Silkroad Map 90

Thẻ Siêu Tốc - Đổi Thẻ Cào Auto - Uy tín Chất Lượng
Silkroad Online, Vin Sro, Cap 100, Only Asia Sro Kim Long Sro Thần Nông Sro Thanh Long - Cap 90 Sro Kim Ngưu
Silkroad Map 90
Danh sách game mới ra hôm nay
Vip Sro
Alpha Test: 24/02/2024 (23 h)
Alpha Test: 24/02 (23 h)
Open Beta: 02/03/2024 (08 h)
Open Beta: 02/03 (08 h)

SRO Linh Miêu mới ra tháng 03 2024 - Map 120 Only Asian Sun D13

Game mới ra tháng 03 2024 mở máy chủ Linh Miêu vào 08 ngày 02/03/2024

Trang chủ https://srolinhmieu.info/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 5x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 04/08/2023 (14 h)
Alpha Test: 04/08 (14 h)
Open Beta: 24/09/2023 (14 h)
Open Beta: 24/09 (14 h)

SRO KIM LONG mới ra tháng 09 2023 - FREE GIÁP ZING VŨ KHÍ NASUN VIP . A-Z

Game mới ra tháng 09 2023 mở máy chủ KIM LONG 140 MIỄN PHÍ FREE GIÁP ZING VK vào 14 ngày 24/09/2023

Trang chủ https://srokimlong.online/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 999x - Drop: 999%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 01/08/2023 (14 h)
Alpha Test: 01/08 (14 h)
Open Beta: 19/08/2023 (13 h)
Open Beta: 19/08 (13 h)

SROMAVUONG mới ra tháng 08 2023 - 150 - D20 - FAM FREE SILK , BOX SON , SOM , Q NGÀY .....

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ MaVuong150 vào 13 ngày 19/08/2023

Trang chủ http://mavuong.pro/

Phiên bản: Silkroad Map 150

Exp: 100x - Drop: 50%

Sro Private
Vip Sro
Alpha Test: 05/10/2023 (18 h)
Alpha Test: 05/10 (18 h)
Open Beta: 15/10/2023 (13 h)
Open Beta: 15/10 (13 h)

Máy Chủ Quốc Tế Vin Sro mới ra tháng 10 2023 - Map 100 - Only Asia - Không Ghost - Chuẩn Nguyên Bản

Game mới ra tháng 10 2023 mở máy chủ Vin Sro vào 13 ngày 15/10/2023

Trang chủ https://vinsro.online/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 01/01/1970 (08 h)
Alpha Test: 01/01 (08 h)
Open Beta: 08/02/2024 (14 h)
Open Beta: 08/02 (14 h)

Con Đường Tơ Lụa Máy Chủ Sparta mới ra tháng 02 2024 - Map 120 Lôi Thần Điện

Game mới ra tháng 02 2024 mở máy chủ Máy Chủ Sparta vào 14 ngày 08/02/2024

Trang chủ https://sro-sparta.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 20x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 22/12/2023 (18 h)
Alpha Test: 22/12 (18 h)
Open Beta: 23/12/2023 (10 h)
Open Beta: 23/12 (10 h)

SRO Thần Nông mới ra tháng 12 2023 - Cap 110, ASIA+EU, Thưởng JOB hấp dẫn, Mua item SON trong Shop

Game mới ra tháng 12 2023 mở máy chủ Than Nong vào 10 ngày 23/12/2023

Trang chủ https://sro-thannong.us

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 1%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 28/01/2024 (18 h)
Alpha Test: 28/01 (18 h)
Open Beta: 03/02/2024 (18 h)
Open Beta: 03/02 (18 h)

Silkroad Sro Kim Ngưu mới ra tháng 02 2024 - CAP 80, Item SOM D8, Map Taklamakan

Game mới ra tháng 02 2024 mở máy chủ Máy chủ Kim Ngưu vào 18 ngày 03/02/2024

Trang chủ http://srokimnguu.pro

Phiên bản: Silkroad Map 80

Exp: 1x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
Danh sách Silkroad Map 90 game mới ra miễn phí hôm nay
8
MythSRO Silkroad Map 90 - Exp 1x - Drop 1% - Map 90 chuẩn VDC
- Server:MythSRO
- Alpha Test:17/02/2024 (14 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:24/02/2024 (14 h)

