Silkroad Map 140

SRO- Sparta Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Silkroad Online, Vin Sro, Cap 100, Only Asia Sro Kim Long SRO BÁ VƯƠNG MAP 150 Chiến Binh SRO ANH HÙNG
Silkroad Map 140
Danh sách game mới ra hôm nay
Vip Sro
Alpha Test: 01/07/2024 (20 h)
Alpha Test: 01/07 (20 h)
Open Beta: 12/07/2024 (20 h)
Open Beta: 12/07 (20 h)

SRO HUYỀN KIM mới ra tháng 07 2024 - MAP 120 ASI+EU GIẢI TOP 20TR VND - MỜI AE HỘI NGỘ

Game mới ra tháng 07 2024 mở máy chủ HUYEN KIM vào 20 ngày 12/07/2024

Trang chủ http://srohuyenkim.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 3x - Drop: 20%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 20/07/2024 (18 h)
Alpha Test: 20/07 (18 h)
Open Beta: 28/07/2024 (13 h)
Open Beta: 28/07 (13 h)

SILKROAD PANDA - SRO KIM NGƯU mới ra tháng 07 2024 - CAP 120 MAP JUPITER QUÁI TỤM

Game mới ra tháng 07 2024 mở máy chủ SILKROADPANDA vào 13 ngày 28/07/2024

Trang chủ http://silkroadpanda.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 50x - Drop: 5%

Sro Private
Vip Sro
Alpha Test: 15/06/2024 (18 h)
Alpha Test: 15/06 (18 h)
Open Beta: 22/06/2024 (20 h)
Open Beta: 22/06 (20 h)

SRO CHIẾN BINH MAP 100 CHINA FREE mới ra tháng 06 2024 - Free F10 - gost 15s - giải thưởng cao - dễ chơi

Game mới ra tháng 06 2024 mở máy chủ Chiến Binh vào 20 ngày 22/06/2024

Trang chủ https://chienbinh.pro/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 100x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 04/08/2023 (14 h)
Alpha Test: 04/08 (14 h)
Open Beta: 24/09/2023 (14 h)
Open Beta: 24/09 (14 h)

SRO KIM LONG mới ra tháng 09 2023 - FREE GIÁP ZING VŨ KHÍ NASUN VIP . A-Z

Game mới ra tháng 09 2023 mở máy chủ KIM LONG 140 MIỄN PHÍ FREE GIÁP ZING VK vào 14 ngày 24/09/2023

Trang chủ https://kimlong.xyz/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 999x - Drop: 999%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 29/05/2024 (18 h)
Alpha Test: 29/05 (18 h)
Open Beta: 08/06/2024 (13 h)
Open Beta: 08/06 (13 h)

Vin Sro - Silkroad Online mới ra tháng 06 2024 - Cap 100 - Only Asia - Chuẩn Nguyên Bản - Trang Bị Sos Som Sun

Game mới ra tháng 06 2024 mở máy chủ Vin Sro 100 vào 13 ngày 08/06/2024

Trang chủ https://vinsro.online/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 6x - Drop: 1%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 13/07/2024 (12 h)
Alpha Test: 13/07 (12 h)
Open Beta: 21/07/2024 (13 h)
Open Beta: 21/07 (13 h)

Sro Huyết Long mới ra tháng 07 2024 - Con đường tơ lụa, Silkroad 2009, Game 3D PC Hay Nhất

Game mới ra tháng 07 2024 mở máy chủ Sro Huyết Long vào 13 ngày 21/07/2024

Trang chủ https://srohuyetlong.com

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 20x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 11/04/2024 (12 h)
Alpha Test: 11/04 (12 h)
Open Beta: 14/04/2024 (16 h)
Open Beta: 14/04 (16 h)

