Thẻ Siêu Tốc - Đổi Thẻ Cào Auto - Uy tín Chất Lượng
SRO MA VƯƠNG MAP 150 | Sromoira.info SRO KIM NGƯU Sro Good
Danh sách game mới ra hôm nay
Vip Sro
Alpha Test: 10/09/2023 (12 h)
Alpha Test: 10/09 (12 h)
Open Beta: 16/09/2023 (20 h)
Open Beta: 16/09 (20 h)

Sro-Good.Com Map 120 China Euro Sắp Open mới ra tháng 09 2023 - Cấp 120 Item D13 Ngoại Hình Mới Độc Quyền

Game mới ra tháng 09 2023 mở máy chủ Máy Chủ Quốc Tế vào 20 ngày 16/09/2023

Trang chủ https://sro-good.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 28/07/2023 (18 h)
Alpha Test: 28/07 (18 h)
Open Beta: 12/08/2023 (18 h)
Open Beta: 12/08 (18 h)

Sro Kim Ngưu mới ra tháng 08 2023 - CAP 100 - ONLYASIAN - D10 A1 A2 A3. QUÁI SAMARKAND.

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ Máy chủ Kim Ngưu vào 18 ngày 12/08/2023

Trang chủ http://srokimnguu.net

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 01/08/2023 (14 h)
Alpha Test: 01/08 (14 h)
Open Beta: 19/08/2023 (13 h)
Open Beta: 19/08 (13 h)

SROMAVUONG mới ra tháng 08 2023 - 150 - D20 - FAM FREE SILK , BOX SON , SOM , Q NGÀY .....

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ MaVuong150 vào 13 ngày 19/08/2023

Trang chủ http://sromavuong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 150

Exp: 100x - Drop: 50%

Sro Private
Vip Sro
Alpha Test: 29/08/2023 (00 h)
Alpha Test: 29/08 (00 h)
Open Beta: 03/09/2023 (13 h)
Open Beta: 03/09 (13 h)

SRO THẦN LONG mới ra tháng 09 2023 - Map 100, Only Asian, ghost 5s, Free F10

Game mới ra tháng 09 2023 mở máy chủ SROTHANLONG vào 13 ngày 03/09/2023

Trang chủ http://www.srothanlong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 20x - Drop: 1%

Sro Mới Ra
Danh sách game mới ra miễn phí hôm nay
5
Sro Ba Miền Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 10% - Map 120 - Asi + EU - D13 - Không Khóa Kill Khi Job - Free 100%
- Server:SroBaMien
- Alpha Test:17/09/2023 (17 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:23/09/2023 (19 h)
Open Beta ngày mai

Sro Ba Miền mới ra tháng 09 2023 - Map 120 - Asi + EU - D13 - Không Khóa Kill Khi Job - Free 100%

Game mới ra tháng 09 2023 mở máy chủ SroBaMien vào 19 ngày 23/09/2023

Trang chủ http://serverbamien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
6
SROROYAL Silkroad Map 120 - Exp 300x - Drop 2% - map 120 D13 Ghost 0s online 3s 1h even mỗi tối
- Server:sroroyal.com
- Alpha Test:12/04/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:17/04/2022 (13 h)

SROROYAL mới ra tháng 04 2022 - map 120 D13 Ghost 0s online 3s 1h even mỗi tối

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ sroroyal.com vào 13 ngày 17/04/2022

Trang chủ http://sroroyal.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
7
SRO Chiến Thần: Hắc Long Silkroad Map 110 - Exp 60x - Drop 2% - Map 110 EU & Asia - Cân Bằng Skill Theo Electus - 100% Phi Lợi Nhuận
- Server:Hắc Long
- Alpha Test:10/09/2023 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:17/09/2023 (13 h)

SRO Chiến Thần: Hắc Long mới ra tháng 09 2023 - Map 110 EU & Asia - Cân Bằng Skill Theo Electus - 100% Phi Lợi Nhuận

