Silkroad Map 100

SRO SPARTA Thẻ Siêu Tốc - Đổi Thẻ Cào Auto - Uy tín Chất Lượng
SRO QUÝ TỘC BETA BASIC - CAP 90 SRO MA VƯƠNG MAP 140 | Sromoira.info srothienbinh.net
Silkroad Map 100
Danh sách game mới ra hôm nay
Vip Sro
Alpha Test: 09/06/2023 (00 h)
Alpha Test: 09/06 (00 h)
Open Beta: 18/06/2023 (13 h)
Open Beta: 18/06 (13 h)

Thông Tin Máy Chủ - SRO Huyết Long - Map 120 mới ra tháng 06 2023 - Map 120 Fam LBB

Game mới ra tháng 06 2023 mở máy chủ SRO Huyết Long vào 13 ngày 18/06/2023

Trang chủ http://srohuyetlong.com.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 2%

Sro Private
Vip Sro
Alpha Test: 31/05/2023 (13 h)
Alpha Test: 31/05 (13 h)
Open Beta: 04/06/2023 (13 h)
Open Beta: 04/06 (13 h)

SilkRoad Thái Dương mới ra tháng 06 2023 - CAP 110 EU&ASIAN. ITEAM SON D11 . MAP BAGHDAD . FREE F10

Game mới ra tháng 06 2023 mở máy chủ Sro Thái Dương vào 13 ngày 04/06/2023

Trang chủ http://srothaiduong.com.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 4%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 23/05/2023 (20 h)
Alpha Test: 23/05 (20 h)
Open Beta: 28/05/2023 (20 h)
Open Beta: 28/05 (20 h)

srosparta mới ra tháng 05 2023 - Map 100 Lăng Mộ Tần Thủy Hoàng Nguyên Bản Có Eu

Game mới ra tháng 05 2023 mở máy chủ Máy Chủ Sparta vào 20 ngày 28/05/2023

Trang chủ https://srosparta.com

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 20x - Drop: 5%

Sro Lậu
Vip Sro
Alpha Test: 05/04/2023 (13 h)
Alpha Test: 05/04 (13 h)
Open Beta: 15/04/2023 (13 h)
Open Beta: 15/04 (13 h)

Sro Quý Tộc mới ra tháng 04 2023 - Phiên Bản Basic - Cap 90 - Only Asia - Không Ghost - Chuẩn VDC - Dễ Chơi

Game mới ra tháng 04 2023 mở máy chủ QuyToc vào 13 ngày 15/04/2023

Trang chủ http://sroquytoc.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 3x - Drop: 3%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 13/02/2023 (12 h)
Alpha Test: 13/02 (12 h)
Open Beta: 19/02/2023 (13 h)
Open Beta: 19/02 (13 h)

SRO THIÊN BÌNH mới ra tháng 02 2023 - Cấp 160 Item D18 Ngoại Hình Mới Độc Quyền

Game mới ra tháng 02 2023 mở máy chủ Máy Chủ Thiên Bình vào 13 ngày 19/02/2023

Trang chủ http://srothienbinh.net/

Phiên bản:

Exp: 350x - Drop: 10%

Sro Lậu
Vip Sro
Alpha Test: 13/03/2023 (00 h)
Alpha Test: 13/03 (00 h)
Open Beta: 19/03/2023 (19 h)
Open Beta: 19/03 (19 h)

SRO203 mới ra tháng 03 2023 - MAP 120 ASIA - EU PHIÊN BẢN MỚI

Game mới ra tháng 03 2023 mở máy chủ SRO2023 vào 19 ngày 19/03/2023

Trang chủ http://sro2023.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 20x - Drop: 20%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 12/03/2023 (13 h)
Alpha Test: 12/03 (13 h)
Open Beta: 19/03/2023 (13 h)
Open Beta: 19/03 (13 h)

Sro Anh Em MAP 100 mới ra tháng 03 2023 - Cấp 100 Only Asia , Gost 10s , Trang Bị A1 A2 A3 D10

Game mới ra tháng 03 2023 mở máy chủ Sro Anh Em vào 13 ngày 19/03/2023

Trang chủ http://sroanhem.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 4x - Drop: 3%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 13/12/2022 (20 h)
Alpha Test: 13/12 (20 h)
Open Beta: 24/12/2022 (13 h)
Open Beta: 24/12 (13 h)

Sro Ma Vương mới ra tháng 12 2022 - 140 item d15

Game mới ra tháng 12 2022 mở máy chủ Mavuong vào 13 ngày 24/12/2022

Trang chủ http://sromavuong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 150x - Drop: 80%

Sro Private
Danh sách Silkroad Map 100 game mới ra miễn phí hôm nay
9
Sro Nam Dương Silkroad Map 100 - Exp 8x - Drop 2% - Một Sv free silk. Cộng đồng nhiệt tình. Hoan nghênh mọi người ghé chơi
- Server:SroNamDuong
- Alpha Test:10/06/2023 (15 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:12/06/2023 (19 h)
Alapha Test ngày mai

Sro Nam Dương mới ra tháng 06 2023 - Một Sv free silk. Cộng đồng nhiệt tình. Hoan nghênh mọi người ghé chơi

Game mới ra tháng 06 2023 mở máy chủ SroNamDuong vào 19 ngày 12/06/2023

Trang chủ https://sronamduong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 8x - Drop: 2%

Sro Private
10
SRO HUYẾT CHIẾN Silkroad Map 100 - Exp 500x - Drop 5% - Một Server đúng chất cày cuốc – Nhiều hoạt động mới mẻ - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:huyet chien 100
- Alpha Test:08/06/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:13/06/2021 (13 h)

SRO HUYẾT CHIẾN mới ra tháng 06 2021 - Một Server đúng chất cày cuốc – Nhiều hoạt động mới mẻ - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ huyet chien 100 vào 13 ngày 13/06/2021

Trang chủ http://srohuyetchien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 500x - Drop: 5%