MythSRO mới ra tháng 02 2024 - Map 90 chuẩn VDC

Game mới ra tháng 02 2024 mở máy chủ MythSRO vào 14 ngày 24/02/2024

Trang chủ http://mythsro.net/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 1x - Drop: 1%

Sro Private
9
Sro ThanhLong Silkroad Map 90 - Exp 2x - Drop 1% - CAP 90 Item D9
- Server:ThanhLong
- Alpha Test:22/12/2023 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:01/01/2024 (10 h)

Sro ThanhLong mới ra tháng 01 2024 - CAP 90 Item D9

Game mới ra tháng 01 2024 mở máy chủ ThanhLong vào 10 ngày 01/01/2024

Trang chủ http://srothanhlong.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 2x - Drop: 1%

Sro Private
10
SroAE.Net Giải Đua Tốp 10.000.000 VNĐ Silkroad Map 90 - Exp 4x - Drop 2% - Cấp 90 Only Asia - Gost 15s PvP - Mặc JOB Khoá Gost
- Server:SRO ANH EM 90
- Alpha Test:09/10/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:15/10/2023 (13 h)

SroAE.Net Giải Đua Tốp 10.000.000 VNĐ mới ra tháng 10 2023 - Cấp 90 Only Asia - Gost 15s PvP - Mặc JOB Khoá Gost

Game mới ra tháng 10 2023 mở máy chủ SRO ANH EM 90 vào 13 ngày 15/10/2023

Trang chủ http://sroae.net/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 4x - Drop: 2%

Sro Mới Ra

Sro Mạnh Hỗ mới ra tháng 05 2021 - Sro Private - Silkroad Private - Map 90 - LKS - KHAI MỞ SRO MÃNH HỔ – MAP 90 Only ASIAN - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 05 2021 mở máy chủ Mạnh Hổ vào 13 ngày 15/05/2021

Trang chủ http://sromanhho.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Private
12
SroAE.Net Giải Đua Tốp 10.000.000 VNĐ Silkroad Map 90 - Exp 4x - Drop 2% - Cấp 90 Only Asia - Gost 15s PvP - Mặc JOB Khoá Gost
- Server:SRO ANH EM 90
- Alpha Test:09/10/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:15/10/2023 (13 h)

SroAE.Net Giải Đua Tốp 10.000.000 VNĐ mới ra tháng 10 2023 - Cấp 90 Only Asia - Gost 15s PvP - Mặc JOB Khoá Gost

Game mới ra tháng 10 2023 mở máy chủ SRO ANH EM 90 vào 13 ngày 15/10/2023

Trang chủ http://sroae.net/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 4x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
13
SRO Miền Nam Silkroad Map 90 - Exp 6x - Drop 5% - SRO Miền Nam l Cấp 90 l Only CH l EXP X6,DROP X5 l Free 50% | Cày cuốc 100%
- Server:Mien Nam
- Alpha Test:28/02/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:12/03/2022 (13 h)

SRO Miền Nam mới ra tháng 03 2022 - SRO Miền Nam l Cấp 90 l Only CH l EXP X6,DROP X5 l Free 50% | Cày cuốc 100%

Game mới ra tháng 03 2022 mở máy chủ Mien Nam vào 13 ngày 12/03/2022

Trang chủ http://sromiennam.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 6x - Drop: 5%

Sro Mới Ra
14
SroACE - Huyền Thoại Trở Lại Silkroad Map 90 - Exp 20x - Drop 3% - Map 90 Asi only D9 A3 Max cày cuốc
- Server:SroACE - Huyền Thoại Trở Lại
- Alpha Test:12/06/2023 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:18/06/2023 (13 h)