Game mới ra tháng 09 2023 mở máy chủ Hắc Long vào 13 ngày 17/09/2023

Trang chủ http://hl.srochienthan.com

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 60x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
8
Sro Kim Hỏa 150 Silkroad Map 150 - Exp 300x - Drop 10% - Sro cày cuốc, tính năng đỉnh cao, Cam kết sv 2 năm trở lên, chơi không cần Donate
- Server:Sro Kim Hỏa
- Alpha Test:12/12/2022 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 150
- Open Beta:22/12/2022 (18 h)

Sro Kim Hỏa 150 mới ra tháng 12 2022 - Sro cày cuốc, tính năng đỉnh cao, Cam kết sv 2 năm trở lên, chơi không cần Donate

Game mới ra tháng 12 2022 mở máy chủ Sro Kim Hỏa vào 18 ngày 22/12/2022

Trang chủ http://srokimhoa.com/

Phiên bản: Silkroad Map 150

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
9
SRO THẦN LONG Silkroad Map 100 - Exp 20x - Drop 3% - Map 100, Only Asian, Đua top tổng giải thưởng 3.000.000 VNĐ
- Server:SROTHANLONG
- Alpha Test:12/09/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:14/09/2023 (14 h)

SRO THẦN LONG mới ra tháng 09 2023 - Map 100, Only Asian, Đua top tổng giải thưởng 3.000.000 VNĐ

Game mới ra tháng 09 2023 mở máy chủ SROTHANLONG vào 14 ngày 14/09/2023

Trang chủ http://www.srothanlong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 20x - Drop: 3%

Sro Mới Ra
10
SroAnhEm.Net Silkroad Map 120 - Exp 800x - Drop 4% - Cấp 120 - Only Asia - Gost 0s
- Server:SRO ANH EM 120
- Alpha Test:13/08/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:20/08/2023 (13 h)

SroAnhEm.Net mới ra tháng 08 2023 - Cấp 120 - Only Asia - Gost 0s

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ SRO ANH EM 120 vào 13 ngày 20/08/2023

Trang chủ http://sroanhem.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 800x - Drop: 4%

Sro Mới Ra
11
Sro-Good.Com Map 120 China Euro Sắp Open Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 10% - Cấp 120 Item D13 Ngoại Hình Mới Độc Quyền
- Server:Máy Chủ Quốc Tế
- Alpha Test:10/09/2023 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:16/09/2023 (20 h)

Sro-Good.Com Map 120 China Euro Sắp Open mới ra tháng 09 2023 - Cấp 120 Item D13 Ngoại Hình Mới Độc Quyền

Game mới ra tháng 09 2023 mở máy chủ Máy Chủ Quốc Tế vào 20 ngày 16/09/2023

Trang chủ https://sro-good.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
12
SROTHIENBINH.NET MAP 140 CHINA EURO FREE 50% Silkroad Map 140 - Exp 300x - Drop 10% - EVENT ĐỘC LẠ ,EVENT SINH TỒN,HIỆU ỨNG KHÔNG LOÈ LOẸT
- Server:Thiên Bình
- Alpha Test:10/05/2022 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:14/05/2022 (20 h)

SROTHIENBINH.NET MAP 140 CHINA EURO FREE 50% mới ra tháng 05 2022 - EVENT ĐỘC LẠ ,EVENT SINH TỒN,HIỆU ỨNG KHÔNG LOÈ LOẸT

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ Thiên Bình vào 20 ngày 14/05/2022

Trang chủ http://srothienbinh.net/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
13
Sro Thái Sơn Silkroad Map 120 - Exp 150x - Drop 2% - CAP 120 Asia - EU
- Server:máy chủ Thái Sơn
- Alpha Test:03/09/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:09/09/2023 (13 h)

Sro Thái Sơn mới ra tháng 09 2023 - CAP 120 Asia - EU

Game mới ra tháng 09 2023 mở máy chủ máy chủ Thái Sơn vào 13 ngày 09/09/2023

Trang chủ Srothaison.net

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 150x - Drop: 2%

Sro Private
14
SRO VO SONG FREE 100% Silkroad Map 110 - Exp 100x - Drop 100% - CAP 110 FREE SILK
- Server:VO SONG
- Alpha Test:07/07/2023 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:08/07/2023 (12 h)

