Silkroad Map 110

SRO KIẾM HIỆP MAP 120 - EU & ASIA - D12 srothienbinh.net SroKimNguu.Net Map 100 - Sromoira.info
Silkroad Map 110
Danh sách game mới ra hôm nay
Vip Sro
Alpha Test: 15/06/2022 (18 h)
Alpha Test: 15/06 (18 h)
Open Beta: 25/06/2022 (13 h)
Open Beta: 25/06 (13 h)

Sro Kim Ngưu mới ra tháng 06 2022 - Cap 100 . Item D10

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Kim Ngưu vào 13 ngày 25/06/2022

Trang chủ http://srokimnguu.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro mới ra
Vip Sro
Alpha Test: 06/06/2022 (19 h)
Alpha Test: 06/06 (19 h)
Open Beta: 11/06/2022 (13 h)
Open Beta: 11/06 (13 h)

Sro Kiếm Hiệp mới ra tháng 06 2022 - Cap 120 D12 - Map Jupiter - Ghost 0s - Căng Bằng Class EU và Asia - Map Hot Nhất 2022

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ beta kiếm hiệp vào 13 ngày 11/06/2022

Trang chủ http://srokiemhiep.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 20x - Drop: 2%

Sro Mới Ra

SROTHIENBINH.NET MAP 140 CHINA EURO FREE 50% mới ra tháng 05 2022 - EVENT ĐỘC LẠ ,EVENT SINH TỒN,HIỆU ỨNG KHÔNG LOÈ LOẸT

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ Thiên Bình vào 20 ngày 14/05/2022

Trang chủ http://srothienbinh.net/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 16/06/2022 (19 h)
Alpha Test: 16/06 (19 h)
Open Beta: 26/06/2022 (19 h)
Open Beta: 26/06 (19 h)

SRO BẤT TỬ mới ra tháng 06 2022 - Cấp 100 , Item D10, Asi và EU

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ máy chủ Bất Tử vào 19 ngày 26/06/2022

Trang chủ http://srobattu.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro Mới Ra

Sro Kim Hỏa - Map 120 mới ra tháng 06 2022 - Asi & EU, cân bằng, nhiều tính năng mới lạ, Fam, mix đồ, Job, PVP, D13, Ngoại hình, hiệu ứng đẹp.

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Sro Kim Hỏa vào 15 ngày 18/06/2022

Trang chủ http://srokimhoa.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro Private
Vip Sro
Alpha Test: 30/05/2022 (08 h)
Alpha Test: 30/05 (08 h)
Open Beta: 05/06/2022 (13 h)
Open Beta: 05/06 (13 h)

SRO AWAY mới ra tháng 06 2022 - Map 120 Eu Asi - D13

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Sro Away vào 13 ngày 05/06/2022

Trang chủ http://sroaway.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 20%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 20/03/2022 (19 h)
Alpha Test: 20/03 (19 h)
Open Beta: 26/03/2022 (17 h)
Open Beta: 26/03 (17 h)

Sro Ngũ Hành mới ra tháng 03 2022 - Map 140 Asi - Eu

Game mới ra tháng 03 2022 mở máy chủ Sro Ngũ Hành vào 17 ngày 26/03/2022

Trang chủ http://sronguhanh.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 500x - Drop: 50%

Sro Private
Danh sách Silkroad Map 110 game mới ra miễn phí hôm nay
8
kyniem-sro Silkroad Map 110 - Exp 50x - Drop 2% - Map 110 , only asian . chuan V.D.C
- Server:Ky Niem
- Alpha Test:06/06/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:18/06/2022 (13 h)

kyniem-sro mới ra tháng 06 2022 - Map 110 , only asian . chuan V.D.C

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Ky Niem vào 13 ngày 18/06/2022

Trang chủ http://kyniem-sro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 50x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
9
symplysro Silkroad Map 110 - Exp 100x - Drop 10% - sever singapo phiên bản cực hay
- Server:symplysro
- Alpha Test:20/04/2022 (11 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:01/05/2022 (11 h)

symplysro mới ra tháng 05 2022 - sever singapo phiên bản cực hay

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ symplysro vào 11 ngày 01/05/2022

Trang chủ http://simplysro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 100x - Drop: 10%

Sro Private
10
CON ĐƯỜNG TƠ LỤA PRIVATE Silkroad Map 110 - Exp 32000x - Drop 40% - SRO KY NIEM MÁY CHỦ FREE
- Server:MÁY CHỦ KỶ NIỆM NEW
- Alpha Test:20/04/2022 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:26/04/2022 (13 h)

