Silkroad Map 100

SRO KIẾM HIỆP MAP 120 - EU & ASIA - D12 srothienbinh.net SroKimNguu.Net Map 100 - Sromoira.info
Silkroad Map 100
Danh sách game mới ra hôm nay
Vip Sro
Alpha Test: 15/06/2022 (18 h)
Alpha Test: 15/06 (18 h)
Open Beta: 25/06/2022 (13 h)
Open Beta: 25/06 (13 h)

Sro Kim Ngưu mới ra tháng 06 2022 - Cap 100 . Item D10

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Kim Ngưu vào 13 ngày 25/06/2022

Trang chủ http://srokimnguu.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro mới ra
Vip Sro
Alpha Test: 06/06/2022 (19 h)
Alpha Test: 06/06 (19 h)
Open Beta: 11/06/2022 (13 h)
Open Beta: 11/06 (13 h)

Sro Kiếm Hiệp mới ra tháng 06 2022 - Cap 120 D12 - Map Jupiter - Ghost 0s - Căng Bằng Class EU và Asia - Map Hot Nhất 2022

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ beta kiếm hiệp vào 13 ngày 11/06/2022

Trang chủ http://srokiemhiep.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 20x - Drop: 2%

Sro Mới Ra

SROTHIENBINH.NET MAP 140 CHINA EURO FREE 50% mới ra tháng 05 2022 - EVENT ĐỘC LẠ ,EVENT SINH TỒN,HIỆU ỨNG KHÔNG LOÈ LOẸT

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ Thiên Bình vào 20 ngày 14/05/2022

Trang chủ http://srothienbinh.net/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 16/06/2022 (19 h)
Alpha Test: 16/06 (19 h)
Open Beta: 26/06/2022 (19 h)
Open Beta: 26/06 (19 h)

SRO BẤT TỬ mới ra tháng 06 2022 - Cấp 100 , Item D10, Asi và EU

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ máy chủ Bất Tử vào 19 ngày 26/06/2022

Trang chủ http://srobattu.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro Mới Ra

Sro Kim Hỏa - Map 120 mới ra tháng 06 2022 - Asi & EU, cân bằng, nhiều tính năng mới lạ, Fam, mix đồ, Job, PVP, D13, Ngoại hình, hiệu ứng đẹp.

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Sro Kim Hỏa vào 15 ngày 18/06/2022

Trang chủ http://srokimhoa.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro Private
Vip Sro
Alpha Test: 30/05/2022 (08 h)
Alpha Test: 30/05 (08 h)
Open Beta: 05/06/2022 (13 h)
Open Beta: 05/06 (13 h)

SRO AWAY mới ra tháng 06 2022 - Map 120 Eu Asi - D13

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Sro Away vào 13 ngày 05/06/2022

Trang chủ http://sroaway.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 20%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 20/03/2022 (19 h)
Alpha Test: 20/03 (19 h)
Open Beta: 26/03/2022 (17 h)
Open Beta: 26/03 (17 h)

Sro Ngũ Hành mới ra tháng 03 2022 - Map 140 Asi - Eu

Game mới ra tháng 03 2022 mở máy chủ Sro Ngũ Hành vào 17 ngày 26/03/2022

Trang chủ http://sronguhanh.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 500x - Drop: 50%

Sro Private
Danh sách Silkroad Map 100 game mới ra miễn phí hôm nay
8
Sro Kim Ngưu Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - Cap 100 . Item D10
- Server:Kim Ngưu
- Alpha Test:15/06/2022 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:25/06/2022 (13 h)
Open Beta hôm qua

Sro Kim Ngưu mới ra tháng 06 2022 - Cap 100 . Item D10

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Kim Ngưu vào 13 ngày 25/06/2022

Trang chủ http://srokimnguu.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
9
SRO BẤT TỬ Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 2% - Cấp 100 , Item D10, Asi và EU
- Server:Máy chủ Bất Tử
- Alpha Test:17/06/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:26/06/2022 (19 h)
Open Beta hôm nay

SRO BẤT TỬ mới ra tháng 06 2022 - Cấp 100 , Item D10, Asi và EU

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Máy chủ Bất Tử vào 19 ngày 26/06/2022

Trang chủ http://srobattu.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
10
Thiên Long Sro Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - Map 100 - Only Asia
- Server:Thien Long Sro
- Alpha Test:16/06/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:26/06/2022 (20 h)
Open Beta hôm nay

Thiên Long Sro mới ra tháng 06 2022 - Map 100 - Only Asia

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Thien Long Sro vào 20 ngày 26/06/2022

Trang chủ http://thienlongsro.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Private
11
Sro Nam Thập Tứ Silkroad Map 100 - Exp 20x - Drop 5% - CAP 100 - D10 - Only Asia - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:namthaptu
- Alpha Test:25/05/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:06/06/2021 (13 h)

Sro Nam Thập Tứ mới ra tháng 06 2021 - CAP 100 - D10 - Only Asia - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ namthaptu vào 13 ngày 06/06/2021

Trang chủ http://namthaptu.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 20x - Drop: 5%