SRO VO SONG FREE 100% mới ra tháng 07 2023 - CAP 110 FREE SILK

Game mới ra tháng 07 2023 mở máy chủ VO SONG vào 12 ngày 08/07/2023

Trang chủ http://103.116.104.94/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 100x - Drop: 100%

Sro Mới Ra
15
SRO TRUYỀN THUYẾT Silkroad Map 80 - Exp 2x - Drop 2% - Map 80 D8 Only Asian
- Server:Truyền Thuyết
- Alpha Test:15/05/2023 (15 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 80
- Open Beta:21/05/2023 (13 h)

SRO TRUYỀN THUYẾT mới ra tháng 05 2023 - Map 80 D8 Only Asian

Game mới ra tháng 05 2023 mở máy chủ Truyền Thuyết vào 13 ngày 21/05/2023

Trang chủ http://srotruyenthuyet.com

Phiên bản: Silkroad Map 80

Exp: 2x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
16
SRO Miền Nam Silkroad Map 90 - Exp 6x - Drop 5% - SRO Miền Nam l Cấp 90 l Only CH l EXP X6,DROP X5 l Free 50% | Cày cuốc 100%
- Server:Mien Nam
- Alpha Test:28/02/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:12/03/2022 (13 h)

SRO Miền Nam mới ra tháng 03 2022 - SRO Miền Nam l Cấp 90 l Only CH l EXP X6,DROP X5 l Free 50% | Cày cuốc 100%

Game mới ra tháng 03 2022 mở máy chủ Mien Nam vào 13 ngày 12/03/2022

Trang chủ http://sromiennam.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 6x - Drop: 5%

Sro Mới Ra
17
srobatdiet140 Silkroad Map 140 - Exp 500x - Drop 5% - Free 100% cày là có
- Server:Bất Diệt
- Alpha Test:08/01/2022 (23 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:15/01/2022 (13 h)

srobatdiet140 mới ra tháng 01 2022 - Free 100% cày là có

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Bất Diệt vào 13 ngày 15/01/2022

Trang chủ http://srobatdiet.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 500x - Drop: 5%

Sro Mới Ra
18
MythSRO Silkroad Map 80 - Exp 1x - Drop 100% - Map 80 chuẩn
- Server:MythSRO
- Alpha Test:05/08/2023 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 80
- Open Beta:26/08/2023 (12 h)

MythSRO mới ra tháng 08 2023 - Map 80 chuẩn

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ MythSRO vào 12 ngày 26/08/2023

Trang chủ http://mythsro.com

Phiên bản: Silkroad Map 80

Exp: 1x - Drop: 100%

Sro Private
19
Sro Đắc Việt Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 50% - Đua Top 5Tr VND Online Nhận Silk Event Ngập Mồm
- Server:Đắc Việt
- Alpha Test:05/08/2023 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:12/08/2023 (16 h)

Sro Đắc Việt mới ra tháng 08 2023 - Đua Top 5Tr VND Online Nhận Silk Event Ngập Mồm

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ Đắc Việt vào 16 ngày 12/08/2023

Trang chủ http://srodacviet.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 50%

Sro Mới Ra
20
SRO Linh Miêu Silkroad Map 100 - Exp 7x - Drop 50% - Map 100 Only Asian - Thu mua lại silk - Đua top 10tr vnđ
- Server:Linh Miêu
- Alpha Test:22/07/2023 (21 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:29/07/2023 (20 h)

SRO Linh Miêu mới ra tháng 07 2023 - Map 100 Only Asian - Thu mua lại silk - Đua top 10tr vnđ

Game mới ra tháng 07 2023 mở máy chủ Linh Miêu vào 20 ngày 29/07/2023

Trang chủ http://srolinhmieu.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 7x - Drop: 50%

Sro Mới Ra
21
SroACE - Huyền Thoại Trở Lại Silkroad Map 90 - Exp 20x - Drop 3% - Map 90 Asi only D9 A3 Max cày cuốc
- Server:SroACE - Huyền Thoại Trở Lại
- Alpha Test:12/06/2023 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:18/06/2023 (13 h)

SroACE - Huyền Thoại Trở Lại mới ra tháng 06 2023 - Map 90 Asi only D9 A3 Max cày cuốc