Sparta Silkroad mới ra tháng 04 2024 - Map 110 EU+Asia

Game mới ra tháng 04 2024 mở máy chủ Máy Chủ Sparta vào 16 ngày 14/04/2024

Trang chủ https://sro-sparta.com

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 20%

Sro Lậu
Vip Sro
Alpha Test: 20/04/2024 (00 h)
Alpha Test: 20/04 (00 h)
Open Beta: 02/05/2024 (00 h)
Open Beta: 02/05 (00 h)

SRO BÁ VƯƠNG mới ra tháng 05 2024 - MAP 150 - D30 ASIA & EU

Game mới ra tháng 05 2024 mở máy chủ BÁ VƯƠNG vào 00 ngày 02/05/2024

Trang chủ http://srobavuong.pro/

Phiên bản: Silkroad Map 150

Exp: 50x - Drop: 100%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 27/05/2024 (00 h)
Alpha Test: 27/05 (00 h)
Open Beta: 10/06/2024 (19 h)
Open Beta: 10/06 (19 h)

SRO TaoChoi Cấp 110 mới ra tháng 06 2024 - Cấp 110, Son A, Son B, Hỏa Diệm Sơn, Con Tàu Đắm.. Kỷ niệm thuở xưa

Game mới ra tháng 06 2024 mở máy chủ Bọ Cạp vào 19 ngày 10/06/2024

Trang chủ http://sro.taochoi.net

Phiên bản: Silkroad Map 130

Exp: 1x - Drop: 100%

Sro Mới Ra
Danh sách Silkroad Map 140 game mới ra miễn phí hôm nay
10
srobatdiet140 Silkroad Map 140 - Exp 500x - Drop 5% - Free 100% cày là có
- Server:Bất Diệt
- Alpha Test:08/01/2022 (23 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:15/01/2022 (13 h)

srobatdiet140 mới ra tháng 01 2022 - Free 100% cày là có

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Bất Diệt vào 13 ngày 15/01/2022

Trang chủ http://srobatdiet.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 500x - Drop: 5%

Sro Mới Ra
11
srohuyenthoai Silkroad Map 140 - Exp 500x - Drop 15% - THÔNG TIN SERVER ►✅ Max Level : 140 ►✅ Skill : 140 ►✅ Map : 140 ►✅ Exp/Sp Rate: 1000x ►✅ Party Exp/
- Server:srohuyenthoai
- Alpha Test:13/07/2024 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:19/07/2024 (19 h)

srohuyenthoai mới ra tháng 07 2024 - THÔNG TIN SERVER ►✅ Max Level : 140 ►✅ Skill : 140 ►✅ Map : 140 ►✅ Exp/Sp Rate: 1000x ►✅ Party Exp/

Game mới ra tháng 07 2024 mở máy chủ srohuyenthoai vào 19 ngày 19/07/2024

Trang chủ http://srohuyenthoai.d1991.net/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 500x - Drop: 15%

Sro Mới Ra
12
Sro Huỷ Diệt Silkroad Map 140 - Exp 150x - Drop 1000% - Map 140 Only Asia
- Server:Huỷ Diệt
- Alpha Test:15/03/2024 (04 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:20/03/2024 (13 h)

Sro Huỷ Diệt mới ra tháng 03 2024 - Map 140 Only Asia

Game mới ra tháng 03 2024 mở máy chủ Huỷ Diệt vào 13 ngày 20/03/2024

Trang chủ https://srohuydiet.online/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 150x - Drop: 1000%

Sro Mới Ra
13

srobanbe mới ra tháng 07 2024 - THÔNG TIN SERVER ►✅ Max Level : 140 ►✅ Skill : 140 ►✅ Map : 140 ►✅ Exp/Sp Rate: 1000x ►✅ Party Exp/

Game mới ra tháng 07 2024 mở máy chủ srobanbe vào 19 ngày 06/07/2024

Trang chủ D1991.net

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 100x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
14
Sro Huỷ Diệt Silkroad Map 140 - Exp 150x - Drop 1000% - Map 140 Only Asia
- Server:Huỷ Diệt
- Alpha Test:15/03/2024 (04 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:20/03/2024 (13 h)

