Silkroad Map 110

SRO- Sparta Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Silkroad Online, Vin Sro, Cap 100, Only Asia Sro Kim Long SRO BÁ VƯƠNG MAP 150 Chiến Binh SRO ANH HÙNG
Silkroad Map 110
Danh sách game mới ra hôm nay
Vip Sro
Alpha Test: 01/07/2024 (20 h)
Alpha Test: 01/07 (20 h)
Open Beta: 12/07/2024 (20 h)
Open Beta: 12/07 (20 h)

SRO HUYỀN KIM mới ra tháng 07 2024 - MAP 120 ASI+EU GIẢI TOP 20TR VND - MỜI AE HỘI NGỘ

Game mới ra tháng 07 2024 mở máy chủ HUYEN KIM vào 20 ngày 12/07/2024

Trang chủ http://srohuyenkim.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 3x - Drop: 20%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 20/07/2024 (18 h)
Alpha Test: 20/07 (18 h)
Open Beta: 28/07/2024 (13 h)
Open Beta: 28/07 (13 h)

SILKROAD PANDA - SRO KIM NGƯU mới ra tháng 07 2024 - CAP 120 MAP JUPITER QUÁI TỤM

Game mới ra tháng 07 2024 mở máy chủ SILKROADPANDA vào 13 ngày 28/07/2024

Trang chủ http://silkroadpanda.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 50x - Drop: 5%

Sro Private
Vip Sro
Alpha Test: 15/06/2024 (18 h)
Alpha Test: 15/06 (18 h)
Open Beta: 22/06/2024 (20 h)
Open Beta: 22/06 (20 h)

SRO CHIẾN BINH MAP 100 CHINA FREE mới ra tháng 06 2024 - Free F10 - gost 15s - giải thưởng cao - dễ chơi

Game mới ra tháng 06 2024 mở máy chủ Chiến Binh vào 20 ngày 22/06/2024

Trang chủ https://chienbinh.pro/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 100x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 04/08/2023 (14 h)
Alpha Test: 04/08 (14 h)
Open Beta: 24/09/2023 (14 h)
Open Beta: 24/09 (14 h)

SRO KIM LONG mới ra tháng 09 2023 - FREE GIÁP ZING VŨ KHÍ NASUN VIP . A-Z

Game mới ra tháng 09 2023 mở máy chủ KIM LONG 140 MIỄN PHÍ FREE GIÁP ZING VK vào 14 ngày 24/09/2023

Trang chủ https://kimlong.xyz/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 999x - Drop: 999%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 29/05/2024 (18 h)
Alpha Test: 29/05 (18 h)
Open Beta: 08/06/2024 (13 h)
Open Beta: 08/06 (13 h)

Vin Sro - Silkroad Online mới ra tháng 06 2024 - Cap 100 - Only Asia - Chuẩn Nguyên Bản - Trang Bị Sos Som Sun

Game mới ra tháng 06 2024 mở máy chủ Vin Sro 100 vào 13 ngày 08/06/2024

Trang chủ https://vinsro.online/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 6x - Drop: 1%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 13/07/2024 (12 h)
Alpha Test: 13/07 (12 h)
Open Beta: 21/07/2024 (13 h)
Open Beta: 21/07 (13 h)

Sro Huyết Long mới ra tháng 07 2024 - Con đường tơ lụa, Silkroad 2009, Game 3D PC Hay Nhất

Game mới ra tháng 07 2024 mở máy chủ Sro Huyết Long vào 13 ngày 21/07/2024

Trang chủ https://srohuyetlong.com

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 20x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 11/04/2024 (12 h)
Alpha Test: 11/04 (12 h)
Open Beta: 14/04/2024 (16 h)
Open Beta: 14/04 (16 h)

Sparta Silkroad mới ra tháng 04 2024 - Map 110 EU+Asia

Game mới ra tháng 04 2024 mở máy chủ Máy Chủ Sparta vào 16 ngày 14/04/2024

Trang chủ https://sro-sparta.com

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 20%

Sro Lậu
Vip Sro
Alpha Test: 20/04/2024 (00 h)
Alpha Test: 20/04 (00 h)
Open Beta: 02/05/2024 (00 h)
Open Beta: 02/05 (00 h)

SRO BÁ VƯƠNG mới ra tháng 05 2024 - MAP 150 - D30 ASIA & EU

Game mới ra tháng 05 2024 mở máy chủ BÁ VƯƠNG vào 00 ngày 02/05/2024

Trang chủ http://srobavuong.pro/

Phiên bản: Silkroad Map 150

Exp: 50x - Drop: 100%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 27/05/2024 (00 h)
Alpha Test: 27/05 (00 h)
Open Beta: 10/06/2024 (19 h)
Open Beta: 10/06 (19 h)

SRO TaoChoi Cấp 110 mới ra tháng 06 2024 - Cấp 110, Son A, Son B, Hỏa Diệm Sơn, Con Tàu Đắm.. Kỷ niệm thuở xưa

Game mới ra tháng 06 2024 mở máy chủ Bọ Cạp vào 19 ngày 10/06/2024

Trang chủ http://sro.taochoi.net

Phiên bản: Silkroad Map 130

Exp: 1x - Drop: 100%

Sro Mới Ra
Danh sách Silkroad Map 110 game mới ra miễn phí hôm nay
10
Sroquymao2023 Silkroad Map 110 - Exp 10x - Drop 3% - Cấp 100 - 110 Som D10 D11 D11 SON A
- Server:QuyMao
- Alpha Test:28/02/2023 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:05/03/2023 (15 h)