Sro mới ra
11
srosparta Silkroad Map 100 - Exp 20x - Drop 5% - Map 100 Lăng Mộ Tần Thủy Hoàng Nguyên Bản Có Eu
- Server:Máy Chủ Sparta
- Alpha Test:23/05/2023 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:28/05/2023 (20 h)

srosparta mới ra tháng 05 2023 - Map 100 Lăng Mộ Tần Thủy Hoàng Nguyên Bản Có Eu

Game mới ra tháng 05 2023 mở máy chủ Máy Chủ Sparta vào 20 ngày 28/05/2023

Trang chủ https://srosparta.com

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 20x - Drop: 5%

Sro Lậu
12
Sro Nam Thập Tứ Silkroad Map 100 - Exp 20x - Drop 5% - CAP 100 - D10 - Only Asia - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:namthaptu
- Alpha Test:25/05/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:06/06/2021 (13 h)

Sro Nam Thập Tứ mới ra tháng 06 2021 - CAP 100 - D10 - Only Asia - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ namthaptu vào 13 ngày 06/06/2021

Trang chủ http://namthaptu.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 20x - Drop: 5%

Sro mới ra
13
SRO Chiến Lang Season 2 Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 1% - KHAI MỞ SRO SRO Chiến Lang Season 2– MAP 100 Only ASIAN
- Server:server sro chien lang 100
- Alpha Test:27/10/2021 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:06/11/2021 (13 h)

SRO Chiến Lang Season 2 mới ra tháng 11 2021 - KHAI MỞ SRO SRO Chiến Lang Season 2– MAP 100 Only ASIAN

Game mới ra tháng 11 2021 mở máy chủ server sro chien lang 100 vào 13 ngày 06/11/2021

Trang chủ http://srochienlang.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 1%

Sro mới ra
14
SROBACDAU.COM MAP 100 D10 - ASIA ONLINE NHẬN SILK Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - Max lv 100 Only Asia D10 gost 15s
- Server:Bắc Đẩu
- Alpha Test:09/03/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:18/03/2023 (19 h)

SROBACDAU.COM MAP 100 D10 - ASIA ONLINE NHẬN SILK mới ra tháng 03 2023 - Max lv 100 Only Asia D10 gost 15s

Game mới ra tháng 03 2023 mở máy chủ Bắc Đẩu vào 19 ngày 18/03/2023

Trang chủ srobacdau.com

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
15
Silkroad Legend Silkroad Map 100 - Exp 100x - Drop 40% - Map 100 nguyên bản VDC
- Server:Legend
- Alpha Test:15/01/2023 (17 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:01/02/2023 (17 h)

Silkroad Legend mới ra tháng 02 2023 - Map 100 nguyên bản VDC

Game mới ra tháng 02 2023 mở máy chủ Legend vào 17 ngày 01/02/2023

Trang chủ http://silkroadlegend.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 100x - Drop: 40%

Sro Mới Ra
16
Sro Quý Tộc - Phiên Bản Premium Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 3% - Cap 100 - Item D10 - Only Asia - Map samaka
- Server:Quý Tộc
- Alpha Test:28/11/2022 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:03/12/2022 (13 h)

Sro Quý Tộc - Phiên Bản Premium mới ra tháng 12 2022 - Cap 100 - Item D10 - Only Asia - Map samaka

Game mới ra tháng 12 2022 mở máy chủ Quý Tộc vào 13 ngày 03/12/2022

Trang chủ http://sroquytoc.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 3%

Sro Mới Ra
17
Sro Vua Hai Tac Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 2% - Cap 100 Asian + EU Free F10 100% ( Full Time Bao Cay Cuoc
- Server:Hai Tac
- Alpha Test:18/12/2022 (21 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:25/12/2022 (13 h)

Sro Vua Hai Tac mới ra tháng 12 2022 - Cap 100 Asian + EU Free F10 100% ( Full Time Bao Cay Cuoc

Game mới ra tháng 12 2022 mở máy chủ Hai Tac vào 13 ngày 25/12/2022

Trang chủ http://srovuahaitac.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
18
SRO MIỄN PHÍ Free Silk F10 100% Silkroad Map 100 - Exp 5000x - Drop 100% - SRO MIỄN PHÍ Free Silk F10 100% - ?Map 100 - Only Asian - Ghost 10s?
- Server:Sro Miễn Phí
- Alpha Test:15/10/2022 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:22/10/2022 (13 h)

SRO MIỄN PHÍ Free Silk F10 100% mới ra tháng 10 2022 - SRO MIỄN PHÍ Free Silk F10 100% - ?Map 100 - Only Asian - Ghost 10s?

Game mới ra tháng 10 2022 mở máy chủ Sro Miễn Phí vào 13 ngày 22/10/2022

Trang chủ http://sromienphi.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5000x - Drop: 100%

Sro Private
19
Sro Nhân Mã Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 2% - SRO NHÂN MÃ MAP 100 Ver 3 - Nơi Ký Ức Trở Về - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:Nhân Mã Server
- Alpha Test:02/02/2021 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:27/02/2021 (20 h)

Sro Nhân Mã mới ra tháng 02 2021 - SRO NHÂN MÃ MAP 100 Ver 3 - Nơi Ký Ức Trở Về - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 02 2021 mở máy chủ Nhân Mã Server vào 20 ngày 27/02/2021

Trang chủ http://sronhanma.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro mới ra
20
sro9x.com Silkroad Map 100 - Exp 2x - Drop 2% - Máp 100 only asi có ghost
- Server:sro9x.com
- Alpha Test:15/11/2022 (02 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:28/11/2022 (20 h)

sro9x.com mới ra tháng 11 2022 - Máp 100 only asi có ghost

Game mới ra tháng 11 2022 mở máy chủ sro9x.com vào 20 ngày 28/11/2022

Trang chủ http://sro9x.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 2x - Drop: 2%

Sro Private
21
Silkroad BachDuong Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 2% - Sro Bạch Dương - Map 100 - Only Asian Free silk Open Beata 31/07/2022 Không Giới Hạn giờ chơi
- Server:Bạch Dương
- Alpha Test:24/07/2022 (17 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:31/07/2022 (17 h)

