ĐĂNG BÀI GIỚI THIỆU SRO MỚI RA CỦA BẠN TẠI - SROMOIRA.INFO

ĐĂNG BÀI GIỚI THIỆU SRO MỚI RA CỦA BẠN TẠI - SROMOIRA.INFO

NỀN TẢN QUẢNG BÁ MẠNH MẼ GIÚP CÁC BÀI ĐĂNG CỦA CÁC ĐỐI TÁC DỄ TIẾP CẬN NGƯỜI ĐỌC NHẤT HÃY LIÊN HỆ QUÁNG CÁO

Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới để đăng bài giới thiệu server sro mới của bạn.

Có thể sửa bài viết bằng cách đăng thêm 1 bài mới gồm những nội dung cần sửa, Kiếm duyệt sẽ so sánh và sửa bài viết của bạn.

Bài đăng và sửa bài của bạn sẽ được kiểm duyệt trong vòng 24h.

Vui lòng nhập tên game
Vui lòng nhập link trang chủ
Vui lòng nhập Link Gruop
Vui lòng chọn phiên bản game
Vui lòng nhập tên máy chủ game
Vui lòng nhập miêu tả game
Vui lòng nhập thời gian alpha test
Vui lòng nhập thời gian open beta
Vui lòng nhập exp rate
Vui lòng nhập drop rate
Vui lòng Chọn Thẻ Tag Sro

Lưu ý:

  • Các Sro có bài giới thiệu sơ sài sẽ không được duyệt
  • Bài viết bạn gửi sẽ được đăng lên trong vòng không quá 24h
  • Bài viết của bạn phải điền đầy đủ các thông tin bắt buộc
  • Các Sro với tên miền miễn phí (vd: test.sro.com, no-ip.com...) sẽ không được duyệt.
  • vị trí bài sro của bạn sẽ theo thứ tự lần UP TOP gần nhất trong bài viết khi đã duyệt , giới hạn 30p sẽ xuất hiện UP TOP 1 lần
  • Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ.
Zalo
Hotline