CON ĐƯỜNG TƠ LỤA PRIVATE mới ra tháng 04 2022 - SRO KY NIEM MÁY CHỦ FREE

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ MÁY CHỦ KỶ NIỆM NEW vào 13 ngày 26/04/2022

Trang chủ http://sro-kyniem.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 32000x - Drop: 40%

Sro Mới Ra
11
[E-SRO] Eternal Silkroad Silkroad Map 110 - Exp 20x - Drop 4% - Cap 110, 5 silk/h, Son A, Son B
- Server:Eternal
- Alpha Test:01/01/1970 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:06/05/2022 (08 h)

[E-SRO] Eternal Silkroad mới ra tháng 05 2022 - Cap 110, 5 silk/h, Son A, Son B

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ Eternal vào 08 ngày 06/05/2022

Trang chủ https://www.eternal-sro.online/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 4%

Sro Private
12
SRO THẦN THOẠI Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 3% - Only CH | Ghost 12s | Cày Cuốc-Săn Boss-Phụ Bản-Event-Online Nhận Silk
- Server:server than thoai
- Alpha Test:09/05/2022 (14 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:12/05/2022 (13 h)

SRO THẦN THOẠI mới ra tháng 05 2022 - Only CH | Ghost 12s | Cày Cuốc-Săn Boss-Phụ Bản-Event-Online Nhận Silk

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ server than thoai vào 13 ngày 12/05/2022

Trang chủ https://srothanthoai.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 3%

Sro Private
13
SRO THẦN THOẠI Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 3% - Only CH | Ghost 12s | Cày Cuốc-Săn Boss-Phụ Bản-Event-Online Nhận Silk
- Server:SroThanThoai
- Alpha Test:09/05/2022 (14 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:12/05/2022 (13 h)

SRO THẦN THOẠI mới ra tháng 05 2022 - Only CH | Ghost 12s | Cày Cuốc-Săn Boss-Phụ Bản-Event-Online Nhận Silk

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ SroThanThoai vào 13 ngày 12/05/2022

Trang chủ https://srothanthoai.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 3%

Sro Lậu
14
SRO DH Silkroad Map 110 - Exp 10x - Drop 2% - Cộng Đồng Sro DH - Thỏa Mãn Đam Mê
- Server:DH 105
- Alpha Test:19/04/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:23/04/2022 (13 h)

SRO DH mới ra tháng 04 2022 - Cộng Đồng Sro DH - Thỏa Mãn Đam Mê

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ DH 105 vào 13 ngày 23/04/2022

Trang chủ http://dhsro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro Private

Infinity Sro VN mới ra tháng 04 2022 - Cap 110 | D11 - Egy B | Chức Năng Trùng Sinh Nhân Vật | Giết Boss Nhặt Silk Không Cần Nạp Thẻ | Chơi Miễn Phí Giải Trí Mùa Hè

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ Infinity vào 00 ngày 18/04/2022

Trang chủ http://sromienphi.xyz/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 500x - Drop: 250%

Sro Private
16
Sro Khai Thiên Silkroad Map 110 - Exp 50x - Drop 1% - 110 - Chuẩn VDC
- Server:Khai Thiên
- Alpha Test:02/04/2022 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:15/04/2022 (13 h)

Sro Khai Thiên mới ra tháng 04 2022 - 110 - Chuẩn VDC

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ Khai Thiên vào 13 ngày 15/04/2022

Trang chủ https://srokhaithien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 50x - Drop: 1%

Sro Mới Ra
17
Sro Phục Hưng Silkroad Map 110 - Exp 50x - Drop 2% - Map 110 Chuẩn Cày Quốc
- Server:Máy chủ Sro Phục Hưng
- Alpha Test:20/03/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:02/04/2022 (09 h)

Sro Phục Hưng mới ra tháng 04 2022 - Map 110 Chuẩn Cày Quốc

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ Máy chủ Sro Phục Hưng vào 09 ngày 02/04/2022

Trang chủ http://srophuchung.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 50x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
18
SRO Chiến Thần Silkroad Map 110 - Exp 20x - Drop 2% - Max LV 110 Only ASIA FREE PVP Ghost 0s | Job Ghost 10s - Đua TOP tặng tiền mặt
- Server:Chiến Thần
- Alpha Test:15/01/2022 (17 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:23/01/2022 (09 h)

