Silkroad Map 90

SRO KIẾM HIỆP MAP 120 - EU & ASIA - D12 srothienbinh.net SroKimNguu.Net Map 100 - Sromoira.info
Silkroad Map 90
Danh sách game mới ra hôm nay
Vip Sro
Alpha Test: 15/06/2022 (18 h)
Alpha Test: 15/06 (18 h)
Open Beta: 25/06/2022 (13 h)
Open Beta: 25/06 (13 h)

Sro Kim Ngưu mới ra tháng 06 2022 - Cap 100 . Item D10

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Kim Ngưu vào 13 ngày 25/06/2022

Trang chủ http://srokimnguu.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro mới ra
Vip Sro
Alpha Test: 06/06/2022 (19 h)
Alpha Test: 06/06 (19 h)
Open Beta: 11/06/2022 (13 h)
Open Beta: 11/06 (13 h)

Sro Kiếm Hiệp mới ra tháng 06 2022 - Cap 120 D12 - Map Jupiter - Ghost 0s - Căng Bằng Class EU và Asia - Map Hot Nhất 2022

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ beta kiếm hiệp vào 13 ngày 11/06/2022

Trang chủ http://srokiemhiep.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 20x - Drop: 2%

Sro Mới Ra

SROTHIENBINH.NET MAP 140 CHINA EURO FREE 50% mới ra tháng 05 2022 - EVENT ĐỘC LẠ ,EVENT SINH TỒN,HIỆU ỨNG KHÔNG LOÈ LOẸT

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ Thiên Bình vào 20 ngày 14/05/2022

Trang chủ http://srothienbinh.net/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 16/06/2022 (19 h)
Alpha Test: 16/06 (19 h)
Open Beta: 26/06/2022 (19 h)
Open Beta: 26/06 (19 h)

SRO BẤT TỬ mới ra tháng 06 2022 - Cấp 100 , Item D10, Asi và EU

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ máy chủ Bất Tử vào 19 ngày 26/06/2022

Trang chủ http://srobattu.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro Mới Ra

Sro Kim Hỏa - Map 120 mới ra tháng 06 2022 - Asi & EU, cân bằng, nhiều tính năng mới lạ, Fam, mix đồ, Job, PVP, D13, Ngoại hình, hiệu ứng đẹp.

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Sro Kim Hỏa vào 15 ngày 18/06/2022

Trang chủ http://srokimhoa.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro Private
Vip Sro
Alpha Test: 30/05/2022 (08 h)
Alpha Test: 30/05 (08 h)
Open Beta: 05/06/2022 (13 h)
Open Beta: 05/06 (13 h)

SRO AWAY mới ra tháng 06 2022 - Map 120 Eu Asi - D13

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Sro Away vào 13 ngày 05/06/2022

Trang chủ http://sroaway.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 20%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 20/03/2022 (19 h)
Alpha Test: 20/03 (19 h)
Open Beta: 26/03/2022 (17 h)
Open Beta: 26/03 (17 h)

Sro Ngũ Hành mới ra tháng 03 2022 - Map 140 Asi - Eu

Game mới ra tháng 03 2022 mở máy chủ Sro Ngũ Hành vào 17 ngày 26/03/2022

Trang chủ http://sronguhanh.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 500x - Drop: 50%

Sro Private
Danh sách Silkroad Map 90 game mới ra miễn phí hôm nay

Sro Mạnh Hỗ mới ra tháng 05 2021 - Sro Private - Silkroad Private - Map 90 - LKS - KHAI MỞ SRO MÃNH HỔ – MAP 90 Only ASIAN - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 05 2021 mở máy chủ Mạnh Hổ vào 13 ngày 15/05/2021

Trang chủ http://sromanhho.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Private
9
SRO Miền Nam Silkroad Map 90 - Exp 6x - Drop 5% - SRO Miền Nam l Cấp 90 l Only CH l EXP X6,DROP X5 l Free 50% | Cày cuốc 100%
- Server:Mien Nam
- Alpha Test:28/02/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:12/03/2022 (13 h)

SRO Miền Nam mới ra tháng 03 2022 - SRO Miền Nam l Cấp 90 l Only CH l EXP X6,DROP X5 l Free 50% | Cày cuốc 100%

Game mới ra tháng 03 2022 mở máy chủ Mien Nam vào 13 ngày 12/03/2022

Trang chủ http://sromiennam.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 6x - Drop: 5%

Sro Mới Ra
10
Newsrobacnam.com Silkroad Map 90 - Exp 2x - Drop 2% - cap 90 item d9 thuong hieu ung sun ngoai hinh d11
- Server:may chu thai duong
- Alpha Test:10/12/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:12/12/2021 (00 h)

Newsrobacnam.com mới ra tháng 12 2021 - cap 90 item d9 thuong hieu ung sun ngoai hinh d11

Game mới ra tháng 12 2021 mở máy chủ may chu thai duong vào 00 ngày 12/12/2021

Trang chủ http://newsrobacnam.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 2x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
11
Silkroad Huyền Thoại Silkroad Map 90 - Exp 60x - Drop 60% - Cap 90 Item D9 Full item thời trang theo bản gốc
- Server:Legend
- Alpha Test:01/01/2022 (23 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:01/02/2022 (23 h)

Silkroad Huyền Thoại mới ra tháng 02 2022 - Cap 90 Item D9 Full item thời trang theo bản gốc

Game mới ra tháng 02 2022 mở máy chủ Legend vào 23 ngày 01/02/2022

Trang chủ http://nftsro.tk/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 60x - Drop: 60%