Silkroad BachDuong mới ra tháng 07 2022 - Sro Bạch Dương - Map 100 - Only Asian Free silk Open Beata 31/07/2022 Không Giới Hạn giờ chơi

Game mới ra tháng 07 2022 mở máy chủ Bạch Dương vào 17 ngày 31/07/2022

Trang chủ http://srobachduong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
22
Sro Song Long Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - NewLand - Vinasro Kết Nối Đam Mê - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:Song long sro
- Alpha Test:02/04/2021 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:07/04/2021 (18 h)

Sro Song Long mới ra tháng 04 2021 - NewLand - Vinasro Kết Nối Đam Mê - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 04 2021 mở máy chủ Song long sro vào 18 ngày 07/04/2021

Trang chủ http://srosonglong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro mới ra
23
Sro Quý Tộc Free 100% (Không Thu Phí) Silkroad Map 100 - Exp 15x - Drop 5% - Cap 100 - Item D10 - Only Asia - Map samaka
- Server:Quý Tộc
- Alpha Test:09/10/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:15/10/2022 (13 h)

Sro Quý Tộc Free 100% (Không Thu Phí) mới ra tháng 10 2022 - Cap 100 - Item D10 - Only Asia - Map samaka

Game mới ra tháng 10 2022 mở máy chủ Quý Tộc vào 13 ngày 15/10/2022

Trang chủ http://sroquytoc.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 15x - Drop: 5%

Sro Mới Ra
24
Sro Ký ức Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 1% - SRO - Tim Lại Ký Ức - Cùng Nhau Phát Triển - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:Sro Tìm Lại Ký Ức
- Alpha Test:10/10/2020 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:18/10/2020 (20 h)

Sro Ký ức mới ra tháng 10 2020 - SRO - Tim Lại Ký Ức - Cùng Nhau Phát Triển - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 10 2020 mở máy chủ Sro Tìm Lại Ký Ức vào 20 ngày 18/10/2020

Trang chủ http://srotimlaikyuc.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 1%

Sro mới ra
25
Sro Quý Tộc Free 100% (Không Thu Phí) Silkroad Map 100 - Exp 15x - Drop 2% - Cap 100 - Item D10 - Only Asia - Map samaka
- Server:quy toc
- Alpha Test:09/10/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:15/10/2022 (13 h)

Sro Quý Tộc Free 100% (Không Thu Phí) mới ra tháng 10 2022 - Cap 100 - Item D10 - Only Asia - Map samaka

Game mới ra tháng 10 2022 mở máy chủ quy toc vào 13 ngày 15/10/2022

Trang chủ http://sroquytoc.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 15x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
26
Sro Thiên Điểu Silkroad Map 100 - Exp 30x - Drop 10% - Cap 100 Free Silk - D10 - Skill 100 - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:Thiên Điểu Sro
- Alpha Test:28/01/2021 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:31/01/2021 (13 h)

Sro Thiên Điểu mới ra tháng 01 2021 - Cap 100 Free Silk - D10 - Skill 100 - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 01 2021 mở máy chủ Thiên Điểu Sro vào 13 ngày 31/01/2021

Trang chủ http://srothiendieu.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 30x - Drop: 10%

Sro mới ra
27
Sro Thai Nguyen map 100 Silkroad Map 100 - Exp 500x - Drop 70% - Cấp 100 item d10 A3
- Server:srothainguyen
- Alpha Test:24/09/2022 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:15/10/2022 (13 h)

Sro Thai Nguyen map 100 mới ra tháng 10 2022 - Cấp 100 item d10 A3

Game mới ra tháng 10 2022 mở máy chủ srothainguyen vào 13 ngày 15/10/2022

Trang chủ http://srothainguyen.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 500x - Drop: 70%

Sro Mới Ra
28
Sro Thiên Long Silkroad Map 100 - Exp 25x - Drop 2% - SRO THIÊN LONG - NƠI HỘI TỤ NIỀM ĐAM MÊ BẤT TẬN - Sro Free Silk
- Server:Sro thien long map 100
- Alpha Test:18/08/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:28/08/2021 (13 h)

Sro Thiên Long mới ra tháng 08 2021 - SRO THIÊN LONG - NƠI HỘI TỤ NIỀM ĐAM MÊ BẤT TẬN - Sro Free Silk

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ Sro thien long map 100 vào 13 ngày 28/08/2021

Trang chủ http://srothienlong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 25x - Drop: 2%

Sro mới ra
29
Silkroad BachDuong Silkroad Map 100 - Exp 2x - Drop 2% - Asian Map 100 -Free SIlk 100% cho anh chơi giải trí
- Server:Bạch Dương
- Alpha Test:07/08/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:14/08/2021 (13 h)

Silkroad BachDuong mới ra tháng 08 2021 - Asian Map 100 -Free SIlk 100% cho anh chơi giải trí

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ Bạch Dương vào 13 ngày 14/08/2021

Trang chủ http://srobachduong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 2x - Drop: 2%

Sro mới ra
30
Sro Kim Ngưu Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - Cap 100 . Item D10
- Server:Kim Ngưu
- Alpha Test:15/06/2022 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:25/06/2022 (13 h)

Sro Kim Ngưu mới ra tháng 06 2022 - Cap 100 . Item D10

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Kim Ngưu vào 13 ngày 25/06/2022

Trang chủ http://srokimnguu.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro mới ra
31
SROCONLOC69.COM Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 5% - CAP100 ITEM D100 TAI SMK
- Server:SROCONLOC69
- Alpha Test:14/09/2021 (07 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:25/09/2021 (07 h)

SROCONLOC69.COM mới ra tháng 09 2021 - CAP100 ITEM D100 TAI SMK

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ SROCONLOC69 vào 07 ngày 25/09/2021

Trang chủ http://sroconloc69.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 5%

Sro mới ra
32
Sro Thiên Điểu Silkroad Map 100 - Exp 100x - Drop 2% - Map 100 Free F10
- Server:Thiên Điểu
- Alpha Test:27/08/2022 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:03/09/2022 (13 h)