SRO Chiến Thần mới ra tháng 01 2022 - Max LV 110 Only ASIA FREE PVP Ghost 0s | Job Ghost 10s - Đua TOP tặng tiền mặt

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Chiến Thần vào 09 ngày 23/01/2022

Trang chủ http://srochienthan.com

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
19
SROMeta Silkroad Map 110 - Exp 15x - Drop 50% - Map 110 - SON hiệu ứng không thể đẹp hơn
- Server:SROMeta
- Alpha Test:13/01/2022 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:16/01/2022 (13 h)

SROMeta mới ra tháng 01 2022 - Map 110 - SON hiệu ứng không thể đẹp hơn

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ SROMeta vào 13 ngày 16/01/2022

Trang chủ http://srometa.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 15x - Drop: 50%

Sro Mới Ra
20
Ares Sro - Văn Minh - Lịch Sự - Thân Thiện Silkroad Map 110 - Exp 30x - Drop 2% - Map 110 - Only Asian - Ghost 10s - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:Aressro
- Alpha Test:16/04/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:21/06/2021 (16 h)

Ares Sro - Văn Minh - Lịch Sự - Thân Thiện mới ra tháng 06 2021 - Map 110 - Only Asian - Ghost 10s - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ Aressro vào 16 ngày 21/06/2021

Trang chủ http://aressro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 30x - Drop: 2%

Sro mới ra
21
SroThanhLong.Com Silkroad Map 110 - Exp 25x - Drop 3% - CAP 110 DROP GOLD HIEM CO GIA Tri
- Server:SRO Thanh Long
- Alpha Test:28/09/2021 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:02/10/2021 (13 h)

SroThanhLong.Com mới ra tháng 10 2021 - CAP 110 DROP GOLD HIEM CO GIA Tri

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ SRO Thanh Long vào 13 ngày 02/10/2021

Trang chủ http://srothanhlong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 25x - Drop: 3%

Sro mới ra
22
Silkroad BachDuong Silkroad Map 110 - Exp 15x - Drop 2% - Asian Map 110 -Free SIlk 100% cho anh chơi giải trí
- Server:Bạch Dương
- Alpha Test:14/12/2021 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:18/12/2021 (18 h)

Silkroad BachDuong mới ra tháng 12 2021 - Asian Map 110 -Free SIlk 100% cho anh chơi giải trí

Game mới ra tháng 12 2021 mở máy chủ Bạch Dương vào 18 ngày 18/12/2021

Trang chủ http://srobachduong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 15x - Drop: 2%

Sro mới ra
23
Sro Bạch Phụng Silkroad Map 110 - Exp 200x - Drop 9% - - 1 Class Asia - Max Level : 110 - Skill : 110 - Map : 110 - Item : D11 - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:bach phung sro
- Alpha Test:24/05/2021 (15 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:01/06/2021 (15 h)

Sro Bạch Phụng mới ra tháng 06 2021 - - 1 Class Asia - Max Level : 110 - Skill : 110 - Map : 110 - Item : D11 - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ bach phung sro vào 15 ngày 01/06/2021

Trang chủ http://srobachphung.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 200x - Drop: 9%

Sro mới ra
24
Sro Hà Nội Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 2% - Kết Thúc Map 90 Sau 1 Năm Hoạt Động
- Server:hà nội sro
- Alpha Test:21/11/2020 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:21/11/2020 (13 h)

Sro Hà Nội mới ra tháng 11 2020 - Kết Thúc Map 90 Sau 1 Năm Hoạt Động

Game mới ra tháng 11 2020 mở máy chủ hà nội sro vào 13 ngày 21/11/2020

Trang chủ http://srohanoi.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro mới ra
25
SroThachDau Silkroad Map 110 - Exp 30x - Drop 2% - 110
- Server:Thách Đấu
- Alpha Test:18/11/2021 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:27/11/2021 (13 h)

SroThachDau mới ra tháng 11 2021 - 110

Game mới ra tháng 11 2021 mở máy chủ Thách Đấu vào 13 ngày 27/11/2021

Trang chủ http://srothachdau.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 30x - Drop: 2%

Sro mới ra
26
SRO HỒI SINH Silkroad Map 110 - Exp 30x - Drop 30% - MAP 110 ( vdc )
- Server:MÁY CHỦ HỒI SÌNH
- Alpha Test:19/10/2021 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:23/10/2021 (15 h)

