KyNiemSroMap Map 100 Free F10

SRO- Sparta Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Silkroad Online, Vin Sro, Cap 100, Only Asia Sro Kim Long SRO BÁ VƯƠNG MAP 150 Chiến Binh SRO ANH HÙNG
KyNiemSroMap Map 100 Free F10
KyNiemSroMap Map 100 Free F10

Trang chủ: http://kyniemsro.com/

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/3374450262834264/?amp%3B__tn__=-UK-R

Phiên bản: Silkroad Map 100 - Máy chủ: kyniemsro.com

Loại Game: Exp: 4x - Drop: 2%

Alpha Test: 03/07/2024 (01h) - Open Beta: 10/07/2024 (07h)

Ngày đăng: 01/07/2024 03:27 PM
Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