Sroquymao2023 mới ra tháng 03 2023 - Cấp 100 - 110 Som D10 D11 D11 SON A

Game mới ra tháng 03 2023 mở máy chủ QuyMao vào 15 ngày 05/03/2023

Trang chủ http://www.sroquymao2023.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 10x - Drop: 3%

Sro Mới Ra
11
kyniem-sro Silkroad Map 110 - Exp 50x - Drop 2% - Map 110 , only asian . chuan V.D.C
- Server:Ky Niem
- Alpha Test:06/06/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:18/06/2022 (13 h)

kyniem-sro mới ra tháng 06 2022 - Map 110 , only asian . chuan V.D.C

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Ky Niem vào 13 ngày 18/06/2022

Trang chủ http://kyniem-sro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 50x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
12
Huyền Vũ SRO Silkroad Map 110 - Exp 100x - Drop 5% - Map 110 - Only asian - Không ghost ( nguyên bản VDC )
- Server:HUYEN VU
- Alpha Test:16/07/2024 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:21/07/2024 (20 h)

Huyền Vũ SRO mới ra tháng 07 2024 - Map 110 - Only asian - Không ghost ( nguyên bản VDC )

Game mới ra tháng 07 2024 mở máy chủ HUYEN VU vào 20 ngày 21/07/2024

Trang chủ huyenvusro.net

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 100x - Drop: 5%

Sro Private
13
SilkRoad Thái Dương Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 4% - CAP 110 EU&ASIAN. ITEAM SON D11 . MAP BAGHDAD . FREE F10
- Server:Sro Thái Dương
- Alpha Test:31/05/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:04/06/2023 (13 h)

SilkRoad Thái Dương mới ra tháng 06 2023 - CAP 110 EU&ASIAN. ITEAM SON D11 . MAP BAGHDAD . FREE F10

Game mới ra tháng 06 2023 mở máy chủ Sro Thái Dương vào 13 ngày 04/06/2023

Trang chủ http://srothaiduong.com.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 4%

Sro Mới Ra
14
SRO Linh Miêu Silkroad Map 110 - Exp 8x - Drop 2% - Map 110 Only Asian Free F10 - Không Buff Vip
- Server:Linh Miêu
- Alpha Test:28/05/2024 (01 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:02/06/2024 (20 h)

SRO Linh Miêu mới ra tháng 06 2024 - Map 110 Only Asian Free F10 - Không Buff Vip

Game mới ra tháng 06 2024 mở máy chủ Linh Miêu vào 20 ngày 02/06/2024

Trang chủ https://srolinhmieu.info/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 8x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
15
Sro Huyền Thoại Silkroad Map 110 - Exp 300x - Drop 5% - HuyềnThoại-Sro.Com Mấp 110 Free Silk - Sro Private - Sro Lậu Mới Ra
- Server:Sro Huyen Thoai 110
- Alpha Test:02/08/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:14/08/2021 (13 h)

Sro Huyền Thoại mới ra tháng 08 2021 - HuyềnThoại-Sro.Com Mấp 110 Free Silk - Sro Private - Sro Lậu Mới Ra

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ Sro Huyen Thoai 110 vào 13 ngày 14/08/2021

Trang chủ http://huyenthoai-sro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 300x - Drop: 5%

Sro mới ra
16
SRO Linh Miêu Silkroad Map 110 - Exp 20x - Drop 50% - Map 110 EU ASIAN
- Server:Linh Miêu
- Alpha Test:11/03/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:18/03/2023 (00 h)

SRO Linh Miêu mới ra tháng 03 2023 - Map 110 EU ASIAN

Game mới ra tháng 03 2023 mở máy chủ Linh Miêu vào 00 ngày 18/03/2023

Trang chủ http://srolinhmieu.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 50%

Sro Mới Ra
17
SRO Linh Miêu Silkroad Map 110 - Exp 8x - Drop 2% - Map 110 Only Asian Free F10 - Không Buff Vip
- Server:Linh Miêu
- Alpha Test:28/05/2024 (01 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:02/06/2024 (20 h)

SRO Linh Miêu mới ra tháng 06 2024 - Map 110 Only Asian Free F10 - Không Buff Vip

Game mới ra tháng 06 2024 mở máy chủ Linh Miêu vào 20 ngày 02/06/2024

Trang chủ Srolinhmieu.info

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 8x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
18
SRO Thanh Long Silkroad Map 110 - Exp 2x - Drop 2% - Cấp 110 Only Asian - Nguyên bản VDC
- Server:Thanh Long
- Alpha Test:09/11/2023 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:18/11/2023 (20 h)

SRO Thanh Long mới ra tháng 11 2023 - Cấp 110 Only Asian - Nguyên bản VDC

Game mới ra tháng 11 2023 mở máy chủ Thanh Long vào 20 ngày 18/11/2023

Trang chủ http://srothanhlong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 2x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
19
SRO HUYỀN THOẠI Silkroad Map 110 - Exp 20x - Drop 20% - cap 110
- Server:HuyenThoai2
- Alpha Test:01/06/2024 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:01/06/2024 (20 h)

SRO HUYỀN THOẠI mới ra tháng 06 2024 - cap 110

Game mới ra tháng 06 2024 mở máy chủ HuyenThoai2 vào 20 ngày 01/06/2024

Trang chủ silkroadhuyenthoai.com

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 20%

Sro Mới Ra
20
CON ĐƯỜNG TƠ LỤA PRIVATE Silkroad Map 110 - Exp 32000x - Drop 40% - SRO KY NIEM MÁY CHỦ FREE
- Server:MÁY CHỦ KỶ NIỆM NEW
- Alpha Test:20/04/2022 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:26/04/2022 (13 h)