Game mới ra tháng 06 2023 mở máy chủ SroACE - Huyền Thoại Trở Lại vào 13 ngày 18/06/2023

Trang chủ http://sroace.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 20x - Drop: 3%

Sro Private
22
Ba Miền Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 10% - Map 120 - Asi - Online nhận Silk - Free 80%
- Server:Ba Miền
- Alpha Test:19/08/2023 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:26/08/2023 (19 h)

Ba Miền mới ra tháng 08 2023 - Map 120 - Asi - Online nhận Silk - Free 80%

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ Ba Miền vào 19 ngày 26/08/2023

Trang chủ http://serverbamien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
23
Sroquymao2023 Silkroad Map 110 - Exp 10x - Drop 3% - Cấp 100 - 110 Som D10 D11 D11 SON A
- Server:QuyMao
- Alpha Test:28/02/2023 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:05/03/2023 (15 h)

Sroquymao2023 mới ra tháng 03 2023 - Cấp 100 - 110 Som D10 D11 D11 SON A

Game mới ra tháng 03 2023 mở máy chủ QuyMao vào 15 ngày 05/03/2023

Trang chủ http://www.sroquymao2023.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 10x - Drop: 3%

Sro Mới Ra
24
Sro Ký ức Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 1% - SRO - Tim Lại Ký Ức - Cùng Nhau Phát Triển - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:Sro Tìm Lại Ký Ức
- Alpha Test:10/10/2020 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:18/10/2020 (20 h)

Sro Ký ức mới ra tháng 10 2020 - SRO - Tim Lại Ký Ức - Cùng Nhau Phát Triển - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 10 2020 mở máy chủ Sro Tìm Lại Ký Ức vào 20 ngày 18/10/2020

Trang chủ http://srotimlaikyuc.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 1%

Sro mới ra
25
Sro Kim Hỏa Map 150 Silkroad Map 150 - Exp 300x - Drop 10% - Sro cày cuốc, tính năng đỉnh cao, Cam kết sv 2 năm trở lên, chơi không cần Donate
- Server:Sro Kim Hỏa
- Alpha Test:12/12/2022 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 150
- Open Beta:22/12/2022 (18 h)

Sro Kim Hỏa Map 150 mới ra tháng 12 2022 - Sro cày cuốc, tính năng đỉnh cao, Cam kết sv 2 năm trở lên, chơi không cần Donate

Game mới ra tháng 12 2022 mở máy chủ Sro Kim Hỏa vào 18 ngày 22/12/2022

Trang chủ http://srokimhoa.com/

Phiên bản: Silkroad Map 150

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro Private
26
SroAnhEm.Net Silkroad Map 120 - Exp 800x - Drop 4% - Cấp 120 - Only Asia - Gost 0s
- Server:SRO ANH EM 120
- Alpha Test:13/08/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:20/08/2023 (13 h)

SroAnhEm.Net mới ra tháng 08 2023 - Cấp 120 - Only Asia - Gost 0s

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ SRO ANH EM 120 vào 13 ngày 20/08/2023

Trang chủ http://sroanhem.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 800x - Drop: 4%

Sro Mới Ra
27
Sro Kim Ngưu Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - CAP 100 - ONLYASIAN - D10 A1 A2 A3. QUÁI SAMARKAND.
- Server:Máy chủ Kim Ngưu
- Alpha Test:28/07/2023 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:12/08/2023 (18 h)

Sro Kim Ngưu mới ra tháng 08 2023 - CAP 100 - ONLYASIAN - D10 A1 A2 A3. QUÁI SAMARKAND.