Sro Huỷ Diệt mới ra tháng 03 2024 - Map 140 Only Asia

Game mới ra tháng 03 2024 mở máy chủ Huỷ Diệt vào 13 ngày 20/03/2024

Trang chủ https://srohuydiet.online/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 150x - Drop: 1000%

Sro Mới Ra
15
SRO ĐẾ VƯƠNG Silkroad Map 140 - Exp 500x - Drop 50% - Cap 140 FREE SILK 19H 8/10 OPEN
- Server:ĐẾ VƯƠNG
- Alpha Test:04/10/2022 (22 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:08/10/2022 (22 h)

SRO ĐẾ VƯƠNG mới ra tháng 10 2022 - Cap 140 FREE SILK 19H 8/10 OPEN

Game mới ra tháng 10 2022 mở máy chủ ĐẾ VƯƠNG vào 22 ngày 08/10/2022

Trang chủ http://srodevuong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 500x - Drop: 50%

Sro Lậu
16

Sro Huynh Đệ -Gắn Kết Tình Bạn - Đốt cháy Đam Mê mới ra tháng 07 2022 - CAP 140-Item D15-Map Sa mạc những giấc mơ-bờ biển ả rập Only asia

Game mới ra tháng 07 2022 mở máy chủ may chu Huynh De vào 13 ngày 23/07/2022

Trang chủ http://srohuynhde.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 150x - Drop: 5%

Sro Mới Ra
17

srobanbe mới ra tháng 05 2024 - THÔNG TIN SERVER ►✅ Max Level : 140 ►✅ Skill : 140 ►✅ Map : 140 ►✅ Exp/Sp Rate: 1000x ►✅ Party Exp/

Game mới ra tháng 05 2024 mở máy chủ srobanbe vào 19 ngày 06/05/2024

Trang chủ http://srobanbe.top/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 1000x - Drop: 5%

Sro Mới Ra
18

srocovid19.top mới ra tháng 04 2024 - ►✅ Săn boss để kiếm silk nạp, Xu vàng và gold mua để mua item trong shop ►✅ săn bos kiếm xu vàng mua

Game mới ra tháng 04 2024 mở máy chủ srocovid19.top vào 20 ngày 27/04/2024

Trang chủ http://srocovid19.top/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 9999x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
19
srocovid19.top Silkroad Map 140 - Exp 1000x - Drop 10% - SRO mới open Beta:20h sáng ngày 6/4/2024: -hệ thống bos tự động ra theo giờ -săn bos kiếm xu vàng mu
- Server:srocovid19.top
- Alpha Test:01/04/2024 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:06/04/2024 (20 h)

srocovid19.top mới ra tháng 04 2024 - SRO mới open Beta:20h sáng ngày 6/4/2024: -hệ thống bos tự động ra theo giờ -săn bos kiếm xu vàng mu

Game mới ra tháng 04 2024 mở máy chủ srocovid19.top vào 20 ngày 06/04/2024

Trang chủ https://srocovid19.top/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 1000x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
20
SROTHIENBINH.NET MAP 140 CHINA EURO FREE 50% Silkroad Map 140 - Exp 300x - Drop 10% - EVENT ĐỘC LẠ ,EVENT SINH TỒN,HIỆU ỨNG KHÔNG LOÈ LOẸT
- Server:Thiên Bình
- Alpha Test:10/05/2022 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:14/05/2022 (20 h)

SROTHIENBINH.NET MAP 140 CHINA EURO FREE 50% mới ra tháng 05 2022 - EVENT ĐỘC LẠ ,EVENT SINH TỒN,HIỆU ỨNG KHÔNG LOÈ LOẸT

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ Thiên Bình vào 20 ngày 14/05/2022

Trang chủ http://srothienbinh.net/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
21
hienvuongsro.top Silkroad Map 140 - Exp 500x - Drop 10% - Là 1 sever cày cuốc, săn bos vui vẻ kiêm silk nạp và xu mau item hiếm
- Server:hienvuongsro.top
- Alpha Test:19/02/2024 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:22/02/2024 (08 h)

hienvuongsro.top mới ra tháng 02 2024 - Là 1 sever cày cuốc, săn bos vui vẻ kiêm silk nạp và xu mau item hiếm