CON ĐƯỜNG TƠ LỤA PRIVATE mới ra tháng 04 2022 - SRO KY NIEM MÁY CHỦ FREE

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ MÁY CHỦ KỶ NIỆM NEW vào 13 ngày 26/04/2022

Trang chủ http://sro-kyniem.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 32000x - Drop: 40%

Sro Mới Ra
21
Silkroad Thiên Bình Asia - Eu Silkroad Map 110 - Exp 10x - Drop 10% - Silkroad Thiên Bình Asia - Eu Miễn Phí F10 100%
- Server:Miễn Phí F10 100%
- Alpha Test:17/03/2024 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:23/03/2024 (20 h)

Silkroad Thiên Bình Asia - Eu mới ra tháng 03 2024 - Silkroad Thiên Bình Asia - Eu Miễn Phí F10 100%

Game mới ra tháng 03 2024 mở máy chủ Miễn Phí F10 100% vào 20 ngày 23/03/2024

Trang chủ https://thienbinh.pro/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 10x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
22
srovinhhang Silkroad Map 110 - Exp 20x - Drop 20% - map 110
- Server:srovinhhang
- Alpha Test:01/01/1970 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:04/05/2024 (13 h)

srovinhhang mới ra tháng 05 2024 - map 110

Game mới ra tháng 05 2024 mở máy chủ srovinhhang vào 13 ngày 04/05/2024

Trang chủ https://silkroadvinhhang.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 20%

Sro Private
23
Sparta Silkroad Silkroad Map 110 - Exp 20x - Drop 20% - Map 110 EU+Asia
- Server:Máy Chủ Sparta
- Alpha Test:11/04/2024 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:14/04/2024 (16 h)

Sparta Silkroad mới ra tháng 04 2024 - Map 110 EU+Asia

Game mới ra tháng 04 2024 mở máy chủ Máy Chủ Sparta vào 16 ngày 14/04/2024

Trang chủ https://sro-sparta.com

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 20%

Sro Mới Ra
24
SRO Chiến Thần: Hắc Long Silkroad Map 110 - Exp 60x - Drop 2% - Map 110 EU & Asia - Cân Bằng Skill Theo Electus - 100% Phi Lợi Nhuận
- Server:Hắc Long
- Alpha Test:10/09/2023 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:17/09/2023 (13 h)

SRO Chiến Thần: Hắc Long mới ra tháng 09 2023 - Map 110 EU & Asia - Cân Bằng Skill Theo Electus - 100% Phi Lợi Nhuận

Game mới ra tháng 09 2023 mở máy chủ Hắc Long vào 13 ngày 17/09/2023

Trang chủ http://hl.srochienthan.com

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 60x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
25
SRO Thần Nông Silkroad Map 110 - Exp 20x - Drop 1% - Cap 110, ASIA+EU, Thưởng JOB hấp dẫn, Mua item SON trong Shop
- Server:Than Nong
- Alpha Test:22/12/2023 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:23/12/2023 (10 h)

SRO Thần Nông mới ra tháng 12 2023 - Cap 110, ASIA+EU, Thưởng JOB hấp dẫn, Mua item SON trong Shop

Game mới ra tháng 12 2023 mở máy chủ Than Nong vào 10 ngày 23/12/2023

Trang chủ https://sro-thannong.us

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 1%

Sro Mới Ra
26
Con Đường Tơ Lụa Máy Chủ Sparta Silkroad Map 110 - Exp 20x - Drop 10% - Map 110 Only Asia, Ghost 0s, SON B
- Server:Máy Chủ Sparta
- Alpha Test:08/01/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:11/01/2023 (13 h)

Con Đường Tơ Lụa Máy Chủ Sparta mới ra tháng 01 2023 - Map 110 Only Asia, Ghost 0s, SON B

Game mới ra tháng 01 2023 mở máy chủ Máy Chủ Sparta vào 13 ngày 11/01/2023

Trang chủ https://silkroadvn.com

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
27
SRO VIET 110 ONY ASIA FREE F10 ( 1SILK ) Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 2% - ONLY ASIA 110 ( OPEN TẠO NHÂN VẬT 95 ) SET D9 SOM +7 CS 100%
- Server:SRO VIET
- Alpha Test:31/07/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:05/08/2023 (20 h)

SRO VIET 110 ONY ASIA FREE F10 ( 1SILK ) mới ra tháng 08 2023 - ONLY ASIA 110 ( OPEN TẠO NHÂN VẬT 95 ) SET D9 SOM +7 CS 100%

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ SRO VIET vào 20 ngày 05/08/2023

Trang chủ http://srviet.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
28
SRO Thần Nông Silkroad Map 110 - Exp 20x - Drop 1% - Cap 110, ASIA+EU, Thưởng JOB hấp dẫn, Mua item SON trong Shop
- Server:Than Nong
- Alpha Test:22/12/2023 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:23/12/2023 (10 h)

SRO Thần Nông mới ra tháng 12 2023 - Cap 110, ASIA+EU, Thưởng JOB hấp dẫn, Mua item SON trong Shop

Game mới ra tháng 12 2023 mở máy chủ Than Nong vào 10 ngày 23/12/2023

Trang chủ https://sro-thannong.us

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 1%

Sro Mới Ra
29
Sro Ảo Ma Silkroad Map 110 - Exp 2x - Drop 2% - map 110 d11 sonA Son B
- Server:ẢoMa
- Alpha Test:08/11/2023 (11 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:11/11/2023 (12 h)