Sro Thiên Điểu mới ra tháng 09 2022 - Map 100 Free F10

Game mới ra tháng 09 2022 mở máy chủ Thiên Điểu vào 13 ngày 03/09/2022

Trang chủ http://srothiendieu.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 100x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
33
SroBacTrungNam Silkroad Map 100 - Exp 50x - Drop 10% - Cap 100 Free 100% asia
- Server:Mau chu BacTrungNam
- Alpha Test:01/01/1970 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:10/07/2022 (13 h)

SroBacTrungNam mới ra tháng 07 2022 - Cap 100 Free 100% asia

Game mới ra tháng 07 2022 mở máy chủ Mau chu BacTrungNam vào 13 ngày 10/07/2022

Trang chủ http://SroBacTrungNam.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 50x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
34
Sronhatnguyet Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - Map 100, đồ cuối d10 som free silk
- Server:Nhat Nguyet
- Alpha Test:10/07/2022 (11 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:17/07/2022 (13 h)

Sronhatnguyet mới ra tháng 07 2022 - Map 100, đồ cuối d10 som free silk

Game mới ra tháng 07 2022 mở máy chủ Nhat Nguyet vào 13 ngày 17/07/2022

Trang chủ http://sronhatnguyet.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
35
SRO BẤT TỬ Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 2% - Cấp 100 , Item D10, Asi và EU
- Server:máy chủ Bất Tử
- Alpha Test:16/06/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:26/06/2022 (19 h)

SRO BẤT TỬ mới ra tháng 06 2022 - Cấp 100 , Item D10, Asi và EU

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ máy chủ Bất Tử vào 19 ngày 26/06/2022

Trang chủ http://srobattu.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
36
Sro Kim Ngưu Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - Cap 100 . Item D10
- Server:Kim Ngưu
- Alpha Test:15/06/2022 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:25/06/2022 (13 h)

Sro Kim Ngưu mới ra tháng 06 2022 - Cap 100 . Item D10

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Kim Ngưu vào 13 ngày 25/06/2022

Trang chủ http://srokimnguu.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
37
SRO BẤT TỬ Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 2% - Cấp 100 , Item D10, Asi và EU
- Server:Máy chủ Bất Tử
- Alpha Test:17/06/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:26/06/2022 (19 h)

SRO BẤT TỬ mới ra tháng 06 2022 - Cấp 100 , Item D10, Asi và EU

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Máy chủ Bất Tử vào 19 ngày 26/06/2022

Trang chủ http://srobattu.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
38
Thiên Long Sro Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - Map 100 - Only Asia
- Server:Thien Long Sro
- Alpha Test:16/06/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:26/06/2022 (20 h)

Thiên Long Sro mới ra tháng 06 2022 - Map 100 - Only Asia

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Thien Long Sro vào 20 ngày 26/06/2022

Trang chủ http://thienlongsro.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Private
39
Sro Gangster - Khởi Nguồn Đam Mê Silkroad Map 100 - Exp 4x - Drop 2% - SroGangster - Map 100 Only Asia (Ghost 15s).
- Server:SroGangster
- Alpha Test:30/06/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:04/07/2021 (13 h)

Sro Gangster - Khởi Nguồn Đam Mê mới ra tháng 07 2021 - SroGangster - Map 100 Only Asia (Ghost 15s).

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ SroGangster vào 13 ngày 04/07/2021

Trang chủ http://srogangster.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 4x - Drop: 2%

Sro mới ra
40

SRO 3AE CHÁY BỔNG ĐAM MÊ mới ra tháng 04 2021 - - Map 100 - Item D10 - A1 -A2 -SOS - Máy chủ ổn định - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 04 2021 mở máy chủ sro3ae vào 13 ngày 18/04/2021

Trang chủ http://sro3ae.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 5%

Sro mới ra
41
Sro Truyền Kỳ Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 1% - MAP 100 ONLY ASI D10 Sun, Map Samaka , Không Ghost
- Server:sro truyen ky 100
- Alpha Test:01/03/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:06/03/2022 (13 h)

Sro Truyền Kỳ mới ra tháng 03 2022 - MAP 100 ONLY ASI D10 Sun, Map Samaka , Không Ghost

Game mới ra tháng 03 2022 mở máy chủ sro truyen ky 100 vào 13 ngày 06/03/2022

Trang chủ http://srotruyenky.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 1%

Sro mới ra
42
SROTHANTHOAI Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - CAP100
- Server:SroThanThoai
- Alpha Test:20/03/2022 (22 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:26/03/2022 (13 h)

SROTHANTHOAI mới ra tháng 03 2022 - CAP100

Game mới ra tháng 03 2022 mở máy chủ SroThanThoai vào 13 ngày 26/03/2022

Trang chủ https://srothanthoai.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
43
Silkroad BachDuong Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - Asian Map 100 cho anh chơi giải trí
- Server:Bạch Dương
- Alpha Test:29/01/2022 (02 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:05/02/2022 (02 h)

Silkroad BachDuong mới ra tháng 02 2022 - Asian Map 100 cho anh chơi giải trí

Game mới ra tháng 02 2022 mở máy chủ Bạch Dương vào 02 ngày 05/02/2022

Trang chủ http://srobachduong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
44
Sro Truyền Kỳ Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 1% - MAP 100 ONLY ASI D10 Sun, Map Samaka , Không Ghost
- Server:sro truyen ky 100
- Alpha Test:01/03/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:06/03/2022 (13 h)

Sro Truyền Kỳ mới ra tháng 03 2022 - MAP 100 ONLY ASI D10 Sun, Map Samaka , Không Ghost

Game mới ra tháng 03 2022 mở máy chủ sro truyen ky 100 vào 13 ngày 06/03/2022

Trang chủ http://srotruyenky.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 1%

Sro mới ra
45
SroBacTrungNam Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - Cap 100 Free 100%
- Server:Mau chu BacTrungNam
- Alpha Test:10/02/2022 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:11/02/2022 (12 h)