Sro mới ra
12
Sro Ký ức Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 1% - SRO - Tim Lại Ký Ức - Cùng Nhau Phát Triển - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:Sro Tìm Lại Ký Ức
- Alpha Test:10/10/2020 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:18/10/2020 (20 h)

Sro Ký ức mới ra tháng 10 2020 - SRO - Tim Lại Ký Ức - Cùng Nhau Phát Triển - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 10 2020 mở máy chủ Sro Tìm Lại Ký Ức vào 20 ngày 18/10/2020

Trang chủ http://srotimlaikyuc.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 1%

Sro mới ra
13
Sro Gangster - Khởi Nguồn Đam Mê Silkroad Map 100 - Exp 4x - Drop 2% - SroGangster - Map 100 Only Asia (Ghost 15s).
- Server:SroGangster
- Alpha Test:30/06/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:04/07/2021 (13 h)

Sro Gangster - Khởi Nguồn Đam Mê mới ra tháng 07 2021 - SroGangster - Map 100 Only Asia (Ghost 15s).

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ SroGangster vào 13 ngày 04/07/2021

Trang chủ http://srogangster.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 4x - Drop: 2%

Sro mới ra
14
Silkroad BachDuong Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 1% - Sro Bạch Dương Map 105 Asian Open Beta 19h 28/05/2022 Đua Top =vnd A/e Nhiệt Huyết Vui Vẻ
- Server:Bạch Dương
- Alpha Test:22/05/2022 (15 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:28/05/2022 (19 h)

Silkroad BachDuong mới ra tháng 05 2022 - Sro Bạch Dương Map 105 Asian Open Beta 19h 28/05/2022 Đua Top =vnd A/e Nhiệt Huyết Vui Vẻ

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ Bạch Dương vào 19 ngày 28/05/2022

Trang chủ http://srobachduong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 1%

Sro Mới Ra
15
Sro Song Long Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - NewLand - Vinasro Kết Nối Đam Mê - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:Song long sro
- Alpha Test:02/04/2021 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:07/04/2021 (18 h)

Sro Song Long mới ra tháng 04 2021 - NewLand - Vinasro Kết Nối Đam Mê - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 04 2021 mở máy chủ Song long sro vào 18 ngày 07/04/2021

Trang chủ http://srosonglong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro mới ra
16
Sro Thiên Điểu Silkroad Map 100 - Exp 30x - Drop 10% - Cap 100 Free Silk - D10 - Skill 100 - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:Thiên Điểu Sro
- Alpha Test:28/01/2021 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:31/01/2021 (13 h)

Sro Thiên Điểu mới ra tháng 01 2021 - Cap 100 Free Silk - D10 - Skill 100 - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 01 2021 mở máy chủ Thiên Điểu Sro vào 13 ngày 31/01/2021

Trang chủ http://srothiendieu.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 30x - Drop: 10%

Sro mới ra
17

SRO 3AE CHÁY BỔNG ĐAM MÊ mới ra tháng 04 2021 - - Map 100 - Item D10 - A1 -A2 -SOS - Máy chủ ổn định - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 04 2021 mở máy chủ sro3ae vào 13 ngày 18/04/2021

Trang chủ http://sro3ae.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 5%

Sro mới ra
18
Sro Truyền Kỳ Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 1% - MAP 100 ONLY ASI D10 Sun, Map Samaka , Không Ghost
- Server:sro truyen ky 100
- Alpha Test:01/03/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:06/03/2022 (13 h)

Sro Truyền Kỳ mới ra tháng 03 2022 - MAP 100 ONLY ASI D10 Sun, Map Samaka , Không Ghost

Game mới ra tháng 03 2022 mở máy chủ sro truyen ky 100 vào 13 ngày 06/03/2022

Trang chủ http://srotruyenky.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 1%

Sro mới ra
19
SROTHANTHOAI Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - CAP100
- Server:SroThanThoai
- Alpha Test:20/03/2022 (22 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:26/03/2022 (13 h)

SROTHANTHOAI mới ra tháng 03 2022 - CAP100

Game mới ra tháng 03 2022 mở máy chủ SroThanThoai vào 13 ngày 26/03/2022

Trang chủ https://srothanthoai.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
20
Silkroad BachDuong Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - Asian Map 100 cho anh chơi giải trí
- Server:Bạch Dương
- Alpha Test:29/01/2022 (02 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:05/02/2022 (02 h)

Silkroad BachDuong mới ra tháng 02 2022 - Asian Map 100 cho anh chơi giải trí

Game mới ra tháng 02 2022 mở máy chủ Bạch Dương vào 02 ngày 05/02/2022

Trang chủ http://srobachduong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
21
Sro Truyền Kỳ Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 1% - MAP 100 ONLY ASI D10 Sun, Map Samaka , Không Ghost
- Server:sro truyen ky 100
- Alpha Test:01/03/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:06/03/2022 (13 h)

Sro Truyền Kỳ mới ra tháng 03 2022 - MAP 100 ONLY ASI D10 Sun, Map Samaka , Không Ghost

Game mới ra tháng 03 2022 mở máy chủ sro truyen ky 100 vào 13 ngày 06/03/2022

Trang chủ http://srotruyenky.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 1%