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ Máy chủ Kim Ngưu vào 18 ngày 12/08/2023

Trang chủ http://srokimnguu.net

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

28
Silkroad MinhNguyet Silkroad Map 150 - Exp 200x - Drop 10% - Sro Minh Nguyet Map 150 D18 huyền thoại Takla Makan sẽ trở lại với phiên bản tiêu chuẩn
- Server:Minh Nguyệt
- Alpha Test:30/07/2023 (06 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 150
- Open Beta:06/08/2023 (08 h)

Silkroad MinhNguyet mới ra tháng 08 2023 - Sro Minh Nguyet Map 150 D18 huyền thoại Takla Makan sẽ trở lại với phiên bản tiêu chuẩn

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ Minh Nguyệt vào 08 ngày 06/08/2023

Trang chủ http://srominhnguyet.com/

Phiên bản: Silkroad Map 150

Exp: 200x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
29
SRO THIÊN SỨ Silkroad Map 150 - Exp 900x - Drop 500% - Phiên bản cao cấp và ổn định nhất hiện nay - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:thien ton
- Alpha Test:02/06/2021 (21 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 150
- Open Beta:03/06/2021 (21 h)

SRO THIÊN SỨ mới ra tháng 06 2021 - Phiên bản cao cấp và ổn định nhất hiện nay - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ thien ton vào 21 ngày 03/06/2021

Trang chủ http://srothiensu.com/QUANLY/

Phiên bản: Silkroad Map 150

Exp: 900x - Drop: 500%

Sro lậu
30
Sro Thái Sơn Silkroad Map 120 - Exp 150x - Drop 10% - cap 120, item D13, map Jupiter
- Server:máy chủ Thái Sơn
- Alpha Test:29/07/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:05/08/2023 (19 h)

Sro Thái Sơn mới ra tháng 08 2023 - cap 120, item D13, map Jupiter

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ máy chủ Thái Sơn vào 19 ngày 05/08/2023

Trang chủ http://srothaison.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 150x - Drop: 10%

Sro Lậu
31
SRO VÔ SONG - Chuẩn 2 Job Silkroad-R 2 Job - Exp 100x - Drop 100% - Thông tin sơ bộ - Max level 140 Asi + EU - Rate exp / Drop : X100 - Rate mix đồ : Random - Gachar :
- Server:Máy chủ Dragon
- Alpha Test:04/08/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad-R 2 Job
- Open Beta:05/08/2023 (00 h)

SRO VÔ SONG - Chuẩn 2 Job mới ra tháng 08 2023 - Thông tin sơ bộ - Max level 140 Asi + EU - Rate exp / Drop : X100 - Rate mix đồ : Random - Gachar :

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ Máy chủ Dragon vào 00 ngày 05/08/2023

Trang chủ http://sro.vosong.org/

Phiên bản: Silkroad-R 2 Job

Exp: 100x - Drop: 100%

Sro Private
32
SRO Thanh Long Silkroad Map 120 - Exp 10x - Drop 2% - CAP 120 Only Asia . Free Item F10. 3JOB Full Time
- Server:SRO Thanh Long
- Alpha Test:27/06/2023 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:02/07/2023 (19 h)

SRO Thanh Long mới ra tháng 07 2023 - CAP 120 Only Asia . Free Item F10. 3JOB Full Time

Game mới ra tháng 07 2023 mở máy chủ SRO Thanh Long vào 19 ngày 02/07/2023

Trang chủ https://srothanhlong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
33
Sro Ma Vương Silkroad Map 140 - Exp 150x - Drop 80% - 140 item d15
- Server:Mavuong
- Alpha Test:13/12/2022 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:24/12/2022 (13 h)

Sro Ma Vương mới ra tháng 12 2022 - 140 item d15

Game mới ra tháng 12 2022 mở máy chủ Mavuong vào 13 ngày 24/12/2022

Trang chủ http://sromavuong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 150x - Drop: 80%

Sro Private
34
SRO VIET 110 ONY ASIA FREE F10 ( 1SILK ) Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 2% - ONLY ASIA 110 ( OPEN TẠO NHÂN VẬT 95 ) SET D9 SOM +7 CS 100%
- Server:SRO VIET
- Alpha Test:31/07/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:05/08/2023 (20 h)

SRO VIET 110 ONY ASIA FREE F10 ( 1SILK ) mới ra tháng 08 2023 - ONLY ASIA 110 ( OPEN TẠO NHÂN VẬT 95 ) SET D9 SOM +7 CS 100%

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ SRO VIET vào 20 ngày 05/08/2023

Trang chủ http://srviet.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
35
Bachduongsro.com Silkroad Map 90 - Exp 1x - Drop 1% - CAP 90 . lạc Khắc Sơn
- Server:Bach duong sro
- Alpha Test:28/06/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:08/07/2023 (19 h)