SroBacTrungNam mới ra tháng 02 2022 - Cap 100 Free 100%

Game mới ra tháng 02 2022 mở máy chủ Mau chu BacTrungNam vào 12 ngày 11/02/2022

Trang chủ http://SroBacTrungNam.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Private
46
Silkroad Song Tử Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - Map 100 only Asian
- Server:Máy chủ SroGeMiNi
- Alpha Test:09/01/2022 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:15/01/2022 (13 h)

Silkroad Song Tử mới ra tháng 01 2022 - Map 100 only Asian

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Máy chủ SroGeMiNi vào 13 ngày 15/01/2022

Trang chủ http://srogemini.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Private
47
PK SRO Silkroad Map 100 - Exp 15x - Drop 3% - mod 100 olny asian iteam Som D10
- Server:máy chủ Pk
- Alpha Test:20/02/2022 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:26/02/2022 (16 h)

PK SRO mới ra tháng 02 2022 - mod 100 olny asian iteam Som D10

Game mới ra tháng 02 2022 mở máy chủ máy chủ Pk vào 16 ngày 26/02/2022

Trang chủ http://pksro.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 15x - Drop: 3%

Sro Private
48
Sro Tứ Quý Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 2% - Only ASIAN 100 FREE SILK
- Server:SRO TỨ QUÝ
- Alpha Test:02/01/2022 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:08/01/2022 (13 h)

Sro Tứ Quý mới ra tháng 01 2022 - Only ASIAN 100 FREE SILK

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ SRO TỨ QUÝ vào 13 ngày 08/01/2022

Trang chủ http://srotuquy.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
49
SRO Miễn Phí Silkroad Map 100 - Exp 20x - Drop 2% - Siêu Phẩm Làng Sro Private Miễn Phí 100% Free 999.999.999 Silk KHÔNG NẠP - CÀY QUỐC LÀ CHÍNH
- Server:SRO MIEN PHI
- Alpha Test:22/09/2021 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:25/09/2021 (13 h)

SRO Miễn Phí mới ra tháng 09 2021 - Siêu Phẩm Làng Sro Private Miễn Phí 100% Free 999.999.999 Silk KHÔNG NẠP - CÀY QUỐC LÀ CHÍNH

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ SRO MIEN PHI vào 13 ngày 25/09/2021

Trang chủ http://sromienphi.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 20x - Drop: 2%

Sro mới ra
50
Sro Miễn Phí 100% Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 10% - Siêu Phẩm Làng Sro Private Miễn Phí 100% KHÔNG NẠP - CÀY CUỐC LÀ CHÍNH - Free Silk 999.999.999
- Server: Sro Miễn Phí
- Alpha Test:11/01/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:15/01/2022 (13 h)

Sro Miễn Phí 100% mới ra tháng 01 2022 - Siêu Phẩm Làng Sro Private Miễn Phí 100% KHÔNG NẠP - CÀY CUỐC LÀ CHÍNH - Free Silk 999.999.999

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Sro Miễn Phí vào 13 ngày 15/01/2022

Trang chủ http://sromienphi.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
51
SROVIETNAM.VN Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 10% - Map 100 D10 Online Asia
- Server:Sro Việt Nam
- Alpha Test:28/09/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:05/10/2021 (19 h)

SROVIETNAM.VN mới ra tháng 10 2021 - Map 100 D10 Online Asia

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ Sro Việt Nam vào 19 ngày 05/10/2021

Trang chủ http://srovietnam.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 10%

Sro mới ra
52
Sro Tứ Quý Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 2% - Asian Map 100 -Free SIlk 100% cho anh chơi giải trí
- Server:Tứ Quý
- Alpha Test:21/11/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:27/11/2021 (11 h)

Sro Tứ Quý mới ra tháng 11 2021 - Asian Map 100 -Free SIlk 100% cho anh chơi giải trí

Game mới ra tháng 11 2021 mở máy chủ Tứ Quý vào 11 ngày 27/11/2021

Trang chủ http://srotuquy.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro mới ra
53
SRO HỒI SINH Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 2% - MAP 100 ( vdc )
- Server:MÁY CHỦ HỒI SÌNH
- Alpha Test:10/09/2021 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:18/09/2021 (13 h)

SRO HỒI SINH mới ra tháng 09 2021 - MAP 100 ( vdc )

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ MÁY CHỦ HỒI SÌNH vào 13 ngày 18/09/2021

Trang chủ http://srohoisinh.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro mới ra
54
SROVIETNAM.VN Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 10% - Map 100 D10 Online Asia
- Server:Sro Việt Nam
- Alpha Test:28/09/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:05/09/2021 (19 h)

SROVIETNAM.VN mới ra tháng 09 2021 - Map 100 D10 Online Asia

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ Sro Việt Nam vào 19 ngày 05/09/2021

Trang chủ http://srovietnam.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 10%

Sro mới ra
55
SRO THẦN ĐỊA Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 3% - SRO Thần Địa - Map 100 - Free 100% - Đua TOP 2 Triệu VND - Open 13h ngày 28/10
- Server:SRO THẦN ĐỊA
- Alpha Test:23/10/2021 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:28/10/2021 (13 h)

SRO THẦN ĐỊA mới ra tháng 10 2021 - SRO Thần Địa - Map 100 - Free 100% - Đua TOP 2 Triệu VND - Open 13h ngày 28/10

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ SRO THẦN ĐỊA vào 13 ngày 28/10/2021

Trang chủ http://srothandia.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 3%

Sro mới ra
56
SRO Miền Đất Hứa Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - 100 only asia
- Server:Miền Đất Hứa
- Alpha Test:06/11/2021 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:07/11/2021 (14 h)

SRO Miền Đất Hứa mới ra tháng 11 2021 - 100 only asia

Game mới ra tháng 11 2021 mở máy chủ Miền Đất Hứa vào 14 ngày 07/11/2021

Trang chủ http://silkroadvn.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro mới ra
57
SRO THẦN ĐỊA Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 3% - SRO Thần Địa - Map 100 - Free 100% - Đua TOP 2 Triệu VND - Open 13h ngày 28/10
- Server:SRO THẦN ĐỊA
- Alpha Test:23/10/2021 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:28/10/2021 (13 h)