Sro mới ra
22
SroBacTrungNam Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - Cap 100 Free 100%
- Server:Mau chu BacTrungNam
- Alpha Test:10/02/2022 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:11/02/2022 (12 h)

SroBacTrungNam mới ra tháng 02 2022 - Cap 100 Free 100%

Game mới ra tháng 02 2022 mở máy chủ Mau chu BacTrungNam vào 12 ngày 11/02/2022

Trang chủ http://SroBacTrungNam.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Private
23
Silkroad Song Tử Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - Map 100 only Asian
- Server:Máy chủ SroGeMiNi
- Alpha Test:09/01/2022 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:15/01/2022 (13 h)

Silkroad Song Tử mới ra tháng 01 2022 - Map 100 only Asian

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Máy chủ SroGeMiNi vào 13 ngày 15/01/2022

Trang chủ http://srogemini.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Private
24
PK SRO Silkroad Map 100 - Exp 15x - Drop 3% - mod 100 olny asian iteam Som D10
- Server:máy chủ Pk
- Alpha Test:20/02/2022 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:26/02/2022 (16 h)

PK SRO mới ra tháng 02 2022 - mod 100 olny asian iteam Som D10

Game mới ra tháng 02 2022 mở máy chủ máy chủ Pk vào 16 ngày 26/02/2022

Trang chủ http://pksro.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 15x - Drop: 3%

Sro Private
25
Sro Tứ Quý Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 2% - Only ASIAN 100 FREE SILK
- Server:SRO TỨ QUÝ
- Alpha Test:02/01/2022 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:08/01/2022 (13 h)

Sro Tứ Quý mới ra tháng 01 2022 - Only ASIAN 100 FREE SILK

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ SRO TỨ QUÝ vào 13 ngày 08/01/2022

Trang chủ http://srotuquy.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
26
SRO Miễn Phí Silkroad Map 100 - Exp 20x - Drop 2% - Siêu Phẩm Làng Sro Private Miễn Phí 100% Free 999.999.999 Silk KHÔNG NẠP - CÀY QUỐC LÀ CHÍNH
- Server:SRO MIEN PHI
- Alpha Test:22/09/2021 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:25/09/2021 (13 h)

SRO Miễn Phí mới ra tháng 09 2021 - Siêu Phẩm Làng Sro Private Miễn Phí 100% Free 999.999.999 Silk KHÔNG NẠP - CÀY QUỐC LÀ CHÍNH

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ SRO MIEN PHI vào 13 ngày 25/09/2021

Trang chủ http://sromienphi.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 20x - Drop: 2%

Sro mới ra
27
Sro Miễn Phí 100% Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 10% - Siêu Phẩm Làng Sro Private Miễn Phí 100% KHÔNG NẠP - CÀY CUỐC LÀ CHÍNH - Free Silk 999.999.999
- Server: Sro Miễn Phí
- Alpha Test:11/01/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:15/01/2022 (13 h)

Sro Miễn Phí 100% mới ra tháng 01 2022 - Siêu Phẩm Làng Sro Private Miễn Phí 100% KHÔNG NẠP - CÀY CUỐC LÀ CHÍNH - Free Silk 999.999.999

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Sro Miễn Phí vào 13 ngày 15/01/2022

Trang chủ http://sromienphi.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
28
SROVIETNAM.VN Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 10% - Map 100 D10 Online Asia
- Server:Sro Việt Nam
- Alpha Test:28/09/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:05/10/2021 (19 h)

SROVIETNAM.VN mới ra tháng 10 2021 - Map 100 D10 Online Asia

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ Sro Việt Nam vào 19 ngày 05/10/2021

Trang chủ http://srovietnam.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 10%

Sro mới ra
29
Sro Tứ Quý Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 2% - Asian Map 100 -Free SIlk 100% cho anh chơi giải trí
- Server:Tứ Quý
- Alpha Test:21/11/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:27/11/2021 (11 h)

Sro Tứ Quý mới ra tháng 11 2021 - Asian Map 100 -Free SIlk 100% cho anh chơi giải trí

Game mới ra tháng 11 2021 mở máy chủ Tứ Quý vào 11 ngày 27/11/2021

Trang chủ http://srotuquy.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro mới ra
30
SRO HỒI SINH Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 2% - MAP 100 ( vdc )
- Server:MÁY CHỦ HỒI SÌNH
- Alpha Test:10/09/2021 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:18/09/2021 (13 h)

SRO HỒI SINH mới ra tháng 09 2021 - MAP 100 ( vdc )

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ MÁY CHỦ HỒI SÌNH vào 13 ngày 18/09/2021

Trang chủ http://srohoisinh.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro mới ra
31
Silkroad BachDuong Silkroad Map 100 - Exp 2x - Drop 2% - Asian Map 100 -Free SIlk 100% cho anh chơi giải trí
- Server:Bạch Dương
- Alpha Test:07/08/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:14/08/2021 (13 h)

Silkroad BachDuong mới ra tháng 08 2021 - Asian Map 100 -Free SIlk 100% cho anh chơi giải trí

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ Bạch Dương vào 13 ngày 14/08/2021

Trang chủ http://srobachduong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 2x - Drop: 2%

Sro mới ra
32
SROVIETNAM.VN Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 10% - Map 100 D10 Online Asia
- Server:Sro Việt Nam
- Alpha Test:28/09/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:05/09/2021 (19 h)