Game mới ra tháng 02 2024 mở máy chủ hienvuongsro.top vào 08 ngày 22/02/2024

Trang chủ http://hienvuongsro.top/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 500x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
22
Sro Ma Vương Silkroad Map 140 - Exp 150x - Drop 80% - 140 item d15
- Server:Mavuong
- Alpha Test:13/12/2022 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:24/12/2022 (13 h)

Sro Ma Vương mới ra tháng 12 2022 - 140 item d15

Game mới ra tháng 12 2022 mở máy chủ Mavuong vào 13 ngày 24/12/2022

Trang chủ http://sromavuong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 150x - Drop: 80%

Sro Private
23
Silkroad Bất Diệt Silkroad Map 140 - Exp 500x - Drop 80% - Map 140 only Asian, free hoàn toàn, không cày cuốc, chuyên PVP, event 20h30 hàng ngày
- Server:Bất Diệt
- Alpha Test:01/12/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:10/12/2022 (19 h)

Silkroad Bất Diệt mới ra tháng 12 2022 - Map 140 only Asian, free hoàn toàn, không cày cuốc, chuyên PVP, event 20h30 hàng ngày

Game mới ra tháng 12 2022 mở máy chủ Bất Diệt vào 19 ngày 10/12/2022

Trang chủ http://srobatdiet.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 500x - Drop: 80%

Sro Private
24
SRO SONG NGƯ Silkroad Map 140 - Exp 150x - Drop 80% - SILKROAD ONLINE - MAP 140 D15 ONLY ASIA
- Server:Song Ngư
- Alpha Test:09/10/2021 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:16/10/2021 (13 h)

SRO SONG NGƯ mới ra tháng 10 2021 - SILKROAD ONLINE - MAP 140 D15 ONLY ASIA

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ Song Ngư vào 13 ngày 16/10/2021

Trang chủ http://srosongngu.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 150x - Drop: 80%

Sro lậu
25
Sro Hắc Phong Silkroad Map 140 - Exp 250x - Drop 5% - Map 140 Only Asia , D15
- Server:máy chủ Hắc Phong
- Alpha Test:21/12/2021 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:27/12/2021 (13 h)

Sro Hắc Phong mới ra tháng 12 2021 - Map 140 Only Asia , D15

Game mới ra tháng 12 2021 mở máy chủ máy chủ Hắc Phong vào 13 ngày 27/12/2021

Trang chủ http://srohacphong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 250x - Drop: 5%

Sro lậu
26
SroKimHoang MAP 140 ONLY ASI Silkroad Map 140 - Exp 350x - Drop 2% - MAP 140 ITEM D17 NEW MAP
- Server:KIM HOANG
- Alpha Test:12/04/2023 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:16/04/2023 (12 h)

SroKimHoang MAP 140 ONLY ASI mới ra tháng 04 2023 - MAP 140 ITEM D17 NEW MAP

Game mới ra tháng 04 2023 mở máy chủ KIM HOANG vào 12 ngày 16/04/2023

Trang chủ Srokimhoang.com

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 350x - Drop: 2%

Sro Private
27
Sro Long Phụng Silkroad Map 140 - Exp 350x - Drop 5% - SRO LONG PHỤNG- MAP 140 D15-10 NGOẠI HÌNH FREE F10, TRAIN CỰC SƯỚNG,BOW BẮN SIÊU NHANH 12/11 OPEN
- Server:Long Phụng
- Alpha Test:08/11/2022 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:12/11/2022 (20 h)

Sro Long Phụng mới ra tháng 11 2022 - SRO LONG PHỤNG- MAP 140 D15-10 NGOẠI HÌNH FREE F10, TRAIN CỰC SƯỚNG,BOW BẮN SIÊU NHANH 12/11 OPEN