SRO THẦN ĐỊA mới ra tháng 10 2021 - SRO Thần Địa - Map 100 - Free 100% - Đua TOP 2 Triệu VND - Open 13h ngày 28/10

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ SRO THẦN ĐỊA vào 13 ngày 28/10/2021

Trang chủ http://srothandia.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 3%

Sro mới ra

conduongtoluavn.online - Sro Miền Đất Hứa mới ra tháng 10 2021 - Only Asia - Đua top VNĐ- Đồ cuối som - Max +11 (có thêm cuộn giấy hiệu ứng) - Nhận silk gift - A3 hiệu ứng sun mặc định

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ Miền Đất Hứa vào 08 ngày 23/10/2021

Trang chủ http://conduongtoluavn.online/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro mới ra
59
SRO PHƯỢNG HOÀNG Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 3% - Map 100 – Only Asian – Item D10 A3 – Skill 100 – Ghost 10s
- Server:sever phuong hoang map 100
- Alpha Test:10/10/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:16/10/2021 (13 h)

SRO PHƯỢNG HOÀNG mới ra tháng 10 2021 - Map 100 – Only Asian – Item D10 A3 – Skill 100 – Ghost 10s

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ sever phuong hoang map 100 vào 13 ngày 16/10/2021

Trang chủ http://srophuonghoang.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 3%

Sro mới ra
60
SRO NHÂN MÃ Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - SRO NHÂN MÃ MAP 100 Ver 3 - Nơi Ký Ức Trở Về
- Server:nhan ma sro
- Alpha Test:03/09/2021 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:10/09/2021 (20 h)

SRO NHÂN MÃ mới ra tháng 09 2021 - SRO NHÂN MÃ MAP 100 Ver 3 - Nơi Ký Ức Trở Về

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ nhan ma sro vào 20 ngày 10/09/2021

Trang chủ http://sronhanma.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro mới ra
61
SRO THÁI DƯƠNG Silkroad Map 100 - Exp 7x - Drop 2% - ĐUA TOP GIẢI THƯỞNG 10 TRIỆU
- Server:THÁI DƯƠNG
- Alpha Test:03/10/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:10/10/2021 (13 h)

SRO THÁI DƯƠNG mới ra tháng 10 2021 - ĐUA TOP GIẢI THƯỞNG 10 TRIỆU

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ THÁI DƯƠNG vào 13 ngày 10/10/2021

Trang chủ http://srothiende.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 7x - Drop: 2%

Sro mới ra
62
SRO PHƯỢNG HOÀNG Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 3% - Map 100 – Only Asian – Item D10 A3 – Skill 100 – Ghost 10s
- Server:SRO PHƯỢNG HOÀNG
- Alpha Test:10/10/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:16/10/2021 (13 h)

SRO PHƯỢNG HOÀNG mới ra tháng 10 2021 - Map 100 – Only Asian – Item D10 A3 – Skill 100 – Ghost 10s

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ SRO PHƯỢNG HOÀNG vào 13 ngày 16/10/2021

Trang chủ http://srophuonghoang.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 3%

Sro mới ra
63
SRO THÁI DƯƠNG Silkroad Map 100 - Exp 7x - Drop 2% - ĐUA TOP TỔNG GIẢI THƯỞNG 10TR VND
- Server:THÁI DƯƠNG
- Alpha Test:03/10/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:10/10/2021 (13 h)

SRO THÁI DƯƠNG mới ra tháng 10 2021 - ĐUA TOP TỔNG GIẢI THƯỞNG 10TR VND

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ THÁI DƯƠNG vào 13 ngày 10/10/2021

Trang chủ http://sro100.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 7x - Drop: 2%

Sro mới ra
64
Sro Thần Ma Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 5% - MAP 100 - SON D10 - Skin chuẩn đẹp
- Server:MAP 100 - SON D10 - Skin chuẩn đẹp
- Alpha Test:13/09/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:18/09/2021 (13 h)

Sro Thần Ma mới ra tháng 09 2021 - MAP 100 - SON D10 - Skin chuẩn đẹp

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ MAP 100 - SON D10 - Skin chuẩn đẹp vào 13 ngày 18/09/2021

Trang chủ http://srothanma.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 5%

Sro mới ra
65
Srohoabinh Silkroad Map 100 - Exp 15x - Drop 10% - Cap 100, Item D10 SUN max 14. Buff học viện cày cuốc. Cùng hơn 120+ Event hoạt náo
- Server:Máy chủ Hòa Bình
- Alpha Test:28/09/2021 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:01/10/2021 (13 h)

Srohoabinh mới ra tháng 10 2021 - Cap 100, Item D10 SUN max 14. Buff học viện cày cuốc. Cùng hơn 120+ Event hoạt náo

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ Máy chủ Hòa Bình vào 13 ngày 01/10/2021

Trang chủ http://srohoabinh.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 15x - Drop: 10%

Sro mới ra
66
SRO VINH QUANG MAP 100 ONLY ASIA FREE F10 85% Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 3% - SRO VINH QUANG MAP 100 ONLY ASIA FREE F10 85%
- Server:SRO VINH QUANG MAP 100 ONLY ASIA FREE F10 85%
- Alpha Test:04/10/2021 (21 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:11/10/2021 (21 h)

SRO VINH QUANG MAP 100 ONLY ASIA FREE F10 85% mới ra tháng 10 2021 - SRO VINH QUANG MAP 100 ONLY ASIA FREE F10 85%

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ SRO VINH QUANG MAP 100 ONLY ASIA FREE F10 85% vào 21 ngày 11/10/2021

Trang chủ http://sro-vinhquang.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 3%

Sro mới ra
67
SRO Miễn Phí Silkroad Map 100 - Exp 20x - Drop 2% - Siêu Phẩm Làng Sro Private Miễn Phí 100% KHÔNG NẠP - CÀY QUỐC LÀ CHÍNH - Online nhận SILK
- Server:SRO MIEN PHI
- Alpha Test:22/09/2021 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:25/09/2021 (13 h)