SROVIETNAM.VN mới ra tháng 09 2021 - Map 100 D10 Online Asia

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ Sro Việt Nam vào 19 ngày 05/09/2021

Trang chủ http://srovietnam.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 10%

Sro mới ra
33
SRO Chiến Lang Season 2 Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 1% - KHAI MỞ SRO SRO Chiến Lang Season 2– MAP 100 Only ASIAN
- Server:server sro chien lang 100
- Alpha Test:27/10/2021 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:06/11/2021 (13 h)

SRO Chiến Lang Season 2 mới ra tháng 11 2021 - KHAI MỞ SRO SRO Chiến Lang Season 2– MAP 100 Only ASIAN

Game mới ra tháng 11 2021 mở máy chủ server sro chien lang 100 vào 13 ngày 06/11/2021

Trang chủ http://srochienlang.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 1%

Sro mới ra
34
SRO THẦN ĐỊA Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 3% - SRO Thần Địa - Map 100 - Free 100% - Đua TOP 2 Triệu VND - Open 13h ngày 28/10
- Server:SRO THẦN ĐỊA
- Alpha Test:23/10/2021 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:28/10/2021 (13 h)

SRO THẦN ĐỊA mới ra tháng 10 2021 - SRO Thần Địa - Map 100 - Free 100% - Đua TOP 2 Triệu VND - Open 13h ngày 28/10

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ SRO THẦN ĐỊA vào 13 ngày 28/10/2021

Trang chủ http://srothandia.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 3%

Sro mới ra
35
SRO Miền Đất Hứa Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - 100 only asia
- Server:Miền Đất Hứa
- Alpha Test:06/11/2021 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:07/11/2021 (14 h)

SRO Miền Đất Hứa mới ra tháng 11 2021 - 100 only asia

Game mới ra tháng 11 2021 mở máy chủ Miền Đất Hứa vào 14 ngày 07/11/2021

Trang chủ http://silkroadvn.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro mới ra
36
SRO THẦN ĐỊA Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 3% - SRO Thần Địa - Map 100 - Free 100% - Đua TOP 2 Triệu VND - Open 13h ngày 28/10
- Server:SRO THẦN ĐỊA
- Alpha Test:23/10/2021 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:28/10/2021 (13 h)

SRO THẦN ĐỊA mới ra tháng 10 2021 - SRO Thần Địa - Map 100 - Free 100% - Đua TOP 2 Triệu VND - Open 13h ngày 28/10

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ SRO THẦN ĐỊA vào 13 ngày 28/10/2021

Trang chủ http://srothandia.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 3%

Sro mới ra

conduongtoluavn.online - Sro Miền Đất Hứa mới ra tháng 10 2021 - Only Asia - Đua top VNĐ- Đồ cuối som - Max +11 (có thêm cuộn giấy hiệu ứng) - Nhận silk gift - A3 hiệu ứng sun mặc định

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ Miền Đất Hứa vào 08 ngày 23/10/2021

Trang chủ http://conduongtoluavn.online/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro mới ra
38
SRO PHƯỢNG HOÀNG Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 3% - Map 100 – Only Asian – Item D10 A3 – Skill 100 – Ghost 10s
- Server:sever phuong hoang map 100
- Alpha Test:10/10/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:16/10/2021 (13 h)

SRO PHƯỢNG HOÀNG mới ra tháng 10 2021 - Map 100 – Only Asian – Item D10 A3 – Skill 100 – Ghost 10s

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ sever phuong hoang map 100 vào 13 ngày 16/10/2021

Trang chủ http://srophuonghoang.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 3%

Sro mới ra
39
SRO NHÂN MÃ Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - SRO NHÂN MÃ MAP 100 Ver 3 - Nơi Ký Ức Trở Về
- Server:nhan ma sro
- Alpha Test:03/09/2021 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:10/09/2021 (20 h)

SRO NHÂN MÃ mới ra tháng 09 2021 - SRO NHÂN MÃ MAP 100 Ver 3 - Nơi Ký Ức Trở Về

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ nhan ma sro vào 20 ngày 10/09/2021

Trang chủ http://sronhanma.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro mới ra
40
SRO THÁI DƯƠNG Silkroad Map 100 - Exp 7x - Drop 2% - ĐUA TOP GIẢI THƯỞNG 10 TRIỆU
- Server:THÁI DƯƠNG
- Alpha Test:03/10/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:10/10/2021 (13 h)

SRO THÁI DƯƠNG mới ra tháng 10 2021 - ĐUA TOP GIẢI THƯỞNG 10 TRIỆU

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ THÁI DƯƠNG vào 13 ngày 10/10/2021

Trang chủ http://srothiende.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 7x - Drop: 2%

Sro mới ra
41
SRO PHƯỢNG HOÀNG Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 3% - Map 100 – Only Asian – Item D10 A3 – Skill 100 – Ghost 10s
- Server:SRO PHƯỢNG HOÀNG
- Alpha Test:10/10/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:16/10/2021 (13 h)

SRO PHƯỢNG HOÀNG mới ra tháng 10 2021 - Map 100 – Only Asian – Item D10 A3 – Skill 100 – Ghost 10s