SroACE - Huyền Thoại Trở Lại mới ra tháng 06 2023 - Map 90 Asi only D9 A3 Max cày cuốc

Game mới ra tháng 06 2023 mở máy chủ SroACE - Huyền Thoại Trở Lại vào 13 ngày 18/06/2023

Trang chủ http://sroace.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 20x - Drop: 3%

Sro Private
15
Bachduongsro.com Silkroad Map 90 - Exp 1x - Drop 1% - CAP 90 . lạc Khắc Sơn
- Server:Bach duong sro
- Alpha Test:28/06/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:08/07/2023 (19 h)

Bachduongsro.com mới ra tháng 07 2023 - CAP 90 . lạc Khắc Sơn

Game mới ra tháng 07 2023 mở máy chủ Bach duong sro vào 19 ngày 08/07/2023

Trang chủ http://bachduongsro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 1x - Drop: 1%

Sro Private
16
Sro SaKuRa Silkroad Map 90 - Exp 8x - Drop 1% - Cấp 90 - Only Asi - ITEM SON SOM SUN D9
- Server:SroSaKuRa
- Alpha Test:11/07/2023 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:15/07/2023 (13 h)

Sro SaKuRa mới ra tháng 07 2023 - Cấp 90 - Only Asi - ITEM SON SOM SUN D9

Game mới ra tháng 07 2023 mở máy chủ SroSaKuRa vào 13 ngày 15/07/2023

Trang chủ srosakura.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 8x - Drop: 1%

Sro Mới Ra
17
Sro Quý Tộc Silkroad Map 90 - Exp 3x - Drop 3% - Phiên Bản Basic - Cap 90 - Only Asia - Không Ghost - Chuẩn VDC - Dễ Chơi
- Server:QuyToc
- Alpha Test:05/04/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:15/04/2023 (13 h)

Sro Quý Tộc mới ra tháng 04 2023 - Phiên Bản Basic - Cap 90 - Only Asia - Không Ghost - Chuẩn VDC - Dễ Chơi

Game mới ra tháng 04 2023 mở máy chủ QuyToc vào 13 ngày 15/04/2023

Trang chủ http://sroquytoc.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 3x - Drop: 3%

Sro Mới Ra
18
Sro Quý Tộc Silkroad Map 90 - Exp 3x - Drop 3% - Phiên Bản Basic - Cap 90 - Only Asia - Không Ghost - Chuẩn VDC - Dễ Chơi
- Server:QuyToc
- Alpha Test:05/04/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:15/04/2023 (13 h)

Sro Quý Tộc mới ra tháng 04 2023 - Phiên Bản Basic - Cap 90 - Only Asia - Không Ghost - Chuẩn VDC - Dễ Chơi

Game mới ra tháng 04 2023 mở máy chủ QuyToc vào 13 ngày 15/04/2023

Trang chủ http://sroquytoc.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 3x - Drop: 3%

Sro Mới Ra
19
Linie Silkroad Map 90 - Exp 1x - Drop 1% - CAP 90 MAP 90
- Server:Linie
- Alpha Test:26/06/2023 (11 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:30/06/2023 (11 h)

Linie mới ra tháng 06 2023 - CAP 90 MAP 90

Game mới ra tháng 06 2023 mở máy chủ Linie vào 11 ngày 30/06/2023

Trang chủ https://linie.online/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 1x - Drop: 1%

Sro Mới Ra
20
Sro Phá Thiên Silkroad Map 90 - Exp 7x - Drop 10% - Full Time Cày Tết Thả Ga Không Lo Tốn Kém Online Nhận Silk
- Server:Máy Chủ Phá Thiên
- Alpha Test:28/12/2022 (14 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:07/01/2023 (13 h)

Sro Phá Thiên mới ra tháng 01 2023 - Full Time Cày Tết Thả Ga Không Lo Tốn Kém Online Nhận Silk