SRO Miễn Phí mới ra tháng 09 2021 - Siêu Phẩm Làng Sro Private Miễn Phí 100% KHÔNG NẠP - CÀY QUỐC LÀ CHÍNH - Online nhận SILK

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ SRO MIEN PHI vào 13 ngày 25/09/2021

Trang chủ http://sromienphi.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 20x - Drop: 2%

Sro mới ra
68
Sro Hắc Long Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - Sro Hắc Long - Map 100 -Farm Xu đổi SOM -Trade 6M 1 thành Buôn 3 Map
- Server:hac long sro 100
- Alpha Test:01/01/1970 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:25/09/2021 (13 h)

Sro Hắc Long mới ra tháng 09 2021 - Sro Hắc Long - Map 100 -Farm Xu đổi SOM -Trade 6M 1 thành Buôn 3 Map

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ hac long sro 100 vào 13 ngày 25/09/2021

Trang chủ http://srohaclong.online/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro mới ra

SRO ĐAM MÊ 2021 - 100 - OnlyAsi mới ra tháng 06 2021 - Map 100 – Only Asian – Item D10 Sos – Skill 100 – Ghost 15s - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ dam me 100 vào 13 ngày 03/06/2021

Trang chủ http://srodamme.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 5%

Sro mới ra
70
silkroad kỷ niệm Silkroad Map 100 - Exp 20x - Drop 1% - map 100
- Server:kỷ niệm
- Alpha Test:14/12/1901 (03 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:10/10/2020 (13 h)

silkroad kỷ niệm mới ra tháng 10 2020 - map 100

Game mới ra tháng 10 2020 mở máy chủ kỷ niệm vào 13 ngày 10/10/2020

Trang chủ http://srotimlaikyuc.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 20x - Drop: 1%

Sro mới ra
71
Sro Thiên Tử Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 5% - Sro Thiên Tử Map 100 - Giải Đua Top lên đến 10 triệu VND - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:srothientu
- Alpha Test:11/09/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:19/09/2021 (00 h)

Sro Thiên Tử mới ra tháng 09 2021 - Sro Thiên Tử Map 100 - Giải Đua Top lên đến 10 triệu VND - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ srothientu vào 00 ngày 19/09/2021

Trang chủ http://srothientu.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 5%

Sro mới ra
72
SRO THIÊN QUY Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 3% - SRO THIÊN QUY - ANH HÙNG HỘI TỤ - Map 100 AISA - Đua TOP 10 triệu VND - Open 13h 12/09/2021
- Server:SRO THIÊN QUY
- Alpha Test:05/09/2021 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:12/09/2021 (13 h)

SRO THIÊN QUY mới ra tháng 09 2021 - SRO THIÊN QUY - ANH HÙNG HỘI TỤ - Map 100 AISA - Đua TOP 10 triệu VND - Open 13h 12/09/2021

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ SRO THIÊN QUY vào 13 ngày 12/09/2021

Trang chủ http://srothienquy.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 3%

Sro mới ra
73
SRO HỒI SINH Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 5% - MAP 100 ( vdc )
- Server:MÁY CHỦ HỒI SÌNH
- Alpha Test:10/09/2021 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:18/09/2021 (13 h)

SRO HỒI SINH mới ra tháng 09 2021 - MAP 100 ( vdc )

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ MÁY CHỦ HỒI SÌNH vào 13 ngày 18/09/2021

Trang chủ http://srohoisinh.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 5%

Sro mới ra
74
Sro Thần Ma Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 5% - MAP 100 - SON D10 - Skin chuẩn đẹp
- Server:Thần Ma
- Alpha Test:14/09/2021 (23 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:18/09/2021 (13 h)

Sro Thần Ma mới ra tháng 09 2021 - MAP 100 - SON D10 - Skin chuẩn đẹp

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ Thần Ma vào 13 ngày 18/09/2021

Trang chủ http://srothanma.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 5%

Sro mới ra
75
SRO THIÊN QUY Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 3% - SRO THIÊN QUY - ANH HÙNG HỘI TỤ - Map 100 AISA - Đua TOP 10 triệu VND - Open 13h 12/09/2021
- Server:SRO THIÊN QUY
- Alpha Test:05/09/2021 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:12/09/2021 (13 h)

SRO THIÊN QUY mới ra tháng 09 2021 - SRO THIÊN QUY - ANH HÙNG HỘI TỤ - Map 100 AISA - Đua TOP 10 triệu VND - Open 13h 12/09/2021

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ SRO THIÊN QUY vào 13 ngày 12/09/2021

Trang chủ http://srothienquy.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 3%

Sro mới ra
76
ONHADI.COM Silkroad Online Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 2% - Map 100 only asian D10 sun
- Server:ONHADI
- Alpha Test:30/08/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:04/09/2021 (12 h)

ONHADI.COM Silkroad Online mới ra tháng 09 2021 - Map 100 only asian D10 sun

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ ONHADI vào 12 ngày 04/09/2021

Trang chủ http://onhadi.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro mới ra
77
Devil SRO Silkroad Map 100 - Exp 20x - Drop 5% - SRO Devil - Đẳng Cấp PK - Map 100 Only ASIA - Free 100% - Hệ thống anti-ddos - Máy chủ siêu ổn định
- Server:Devil SRO
- Alpha Test:26/08/2021 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:29/08/2021 (11 h)

Devil SRO mới ra tháng 08 2021 - SRO Devil - Đẳng Cấp PK - Map 100 Only ASIA - Free 100% - Hệ thống anti-ddos - Máy chủ siêu ổn định

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ Devil SRO vào 11 ngày 29/08/2021

Trang chủ http://devilsro.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 20x - Drop: 5%

Sro mới ra
78
Việt Sro Online Silkroad Map 100 - Exp 8x - Drop 2% - Map 100 D10 ,Ghost 10s / Job 0 Ghost,Map TQ/CA ,Only Asia
- Server:Việt Sro 100
- Alpha Test:20/06/2021 (09 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:26/06/2021 (13 h)

Việt Sro Online mới ra tháng 06 2021 - Map 100 D10 ,Ghost 10s / Job 0 Ghost,Map TQ/CA ,Only Asia