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ SRO PHƯỢNG HOÀNG vào 13 ngày 16/10/2021

Trang chủ http://srophuonghoang.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 3%

Sro mới ra
42
SRO THÁI DƯƠNG Silkroad Map 100 - Exp 7x - Drop 2% - ĐUA TOP TỔNG GIẢI THƯỞNG 10TR VND
- Server:THÁI DƯƠNG
- Alpha Test:03/10/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:10/10/2021 (13 h)

SRO THÁI DƯƠNG mới ra tháng 10 2021 - ĐUA TOP TỔNG GIẢI THƯỞNG 10TR VND

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ THÁI DƯƠNG vào 13 ngày 10/10/2021

Trang chủ http://sro100.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 7x - Drop: 2%

Sro mới ra
43
Sro Thần Ma Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 5% - MAP 100 - SON D10 - Skin chuẩn đẹp
- Server:MAP 100 - SON D10 - Skin chuẩn đẹp
- Alpha Test:13/09/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:18/09/2021 (13 h)

Sro Thần Ma mới ra tháng 09 2021 - MAP 100 - SON D10 - Skin chuẩn đẹp

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ MAP 100 - SON D10 - Skin chuẩn đẹp vào 13 ngày 18/09/2021

Trang chủ http://srothanma.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 5%

Sro mới ra
44
Srohoabinh Silkroad Map 100 - Exp 15x - Drop 10% - Cap 100, Item D10 SUN max 14. Buff học viện cày cuốc. Cùng hơn 120+ Event hoạt náo
- Server:Máy chủ Hòa Bình
- Alpha Test:28/09/2021 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:01/10/2021 (13 h)

Srohoabinh mới ra tháng 10 2021 - Cap 100, Item D10 SUN max 14. Buff học viện cày cuốc. Cùng hơn 120+ Event hoạt náo

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ Máy chủ Hòa Bình vào 13 ngày 01/10/2021

Trang chủ http://srohoabinh.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 15x - Drop: 10%

Sro mới ra
45
SRO VINH QUANG MAP 100 ONLY ASIA FREE F10 85% Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 3% - SRO VINH QUANG MAP 100 ONLY ASIA FREE F10 85%
- Server:SRO VINH QUANG MAP 100 ONLY ASIA FREE F10 85%
- Alpha Test:04/10/2021 (21 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:11/10/2021 (21 h)

SRO VINH QUANG MAP 100 ONLY ASIA FREE F10 85% mới ra tháng 10 2021 - SRO VINH QUANG MAP 100 ONLY ASIA FREE F10 85%

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ SRO VINH QUANG MAP 100 ONLY ASIA FREE F10 85% vào 21 ngày 11/10/2021

Trang chủ http://sro-vinhquang.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 3%

Sro mới ra
46
SRO Miễn Phí Silkroad Map 100 - Exp 20x - Drop 2% - Siêu Phẩm Làng Sro Private Miễn Phí 100% KHÔNG NẠP - CÀY QUỐC LÀ CHÍNH - Online nhận SILK
- Server:SRO MIEN PHI
- Alpha Test:22/09/2021 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:25/09/2021 (13 h)

SRO Miễn Phí mới ra tháng 09 2021 - Siêu Phẩm Làng Sro Private Miễn Phí 100% KHÔNG NẠP - CÀY QUỐC LÀ CHÍNH - Online nhận SILK

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ SRO MIEN PHI vào 13 ngày 25/09/2021

Trang chủ http://sromienphi.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 20x - Drop: 2%

Sro mới ra
47
Sro Hắc Long Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - Sro Hắc Long - Map 100 -Farm Xu đổi SOM -Trade 6M 1 thành Buôn 3 Map
- Server:hac long sro 100
- Alpha Test:01/01/1970 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:25/09/2021 (13 h)

Sro Hắc Long mới ra tháng 09 2021 - Sro Hắc Long - Map 100 -Farm Xu đổi SOM -Trade 6M 1 thành Buôn 3 Map

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ hac long sro 100 vào 13 ngày 25/09/2021

Trang chủ http://srohaclong.online/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro mới ra

SRO ĐAM MÊ 2021 - 100 - OnlyAsi mới ra tháng 06 2021 - Map 100 – Only Asian – Item D10 Sos – Skill 100 – Ghost 15s - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ dam me 100 vào 13 ngày 03/06/2021

Trang chủ http://srodamme.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 5%

Sro mới ra
49
silkroad kỷ niệm Silkroad Map 100 - Exp 20x - Drop 1% - map 100
- Server:kỷ niệm
- Alpha Test:14/12/1901 (03 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:10/10/2020 (13 h)

silkroad kỷ niệm mới ra tháng 10 2020 - map 100

Game mới ra tháng 10 2020 mở máy chủ kỷ niệm vào 13 ngày 10/10/2020

Trang chủ http://srotimlaikyuc.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 20x - Drop: 1%

Sro mới ra
50
Sro Thiên Tử Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 5% - Sro Thiên Tử Map 100 - Giải Đua Top lên đến 10 triệu VND - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:srothientu
- Alpha Test:11/09/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:19/09/2021 (00 h)