Bachduongsro.com mới ra tháng 07 2023 - CAP 90 . lạc Khắc Sơn

Game mới ra tháng 07 2023 mở máy chủ Bach duong sro vào 19 ngày 08/07/2023

Trang chủ http://bachduongsro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 1x - Drop: 1%

Sro Private
36
Sro SaKuRa Silkroad Map 120 - Exp 350x - Drop 2% - SROSAKURA.COM MAP 120 - OPEN 13H 30/07/2023 - Only Asi & Eu - Event Fam Test Đổi Silk OPEN
- Server:SroSaKuRa
- Alpha Test:25/07/2023 (17 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:25/07/2023 (17 h)

Sro SaKuRa mới ra tháng 07 2023 - SROSAKURA.COM MAP 120 - OPEN 13H 30/07/2023 - Only Asi & Eu - Event Fam Test Đổi Silk OPEN

Game mới ra tháng 07 2023 mở máy chủ SroSaKuRa vào 17 ngày 25/07/2023

Trang chủ http://srosakura.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 350x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
37
SRO Linh Miêu Silkroad Map 100 - Exp 7x - Drop 50% - Map 100 Only Asian - Thu mua lại silk - Đua top 10tr vnđ
- Server:Linh Miêu
- Alpha Test:22/07/2023 (21 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:29/07/2023 (20 h)

SRO Linh Miêu mới ra tháng 07 2023 - Map 100 Only Asian - Thu mua lại silk - Đua top 10tr vnđ

Game mới ra tháng 07 2023 mở máy chủ Linh Miêu vào 20 ngày 29/07/2023

Trang chủ http://srolinhmieu.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 7x - Drop: 50%

Sro Mới Ra
38
Sro Hắc Phong Silkroad Map 140 - Exp 250x - Drop 5% - Map 140 Only Asia , D15
- Server:máy chủ Hắc Phong
- Alpha Test:21/12/2021 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:27/12/2021 (13 h)

Sro Hắc Phong mới ra tháng 12 2021 - Map 140 Only Asia , D15

Game mới ra tháng 12 2021 mở máy chủ máy chủ Hắc Phong vào 13 ngày 27/12/2021

Trang chủ http://srohacphong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 250x - Drop: 5%

Sro lậu
39
Sro Nam Dương Silkroad Map 100 - Exp 8x - Drop 2% - Một Sv free silk. Cộng đồng nhiệt tình. Hoan nghênh mọi người ghé chơi
- Server:SroNamDuong
- Alpha Test:10/06/2023 (15 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:12/06/2023 (19 h)

Sro Nam Dương mới ra tháng 06 2023 - Một Sv free silk. Cộng đồng nhiệt tình. Hoan nghênh mọi người ghé chơi

Game mới ra tháng 06 2023 mở máy chủ SroNamDuong vào 19 ngày 12/06/2023

Trang chủ https://sronamduong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 8x - Drop: 2%

Sro Private
40
SilkRoad Thái Dương Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 4% - CAP 110 EU&ASIAN. ITEAM SON D11 . MAP BAGHDAD . FREE F10
- Server:Sro Thái Dương
- Alpha Test:31/05/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:04/06/2023 (13 h)

SilkRoad Thái Dương mới ra tháng 06 2023 - CAP 110 EU&ASIAN. ITEAM SON D11 . MAP BAGHDAD . FREE F10

Game mới ra tháng 06 2023 mở máy chủ Sro Thái Dương vào 13 ngày 04/06/2023

Trang chủ http://srothaiduong.com.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 4%

Sro Mới Ra
41
SRO THIÊN BÌNH Exp 350x - Drop 10% - Cấp 160 Item D18 Ngoại Hình Mới Độc Quyền
- Server:Máy Chủ Thiên Bình
- Alpha Test:13/02/2023 (12 h)
- Phiên bản:
- Open Beta:19/02/2023 (13 h)

SRO THIÊN BÌNH mới ra tháng 02 2023 - Cấp 160 Item D18 Ngoại Hình Mới Độc Quyền

Game mới ra tháng 02 2023 mở máy chủ Máy Chủ Thiên Bình vào 13 ngày 19/02/2023

Trang chủ http://srothienbinh.net/

Phiên bản:

Exp: 350x - Drop: 10%

Sro Lậu
42
Sro Liên Minh Silkroad Map 120 - Exp 40x - Drop 5% - Sro Liên Minh - Sro Private - Sro Lậu - Sro Mới Ra - Map 120
- Server:Sro Lien Minh
- Alpha Test:15/07/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:18/07/2021 (13 h)

Sro Liên Minh mới ra tháng 07 2021 - Sro Liên Minh - Sro Private - Sro Lậu - Sro Mới Ra - Map 120

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ Sro Lien Minh vào 13 ngày 18/07/2021

Trang chủ http://srolienminh.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 40x - Drop: 5%

Sro mới ra
43
Sro-DaiHoang Silkroad Map 120 - Exp 150x - Drop 2% - Cấp 120 Free F10 - Asi vs Eu - Đua Top 5tr VND - OPEN 13H 17/6
- Server:máy chủ SroDaiHoang
- Alpha Test:12/06/2023 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:17/06/2023 (13 h)

Sro-DaiHoang mới ra tháng 06 2023 - Cấp 120 Free F10 - Asi vs Eu - Đua Top 5tr VND - OPEN 13H 17/6

Game mới ra tháng 06 2023 mở máy chủ máy chủ SroDaiHoang vào 13 ngày 17/06/2023

Trang chủ http://srodaihoang.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 150x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
44
Hoàng Gia Sro Silkroad Map 120 - Exp 350x - Drop 2% - Cấp 120 Free F10 - Asi vs Eu - OPEN 13H 16/7/2023
- Server:máy chủ hoanggiasro
- Alpha Test:11/07/2023 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:16/07/2023 (13 h)

Hoàng Gia Sro mới ra tháng 07 2023 - Cấp 120 Free F10 - Asi vs Eu - OPEN 13H 16/7/2023

Game mới ra tháng 07 2023 mở máy chủ máy chủ hoanggiasro vào 13 ngày 16/07/2023

Trang chủ http://hoanggiasro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 350x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
45
SRO HUYẾT CHIẾN Silkroad Map 100 - Exp 500x - Drop 5% - Một Server đúng chất cày cuốc – Nhiều hoạt động mới mẻ - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:huyet chien 100
- Alpha Test:08/06/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:13/06/2021 (13 h)

SRO HUYẾT CHIẾN mới ra tháng 06 2021 - Một Server đúng chất cày cuốc – Nhiều hoạt động mới mẻ - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ huyet chien 100 vào 13 ngày 13/06/2021

Trang chủ http://srohuyetchien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 500x - Drop: 5%

Sro mới ra
46
Eldorado Silkroad Map 60 - Exp 1x - Drop 2% - CAP60 D7
- Server:Eldorado
- Alpha Test:12/07/2023 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 60
- Open Beta:21/07/2023 (12 h)

Eldorado mới ra tháng 07 2023 - CAP60 D7

Game mới ra tháng 07 2023 mở máy chủ Eldorado vào 12 ngày 21/07/2023

Trang chủ https://eldoradosro.online/index.php

Phiên bản: Silkroad Map 60

Exp: 1x - Drop: 2%

Sro Private
47
Sro SaKuRa Silkroad Map 90 - Exp 8x - Drop 1% - Cấp 90 - Only Asi - ITEM SON SOM SUN D9
- Server:SroSaKuRa
- Alpha Test:11/07/2023 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:15/07/2023 (13 h)

Sro SaKuRa mới ra tháng 07 2023 - Cấp 90 - Only Asi - ITEM SON SOM SUN D9

Game mới ra tháng 07 2023 mở máy chủ SroSaKuRa vào 13 ngày 15/07/2023

Trang chủ srosakura.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 8x - Drop: 1%