SRO HỒI SINH mới ra tháng 10 2021 - MAP 110 ( vdc )

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ MÁY CHỦ HỒI SÌNH vào 15 ngày 23/10/2021

Trang chủ http://srohoisinh.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 30x - Drop: 30%

Sro mới ra
27
SRO HỒI SINH Silkroad Map 110 - Exp 30x - Drop 30% - MAP 110 ( vdc )
- Server:MÁY CHỦ HỒI SÌNH
- Alpha Test:19/10/2021 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:23/10/2021 (15 h)

SRO HỒI SINH mới ra tháng 10 2021 - MAP 110 ( vdc )

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ MÁY CHỦ HỒI SÌNH vào 15 ngày 23/10/2021

Trang chủ http://srohoisinh.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 30x - Drop: 30%

Sro mới ra
28
SRO AO LÀNG Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 2% - Chuẩn Đét Không Màu Mè Lòe Loẹt! - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:aolangtv
- Alpha Test:03/06/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:06/06/2021 (20 h)

SRO AO LÀNG mới ra tháng 06 2021 - Chuẩn Đét Không Màu Mè Lòe Loẹt! - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ aolangtv vào 20 ngày 06/06/2021

Trang chủ http://aolangtv.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro mới ra
29
Sro Hoài Niệm Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 1% - [SROHOAINIEM.COM - CHINA] SROHOAINIEM.COM MAP 110 ONLY ASI GOTS 15S SROHOAINIEM.COM - D11 - Đồ cuối
- Server:sro hoai niem 110
- Alpha Test:19/08/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:28/08/2021 (13 h)

Sro Hoài Niệm mới ra tháng 08 2021 - [SROHOAINIEM.COM - CHINA] SROHOAINIEM.COM MAP 110 ONLY ASI GOTS 15S SROHOAINIEM.COM - D11 - Đồ cuối

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ sro hoai niem 110 vào 13 ngày 28/08/2021

Trang chủ http://srohoainiem.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 1%

Sro mới ra

Sro Hoài Niệm mới ra tháng 08 2021 - XIN CHÀO TẤT CẢ ANH EM ĐÃ ĐẾN VỚI [SROHOAINIEM.COM - CHINA] SROHOAINIEM.COM MAP 110 ONLY ASI GOTS 15S SROHOAINIEM.COM - D11 - Đồ cuối

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ sro hoai niem 110 vào 13 ngày 28/08/2021

Trang chủ http://srohoainiem.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 1%

Sro mới ra
31
Sro Huyền Thoại Silkroad Map 110 - Exp 300x - Drop 5% - HuyềnThoại-Sro.Com Mấp 110 Free Silk - Sro Private - Sro Lậu Mới Ra
- Server:Sro Huyen Thoai 110
- Alpha Test:02/08/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:14/08/2021 (13 h)

Sro Huyền Thoại mới ra tháng 08 2021 - HuyềnThoại-Sro.Com Mấp 110 Free Silk - Sro Private - Sro Lậu Mới Ra

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ Sro Huyen Thoai 110 vào 13 ngày 14/08/2021

Trang chủ http://huyenthoai-sro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 300x - Drop: 5%

Sro mới ra
32
Loan Sro Silkroad Map 110 - Exp 50x - Drop 3% - Loạn sro.net ( phiên bản hoàn chỉnh,chuẩn vdc) - Silkroad Private
- Server:loan sro
- Alpha Test:29/07/2021 (21 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:02/08/2021 (14 h)

Loan Sro mới ra tháng 08 2021 - Loạn sro.net ( phiên bản hoàn chỉnh,chuẩn vdc) - Silkroad Private

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ loan sro vào 14 ngày 02/08/2021

Trang chủ http://loansro.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 50x - Drop: 3%

Sro mới ra
33
SRO Hoàng Gia Silkroad Map 110 - Exp 25x - Drop 2% - Hoàng Gia Sro - Vươn Tầm SRO Việt - Map 110 - Sro Private - Sro lậu
- Server:Sro Hoang Gia
- Alpha Test:26/07/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:01/08/2021 (13 h)

SRO Hoàng Gia mới ra tháng 08 2021 - Hoàng Gia Sro - Vươn Tầm SRO Việt - Map 110 - Sro Private - Sro lậu

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ Sro Hoang Gia vào 13 ngày 01/08/2021

Trang chủ http://hoanggiasro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 25x - Drop: 2%