Sro Ảo Ma mới ra tháng 11 2023 - map 110 d11 sonA Son B

Game mới ra tháng 11 2023 mở máy chủ ẢoMa vào 12 ngày 11/11/2023

Trang chủ https://zalo.me/g/qyopyk847

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 2x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
30
srothanhlong.net Silkroad Map 110 - Exp 2x - Drop 2% - Map 110 Only Asi SonAB
- Server:máy chủ Thanh Long
- Alpha Test:09/11/2023 (07 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:18/11/2023 (20 h)

srothanhlong.net mới ra tháng 11 2023 - Map 110 Only Asi SonAB

Game mới ra tháng 11 2023 mở máy chủ máy chủ Thanh Long vào 20 ngày 18/11/2023

Trang chủ http://srothanhlong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 2x - Drop: 2%

Sro Private
31
Silkroad Quan Vũ Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 10% - CAP 110 - ITEM D11 - ONLY ASIA - MAP ALEX
- Server:máy chủ Quan Vũ
- Alpha Test:27/01/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:03/02/2023 (13 h)

Silkroad Quan Vũ mới ra tháng 02 2023 - CAP 110 - ITEM D11 - ONLY ASIA - MAP ALEX

Game mới ra tháng 02 2023 mở máy chủ máy chủ Quan Vũ vào 13 ngày 03/02/2023

Trang chủ http://sroquanvu.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
32
SRO VO SONG FREE 100% Silkroad Map 110 - Exp 100x - Drop 100% - CAP 110 FREE SILK
- Server:VO SONG
- Alpha Test:07/07/2023 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:08/07/2023 (12 h)

SRO VO SONG FREE 100% mới ra tháng 07 2023 - CAP 110 FREE SILK

Game mới ra tháng 07 2023 mở máy chủ VO SONG vào 12 ngày 08/07/2023

Trang chủ http://103.116.104.94/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 100x - Drop: 100%

Sro Mới Ra
33
SilkRoad Thái Dương Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 4% - CAP 110 EU&ASIAN. ITEAM SON D11 . MAP BAGHDAD . FREE F10
- Server:Sro Thái Dương
- Alpha Test:31/05/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:04/06/2023 (13 h)

SilkRoad Thái Dương mới ra tháng 06 2023 - CAP 110 EU&ASIAN. ITEAM SON D11 . MAP BAGHDAD . FREE F10

Game mới ra tháng 06 2023 mở máy chủ Sro Thái Dương vào 13 ngày 04/06/2023

Trang chủ http://srothaiduong.com.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 4%

Sro Mới Ra
34
SRO2023 Silkroad Map 110 - Exp 20x - Drop 20% - MAP 120 ASIA - EU PHIÊN BẢN MỚI
- Server:SRO2023
- Alpha Test:13/03/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:19/03/2023 (19 h)

SRO2023 mới ra tháng 03 2023 - MAP 120 ASIA - EU PHIÊN BẢN MỚI

Game mới ra tháng 03 2023 mở máy chủ SRO2023 vào 19 ngày 19/03/2023

Trang chủ http://sro2023.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 20%

Sro Mới Ra
35
KING-SRO.ONLINE Silkroad Map 110 - Exp 15x - Drop 200% - NEW SKILL-FREE SILK-DROP CAO-KHÔNG THỂ LẠM PHÁT
- Server:KING-SRO.ONLINE
- Alpha Test:10/02/2023 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:17/02/2023 (19 h)

KING-SRO.ONLINE mới ra tháng 02 2023 - NEW SKILL-FREE SILK-DROP CAO-KHÔNG THỂ LẠM PHÁT

Game mới ra tháng 02 2023 mở máy chủ KING-SRO.ONLINE vào 19 ngày 17/02/2023

Trang chủ http://king-sro.online/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 15x - Drop: 200%

Sro Mới Ra
36
SRO VIỆN DƯỠNG LÃO FREE 100% Silkroad Map 110 - Exp 9999x - Drop 999% - 110 ASIA + EU Tạo nhân vật Max level 110 + 100.000 silk
- Server:Máy Chủ Miễn Phí 100%
- Alpha Test:05/01/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:06/01/2023 (13 h)

SRO VIỆN DƯỠNG LÃO FREE 100% mới ra tháng 01 2023 - 110 ASIA + EU Tạo nhân vật Max level 110 + 100.000 silk

Game mới ra tháng 01 2023 mở máy chủ Máy Chủ Miễn Phí 100% vào 13 ngày 06/01/2023

Trang chủ https://eternal-sro.online/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 9999x - Drop: 999%

Sro Mới Ra
37
SroVietNam Silkroad Map 110 - Exp 30x - Drop 50% - Sever Đơn Giản Đễ Chơi Bình Đân Không Màu Mè Nội Dung Game Đơn Giản !
- Server:Takla Makan
- Alpha Test:15/02/2023 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:19/02/2023 (13 h)

SroVietNam mới ra tháng 02 2023 - Sever Đơn Giản Đễ Chơi Bình Đân Không Màu Mè Nội Dung Game Đơn Giản !