Game mới ra tháng 11 2022 mở máy chủ Long Phụng vào 20 ngày 12/11/2022

Trang chủ http://srolongphung.net/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 350x - Drop: 5%

Sro Private
28
Sro Thiên Đức Silkroad Map 140 - Exp 250x - Drop 10% - Map 140 As/Eu
- Server:Sro Thiên Đức
- Alpha Test:01/12/2022 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:25/12/2022 (20 h)

Sro Thiên Đức mới ra tháng 12 2022 - Map 140 As/Eu

Game mới ra tháng 12 2022 mở máy chủ Sro Thiên Đức vào 20 ngày 25/12/2022

Trang chủ http://srothienduc.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 250x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
29
Sro Ba Miền Silkroad Map 140 - Exp 250x - Drop 10% - Map 140 - Only Asi - D15 - Free F10
- Server:SroBaMien
- Alpha Test:05/12/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:10/12/2022 (18 h)

Sro Ba Miền mới ra tháng 12 2022 - Map 140 - Only Asi - D15 - Free F10

Game mới ra tháng 12 2022 mở máy chủ SroBaMien vào 18 ngày 10/12/2022

Trang chủ http://srobamien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 250x - Drop: 10%

Sro Mới Ra

Sro Thiên Vương mới ra tháng 11 2021 - Map 140 - Only Asia - Gameplay hoàn toàn mới - Hệ thống khảm Socket chưa từng có trong Sro - Cùng hàng loạt chức năng siêu hot

Game mới ra tháng 11 2021 mở máy chủ Sro Thiên Vương vào 13 ngày 13/11/2021

Trang chủ http://srothienvuong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 500x - Drop: 10%

Sro lậu
31
SroHuynhde.com sv cày cuốc free f10 đồ D15 Silkroad Map 140 - Exp 200x - Drop 4% - SEVER CÀY CUỐC CAP140-VKHT D15-Free F10-CÂN BẰNG TỪNG MILIMET TÍNH NĂNG,HIỆU ỨNG PHONG PHÚ
- Server:Máy chủ mới huynh đệ
- Alpha Test:15/09/2022 (02 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:24/09/2022 (13 h)

SroHuynhde.com sv cày cuốc free f10 đồ D15 mới ra tháng 09 2022 - SEVER CÀY CUỐC CAP140-VKHT D15-Free F10-CÂN BẰNG TỪNG MILIMET TÍNH NĂNG,HIỆU ỨNG PHONG PHÚ

Game mới ra tháng 09 2022 mở máy chủ Máy chủ mới huynh đệ vào 13 ngày 24/09/2022

Trang chủ http://srohuynhde.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 200x - Drop: 4%

Sro Mới Ra
32
Sro Hắc Phong Silkroad Map 140 - Exp 200x - Drop 10% - Đồ Cuối sun Huyền Thoại D15
- Server:máy chủ hắc phong
- Alpha Test:28/08/2022 (14 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:02/09/2022 (12 h)

Sro Hắc Phong mới ra tháng 09 2022 - Đồ Cuối sun Huyền Thoại D15

Game mới ra tháng 09 2022 mở máy chủ máy chủ hắc phong vào 12 ngày 02/09/2022

Trang chủ http://srohacphong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 200x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
33
SROTHIENBINH.NET MAP 140 CHINA EURO FREE 50% Silkroad Map 140 - Exp 300x - Drop 10% - EVENT ĐỘC LẠ ,EVENT SINH TỒN,HIỆU ỨNG KHÔNG LOÈ LOẸT
- Server:Thiên Bình
- Alpha Test:10/05/2022 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:14/05/2022 (20 h)

SROTHIENBINH.NET MAP 140 CHINA EURO FREE 50% mới ra tháng 05 2022 - EVENT ĐỘC LẠ ,EVENT SINH TỒN,HIỆU ỨNG KHÔNG LOÈ LOẸT

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ Thiên Bình vào 20 ngày 14/05/2022

