Giới thiệu

SRO THIÊN HOẢ Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Sro Kim Long Sro Thiên Bình SRO THIÊN HOẢ - MAP 100 - ONLY ASIA SRO BÁ VƯƠNG MAP 150
Giới thiệu

?CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI SROMOIRA.INFO - Trang Cập Nhập Các Vấn Đề Liên Quan Đến Silkroad Online(SRO)?

? Bạn là Gamer : bạn đang tìm kiếm server đang Alphatest để thoảng mạng đam mê PVP hay đang tìm kiếm Server Sro Sắp Openbeta ổn định lâu dài và theo đúng yêu cầu của bạn !!

✅ Sro Mới Ra : Trước khi thành lập đã có rất nhiều trang website cập nhập các tin tức về silkroad online (Sro),nay Sro mới ra sẽ tóm gọn mọi thông tin về sro chi tiếc nhất để các gamer sro có thể hiểu rõ hơn.

✅ Sro Mới Ra : sẽ đáp ứng tất cả các thông tin, dịch vụ có liên quan đến sro,và sẽ là người bạn đồng hành cùng gamer và các cộng tác server sro.

? Các chức năng được phát triễn : đăng game mới,up top vị trí hiển thị trong bài game,tìm kiếm server,hướng dẫn nhiệm vụ,hướng dẫn bot auto sro...

♻️Chúng tôi sẽ cố gắng xây dưng 1 cộng đồng cho sro ngày càng phát triễn !

 

? Mọi ý kiến góp ý vui lòng liên hệSRO MỚI RA

SRO- Sparta Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