Game mới ra tháng 02 2023 mở máy chủ Takla Makan vào 13 ngày 19/02/2023

Trang chủ http://srovietnam.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 30x - Drop: 50%

Sro Lậu
38
Silkroad Quan Vũ Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 10% - Cap 110
- Server:máy chủ Quan Vũ
- Alpha Test:27/01/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:03/02/2023 (13 h)

Silkroad Quan Vũ mới ra tháng 02 2023 - Cap 110

Game mới ra tháng 02 2023 mở máy chủ máy chủ Quan Vũ vào 13 ngày 03/02/2023

Trang chủ http://sroquanvu.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
39
SRO Linh Miêu Silkroad Map 110 - Exp 16x - Drop 3% - Map 110 OnlyAsian Đua top 30tr VND
- Server:Linh Miêu
- Alpha Test:27/11/2022 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:04/12/2022 (13 h)

SRO Linh Miêu mới ra tháng 12 2022 - Map 110 OnlyAsian Đua top 30tr VND

Game mới ra tháng 12 2022 mở máy chủ Linh Miêu vào 13 ngày 04/12/2022

Trang chủ http://srolinhmieu.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 16x - Drop: 3%

Sro Mới Ra
40
SRO Linh Miêu Silkroad Map 110 - Exp 16x - Drop 3% - Map 110 OnlyAsian Đua top 30tr VND
- Server:Linh Miêu
- Alpha Test:27/11/2022 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:04/12/2022 (13 h)

SRO Linh Miêu mới ra tháng 12 2022 - Map 110 OnlyAsian Đua top 30tr VND

Game mới ra tháng 12 2022 mở máy chủ Linh Miêu vào 13 ngày 04/12/2022

Trang chủ http://srolinhmieu.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 16x - Drop: 3%

Sro Mới Ra
41
Sro Hà Nội Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 2% - Kết Thúc Map 90 Sau 1 Năm Hoạt Động
- Server:hà nội sro
- Alpha Test:21/11/2020 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:21/11/2020 (13 h)

Sro Hà Nội mới ra tháng 11 2020 - Kết Thúc Map 90 Sau 1 Năm Hoạt Động

Game mới ra tháng 11 2020 mở máy chủ hà nội sro vào 13 ngày 21/11/2020

Trang chủ http://srohanoi.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro mới ra
42
KING-SRO.ONLINE Silkroad Map 110 - Exp 30x - Drop 30% - [KING-SRO.ONLINE]OPEN 05-11-2022 SIÊU MÁY CHỦ KHÔNG THỂ LẠM PHÁT
- Server:KING-SRO.ONLINE
- Alpha Test:15/10/2022 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:05/11/2022 (13 h)

KING-SRO.ONLINE mới ra tháng 11 2022 - [KING-SRO.ONLINE]OPEN 05-11-2022 SIÊU MÁY CHỦ KHÔNG THỂ LẠM PHÁT

Game mới ra tháng 11 2022 mở máy chủ KING-SRO.ONLINE vào 13 ngày 05/11/2022

Trang chủ http://king-sro.online/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 30x - Drop: 30%

Sro Private
43
InfinityGodRoad 2022 Silkroad Map 110 - Exp 500x - Drop 150% - Cap 110, Max D15 - EgyB Set D11, Max Chuyển Sinh 3.000 Lần, 1h/5Silk Online
- Server:InfinityGodRoad
- Alpha Test:05/10/2022 (14 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:05/10/2022 (14 h)

InfinityGodRoad 2022 mới ra tháng 10 2022 - Cap 110, Max D15 - EgyB Set D11, Max Chuyển Sinh 3.000 Lần, 1h/5Silk Online

Game mới ra tháng 10 2022 mở máy chủ InfinityGodRoad vào 14 ngày 05/10/2022

Trang chủ http://srochuyensinh.online/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 500x - Drop: 150%

Sro Private

Eternal mới ra tháng 11 2022 - AE đi làm bận công việc , tối đến muốn kiếm 1 SV ổn định , GM nhiệt tình . AE member hòa đồng . AE h

Game mới ra tháng 11 2022 mở máy chủ Eternal vào 10 ngày 06/11/2022

Trang chủ https://eternal-sro.online

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 50x - Drop: 50%

Sro Mới Ra
45
srokhunglong Silkroad Map 110 - Exp 9999x - Drop 10% - câp 110 item 110 , map hunter - thief
- Server:srokhunglong
- Alpha Test:27/07/2022 (11 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:28/10/2022 (07 h)

srokhunglong mới ra tháng 10 2022 - câp 110 item 110 , map hunter - thief

Game mới ra tháng 10 2022 mở máy chủ srokhunglong vào 07 ngày 28/10/2022

Trang chủ http://srokhunglong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 9999x - Drop: 10%

Sro Private
46
Silkroad BachDuong Silkroad Map 110 - Exp 10x - Drop 2% - Sro Bạch Dương - Map 105 - D11- Only Asian Ghost 10s Open Beata 16/10/2022 Không Giới Hạn giờ chơi
- Server:Bạch Dương
- Alpha Test:10/10/2022 (14 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:16/10/2022 (14 h)

Silkroad BachDuong mới ra tháng 10 2022 - Sro Bạch Dương - Map 105 - D11- Only Asian Ghost 10s Open Beata 16/10/2022 Không Giới Hạn giờ chơi

Game mới ra tháng 10 2022 mở máy chủ Bạch Dương vào 14 ngày 16/10/2022

Trang chủ https://srobachduong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
47
SRO AO LÀNG Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 2% - Chuẩn Đét Không Màu Mè Lòe Loẹt! - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:aolangtv
- Alpha Test:03/06/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:06/06/2021 (20 h)

SRO AO LÀNG mới ra tháng 06 2021 - Chuẩn Đét Không Màu Mè Lòe Loẹt! - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ aolangtv vào 20 ngày 06/06/2021

Trang chủ http://aolangtv.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro mới ra
48
Loan Sro Silkroad Map 110 - Exp 50x - Drop 3% - Loạn sro.net ( phiên bản hoàn chỉnh,chuẩn vdc) - Silkroad Private
- Server:loan sro
- Alpha Test:29/07/2021 (21 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:02/08/2021 (14 h)