Sro Thiên Tử mới ra tháng 09 2021 - Sro Thiên Tử Map 100 - Giải Đua Top lên đến 10 triệu VND - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ srothientu vào 00 ngày 19/09/2021

Trang chủ http://srothientu.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 5%

Sro mới ra
51
SROCONLOC69.COM Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 5% - CAP100 ITEM D100 TAI SMK
- Server:SROCONLOC69
- Alpha Test:14/09/2021 (07 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:25/09/2021 (07 h)

SROCONLOC69.COM mới ra tháng 09 2021 - CAP100 ITEM D100 TAI SMK

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ SROCONLOC69 vào 07 ngày 25/09/2021

Trang chủ http://sroconloc69.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 5%

Sro mới ra
52
SRO THIÊN QUY Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 3% - SRO THIÊN QUY - ANH HÙNG HỘI TỤ - Map 100 AISA - Đua TOP 10 triệu VND - Open 13h 12/09/2021
- Server:SRO THIÊN QUY
- Alpha Test:05/09/2021 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:12/09/2021 (13 h)

SRO THIÊN QUY mới ra tháng 09 2021 - SRO THIÊN QUY - ANH HÙNG HỘI TỤ - Map 100 AISA - Đua TOP 10 triệu VND - Open 13h 12/09/2021

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ SRO THIÊN QUY vào 13 ngày 12/09/2021

Trang chủ http://srothienquy.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 3%

Sro mới ra
53
SRO HỒI SINH Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 5% - MAP 100 ( vdc )
- Server:MÁY CHỦ HỒI SÌNH
- Alpha Test:10/09/2021 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:18/09/2021 (13 h)

SRO HỒI SINH mới ra tháng 09 2021 - MAP 100 ( vdc )

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ MÁY CHỦ HỒI SÌNH vào 13 ngày 18/09/2021

Trang chủ http://srohoisinh.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 5%

Sro mới ra
54
Sro Thần Ma Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 5% - MAP 100 - SON D10 - Skin chuẩn đẹp
- Server:Thần Ma
- Alpha Test:14/09/2021 (23 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:18/09/2021 (13 h)

Sro Thần Ma mới ra tháng 09 2021 - MAP 100 - SON D10 - Skin chuẩn đẹp

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ Thần Ma vào 13 ngày 18/09/2021

Trang chủ http://srothanma.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 5%

Sro mới ra
55
SRO THIÊN QUY Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 3% - SRO THIÊN QUY - ANH HÙNG HỘI TỤ - Map 100 AISA - Đua TOP 10 triệu VND - Open 13h 12/09/2021
- Server:SRO THIÊN QUY
- Alpha Test:05/09/2021 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:12/09/2021 (13 h)

SRO THIÊN QUY mới ra tháng 09 2021 - SRO THIÊN QUY - ANH HÙNG HỘI TỤ - Map 100 AISA - Đua TOP 10 triệu VND - Open 13h 12/09/2021

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ SRO THIÊN QUY vào 13 ngày 12/09/2021

Trang chủ http://srothienquy.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 3%

Sro mới ra
56
ONHADI.COM Silkroad Online Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 2% - Map 100 only asian D10 sun
- Server:ONHADI
- Alpha Test:30/08/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:04/09/2021 (12 h)

ONHADI.COM Silkroad Online mới ra tháng 09 2021 - Map 100 only asian D10 sun

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ ONHADI vào 12 ngày 04/09/2021

Trang chủ http://onhadi.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro mới ra
57
Devil SRO Silkroad Map 100 - Exp 20x - Drop 5% - SRO Devil - Đẳng Cấp PK - Map 100 Only ASIA - Free 100% - Hệ thống anti-ddos - Máy chủ siêu ổn định
- Server:Devil SRO
- Alpha Test:26/08/2021 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:29/08/2021 (11 h)

Devil SRO mới ra tháng 08 2021 - SRO Devil - Đẳng Cấp PK - Map 100 Only ASIA - Free 100% - Hệ thống anti-ddos - Máy chủ siêu ổn định

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ Devil SRO vào 11 ngày 29/08/2021

Trang chủ http://devilsro.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 20x - Drop: 5%

Sro mới ra
58
Sro Thiên Long Silkroad Map 100 - Exp 25x - Drop 2% - SRO THIÊN LONG - NƠI HỘI TỤ NIỀM ĐAM MÊ BẤT TẬN - Sro Free Silk
- Server:Sro thien long map 100
- Alpha Test:18/08/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:28/08/2021 (13 h)

Sro Thiên Long mới ra tháng 08 2021 - SRO THIÊN LONG - NƠI HỘI TỤ NIỀM ĐAM MÊ BẤT TẬN - Sro Free Silk

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ Sro thien long map 100 vào 13 ngày 28/08/2021

Trang chủ http://srothienlong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 25x - Drop: 2%

Sro mới ra
59
Việt Sro Online Silkroad Map 100 - Exp 8x - Drop 2% - Map 100 D10 ,Ghost 10s / Job 0 Ghost,Map TQ/CA ,Only Asia
- Server:Việt Sro 100
- Alpha Test:20/06/2021 (09 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:26/06/2021 (13 h)

