 120
- Alpha Test:08/08/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:15/08/2021 (13 h)

Sro Hải Phòng mới ra tháng 08 2021 - SROHAIPHONG.NET - D13 - Đồ cuối Sun - ONLINE NHẬN SILK THEO GIỜ FREE SILK GIFT 999.999 MUA F10

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ Sro Hai Phong 120 vào 13 ngày 15/08/2021

Trang chủ http://srohaiphong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 50%

Sro mới ra
72
Sro Hắc Long Silkroad Map 120 - Exp 65x - Drop 50% - Srohaclong.net D13 EU + ASIA Onl Nhận Silk Không Làm Ae Thất Vọng - Sro lậu - Sro Private
- Server:srohaclong
- Alpha Test:12/08/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:15/08/2021 (13 h)

Sro Hắc Long mới ra tháng 08 2021 - Srohaclong.net D13 EU + ASIA Onl Nhận Silk Không Làm Ae Thất Vọng - Sro lậu - Sro Private

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ srohaclong vào 13 ngày 15/08/2021

Trang chủ http://srohaclong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 65x - Drop: 50%

Sro mới ra
73
SRO AE 3 Miền Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 2% - SROAE3MIEN.COM MAP 120 NƠI DỪNG CHÂN CỦA CÁC CON NGHIỆN SRO - MAX 120 D13 Online Nhận Silk Theo Giờ
- Server:Sroae3mien
- Alpha Test:12/08/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:14/08/2021 (13 h)

SRO AE 3 Miền mới ra tháng 08 2021 - SROAE3MIEN.COM MAP 120 NƠI DỪNG CHÂN CỦA CÁC CON NGHIỆN SRO - MAX 120 D13 Online Nhận Silk Theo Giờ

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ Sroae3mien vào 13 ngày 14/08/2021

Trang chủ http://sroae3mien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 2%

Sro mới ra
74
Sro Kim Ngưu Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 50% - SRO MAP 120 - Skill 120 - Sro Private - Sro Lậu Mới Nhất
- Server:Kim Nguu Online
- Alpha Test:07/08/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:14/08/2021 (13 h)

Sro Kim Ngưu mới ra tháng 08 2021 - SRO MAP 120 - Skill 120 - Sro Private - Sro Lậu Mới Nhất

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ Kim Nguu Online vào 13 ngày 14/08/2021

Trang chủ http://srokimnguu.online/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 50%

Sro mới ra
75
sro royalsilkroad Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 5% - SroRoyalsilkroad.com Kết Nối Đam Mê Map 120 ON ASIA Sever Free Silk 100%
- Server:sro royalsilkroad
- Alpha Test:20/07/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:31/07/2021 (13 h)

sro royalsilkroad mới ra tháng 07 2021 - SroRoyalsilkroad.com Kết Nối Đam Mê Map 120 ON ASIA Sever Free Silk 100%

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ sro royalsilkroad vào 13 ngày 31/07/2021

Trang chủ http://sroroyalsilkroad.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 5%

Sro mới ra
76
Sro 4 Phương Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 1% - Con Đường Tơ Lụa - SRO 4 Phương - Sro Private - Map 120 D13
- Server:sro 4 phuong
- Alpha Test:31/07/2021 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:07/08/2021 (20 h)

Sro 4 Phương mới ra tháng 08 2021 - Con Đường Tơ Lụa - SRO 4 Phương - Sro Private - Map 120 D13

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ sro 4 phuong vào 20 ngày 07/08/2021

Trang chủ http://sro4phuong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 1%

Sro mới ra
77
Sro Trung Nguyên Silkroad Map 120 - Exp 10x - Drop 5% - SROTRUNGNGUYEN.ONLINE - VER 2 - D11 - Đồ cuối
- Server:Sro trung nguyen
- Alpha Test:24/07/2021 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:25/07/2021 (00 h)

Sro Trung Nguyên mới ra tháng 07 2021 - SROTRUNGNGUYEN.ONLINE - VER 2 - D11 - Đồ cuối

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ Sro trung nguyen vào 00 ngày 25/07/2021

Trang chủ http://srotrungnguyen.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 10x - Drop: 5%

Sro mới ra
78
Sro Thiên Long Silkroad Map 120 - Exp 70x - Drop 10% - Sro Free Silk- Sro Thiên Long - Nơi Giao Lưu Chao Đổi Kinh Nghiệm Và Hội Tụ Anh Tài Map 120
- Server:sro thien long
- Alpha Test:24/07/2021 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:24/07/2021 (10 h)

Sro Thiên Long mới ra tháng 07 2021 - Sro Free Silk- Sro Thiên Long - Nơi Giao Lưu Chao Đổi Kinh Nghiệm Và Hội Tụ Anh Tài Map 120

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ sro thien long vào 10 ngày 24/07/2021

Trang chủ http://srothienlong.info/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 70x - Drop: 10%

Sro mới ra
79
Electus-Sro Silkroad Map 120 - Exp 300x - Drop 20% - electus-sro.com Sv Free 80% Máp 120 D13 Dành Cho Anh Em Đam Mê Máp 120
- Server:electus vn sro
- Alpha Test:19/07/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:25/07/2021 (13 h)