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ Việt Sro 100 vào 13 ngày 26/06/2021

Trang chủ http://vietsro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 8x - Drop: 2%

Sro mới ra
79
SRO THIÊN ĐÊ Silkroad Map 100 - Exp 7x - Drop 2% - MAP 100 ONLY ASI SUN D9 D10 CÓ GIÁ TRỊ CAO
- Server:THIÊN ĐẾ
- Alpha Test:05/08/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:08/08/2021 (00 h)

SRO THIÊN ĐÊ mới ra tháng 08 2021 - MAP 100 ONLY ASI SUN D9 D10 CÓ GIÁ TRỊ CAO

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ THIÊN ĐẾ vào 00 ngày 08/08/2021

Trang chủ http://srothiende.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 7x - Drop: 2%

Sro mới ra
80
Sro Thiên Đế Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - SILKROAD : THIÊN ĐẾ MAP 100 ONLY ASI ll CÀY CUỐC ONLINE NHẬN SILK OPEN 08/08/2021
- Server:srothiende
- Alpha Test:06/08/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:08/08/2021 (13 h)

Sro Thiên Đế mới ra tháng 08 2021 - SILKROAD : THIÊN ĐẾ MAP 100 ONLY ASI ll CÀY CUỐC ONLINE NHẬN SILK OPEN 08/08/2021

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ srothiende vào 13 ngày 08/08/2021

Trang chủ http://srothiende.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro mới ra
81
Sro Sài Gòn Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 2% - Sro Sài Gòn 100 Comeback - Huyền Thoại Trở Lại - SERVER INFORMATIONS
- Server:Sro sai gon 100
- Alpha Test:13/08/2021 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:18/08/2021 (18 h)

Sro Sài Gòn mới ra tháng 08 2021 - Sro Sài Gòn 100 Comeback - Huyền Thoại Trở Lại - SERVER INFORMATIONS

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ Sro sai gon 100 vào 18 ngày 18/08/2021

Trang chủ http://srosaigon.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro mới ra
82
Sro Long Hổ Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - Khai Mở Máy Chủ : MAP 100 Asia sever Long Hổ • Nơi huyền thoại trở về •
- Server:sro long ho
- Alpha Test:29/07/2021 (22 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:10/08/2021 (13 h)

Sro Long Hổ mới ra tháng 08 2021 - Khai Mở Máy Chủ : MAP 100 Asia sever Long Hổ • Nơi huyền thoại trở về •

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ sro long ho vào 13 ngày 10/08/2021

Trang chủ http://srolongho.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro mới ra
83
Sro Thiên Điểu Silkroad Map 100 - Exp 30x - Drop 5% - SroThienDieu Map 100 Free Silk - Sro Private - Sro lậu - Sro mới ra
- Server:sro thien dieu
- Alpha Test:28/07/2021 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:31/07/2021 (13 h)

Sro Thiên Điểu mới ra tháng 07 2021 - SroThienDieu Map 100 Free Silk - Sro Private - Sro lậu - Sro mới ra

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ sro thien dieu vào 13 ngày 31/07/2021

Trang chủ http://srothiendieu.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 30x - Drop: 5%

Sro mới ra
84
SRO Devil Silkroad Map 100 - Exp 20x - Drop 5% - SRO Devil - Đẳng Cấp PK - Map 100 Only ASIA - Free 100%
- Server:Devil
- Alpha Test:02/08/2021 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:08/08/2021 (10 h)

SRO Devil mới ra tháng 08 2021 - SRO Devil - Đẳng Cấp PK - Map 100 Only ASIA - Free 100%

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ Devil vào 10 ngày 08/08/2021

Trang chủ devilsro.net

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 20x - Drop: 5%

Sro mới ra
85
Sro Phương Nam Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - SRO PhươngNam- Cội Nguồn Đam Mê Map 100
- Server:sro phuong nam sro lau
- Alpha Test:22/07/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:08/08/2021 (13 h)

Sro Phương Nam mới ra tháng 08 2021 - SRO PhươngNam- Cội Nguồn Đam Mê Map 100

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ sro phuong nam sro lau vào 13 ngày 08/08/2021

Trang chủ http://srophuongnam.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro mới ra
86
Devil SRO Silkroad Map 100 - Exp 20x - Drop 3% - Devil SRO - Đẳng cấp PK - Nơi Anh Hùng Gục Ngã -MAP 100 ASIA
- Server:Devil SRO
- Alpha Test:17/07/2021 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:25/07/2021 (10 h)

Devil SRO mới ra tháng 07 2021 - Devil SRO - Đẳng cấp PK - Nơi Anh Hùng Gục Ngã -MAP 100 ASIA

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ Devil SRO vào 10 ngày 25/07/2021

Trang chủ http://devilsro.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 20x - Drop: 3%

Sro mới ra
87
Sro Thiên Thần Silkroad Map 100 - Exp 2x - Drop 2% - Sro Thiên Thần - Map 100 only Asia Free silk
- Server:sro thien than
- Alpha Test:16/06/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:20/06/2021 (13 h)

Sro Thiên Thần mới ra tháng 06 2021 - Sro Thiên Thần - Map 100 only Asia Free silk

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ sro thien than vào 13 ngày 20/06/2021

Trang chủ http://srothienthan.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 2x - Drop: 2%

Sro mới ra
88
Sro Hỏa Phụng Silkroad Map 100 - Exp 6x - Drop 2% - Sro Hỏa Phụng Nơi Niềm Tin Được Gửi Gắm Theo Đúng Nghĩa - Map 100 only China
- Server:hoa phung 100
- Alpha Test:16/06/2021 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:20/06/2021 (13 h)

Sro Hỏa Phụng mới ra tháng 06 2021 - Sro Hỏa Phụng Nơi Niềm Tin Được Gửi Gắm Theo Đúng Nghĩa - Map 100 only China

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ hoa phung 100 vào 13 ngày 20/06/2021

Trang chủ http://srohoaphung.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 6x - Drop: 2%

Sro mới ra
SRO SPARTA Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online
Zalo
Hotline