Silkroad Map 140

SRO KIẾM HIỆP MAP 120 - EU & ASIA - D12 srothienbinh.net SroKimNguu.Net Map 100 - Sromoira.info
Silkroad Map 140
Danh sách game mới ra hôm nay
Vip Sro
Alpha Test: 15/06/2022 (18 h)
Alpha Test: 15/06 (18 h)
Open Beta: 25/06/2022 (13 h)
Open Beta: 25/06 (13 h)

Sro Kim Ngưu mới ra tháng 06 2022 - Cap 100 . Item D10

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Kim Ngưu vào 13 ngày 25/06/2022

Trang chủ http://srokimnguu.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro mới ra
Vip Sro
Alpha Test: 06/06/2022 (19 h)
Alpha Test: 06/06 (19 h)
Open Beta: 11/06/2022 (13 h)
Open Beta: 11/06 (13 h)

Sro Kiếm Hiệp mới ra tháng 06 2022 - Cap 120 D12 - Map Jupiter - Ghost 0s - Căng Bằng Class EU và Asia - Map Hot Nhất 2022

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ beta kiếm hiệp vào 13 ngày 11/06/2022

Trang chủ http://srokiemhiep.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 20x - Drop: 2%

Sro Mới Ra

SROTHIENBINH.NET MAP 140 CHINA EURO FREE 50% mới ra tháng 05 2022 - EVENT ĐỘC LẠ ,EVENT SINH TỒN,HIỆU ỨNG KHÔNG LOÈ LOẸT

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ Thiên Bình vào 20 ngày 14/05/2022

Trang chủ http://srothienbinh.net/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 16/06/2022 (19 h)
Alpha Test: 16/06 (19 h)
Open Beta: 26/06/2022 (19 h)
Open Beta: 26/06 (19 h)

SRO BẤT TỬ mới ra tháng 06 2022 - Cấp 100 , Item D10, Asi và EU

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ máy chủ Bất Tử vào 19 ngày 26/06/2022

Trang chủ http://srobattu.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro Mới Ra

Sro Kim Hỏa - Map 120 mới ra tháng 06 2022 - Asi & EU, cân bằng, nhiều tính năng mới lạ, Fam, mix đồ, Job, PVP, D13, Ngoại hình, hiệu ứng đẹp.

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Sro Kim Hỏa vào 15 ngày 18/06/2022

Trang chủ http://srokimhoa.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro Private
Vip Sro
Alpha Test: 30/05/2022 (08 h)
Alpha Test: 30/05 (08 h)
Open Beta: 05/06/2022 (13 h)
Open Beta: 05/06 (13 h)

SRO AWAY mới ra tháng 06 2022 - Map 120 Eu Asi - D13

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Sro Away vào 13 ngày 05/06/2022

Trang chủ http://sroaway.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 20%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 20/03/2022 (19 h)
Alpha Test: 20/03 (19 h)
Open Beta: 26/03/2022 (17 h)
Open Beta: 26/03 (17 h)

Sro Ngũ Hành mới ra tháng 03 2022 - Map 140 Asi - Eu

Game mới ra tháng 03 2022 mở máy chủ Sro Ngũ Hành vào 17 ngày 26/03/2022

Trang chủ http://sronguhanh.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 500x - Drop: 50%

Sro Private
Danh sách Silkroad Map 140 game mới ra miễn phí hôm nay
8
SROTHIENBINH.NET MAP 140 CHINA EURO FREE 50% Silkroad Map 140 - Exp 300x - Drop 10% - EVENT ĐỘC LẠ ,EVENT SINH TỒN,HIỆU ỨNG KHÔNG LOÈ LOẸT
- Server:Thiên Bình
- Alpha Test:10/05/2022 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:14/05/2022 (20 h)

SROTHIENBINH.NET MAP 140 CHINA EURO FREE 50% mới ra tháng 05 2022 - EVENT ĐỘC LẠ ,EVENT SINH TỒN,HIỆU ỨNG KHÔNG LOÈ LOẸT

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ Thiên Bình vào 20 ngày 14/05/2022

Trang chủ https://srothienbinh.net/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
9
đại việt sro Silkroad Map 140 - Exp 150x - Drop 80% - map 140 , item D15
- Server:Đại Việt
- Alpha Test:02/01/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:08/01/2022 (00 h)