Loan Sro mới ra tháng 08 2021 - Loạn sro.net ( phiên bản hoàn chỉnh,chuẩn vdc) - Silkroad Private

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ loan sro vào 14 ngày 02/08/2021

Trang chủ http://loansro.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 50x - Drop: 3%

Sro mới ra
49
Sro Kiếm Hiệp Silkroad Map 110 - Exp 20x - Drop 2% - Cap 110 - Item Son D11 - Only Asia - Map Alex - Cày Cuốc Truyền Thống
- Server:kiem hiep 110
- Alpha Test:06/08/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:13/08/2022 (13 h)

Sro Kiếm Hiệp mới ra tháng 08 2022 - Cap 110 - Item Son D11 - Only Asia - Map Alex - Cày Cuốc Truyền Thống

Game mới ra tháng 08 2022 mở máy chủ kiem hiep 110 vào 13 ngày 13/08/2022

Trang chủ http://srokiemhiep.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
50
Sro Kiếm Hiệp Silkroad Map 110 - Exp 10x - Drop 2% - Cap 110 - Item Son D11 - Only Asia - Map Alex - Cày Cuốc Truyền Thống
- Server:kiem hiep 110
- Alpha Test:06/08/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:13/08/2022 (13 h)

Sro Kiếm Hiệp mới ra tháng 08 2022 - Cap 110 - Item Son D11 - Only Asia - Map Alex - Cày Cuốc Truyền Thống

Game mới ra tháng 08 2022 mở máy chủ kiem hiep 110 vào 13 ngày 13/08/2022

Trang chủ http://srokiemhiep.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
51
symplysro Silkroad Map 110 - Exp 100x - Drop 10% - sever singapo phiên bản cực hay
- Server:symplysro
- Alpha Test:20/04/2022 (11 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:01/05/2022 (11 h)

symplysro mới ra tháng 05 2022 - sever singapo phiên bản cực hay

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ symplysro vào 11 ngày 01/05/2022

Trang chủ http://simplysro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 100x - Drop: 10%

Sro Private
52
[E-SRO] Eternal Silkroad Silkroad Map 110 - Exp 20x - Drop 4% - Cap 110, 5 silk/h, Son A, Son B
- Server:Eternal
- Alpha Test:01/01/1970 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:06/05/2022 (08 h)

[E-SRO] Eternal Silkroad mới ra tháng 05 2022 - Cap 110, 5 silk/h, Son A, Son B

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ Eternal vào 08 ngày 06/05/2022

Trang chủ https://www.eternal-sro.online/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 4%

Sro Private
53
SRO THẦN THOẠI Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 3% - Only CH | Ghost 12s | Cày Cuốc-Săn Boss-Phụ Bản-Event-Online Nhận Silk
- Server:server than thoai
- Alpha Test:09/05/2022 (14 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:12/05/2022 (13 h)

SRO THẦN THOẠI mới ra tháng 05 2022 - Only CH | Ghost 12s | Cày Cuốc-Săn Boss-Phụ Bản-Event-Online Nhận Silk

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ server than thoai vào 13 ngày 12/05/2022

Trang chủ https://srothanthoai.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 3%

Sro Private
54
SRO THẦN THOẠI Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 3% - Only CH | Ghost 12s | Cày Cuốc-Săn Boss-Phụ Bản-Event-Online Nhận Silk
- Server:SroThanThoai
- Alpha Test:09/05/2022 (14 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:12/05/2022 (13 h)

SRO THẦN THOẠI mới ra tháng 05 2022 - Only CH | Ghost 12s | Cày Cuốc-Săn Boss-Phụ Bản-Event-Online Nhận Silk

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ SroThanThoai vào 13 ngày 12/05/2022

Trang chủ https://srothanthoai.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 3%

Sro Lậu
55
SRO DH Silkroad Map 110 - Exp 10x - Drop 2% - Cộng Đồng Sro DH - Thỏa Mãn Đam Mê
- Server:DH 105
- Alpha Test:19/04/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:23/04/2022 (13 h)

SRO DH mới ra tháng 04 2022 - Cộng Đồng Sro DH - Thỏa Mãn Đam Mê

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ DH 105 vào 13 ngày 23/04/2022

Trang chủ http://dhsro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro Private

Infinity Sro VN mới ra tháng 04 2022 - Cap 110 | D11 - Egy B | Chức Năng Trùng Sinh Nhân Vật | Giết Boss Nhặt Silk Không Cần Nạp Thẻ | Chơi Miễn Phí Giải Trí Mùa Hè

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ Infinity vào 00 ngày 18/04/2022

Trang chủ http://sromienphi.xyz/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 500x - Drop: 250%

Sro Private
57
Sro Khai Thiên Silkroad Map 110 - Exp 50x - Drop 1% - 110 - Chuẩn VDC
- Server:Khai Thiên
- Alpha Test:02/04/2022 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:15/04/2022 (13 h)

Sro Khai Thiên mới ra tháng 04 2022 - 110 - Chuẩn VDC

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ Khai Thiên vào 13 ngày 15/04/2022

Trang chủ https://srokhaithien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 50x - Drop: 1%

Sro Mới Ra
58
Sro Phục Hưng Silkroad Map 110 - Exp 50x - Drop 2% - Map 110 Chuẩn Cày Quốc
- Server:Máy chủ Sro Phục Hưng
- Alpha Test:20/03/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:02/04/2022 (09 h)

Sro Phục Hưng mới ra tháng 04 2022 - Map 110 Chuẩn Cày Quốc

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ Máy chủ Sro Phục Hưng vào 09 ngày 02/04/2022