Sro Mới Ra
12
MandoSro Silkroad Map 90 - Exp 5x - Drop 2% - Map 90 - Asi & Eu, Set cân bằng các hệ
- Server:Mando
- Alpha Test:05/12/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:11/12/2021 (09 h)

MandoSro mới ra tháng 12 2021 - Map 90 - Asi & Eu, Set cân bằng các hệ

Game mới ra tháng 12 2021 mở máy chủ Mando vào 09 ngày 11/12/2021

Trang chủ http://mandosro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Private
13
Sro Bọ Cạp Silkroad Map 90 - Exp 5x - Drop 2% - SRO Bọ Cạp Map 90 - Mãnh Liệt Tinh Thần Việt
- Server:server silkroad bo cap
- Alpha Test:20/10/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:24/10/2021 (13 h)

Sro Bọ Cạp mới ra tháng 10 2021 - SRO Bọ Cạp Map 90 - Mãnh Liệt Tinh Thần Việt

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ server silkroad bo cap vào 13 ngày 24/10/2021

Trang chủ http://srobocap.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Private
14
Sro Đế Vương Silkroad Map 90 - Exp 5x - Drop 2% - SRO ĐẾ VƯƠNG ll MAP 90 FREE F10
- Server:sro de vuong 90
- Alpha Test:01/09/2021 (14 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:05/09/2021 (13 h)

Sro Đế Vương mới ra tháng 09 2021 - SRO ĐẾ VƯƠNG ll MAP 90 FREE F10

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ sro de vuong 90 vào 13 ngày 05/09/2021

Trang chủ http://srodevuong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Private
15
SRO ĐẾ VƯƠNG - FREE F10 - CÀY CUỐC VỪA PHẢI - NHIỀU TIỆN ÍCH MỚI Silkroad Map 90 - Exp 5x - Drop 5% - MAP 90 - NGOẠI HÌNH CHUẨN VDC
- Server:Máy chủ Đế Vương
- Alpha Test:02/09/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:07/09/2021 (20 h)

SRO ĐẾ VƯƠNG - FREE F10 - CÀY CUỐC VỪA PHẢI - NHIỀU TIỆN ÍCH MỚI mới ra tháng 09 2021 - MAP 90 - NGOẠI HÌNH CHUẨN VDC

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ Máy chủ Đế Vương vào 20 ngày 07/09/2021

Trang chủ http://srodevuong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 5x - Drop: 5%

Sro Private
16
SROSATPHALANG.COM Silkroad Map 90 - Exp 2x - Drop 1% - Sát Phá Lang - Huyền Thoại Trở Về - MAP 90 ONLY ASIA
- Server:Sro Sat Pha Lang
- Alpha Test:24/08/2021 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:29/08/2021 (15 h)

SROSATPHALANG.COM mới ra tháng 08 2021 - Sát Phá Lang - Huyền Thoại Trở Về - MAP 90 ONLY ASIA

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ Sro Sat Pha Lang vào 15 ngày 29/08/2021

Trang chủ http://srosatphalang.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 2x - Drop: 1%

Sro Private
17
SRO HÀ NỘI Silkroad Map 90 - Exp 5x - Drop 2% - SRO HA NOI - MAP 90 - Kết Thúc Map 110 Sau 8 Tháng Hoạt Động
- Server:sro ha noi
- Alpha Test:17/07/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:24/07/2021 (13 h)

SRO HÀ NỘI mới ra tháng 07 2021 - SRO HA NOI - MAP 90 - Kết Thúc Map 110 Sau 8 Tháng Hoạt Động

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ sro ha noi vào 13 ngày 24/07/2021

Trang chủ http://srohanoi.net/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Private
18
Lữ Khách Sro Silkroad Map 90 - Exp 3x - Drop 2% - Máp 90 - Only Asia Free Silk 97% - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:lu khach 90
- Alpha Test:06/06/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:13/06/2021 (13 h)

Lữ Khách Sro mới ra tháng 06 2021 - Máp 90 - Only Asia Free Silk 97% - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ lu khach 90 vào 13 ngày 13/06/2021

Trang chủ http://lukhachsro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 3x - Drop: 2%

Sro Private
19
Sro Thiên Sơn Silkroad Map 90 - Exp 2x - Drop 1% - sro thiên sơn map 90 - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:thien son 90
- Alpha Test:28/02/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:03/06/2021 (15 h)

Sro Thiên Sơn mới ra tháng 06 2021 - sro thiên sơn map 90 - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ thien son 90 vào 15 ngày 03/06/2021

Trang chủ http://srothienson.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 2x - Drop: 1%

Sro Private
20
SRO CHIẾN LANG Silkroad Map 90 - Exp 2x - Drop 1% - KHAI MỞ SRO SRO Chiến Lang – MAP 90 Only ASIAN - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:chien lang 90
- Alpha Test:17/04/2020 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:21/04/2020 (19 h)

SRO CHIẾN LANG mới ra tháng 04 2020 - KHAI MỞ SRO SRO Chiến Lang – MAP 90 Only ASIAN - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 04 2020 mở máy chủ chien lang 90 vào 19 ngày 21/04/2020

Trang chủ http://srochienlang.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 2x - Drop: 1%

Sro Private

Sro Hồi Sinh mới ra tháng 05 2021 - Gắn kết những Trái Tim còn mãi yêu với Sro private, với Sro Hồi Sinh - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 05 2021 mở máy chủ hoi sinh 90 vào 13 ngày 16/05/2021

Trang chủ http://srohoisinh.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 10x - Drop: 10%

Sro Private
Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online
Zalo
Hotline