Game mới ra tháng 01 2023 mở máy chủ Máy Chủ Phá Thiên vào 13 ngày 07/01/2023

Trang chủ http://srophathien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 7x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
21
MỘC SILKROAD - CẤP 90 - ASI Silkroad Map 90 - Exp 5x - Drop 2% - CAP 90 Only Asian
- Server:Mộc
- Alpha Test:14/02/2023 (14 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:19/02/2023 (14 h)

MỘC SILKROAD - CẤP 90 - ASI mới ra tháng 02 2023 - CAP 90 Only Asian

Game mới ra tháng 02 2023 mở máy chủ Mộc vào 14 ngày 19/02/2023

Trang chủ http://14.225.212.173/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
22
DreamSro90s Silkroad Map 90 - Exp 1x - Drop 1% - chn only
- Server:France
- Alpha Test:11/02/2023 (14 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:24/02/2023 (20 h)

DreamSro90s mới ra tháng 02 2023 - chn only

Game mới ra tháng 02 2023 mở máy chủ France vào 20 ngày 24/02/2023

Trang chủ http://dreamsro.site/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 1x - Drop: 1%

Sro Private
23
Lữ Khách Sro Silkroad Map 90 - Exp 3x - Drop 2% - Máp 90 - Only Asia Free Silk 97% - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:lu khach 90
- Alpha Test:06/06/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:13/06/2021 (13 h)

Lữ Khách Sro mới ra tháng 06 2021 - Máp 90 - Only Asia Free Silk 97% - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ lu khach 90 vào 13 ngày 13/06/2021

Trang chủ http://lukhachsro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 3x - Drop: 2%

Sro Private
24
SroAnhEm Silkroad Map 90 - Exp 6x - Drop 3% - Cấp 90 Only Asia - Gost 10s - Giải Thưởng Đua Tốp 15Tr VNĐ
- Server:ANH EM SRO
- Alpha Test:06/11/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:12/11/2022 (20 h)

SroAnhEm mới ra tháng 11 2022 - Cấp 90 Only Asia - Gost 10s - Giải Thưởng Đua Tốp 15Tr VNĐ

Game mới ra tháng 11 2022 mở máy chủ ANH EM SRO vào 20 ngày 12/11/2022

Trang chủ http://sroanhem.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 6x - Drop: 3%

25
SRO Bá Tước Map 90 Free F10 Silkroad Map 90 - Exp 2x - Drop 50% - max lv 90 map Lạc Khắc Sơn
- Server:Bá Tước
- Alpha Test:14/10/2022 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:22/10/2022 (13 h)

SRO Bá Tước Map 90 Free F10 mới ra tháng 10 2022 - max lv 90 map Lạc Khắc Sơn

Game mới ra tháng 10 2022 mở máy chủ Bá Tước vào 13 ngày 22/10/2022

Trang chủ http://srobatuoc.net/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 2x - Drop: 50%

Sro Mới Ra
26
SroAnhEm Silkroad Map 90 - Exp 6x - Drop 3% - Cấp 90 Only Asia - Gost 10s - Giải Thưởng Đua Tốp 15Tr VNĐ
- Server:ANH EM SRO
- Alpha Test:06/11/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:12/11/2022 (20 h)

SroAnhEm mới ra tháng 11 2022 - Cấp 90 Only Asia - Gost 10s - Giải Thưởng Đua Tốp 15Tr VNĐ

Game mới ra tháng 11 2022 mở máy chủ ANH EM SRO vào 20 ngày 12/11/2022

Trang chủ http://sroanhem.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 6x - Drop: 3%

Sro Mới Ra
27
BabelRoad Silkroad Map 90 - Exp 1x - Drop 1% - CAP 90 ONLY ASIA SOS DROP SYSTEM 9DG ITEM
- Server:Babel
- Alpha Test:01/01/1970 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:01/10/2022 (09 h)