Trang chủ https://srothienbinh.net/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
34
đại việt sro Silkroad Map 140 - Exp 150x - Drop 80% - map 140 , item D15
- Server:Đại Việt
- Alpha Test:02/01/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:08/01/2022 (00 h)

đại việt sro mới ra tháng 01 2022 - map 140 , item D15

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Đại Việt vào 00 ngày 08/01/2022

Trang chủ http://daivietsro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 150x - Drop: 80%

Sro Mới Ra
35
Sro Asian Silkroad Map 140 - Exp 450x - Drop 2% - Sro Asian Cấp 140 - Máy chủ bền vững - MAP ARABIAN
- Server:SroAsian
- Alpha Test:12/08/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:15/08/2021 (13 h)

Sro Asian mới ra tháng 08 2021 - Sro Asian Cấp 140 - Máy chủ bền vững - MAP ARABIAN

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ SroAsian vào 13 ngày 15/08/2021

Trang chủ http://sroasian.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 450x - Drop: 2%

Sro lậu
36
SRO PHƯỢNG HOÀNG Silkroad Map 140 - Exp 250x - Drop 80% - Map 140 - Skill 140 - Asi/Eu – Item D15 Free 99% - Event hàng ngày
- Server:SRO PHƯỢNG HOÀNG
- Alpha Test:08/11/2021 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:19/11/2021 (13 h)

SRO PHƯỢNG HOÀNG mới ra tháng 11 2021 - Map 140 - Skill 140 - Asi/Eu – Item D15 Free 99% - Event hàng ngày

Game mới ra tháng 11 2021 mở máy chủ SRO PHƯỢNG HOÀNG vào 13 ngày 19/11/2021

Trang chủ http://srophuonghoang.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 250x - Drop: 80%

Sro lậu
37
Sro Ngũ Hành Silkroad Map 140 - Exp 500x - Drop 50% - Map 140 Asi - Eu
- Server:Sro Ngũ Hành
- Alpha Test:20/03/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:26/03/2022 (17 h)

Sro Ngũ Hành mới ra tháng 03 2022 - Map 140 Asi - Eu

Game mới ra tháng 03 2022 mở máy chủ Sro Ngũ Hành vào 17 ngày 26/03/2022

Trang chủ http://sronguhanh.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 500x - Drop: 50%

Sro Mới Ra
38
Sro Ngũ Hành Silkroad Map 140 - Exp 500x - Drop 50% - Map 140 Asi - Eu
- Server:Sro Ngũ Hành
- Alpha Test:20/03/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:26/03/2022 (17 h)

Sro Ngũ Hành mới ra tháng 03 2022 - Map 140 Asi - Eu

Game mới ra tháng 03 2022 mở máy chủ Sro Ngũ Hành vào 17 ngày 26/03/2022

Trang chủ http://sronguhanh.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 500x - Drop: 50%

Sro Private
39
Sro Hắc Phong Silkroad Map 140 - Exp 250x - Drop 5% - Map 140 Only Asia , D15
- Server:máy chủ Hắc Phong
- Alpha Test:21/12/2021 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:27/12/2021 (13 h)

Sro Hắc Phong mới ra tháng 12 2021 - Map 140 Only Asia , D15

Game mới ra tháng 12 2021 mở máy chủ máy chủ Hắc Phong vào 13 ngày 27/12/2021

Trang chủ http://srohacphong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 250x - Drop: 5%

Sro Private
40
Sro Song Kiếm Máp 140 D17 Siêu Hót Silkroad Map 140 - Exp 450x - Drop 10% - Máp 140 OnlyAsia
- Server:Sro Song Kiếm
- Alpha Test:25/08/2021 (09 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:05/09/2021 (13 h)

Sro Song Kiếm Máp 140 D17 Siêu Hót mới ra tháng 09 2021 - Máp 140 OnlyAsia

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ Sro Song Kiếm vào 13 ngày 05/09/2021