Electus-Sro mới ra tháng 07 2021 - electus-sro.com Sv Free 80% Máp 120 D13 Dành Cho Anh Em Đam Mê Máp 120

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ electus vn sro vào 13 ngày 25/07/2021

Trang chủ http://electus-sro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 20%

Sro mới ra
80
Sro Liên Minh Silkroad Map 120 - Exp 40x - Drop 5% - Sro Liên Minh - Sro Private - Sro Lậu - Sro Mới Ra - Map 120
- Server:Sro Lien Minh
- Alpha Test:15/07/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:18/07/2021 (13 h)

Sro Liên Minh mới ra tháng 07 2021 - Sro Liên Minh - Sro Private - Sro Lậu - Sro Mới Ra - Map 120

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ Sro Lien Minh vào 13 ngày 18/07/2021

Trang chủ http://srolienminh.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 40x - Drop: 5%

Sro mới ra
81
Huyền Thoại Sro - Sro Private - Sro Lậu Silkroad Map 120 - Exp 250x - Drop 10% - HuyềnThoại Silkroad Đẳng Cấp Là Mãi Mãi - Map 120 - D13
- Server:huyenthoai-sro
- Alpha Test:09/07/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:18/07/2021 (13 h)

Huyền Thoại Sro - Sro Private - Sro Lậu mới ra tháng 07 2021 - HuyềnThoại Silkroad Đẳng Cấp Là Mãi Mãi - Map 120 - D13

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ huyenthoai-sro vào 13 ngày 18/07/2021

Trang chủ http://huyenthoai-sro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 250x - Drop: 10%

Sro mới ra
82
Sro Ares 120 Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 5% - SroAres.com Map 120 Nơi Hội Tụ A E Yêu Thích Sro
- Server:SroAres120
- Alpha Test:09/07/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:17/07/2021 (13 h)

Sro Ares 120 mới ra tháng 07 2021 - SroAres.com Map 120 Nơi Hội Tụ A E Yêu Thích Sro

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ SroAres120 vào 13 ngày 17/07/2021

Trang chủ http://sroares.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 5%

Sro mới ra
83
My Sro Ver 2.0 Silkroad Map 120 - Exp 250x - Drop 2% - MySro - Huyền Thoại Trở Lại - Map 120 ver 2 - Sro Private - Sro Lậu Mới Ra
- Server:my sro 120 ver 2
- Alpha Test:01/07/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:08/07/2021 (13 h)

My Sro Ver 2.0 mới ra tháng 07 2021 - MySro - Huyền Thoại Trở Lại - Map 120 ver 2 - Sro Private - Sro Lậu Mới Ra

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ my sro 120 ver 2 vào 13 ngày 08/07/2021

Trang chủ http://mysro.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 250x - Drop: 2%

Sro mới ra
84
SRO 2006 Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 1% - Ver 2 MAP 120 ONLY ASIAN Sro2006 Việt Nam Vs JaPan
- Server:sro 2016
- Alpha Test:08/07/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:10/07/2021 (13 h)

SRO 2006 mới ra tháng 07 2021 - Ver 2 MAP 120 ONLY ASIAN Sro2006 Việt Nam Vs JaPan

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ sro 2016 vào 13 ngày 10/07/2021

Trang chủ http://sro2006.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 1%

Sro mới ra
85
Chào Mừng Bạn Đến Với Sro Huyết Long Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 1% - SROHUYETLONG.COM - Free 999,999 GiftSilk Mua Full F10
- Server:Sro Huyet Long ver 2
- Alpha Test:03/07/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:10/07/2021 (13 h)

Chào Mừng Bạn Đến Với Sro Huyết Long mới ra tháng 07 2021 - SROHUYETLONG.COM - Free 999,999 GiftSilk Mua Full F10

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ Sro Huyet Long ver 2 vào 13 ngày 10/07/2021

Trang chủ http://srohuyetlong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 1%

Sro mới ra
86
SRO9X Silkroad Map 120 - Exp 40x - Drop 1000% - SRO9X - MAP 120 D15 SOX-FULL BLUE. NƠI TÌM LẠI KÝ ỨC, KỶ NIỆM MỘT THỜI
- Server:SRO9X
- Alpha Test:01/01/1970 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:26/06/2021 (21 h)

SRO9X mới ra tháng 06 2021 - SRO9X - MAP 120 D15 SOX-FULL BLUE. NƠI TÌM LẠI KÝ ỨC, KỶ NIỆM MỘT THỜI

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ SRO9X vào 21 ngày 26/06/2021

Trang chủ http://www.sro9x.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 40x - Drop: 1000%

Sro mới ra
87
SRO TRƯỜNG TỒN Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 10% - Sro Lậu - Sro Private mới nhất 2021
- Server:Trường Tồn 120
- Alpha Test:15/06/2021 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:20/06/2021 (13 h)

SRO TRƯỜNG TỒN mới ra tháng 06 2021 - Sro Lậu - Sro Private mới nhất 2021

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ Trường Tồn 120 vào 13 ngày 20/06/2021

Trang chủ http://srotruongton.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 10%

Sro mới ra
Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online
Zalo
Hotline