Việt Sro Online mới ra tháng 06 2021 - Map 100 D10 ,Ghost 10s / Job 0 Ghost,Map TQ/CA ,Only Asia

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ Việt Sro 100 vào 13 ngày 26/06/2021

Trang chủ http://vietsro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 8x - Drop: 2%

Sro mới ra
60
SRO THIÊN ĐÊ Silkroad Map 100 - Exp 7x - Drop 2% - MAP 100 ONLY ASI SUN D9 D10 CÓ GIÁ TRỊ CAO
- Server:THIÊN ĐẾ
- Alpha Test:05/08/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:08/08/2021 (00 h)

SRO THIÊN ĐÊ mới ra tháng 08 2021 - MAP 100 ONLY ASI SUN D9 D10 CÓ GIÁ TRỊ CAO

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ THIÊN ĐẾ vào 00 ngày 08/08/2021

Trang chủ http://srothiende.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 7x - Drop: 2%

Sro mới ra
61
Sro Thiên Đế Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - SILKROAD : THIÊN ĐẾ MAP 100 ONLY ASI ll CÀY CUỐC ONLINE NHẬN SILK OPEN 08/08/2021
- Server:srothiende
- Alpha Test:06/08/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:08/08/2021 (13 h)

Sro Thiên Đế mới ra tháng 08 2021 - SILKROAD : THIÊN ĐẾ MAP 100 ONLY ASI ll CÀY CUỐC ONLINE NHẬN SILK OPEN 08/08/2021

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ srothiende vào 13 ngày 08/08/2021

Trang chủ http://srothiende.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro mới ra
62
Sro Sài Gòn Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 2% - Sro Sài Gòn 100 Comeback - Huyền Thoại Trở Lại - SERVER INFORMATIONS
- Server:Sro sai gon 100
- Alpha Test:13/08/2021 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:18/08/2021 (18 h)

Sro Sài Gòn mới ra tháng 08 2021 - Sro Sài Gòn 100 Comeback - Huyền Thoại Trở Lại - SERVER INFORMATIONS

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ Sro sai gon 100 vào 18 ngày 18/08/2021

Trang chủ http://srosaigon.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro mới ra
63
Sro Long Hổ Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - Khai Mở Máy Chủ : MAP 100 Asia sever Long Hổ • Nơi huyền thoại trở về •
- Server:sro long ho
- Alpha Test:29/07/2021 (22 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:10/08/2021 (13 h)

Sro Long Hổ mới ra tháng 08 2021 - Khai Mở Máy Chủ : MAP 100 Asia sever Long Hổ • Nơi huyền thoại trở về •

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ sro long ho vào 13 ngày 10/08/2021

Trang chủ http://srolongho.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro mới ra
64
Sro Thiên Điểu Silkroad Map 100 - Exp 30x - Drop 5% - SroThienDieu Map 100 Free Silk - Sro Private - Sro lậu - Sro mới ra
- Server:sro thien dieu
- Alpha Test:28/07/2021 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:31/07/2021 (13 h)

Sro Thiên Điểu mới ra tháng 07 2021 - SroThienDieu Map 100 Free Silk - Sro Private - Sro lậu - Sro mới ra

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ sro thien dieu vào 13 ngày 31/07/2021

Trang chủ http://srothiendieu.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 30x - Drop: 5%

Sro mới ra
65
SRO Devil Silkroad Map 100 - Exp 20x - Drop 5% - SRO Devil - Đẳng Cấp PK - Map 100 Only ASIA - Free 100%
- Server:Devil
- Alpha Test:02/08/2021 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:08/08/2021 (10 h)

SRO Devil mới ra tháng 08 2021 - SRO Devil - Đẳng Cấp PK - Map 100 Only ASIA - Free 100%

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ Devil vào 10 ngày 08/08/2021

Trang chủ devilsro.net

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 20x - Drop: 5%

Sro mới ra
66
Sro Phương Nam Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - SRO PhươngNam- Cội Nguồn Đam Mê Map 100
- Server:sro phuong nam sro lau
- Alpha Test:22/07/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:08/08/2021 (13 h)

Sro Phương Nam mới ra tháng 08 2021 - SRO PhươngNam- Cội Nguồn Đam Mê Map 100

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ sro phuong nam sro lau vào 13 ngày 08/08/2021

Trang chủ http://srophuongnam.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro mới ra
67
Devil SRO Silkroad Map 100 - Exp 20x - Drop 3% - Devil SRO - Đẳng cấp PK - Nơi Anh Hùng Gục Ngã -MAP 100 ASIA
- Server:Devil SRO
- Alpha Test:17/07/2021 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:25/07/2021 (10 h)

Devil SRO mới ra tháng 07 2021 - Devil SRO - Đẳng cấp PK - Nơi Anh Hùng Gục Ngã -MAP 100 ASIA

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ Devil SRO vào 10 ngày 25/07/2021

Trang chủ http://devilsro.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 20x - Drop: 3%

Sro mới ra
68
Sro Thiên Thần Silkroad Map 100 - Exp 2x - Drop 2% - Sro Thiên Thần - Map 100 only Asia Free silk
- Server:sro thien than
- Alpha Test:16/06/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:20/06/2021 (13 h)