Trang chủ http://srosongkiem.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 450x - Drop: 10%

Sro lậu
41
srophanthiet.com Silkroad Map 140 - Exp 200x - Drop 2% - Cap 140 .item d15
- Server:Srophanthiet
- Alpha Test:13/03/2022 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:19/03/2022 (13 h)

srophanthiet.com mới ra tháng 03 2022 - Cap 140 .item d15

Game mới ra tháng 03 2022 mở máy chủ Srophanthiet vào 13 ngày 19/03/2022

Trang chủ http://srophanthiet.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 200x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
42
SRO KIM LONG - NEW VERSION 2022 Silkroad Map 140 - Exp 200x - Drop 200% - MAP 140 - DUNGEON - EVENT HÀNG NGÀY - CỰC VIP
- Server:Kim Long
- Alpha Test:10/01/2022 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:16/01/2022 (13 h)

SRO KIM LONG - NEW VERSION 2022 mới ra tháng 01 2022 - MAP 140 - DUNGEON - EVENT HÀNG NGÀY - CỰC VIP

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Kim Long vào 13 ngày 16/01/2022

Trang chủ http://srokimlong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 200x - Drop: 200%

Sro Mới Ra
43
SROKIMLONG.COM MAP 140 ITEM D21 - UY TÍN ỔN ĐỊNH NHẤT VIỆT NAM Silkroad Map 140 - Exp 200x - Drop 200% - MAP 140 - DUNGEON - EVENT HÀNG NGÀY - CỰC VIP
- Server:Kim Long
- Alpha Test:10/01/2022 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:16/01/2022 (13 h)

SROKIMLONG.COM MAP 140 ITEM D21 - UY TÍN ỔN ĐỊNH NHẤT VIỆT NAM mới ra tháng 01 2022 - MAP 140 - DUNGEON - EVENT HÀNG NGÀY - CỰC VIP

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Kim Long vào 13 ngày 16/01/2022

Trang chủ http://srokimlong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 200x - Drop: 200%

Sro lậu

Sro Thiên Vương mới ra tháng 11 2021 - Map 140 - Only Asia - Gameplay hoàn toàn mới - Hệ thống khảm Socket chưa từng có trong Sro - Cùng hàng loạt chức năng siêu hot

Game mới ra tháng 11 2021 mở máy chủ Sro Thiên Vương vào 13 ngày 13/11/2021

Trang chủ http://srothienvuong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 500x - Drop: 10%

Sro lậu
45
SRO PHƯỢNG HOÀNG Silkroad Map 140 - Exp 250x - Drop 80% - Map 140 - Skill 140 - Asi/Eu – Item D15 Free 99% - Event hàng ngày
- Server:SRO PHƯỢNG HOÀNG
- Alpha Test:08/11/2021 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:19/11/2021 (13 h)

SRO PHƯỢNG HOÀNG mới ra tháng 11 2021 - Map 140 - Skill 140 - Asi/Eu – Item D15 Free 99% - Event hàng ngày

Game mới ra tháng 11 2021 mở máy chủ SRO PHƯỢNG HOÀNG vào 13 ngày 19/11/2021

Trang chủ http://srophuonghoang.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 250x - Drop: 80%

Sro lậu
46
SRO SONG NGƯ Silkroad Map 140 - Exp 150x - Drop 80% - SILKROAD ONLINE - MAP 140 D15 ONLY ASIA
- Server:server song ngu
- Alpha Test:09/10/2021 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:16/10/2021 (13 h)

SRO SONG NGƯ mới ra tháng 10 2021 - SILKROAD ONLINE - MAP 140 D15 ONLY ASIA

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ server song ngu vào 13 ngày 16/10/2021

Trang chủ http://srosongngu.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 150x - Drop: 80%

Sro lậu
47
Silkroad Bạch Lang Silkroad Map 140 - Exp 200x - Drop 50% - Online nhận silk + xu săn bos Event tự động big win sxmb đấu trường pvp ....
- Server:máy chủ Bạch Lang
- Alpha Test:30/09/2021 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:10/10/2021 (13 h)

Silkroad Bạch Lang mới ra tháng 10 2021 - Online nhận silk + xu săn bos Event tự động big win sxmb đấu trường pvp ....