Trang chủ http://srophuchung.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 50x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
59
SRO Chiến Thần Silkroad Map 110 - Exp 20x - Drop 2% - Max LV 110 Only ASIA FREE PVP Ghost 0s | Job Ghost 10s - Đua TOP tặng tiền mặt
- Server:Chiến Thần
- Alpha Test:15/01/2022 (17 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:23/01/2022 (09 h)

SRO Chiến Thần mới ra tháng 01 2022 - Max LV 110 Only ASIA FREE PVP Ghost 0s | Job Ghost 10s - Đua TOP tặng tiền mặt

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Chiến Thần vào 09 ngày 23/01/2022

Trang chủ http://srochienthan.com

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
60
SROMeta Silkroad Map 110 - Exp 15x - Drop 50% - Map 110 - SON hiệu ứng không thể đẹp hơn
- Server:SROMeta
- Alpha Test:13/01/2022 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:16/01/2022 (13 h)

SROMeta mới ra tháng 01 2022 - Map 110 - SON hiệu ứng không thể đẹp hơn

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ SROMeta vào 13 ngày 16/01/2022

Trang chủ http://srometa.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 15x - Drop: 50%

Sro Mới Ra
61
Ares Sro - Văn Minh - Lịch Sự - Thân Thiện Silkroad Map 110 - Exp 30x - Drop 2% - Map 110 - Only Asian - Ghost 10s - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:Aressro
- Alpha Test:16/04/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:21/06/2021 (16 h)

Ares Sro - Văn Minh - Lịch Sự - Thân Thiện mới ra tháng 06 2021 - Map 110 - Only Asian - Ghost 10s - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ Aressro vào 16 ngày 21/06/2021

Trang chủ http://aressro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 30x - Drop: 2%

Sro mới ra
62
SroThanhLong.Com Silkroad Map 110 - Exp 25x - Drop 3% - CAP 110 DROP GOLD HIEM CO GIA Tri
- Server:SRO Thanh Long
- Alpha Test:28/09/2021 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:02/10/2021 (13 h)

SroThanhLong.Com mới ra tháng 10 2021 - CAP 110 DROP GOLD HIEM CO GIA Tri

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ SRO Thanh Long vào 13 ngày 02/10/2021

Trang chủ http://srothanhlong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 25x - Drop: 3%

Sro mới ra
63
Silkroad BachDuong Silkroad Map 110 - Exp 15x - Drop 2% - Asian Map 110 -Free SIlk 100% cho anh chơi giải trí
- Server:Bạch Dương
- Alpha Test:14/12/2021 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:18/12/2021 (18 h)

Silkroad BachDuong mới ra tháng 12 2021 - Asian Map 110 -Free SIlk 100% cho anh chơi giải trí

Game mới ra tháng 12 2021 mở máy chủ Bạch Dương vào 18 ngày 18/12/2021

Trang chủ http://srobachduong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 15x - Drop: 2%

Sro mới ra
64
Sro Bạch Phụng Silkroad Map 110 - Exp 200x - Drop 9% - - 1 Class Asia - Max Level : 110 - Skill : 110 - Map : 110 - Item : D11 - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:bach phung sro
- Alpha Test:24/05/2021 (15 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:01/06/2021 (15 h)

Sro Bạch Phụng mới ra tháng 06 2021 - - 1 Class Asia - Max Level : 110 - Skill : 110 - Map : 110 - Item : D11 - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ bach phung sro vào 15 ngày 01/06/2021

Trang chủ http://srobachphung.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 200x - Drop: 9%

Sro mới ra
65
SroThachDau Silkroad Map 110 - Exp 30x - Drop 2% - 110
- Server:Thách Đấu
- Alpha Test:18/11/2021 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:27/11/2021 (13 h)

SroThachDau mới ra tháng 11 2021 - 110

Game mới ra tháng 11 2021 mở máy chủ Thách Đấu vào 13 ngày 27/11/2021

Trang chủ http://srothachdau.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 30x - Drop: 2%

Sro mới ra
66
SRO HỒI SINH Silkroad Map 110 - Exp 30x - Drop 30% - MAP 110 ( vdc )
- Server:MÁY CHỦ HỒI SÌNH
- Alpha Test:19/10/2021 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:23/10/2021 (15 h)

SRO HỒI SINH mới ra tháng 10 2021 - MAP 110 ( vdc )

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ MÁY CHỦ HỒI SÌNH vào 15 ngày 23/10/2021

Trang chủ http://srohoisinh.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 30x - Drop: 30%

Sro mới ra
67
SRO HỒI SINH Silkroad Map 110 - Exp 30x - Drop 30% - MAP 110 ( vdc )
- Server:MÁY CHỦ HỒI SÌNH
- Alpha Test:19/10/2021 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:23/10/2021 (15 h)

SRO HỒI SINH mới ra tháng 10 2021 - MAP 110 ( vdc )

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ MÁY CHỦ HỒI SÌNH vào 15 ngày 23/10/2021

Trang chủ http://srohoisinh.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 30x - Drop: 30%

Sro mới ra
68
Sro Hoài Niệm Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 1% - [SROHOAINIEM.COM - CHINA] SROHOAINIEM.COM MAP 110 ONLY ASI GOTS 15S SROHOAINIEM.COM - D11 - Đồ cuối
- Server:sro hoai niem 110
- Alpha Test:19/08/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:28/08/2021 (13 h)

Sro Hoài Niệm mới ra tháng 08 2021 - [SROHOAINIEM.COM - CHINA] SROHOAINIEM.COM MAP 110 ONLY ASI GOTS 15S SROHOAINIEM.COM - D11 - Đồ cuối