BabelRoad mới ra tháng 10 2022 - CAP 90 ONLY ASIA SOS DROP SYSTEM 9DG ITEM

Game mới ra tháng 10 2022 mở máy chủ Babel vào 09 ngày 01/10/2022

Trang chủ www.babel-road.com

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 1x - Drop: 1%

Sro Private
28
Chiến Thần Sro Silkroad Map 90 - Exp 5x - Drop 7% - Đua top bằng VND
- Server:Chiến Thần
- Alpha Test:18/09/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:25/09/2022 (19 h)

Chiến Thần Sro mới ra tháng 09 2022 - Đua top bằng VND

Game mới ra tháng 09 2022 mở máy chủ Chiến Thần vào 19 ngày 25/09/2022

Trang chủ http://chienthan-sro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 5x - Drop: 7%

Sro Private
29
SROBACTRUNGNAM Silkroad Map 90 - Exp 5x - Drop 2% - KHAI MỞ SRO MAP 90 ONLINE ASIA.
- Server:BTN
- Alpha Test:31/08/2022 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:05/09/2022 (20 h)

SROBACTRUNGNAM mới ra tháng 09 2022 - KHAI MỞ SRO MAP 90 ONLINE ASIA.

Game mới ra tháng 09 2022 mở máy chủ BTN vào 20 ngày 05/09/2022

Trang chủ https://srobactrungnam.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
30
Silkroad Con Dường Tơ Lụa Map Lv 90/2006 Chuẩn Gam Silkroad Map 90 - Exp 1x - Drop 1% - 90
- Server:thien ha
- Alpha Test:01/01/1970 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:20/10/2022 (02 h)

Silkroad Con Dường Tơ Lụa Map Lv 90/2006 Chuẩn Gam mới ra tháng 10 2022 - 90

Game mới ra tháng 10 2022 mở máy chủ thien ha vào 02 ngày 20/10/2022

Trang chủ http://srothienha.net/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 1x - Drop: 1%

Sro Mới Ra
31
Newsrobacnam.com Silkroad Map 90 - Exp 2x - Drop 2% - cap 90 item d9 thuong hieu ung sun ngoai hinh d11
- Server:may chu thai duong
- Alpha Test:10/12/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:12/12/2021 (00 h)

Newsrobacnam.com mới ra tháng 12 2021 - cap 90 item d9 thuong hieu ung sun ngoai hinh d11

Game mới ra tháng 12 2021 mở máy chủ may chu thai duong vào 00 ngày 12/12/2021

Trang chủ http://newsrobacnam.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 2x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
32
Silkroad Huyền Thoại Silkroad Map 90 - Exp 60x - Drop 60% - Cap 90 Item D9 Full item thời trang theo bản gốc
- Server:Legend
- Alpha Test:01/01/2022 (23 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:01/02/2022 (23 h)

Silkroad Huyền Thoại mới ra tháng 02 2022 - Cap 90 Item D9 Full item thời trang theo bản gốc

Game mới ra tháng 02 2022 mở máy chủ Legend vào 23 ngày 01/02/2022

Trang chủ http://nftsro.tk/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 60x - Drop: 60%

Sro Mới Ra
33
MandoSro Silkroad Map 90 - Exp 5x - Drop 2% - Map 90 - Asi & Eu, Set cân bằng các hệ
- Server:Mando
- Alpha Test:05/12/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:11/12/2021 (09 h)

MandoSro mới ra tháng 12 2021 - Map 90 - Asi & Eu, Set cân bằng các hệ

Game mới ra tháng 12 2021 mở máy chủ Mando vào 09 ngày 11/12/2021

Trang chủ http://mandosro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Private
34
Sro Bọ Cạp Silkroad Map 90 - Exp 5x - Drop 2% - SRO Bọ Cạp Map 90 - Mãnh Liệt Tinh Thần Việt
- Server:server silkroad bo cap
- Alpha Test:20/10/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:24/10/2021 (13 h)

Sro Bọ Cạp mới ra tháng 10 2021 - SRO Bọ Cạp Map 90 - Mãnh Liệt Tinh Thần Việt

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ server silkroad bo cap vào 13 ngày 24/10/2021