Sro mới ra
34
Sro Hồi Sinh Silkroad Map 110 - Exp 10x - Drop 5% - Sro Hồi Sinh - Nơi tình yêu Sro luôn bất diệt! Map 110
- Server:Sro Hoi Sinh
- Alpha Test:24/07/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:07/08/2021 (13 h)

Sro Hồi Sinh mới ra tháng 08 2021 - Sro Hồi Sinh - Nơi tình yêu Sro luôn bất diệt! Map 110

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ Sro Hoi Sinh vào 13 ngày 07/08/2021

Trang chủ http://srohoisinhz.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 10x - Drop: 5%

Sro mới ra
35
Sro Huynh Đệ Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 2% - • SRO HUYNH ĐỆ - MAP 100 SOM SUN GHOST 20S
- Server:Sro huynh de private
- Alpha Test:20/12/2020 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:26/12/2020 (10 h)

Sro Huynh Đệ mới ra tháng 12 2020 - • SRO HUYNH ĐỆ - MAP 100 SOM SUN GHOST 20S

Game mới ra tháng 12 2020 mở máy chủ Sro huynh de private vào 10 ngày 26/12/2020

Trang chủ http://srohuynhde.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro mới ra
36
? SROVOZ.VN TOÀN THƯ ? Ver 2 Silkroad Map 110 - Exp 15x - Drop 1% - Map 110 - Chuẩn VDC - MAP Sa Mạc Muối
- Server:sro voz ver 2
- Alpha Test:10/07/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:17/07/2021 (08 h)

? SROVOZ.VN TOÀN THƯ ? Ver 2 mới ra tháng 07 2021 - Map 110 - Chuẩn VDC - MAP Sa Mạc Muối

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ sro voz ver 2 vào 08 ngày 17/07/2021

Trang chủ https://srovoz.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 15x - Drop: 1%

Sro mới ra

ZSro mới ra tháng 06 2021 - Chỉnh sửa skill ASIA để cân bằng với EU!!! MASTERY: 220 (EU) / 440 (ASIA) -ZSRO : MAP 110 EU & ASIA - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ zsro 110 vào 13 ngày 13/06/2021

Trang chủ http://103.200.23.239/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 15x - Drop: 10%

Sro mới ra
38
Hoài Niệm Sro Silkroad Map 110 - Exp 70x - Drop 1% - HOAINIEM.NET ( map 110 ONLY ASI )Exp thấp MAX CẤP 1 TUẦN. - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:hoai niem sro
- Alpha Test:07/06/2021 (01 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:12/06/2021 (13 h)

Hoài Niệm Sro mới ra tháng 06 2021 - HOAINIEM.NET ( map 110 ONLY ASI )Exp thấp MAX CẤP 1 TUẦN. - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ hoai niem sro vào 13 ngày 12/06/2021

Trang chủ http://hoainiemsro.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 70x - Drop: 1%

Sro mới ra

SRO VOZ mới ra tháng 03 2021 -  SROVOZ.VN MỞ RA VÌ ĐAM MÊ, KHÔNG THU PHÍ, CẤM MỌI HÀNH VI GIAO DỊCH = VND - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 03 2021 mở máy chủ SRO VOZ vào 20 ngày 24/03/2021

Trang chủ http://srovoz.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 15x - Drop: 3%

Sro mới ra
40
Phong Sro Ababu Silkroad Map 110 - Exp 100x - Drop 100% - MAP 110 | ONLINE 5 SILK | EU-ASIAN! - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:phong ababu
- Alpha Test:03/06/2021 (14 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:03/06/2021 (14 h)

Phong Sro Ababu mới ra tháng 06 2021 - MAP 110 | ONLINE 5 SILK | EU-ASIAN! - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ phong ababu vào 14 ngày 03/06/2021

Trang chủ http://phongababu.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 100x - Drop: 100%

Sro mới ra
41
Sro Sơn Hà Silkroad Map 110 - Exp 20x - Drop 2% - Map 110 Only Asi - D11 Thường - Đồ Cuối - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:son ha 110
- Alpha Test:03/06/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:03/06/2021 (13 h)

Sro Sơn Hà mới ra tháng 06 2021 - Map 110 Only Asi - D11 Thường - Đồ Cuối - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ son ha 110 vào 13 ngày 03/06/2021

Trang chủ http://srosonha.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 2%

Sro mới ra
Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online
Zalo
Hotline