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ sro hoai niem 110 vào 13 ngày 28/08/2021

Trang chủ http://srohoainiem.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 1%

Sro mới ra

Sro Hoài Niệm mới ra tháng 08 2021 - XIN CHÀO TẤT CẢ ANH EM ĐÃ ĐẾN VỚI [SROHOAINIEM.COM - CHINA] SROHOAINIEM.COM MAP 110 ONLY ASI GOTS 15S SROHOAINIEM.COM - D11 - Đồ cuối

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ sro hoai niem 110 vào 13 ngày 28/08/2021

Trang chủ http://srohoainiem.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 1%

Sro mới ra
70
SRO Hoàng Gia Silkroad Map 110 - Exp 25x - Drop 2% - Hoàng Gia Sro - Vươn Tầm SRO Việt - Map 110 - Sro Private - Sro lậu
- Server:Sro Hoang Gia
- Alpha Test:26/07/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:01/08/2021 (13 h)

SRO Hoàng Gia mới ra tháng 08 2021 - Hoàng Gia Sro - Vươn Tầm SRO Việt - Map 110 - Sro Private - Sro lậu

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ Sro Hoang Gia vào 13 ngày 01/08/2021

Trang chủ http://hoanggiasro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 25x - Drop: 2%

Sro mới ra
71
Sro Hồi Sinh Silkroad Map 110 - Exp 10x - Drop 5% - Sro Hồi Sinh - Nơi tình yêu Sro luôn bất diệt! Map 110
- Server:Sro Hoi Sinh
- Alpha Test:24/07/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:07/08/2021 (13 h)

Sro Hồi Sinh mới ra tháng 08 2021 - Sro Hồi Sinh - Nơi tình yêu Sro luôn bất diệt! Map 110

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ Sro Hoi Sinh vào 13 ngày 07/08/2021

Trang chủ http://srohoisinhz.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 10x - Drop: 5%

Sro mới ra
72
Sro Huynh Đệ Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 2% - • SRO HUYNH ĐỆ - MAP 100 SOM SUN GHOST 20S
- Server:Sro huynh de private
- Alpha Test:20/12/2020 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:26/12/2020 (10 h)

Sro Huynh Đệ mới ra tháng 12 2020 - • SRO HUYNH ĐỆ - MAP 100 SOM SUN GHOST 20S

Game mới ra tháng 12 2020 mở máy chủ Sro huynh de private vào 10 ngày 26/12/2020

Trang chủ http://srohuynhde.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro mới ra
73
? SROVOZ.VN TOÀN THƯ ? Ver 2 Silkroad Map 110 - Exp 15x - Drop 1% - Map 110 - Chuẩn VDC - MAP Sa Mạc Muối
- Server:sro voz ver 2
- Alpha Test:10/07/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:17/07/2021 (08 h)

? SROVOZ.VN TOÀN THƯ ? Ver 2 mới ra tháng 07 2021 - Map 110 - Chuẩn VDC - MAP Sa Mạc Muối

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ sro voz ver 2 vào 08 ngày 17/07/2021

Trang chủ https://srovoz.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 15x - Drop: 1%

Sro mới ra

ZSro mới ra tháng 06 2021 - Chỉnh sửa skill ASIA để cân bằng với EU!!! MASTERY: 220 (EU) / 440 (ASIA) -ZSRO : MAP 110 EU & ASIA - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ zsro 110 vào 13 ngày 13/06/2021

Trang chủ http://103.200.23.239/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 15x - Drop: 10%

Sro mới ra
75
Hoài Niệm Sro Silkroad Map 110 - Exp 70x - Drop 1% - HOAINIEM.NET ( map 110 ONLY ASI )Exp thấp MAX CẤP 1 TUẦN. - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:hoai niem sro
- Alpha Test:07/06/2021 (01 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:12/06/2021 (13 h)

Hoài Niệm Sro mới ra tháng 06 2021 - HOAINIEM.NET ( map 110 ONLY ASI )Exp thấp MAX CẤP 1 TUẦN. - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ hoai niem sro vào 13 ngày 12/06/2021

Trang chủ http://hoainiemsro.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 70x - Drop: 1%

Sro mới ra

SRO VOZ mới ra tháng 03 2021 -  SROVOZ.VN MỞ RA VÌ ĐAM MÊ, KHÔNG THU PHÍ, CẤM MỌI HÀNH VI GIAO DỊCH = VND - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 03 2021 mở máy chủ SRO VOZ vào 20 ngày 24/03/2021

Trang chủ http://srovoz.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 15x - Drop: 3%

Sro mới ra
77
Phong Sro Ababu Silkroad Map 110 - Exp 100x - Drop 100% - MAP 110 | ONLINE 5 SILK | EU-ASIAN! - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:phong ababu
- Alpha Test:03/06/2021 (14 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:03/06/2021 (14 h)

Phong Sro Ababu mới ra tháng 06 2021 - MAP 110 | ONLINE 5 SILK | EU-ASIAN! - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ phong ababu vào 14 ngày 03/06/2021

Trang chủ http://phongababu.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 100x - Drop: 100%

Sro mới ra
78
Sro Sơn Hà Silkroad Map 110 - Exp 20x - Drop 2% - Map 110 Only Asi - D11 Thường - Đồ Cuối - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:son ha 110
- Alpha Test:03/06/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:03/06/2021 (13 h)

Sro Sơn Hà mới ra tháng 06 2021 - Map 110 Only Asi - D11 Thường - Đồ Cuối - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ son ha 110 vào 13 ngày 03/06/2021

Trang chủ http://srosonha.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 2%

Sro mới ra
Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