đại việt sro mới ra tháng 01 2022 - map 140 , item D15

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Đại Việt vào 00 ngày 08/01/2022

Trang chủ http://daivietsro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 150x - Drop: 80%

Sro Mới Ra
10
Sro Asian Silkroad Map 140 - Exp 450x - Drop 2% - Sro Asian Cấp 140 - Máy chủ bền vững - MAP ARABIAN
- Server:SroAsian
- Alpha Test:12/08/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:15/08/2021 (13 h)

Sro Asian mới ra tháng 08 2021 - Sro Asian Cấp 140 - Máy chủ bền vững - MAP ARABIAN

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ SroAsian vào 13 ngày 15/08/2021

Trang chủ http://sroasian.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 450x - Drop: 2%

Sro lậu
11
SRO PHƯỢNG HOÀNG Silkroad Map 140 - Exp 250x - Drop 80% - Map 140 - Skill 140 - Asi/Eu – Item D15 Free 99% - Event hàng ngày
- Server:SRO PHƯỢNG HOÀNG
- Alpha Test:08/11/2021 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:19/11/2021 (13 h)

SRO PHƯỢNG HOÀNG mới ra tháng 11 2021 - Map 140 - Skill 140 - Asi/Eu – Item D15 Free 99% - Event hàng ngày

Game mới ra tháng 11 2021 mở máy chủ SRO PHƯỢNG HOÀNG vào 13 ngày 19/11/2021

Trang chủ http://srophuonghoang.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 250x - Drop: 80%

Sro lậu
12
Sro Ngũ Hành Silkroad Map 140 - Exp 500x - Drop 50% - Map 140 Asi - Eu
- Server:Sro Ngũ Hành
- Alpha Test:20/03/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:26/03/2022 (17 h)

Sro Ngũ Hành mới ra tháng 03 2022 - Map 140 Asi - Eu

Game mới ra tháng 03 2022 mở máy chủ Sro Ngũ Hành vào 17 ngày 26/03/2022

Trang chủ http://sronguhanh.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 500x - Drop: 50%

Sro Mới Ra
13
Sro Hắc Phong Silkroad Map 140 - Exp 250x - Drop 5% - Map 140 Only Asia , D15
- Server:máy chủ Hắc Phong
- Alpha Test:21/12/2021 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:27/12/2021 (13 h)

Sro Hắc Phong mới ra tháng 12 2021 - Map 140 Only Asia , D15

Game mới ra tháng 12 2021 mở máy chủ máy chủ Hắc Phong vào 13 ngày 27/12/2021

Trang chủ http://srohacphong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 250x - Drop: 5%

Sro Private
14
Sro Song Kiếm Máp 140 D17 Siêu Hót Silkroad Map 140 - Exp 450x - Drop 10% - Máp 140 OnlyAsia
- Server:Sro Song Kiếm
- Alpha Test:25/08/2021 (09 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:05/09/2021 (13 h)

Sro Song Kiếm Máp 140 D17 Siêu Hót mới ra tháng 09 2021 - Máp 140 OnlyAsia

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ Sro Song Kiếm vào 13 ngày 05/09/2021

Trang chủ http://srosongkiem.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 450x - Drop: 10%

Sro lậu
15
Sro Hắc Phong Silkroad Map 140 - Exp 250x - Drop 5% - Map 140 Only Asia , D15
- Server:máy chủ Hắc Phong
- Alpha Test:21/12/2021 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:27/12/2021 (13 h)

Sro Hắc Phong mới ra tháng 12 2021 - Map 140 Only Asia , D15

Game mới ra tháng 12 2021 mở máy chủ máy chủ Hắc Phong vào 13 ngày 27/12/2021

Trang chủ http://srohacphong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 250x - Drop: 5%

Sro lậu
16
srophanthiet.com Silkroad Map 140 - Exp 200x - Drop 2% - Cap 140 .item d15
- Server:Srophanthiet
- Alpha Test:13/03/2022 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:19/03/2022 (13 h)

srophanthiet.com mới ra tháng 03 2022 - Cap 140 .item d15

Game mới ra tháng 03 2022 mở máy chủ Srophanthiet vào 13 ngày 19/03/2022

Trang chủ http://srophanthiet.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 200x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
17
srobatdiet140 Silkroad Map 140 - Exp 500x - Drop 5% - Free 100% cày là có
- Server:Bất Diệt
- Alpha Test:08/01/2022 (23 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:15/01/2022 (13 h)

srobatdiet140 mới ra tháng 01 2022 - Free 100% cày là có

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Bất Diệt vào 13 ngày 15/01/2022