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ máy chủ Bạch Lang vào 13 ngày 10/10/2021

Trang chủ http://srobachlang.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 200x - Drop: 50%

Sro lậu
48
SRO MA VƯƠNG 2021 140 Silkroad Map 140 - Exp 150x - Drop 80% - Khai Mở Máy Chủ Mới :SRO MA VƯƠNG 2021 140 (NEW) - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:ma vương
- Alpha Test:07/05/2021 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:15/05/2021 (19 h)

SRO MA VƯƠNG 2021 140 mới ra tháng 05 2021 - Khai Mở Máy Chủ Mới :SRO MA VƯƠNG 2021 140 (NEW) - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 05 2021 mở máy chủ ma vương vào 19 ngày 15/05/2021

Trang chủ http://sromavuong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 150x - Drop: 80%

Sro lậu

Sro Song Kiếm mới ra tháng 08 2021 - Sro Song Kiếm Máp 140 - Nơi Anh Hùng Hội Tụ Khai Mở Máy Chủ Mới :SRO SONG KIẾM MÁP 140 - ONLYASIA - D17 - HUYỀN THOẠI

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ srosongkiem vào 13 ngày 29/08/2021

Trang chủ http://srosongkiem.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 650x - Drop: 10%

Sro lậu
50
Lữ Khách Sro Silkroad Map 140 - Exp 500x - Drop 10% - Lữ khách SRO Map 140 - Nơi Dừng Chân Của Các Con Nghiện - Silkroad online
- Server:sro lu khach
- Alpha Test:29/07/2021 (21 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:02/08/2021 (13 h)

Lữ Khách Sro mới ra tháng 08 2021 - Lữ khách SRO Map 140 - Nơi Dừng Chân Của Các Con Nghiện - Silkroad online

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ sro lu khach vào 13 ngày 02/08/2021

Trang chủ http://lukhachsro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 500x - Drop: 10%

Sro lậu

Sro Cái Bang Map 140 mới ra tháng 07 2021 - Ra Mắt Map 120 China - Euro | Map 140 China - Euro [Ver3] Sever Cam Kết Về Chất Lượng Quản Lý - Độ Bền Và Ổn Định Lâu Dài Của Sever - Đua Top Nhận Qùa Khủng

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ cai bang 120 140 vào 14 ngày 11/07/2021

Trang chủ http://srocaibang.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 200x - Drop: 20%

Sro lậu
52
Sro Kinh Bắc Silkroad Map 140 - Exp 250x - Drop 5% - Map 140 - ASI - EU D15 - khẳng Định Đam Mê - Hội Tụ AE 4 Phương - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:Kinh Bắc Sro
- Alpha Test:07/06/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:12/06/2021 (13 h)

Sro Kinh Bắc mới ra tháng 06 2021 - Map 140 - ASI - EU D15 - khẳng Định Đam Mê - Hội Tụ AE 4 Phương - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ Kinh Bắc Sro vào 13 ngày 12/06/2021

Trang chủ http://srokinhbac.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 250x - Drop: 5%

Sro lậu
53
Sro Ma Tộc Silkroad Map 140 - Exp 300x - Drop 40% - Sự Trở Lại Hoàn Mỹ - Nơi Kết Nối AE 4 Phương - Và Đam Mê - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:Ma Tộc Sro
- Alpha Test:07/06/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:14/06/2021 (13 h)

Sro Ma Tộc mới ra tháng 06 2021 - Sự Trở Lại Hoàn Mỹ - Nơi Kết Nối AE 4 Phương - Và Đam Mê - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ Ma Tộc Sro vào 13 ngày 14/06/2021

Trang chủ http://sromatoc.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 300x - Drop: 40%

Sro lậu
Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