Sro Thiên Thần mới ra tháng 06 2021 - Sro Thiên Thần - Map 100 only Asia Free silk

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ sro thien than vào 13 ngày 20/06/2021

Trang chủ http://srothienthan.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 2x - Drop: 2%

Sro mới ra
69
Sro Hỏa Phụng Silkroad Map 100 - Exp 6x - Drop 2% - Sro Hỏa Phụng Nơi Niềm Tin Được Gửi Gắm Theo Đúng Nghĩa - Map 100 only China
- Server:hoa phung 100
- Alpha Test:16/06/2021 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:20/06/2021 (13 h)

Sro Hỏa Phụng mới ra tháng 06 2021 - Sro Hỏa Phụng Nơi Niềm Tin Được Gửi Gắm Theo Đúng Nghĩa - Map 100 only China

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ hoa phung 100 vào 13 ngày 20/06/2021

Trang chủ http://srohoaphung.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 6x - Drop: 2%

Sro mới ra
70
Sro Thương Gia Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 1% - Thương Gia Quán - Nơi ý trí có anh em - Free Silk
- Server:thuong gia sro
- Alpha Test:09/07/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:16/07/2021 (13 h)

Sro Thương Gia mới ra tháng 07 2021 - Thương Gia Quán - Nơi ý trí có anh em - Free Silk

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ thuong gia sro vào 13 ngày 16/07/2021

Trang chủ http://srothuonggia.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 1%

Sro mới ra
71
LuXuRy Sro Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 1% - Map 100 D10 SOX Only China - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:Luxury Sro
- Alpha Test:01/05/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:06/05/2021 (13 h)

LuXuRy Sro mới ra tháng 05 2021 - Map 100 D10 SOX Only China - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 05 2021 mở máy chủ Luxury Sro vào 13 ngày 06/05/2021

Trang chủ http://luxurysro.com/luxurysro/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 1%

Sro mới ra
72
Sro Huynh Đệ Silkroad Map 100 - Exp 2x - Drop 2% - MAP 100 SOM SUN GHOST 20S - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:huynh de 100
- Alpha Test:20/12/2020 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:26/12/2020 (10 h)

Sro Huynh Đệ mới ra tháng 12 2020 - MAP 100 SOM SUN GHOST 20S - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 12 2020 mở máy chủ huynh de 100 vào 10 ngày 26/12/2020

Trang chủ http://srohuynhde.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 2x - Drop: 2%

Sro mới ra
73
Sro Nhân Mã Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 2% - SRO NHÂN MÃ MAP 100 Ver 3 - Nơi Ký Ức Trở Về - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:Nhân Mã Server
- Alpha Test:02/02/2021 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:27/02/2021 (20 h)

Sro Nhân Mã mới ra tháng 02 2021 - SRO NHÂN MÃ MAP 100 Ver 3 - Nơi Ký Ức Trở Về - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 02 2021 mở máy chủ Nhân Mã Server vào 20 ngày 27/02/2021

Trang chủ http://sronhanma.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro mới ra
74
Sro Sài Gòn Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - Sro Sài Gòn 100 Comeback - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:Sài Gòn Sro
- Alpha Test:19/04/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:21/04/2021 (18 h)

Sro Sài Gòn mới ra tháng 04 2021 - Sro Sài Gòn 100 Comeback - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 04 2021 mở máy chủ Sài Gòn Sro vào 18 ngày 21/04/2021

Trang chủ http://srosaigon.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro mới ra
75
SRO HUYẾT CHIẾN Silkroad Map 100 - Exp 500x - Drop 5% - Một Server đúng chất cày cuốc – Nhiều hoạt động mới mẻ - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:huyet chien 100
- Alpha Test:08/06/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:13/06/2021 (13 h)

SRO HUYẾT CHIẾN mới ra tháng 06 2021 - Một Server đúng chất cày cuốc – Nhiều hoạt động mới mẻ - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ huyet chien 100 vào 13 ngày 13/06/2021

Trang chủ http://srohuyetchien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 500x - Drop: 5%

Sro mới ra
76
Việt Sro Online Silkroad Map 100 - Exp 22x - Drop 8% - Map 100 D10 ,Ghost 10s / Job 0 Ghost,Map TQ/CA
- Server:vietsro 100
- Alpha Test:20/06/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:26/06/2021 (13 h)

Việt Sro Online mới ra tháng 06 2021 - Map 100 D10 ,Ghost 10s / Job 0 Ghost,Map TQ/CA

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ vietsro 100 vào 13 ngày 26/06/2021

Trang chủ http://vietsro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 22x - Drop: 8%

Sro mới ra
77
Bem Sro Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 5% - BEMSRO.COM — FREE SILK 100% - KẾT NỐI ĐAM MÊ -GHOST 10S - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:bem sro
- Alpha Test:15/04/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:20/05/2021 (13 h)

Bem Sro mới ra tháng 05 2021 - BEMSRO.COM — FREE SILK 100% - KẾT NỐI ĐAM MÊ -GHOST 10S - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 05 2021 mở máy chủ bem sro vào 13 ngày 20/05/2021

Trang chủ http://bemsro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 5%

Sro mới ra
Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online
Zalo
Hotline