Trang chủ http://srobatdiet.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 500x - Drop: 5%

Sro Mới Ra
18
SRO KIM LONG - NEW VERSION 2022 Silkroad Map 140 - Exp 200x - Drop 200% - MAP 140 - DUNGEON - EVENT HÀNG NGÀY - CỰC VIP
- Server:Kim Long
- Alpha Test:10/01/2022 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:16/01/2022 (13 h)

SRO KIM LONG - NEW VERSION 2022 mới ra tháng 01 2022 - MAP 140 - DUNGEON - EVENT HÀNG NGÀY - CỰC VIP

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Kim Long vào 13 ngày 16/01/2022

Trang chủ http://srokimlong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 200x - Drop: 200%

Sro Mới Ra
19
SROKIMLONG.COM MAP 140 ITEM D21 - UY TÍN ỔN ĐỊNH NHẤT VIỆT NAM Silkroad Map 140 - Exp 200x - Drop 200% - MAP 140 - DUNGEON - EVENT HÀNG NGÀY - CỰC VIP
- Server:Kim Long
- Alpha Test:10/01/2022 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:16/01/2022 (13 h)

SROKIMLONG.COM MAP 140 ITEM D21 - UY TÍN ỔN ĐỊNH NHẤT VIỆT NAM mới ra tháng 01 2022 - MAP 140 - DUNGEON - EVENT HÀNG NGÀY - CỰC VIP

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Kim Long vào 13 ngày 16/01/2022

Trang chủ http://srokimlong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 200x - Drop: 200%

Sro lậu

Sro Thiên Vương mới ra tháng 11 2021 - Map 140 - Only Asia - Gameplay hoàn toàn mới - Hệ thống khảm Socket chưa từng có trong Sro - Cùng hàng loạt chức năng siêu hot

Game mới ra tháng 11 2021 mở máy chủ Sro Thiên Vương vào 13 ngày 13/11/2021

Trang chủ http://srothienvuong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 500x - Drop: 10%

Sro lậu
21
SRO PHƯỢNG HOÀNG Silkroad Map 140 - Exp 250x - Drop 80% - Map 140 - Skill 140 - Asi/Eu – Item D15 Free 99% - Event hàng ngày
- Server:SRO PHƯỢNG HOÀNG
- Alpha Test:08/11/2021 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:19/11/2021 (13 h)

SRO PHƯỢNG HOÀNG mới ra tháng 11 2021 - Map 140 - Skill 140 - Asi/Eu – Item D15 Free 99% - Event hàng ngày

Game mới ra tháng 11 2021 mở máy chủ SRO PHƯỢNG HOÀNG vào 13 ngày 19/11/2021

Trang chủ http://srophuonghoang.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 250x - Drop: 80%

Sro lậu
22
SRO SONG NGƯ Silkroad Map 140 - Exp 150x - Drop 80% - SILKROAD ONLINE - MAP 140 D15 ONLY ASIA
- Server:Song Ngư
- Alpha Test:09/10/2021 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:16/10/2021 (13 h)

SRO SONG NGƯ mới ra tháng 10 2021 - SILKROAD ONLINE - MAP 140 D15 ONLY ASIA

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ Song Ngư vào 13 ngày 16/10/2021

Trang chủ http://srosongngu.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 150x - Drop: 80%

Sro lậu

Sro Thiên Vương mới ra tháng 11 2021 - Map 140 - Only Asia - Gameplay hoàn toàn mới - Hệ thống khảm Socket chưa từng có trong Sro - Cùng hàng loạt chức năng siêu hot

Game mới ra tháng 11 2021 mở máy chủ Sro Thiên Vương vào 13 ngày 13/11/2021

Trang chủ http://srothienvuong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 500x - Drop: 10%

Sro lậu
24
SRO SONG NGƯ Silkroad Map 140 - Exp 150x - Drop 80% - SILKROAD ONLINE - MAP 140 D15 ONLY ASIA
- Server:server song ngu
- Alpha Test:09/10/2021 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:16/10/2021 (13 h)

SRO SONG NGƯ mới ra tháng 10 2021 - SILKROAD ONLINE - MAP 140 D15 ONLY ASIA

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ server song ngu vào 13 ngày 16/10/2021

Trang chủ http://srosongngu.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 150x - Drop: 80%

Sro lậu
25
Silkroad Bạch Lang Silkroad Map 140 - Exp 200x - Drop 50% - Online nhận silk + xu săn bos Event tự động big win sxmb đấu trường pvp ....
- Server:máy chủ Bạch Lang
- Alpha Test:30/09/2021 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:10/10/2021 (13 h)

Silkroad Bạch Lang mới ra tháng 10 2021 - Online nhận silk + xu săn bos Event tự động big win sxmb đấu trường pvp ....