Trang chủ http://srobocap.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Private
35
Sro Đế Vương Silkroad Map 90 - Exp 5x - Drop 2% - SRO ĐẾ VƯƠNG ll MAP 90 FREE F10
- Server:sro de vuong 90
- Alpha Test:01/09/2021 (14 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:05/09/2021 (13 h)

Sro Đế Vương mới ra tháng 09 2021 - SRO ĐẾ VƯƠNG ll MAP 90 FREE F10

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ sro de vuong 90 vào 13 ngày 05/09/2021

Trang chủ http://srodevuong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Private
36
SRO ĐẾ VƯƠNG - FREE F10 - CÀY CUỐC VỪA PHẢI - NHIỀU TIỆN ÍCH MỚI Silkroad Map 90 - Exp 5x - Drop 5% - MAP 90 - NGOẠI HÌNH CHUẨN VDC
- Server:Máy chủ Đế Vương
- Alpha Test:02/09/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:07/09/2021 (20 h)

SRO ĐẾ VƯƠNG - FREE F10 - CÀY CUỐC VỪA PHẢI - NHIỀU TIỆN ÍCH MỚI mới ra tháng 09 2021 - MAP 90 - NGOẠI HÌNH CHUẨN VDC

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ Máy chủ Đế Vương vào 20 ngày 07/09/2021

Trang chủ http://srodevuong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 5x - Drop: 5%

Sro Private
37
SROSATPHALANG.COM Silkroad Map 90 - Exp 2x - Drop 1% - Sát Phá Lang - Huyền Thoại Trở Về - MAP 90 ONLY ASIA
- Server:Sro Sat Pha Lang
- Alpha Test:24/08/2021 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:29/08/2021 (15 h)

SROSATPHALANG.COM mới ra tháng 08 2021 - Sát Phá Lang - Huyền Thoại Trở Về - MAP 90 ONLY ASIA

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ Sro Sat Pha Lang vào 15 ngày 29/08/2021

Trang chủ http://srosatphalang.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 2x - Drop: 1%

Sro Private
38
SRO HÀ NỘI Silkroad Map 90 - Exp 5x - Drop 2% - SRO HA NOI - MAP 90 - Kết Thúc Map 110 Sau 8 Tháng Hoạt Động
- Server:sro ha noi
- Alpha Test:17/07/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:24/07/2021 (13 h)

SRO HÀ NỘI mới ra tháng 07 2021 - SRO HA NOI - MAP 90 - Kết Thúc Map 110 Sau 8 Tháng Hoạt Động

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ sro ha noi vào 13 ngày 24/07/2021

Trang chủ http://srohanoi.net/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Private
39
Sro Thiên Sơn Silkroad Map 90 - Exp 2x - Drop 1% - sro thiên sơn map 90 - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:thien son 90
- Alpha Test:28/02/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:03/06/2021 (15 h)

Sro Thiên Sơn mới ra tháng 06 2021 - sro thiên sơn map 90 - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ thien son 90 vào 15 ngày 03/06/2021

Trang chủ http://srothienson.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 2x - Drop: 1%

Sro Private
40
SRO CHIẾN LANG Silkroad Map 90 - Exp 2x - Drop 1% - KHAI MỞ SRO SRO Chiến Lang – MAP 90 Only ASIAN - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:chien lang 90
- Alpha Test:17/04/2020 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:21/04/2020 (19 h)

SRO CHIẾN LANG mới ra tháng 04 2020 - KHAI MỞ SRO SRO Chiến Lang – MAP 90 Only ASIAN - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 04 2020 mở máy chủ chien lang 90 vào 19 ngày 21/04/2020

Trang chủ http://srochienlang.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 2x - Drop: 1%

Sro Private

Sro Hồi Sinh mới ra tháng 05 2021 - Gắn kết những Trái Tim còn mãi yêu với Sro private, với Sro Hồi Sinh - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 05 2021 mở máy chủ hoi sinh 90 vào 13 ngày 16/05/2021

Trang chủ http://srohoisinh.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 10x - Drop: 10%

Sro Private
Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online
Zalo
Hotline