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ máy chủ Bạch Lang vào 13 ngày 10/10/2021

Trang chủ http://srobachlang.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 200x - Drop: 50%

Sro lậu
26
SRO MA VƯƠNG 2021 140 Silkroad Map 140 - Exp 150x - Drop 80% - Khai Mở Máy Chủ Mới :SRO MA VƯƠNG 2021 140 (NEW) - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:ma vương
- Alpha Test:07/05/2021 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:15/05/2021 (19 h)

SRO MA VƯƠNG 2021 140 mới ra tháng 05 2021 - Khai Mở Máy Chủ Mới :SRO MA VƯƠNG 2021 140 (NEW) - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 05 2021 mở máy chủ ma vương vào 19 ngày 15/05/2021

Trang chủ http://sromavuong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 150x - Drop: 80%

Sro lậu

Sro Song Kiếm mới ra tháng 08 2021 - Sro Song Kiếm Máp 140 - Nơi Anh Hùng Hội Tụ Khai Mở Máy Chủ Mới :SRO SONG KIẾM MÁP 140 - ONLYASIA - D17 - HUYỀN THOẠI

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ srosongkiem vào 13 ngày 29/08/2021

Trang chủ http://srosongkiem.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 650x - Drop: 10%

Sro lậu
28
Lữ Khách Sro Silkroad Map 140 - Exp 500x - Drop 10% - Lữ khách SRO Map 140 - Nơi Dừng Chân Của Các Con Nghiện - Silkroad online
- Server:sro lu khach
- Alpha Test:29/07/2021 (21 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:02/08/2021 (13 h)

Lữ Khách Sro mới ra tháng 08 2021 - Lữ khách SRO Map 140 - Nơi Dừng Chân Của Các Con Nghiện - Silkroad online

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ sro lu khach vào 13 ngày 02/08/2021

Trang chủ http://lukhachsro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 500x - Drop: 10%

Sro lậu

Sro Cái Bang Map 140 mới ra tháng 07 2021 - Ra Mắt Map 120 China - Euro | Map 140 China - Euro [Ver3] Sever Cam Kết Về Chất Lượng Quản Lý - Độ Bền Và Ổn Định Lâu Dài Của Sever - Đua Top Nhận Qùa Khủng

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ cai bang 120 140 vào 14 ngày 11/07/2021

Trang chủ http://srocaibang.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 200x - Drop: 20%

Sro lậu
30
Sro Kinh Bắc Silkroad Map 140 - Exp 250x - Drop 5% - Map 140 - ASI - EU D15 - khẳng Định Đam Mê - Hội Tụ AE 4 Phương - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:Kinh Bắc Sro
- Alpha Test:07/06/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:12/06/2021 (13 h)

Sro Kinh Bắc mới ra tháng 06 2021 - Map 140 - ASI - EU D15 - khẳng Định Đam Mê - Hội Tụ AE 4 Phương - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ Kinh Bắc Sro vào 13 ngày 12/06/2021

Trang chủ http://srokinhbac.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 250x - Drop: 5%

Sro lậu
31
Sro Ma Tộc Silkroad Map 140 - Exp 300x - Drop 40% - Sự Trở Lại Hoàn Mỹ - Nơi Kết Nối AE 4 Phương - Và Đam Mê - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:Ma Tộc Sro
- Alpha Test:07/06/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:14/06/2021 (13 h)

Sro Ma Tộc mới ra tháng 06 2021 - Sự Trở Lại Hoàn Mỹ - Nơi Kết Nối AE 4 Phương - Và Đam Mê - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ Ma Tộc Sro vào 13 ngày 14/06/2021

Trang chủ http://sromatoc.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 300x - Drop: 40%

Sro lậu
Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online
Zalo
Hotline