Sro Mới Ra
48
srosparta Silkroad Map 100 - Exp 20x - Drop 5% - Map 100 Lăng Mộ Tần Thủy Hoàng Nguyên Bản Có Eu
- Server:Máy Chủ Sparta
- Alpha Test:23/05/2023 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:28/05/2023 (20 h)

srosparta mới ra tháng 05 2023 - Map 100 Lăng Mộ Tần Thủy Hoàng Nguyên Bản Có Eu

Game mới ra tháng 05 2023 mở máy chủ Máy Chủ Sparta vào 20 ngày 28/05/2023

Trang chủ https://spartasilkroad.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 20x - Drop: 5%

Sro Lậu
49
SRO SONG NGƯ Silkroad Map 140 - Exp 150x - Drop 80% - SILKROAD ONLINE - MAP 140 D15 ONLY ASIA
- Server:Song Ngư
- Alpha Test:09/10/2021 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:16/10/2021 (13 h)

SRO SONG NGƯ mới ra tháng 10 2021 - SILKROAD ONLINE - MAP 140 D15 ONLY ASIA

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ Song Ngư vào 13 ngày 16/10/2021

Trang chủ http://srosongngu.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 150x - Drop: 80%

Sro lậu
50
SRO Thanh Long Silkroad Map 120 - Exp 10x - Drop 2% - CAP 120 Only Asia . Free Item F10. 3JOB Full Time
- Server:SRO Thanh Long
- Alpha Test:27/06/2023 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:02/07/2023 (19 h)

SRO Thanh Long mới ra tháng 07 2023 - CAP 120 Only Asia . Free Item F10. 3JOB Full Time

Game mới ra tháng 07 2023 mở máy chủ SRO Thanh Long vào 19 ngày 02/07/2023

Trang chủ http://srothanhlong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
51
Sro Siêu To Khổng Lồ Silkroad Map 150 - Exp 100x - Drop 10% - CHÀO MỪNG LỮ KHÁCH ĐẾN VỚI SRO SIÊU TO MÁP 150 - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:sieu to khong lo
- Alpha Test:10/03/2020 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 150
- Open Beta:14/03/2020 (20 h)

Sro Siêu To Khổng Lồ mới ra tháng 03 2020 - CHÀO MỪNG LỮ KHÁCH ĐẾN VỚI SRO SIÊU TO MÁP 150 - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 03 2020 mở máy chủ sieu to khong lo vào 20 ngày 14/03/2020

Trang chủ http://srovn.com/

Phiên bản: Silkroad Map 150

Exp: 100x - Drop: 10%

Sro lậu
52
Sro Quý Tộc Silkroad Map 90 - Exp 3x - Drop 3% - Phiên Bản Basic - Cap 90 - Only Asia - Không Ghost - Chuẩn VDC - Dễ Chơi
- Server:QuyToc
- Alpha Test:05/04/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:15/04/2023 (13 h)

Sro Quý Tộc mới ra tháng 04 2023 - Phiên Bản Basic - Cap 90 - Only Asia - Không Ghost - Chuẩn VDC - Dễ Chơi

Game mới ra tháng 04 2023 mở máy chủ QuyToc vào 13 ngày 15/04/2023

Trang chủ http://sroquytoc.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 3x - Drop: 3%

Sro Mới Ra
53
Sro Quý Tộc Silkroad Map 90 - Exp 3x - Drop 3% - Phiên Bản Basic - Cap 90 - Only Asia - Không Ghost - Chuẩn VDC - Dễ Chơi
- Server:QuyToc
- Alpha Test:05/04/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:15/04/2023 (13 h)

Sro Quý Tộc mới ra tháng 04 2023 - Phiên Bản Basic - Cap 90 - Only Asia - Không Ghost - Chuẩn VDC - Dễ Chơi

Game mới ra tháng 04 2023 mở máy chủ QuyToc vào 13 ngày 15/04/2023

Trang chủ http://sroquytoc.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 3x - Drop: 3%

Sro Mới Ra
54
Sro Sơn Dương Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 3% - Cấp 120 Asu Eu Free F10
- Server:srosonduong.com
- Alpha Test:14/06/2023 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:24/06/2023 (13 h)

Sro Sơn Dương mới ra tháng 06 2023 - Cấp 120 Asu Eu Free F10

Game mới ra tháng 06 2023 mở máy chủ srosonduong.com vào 13 ngày 24/06/2023

Trang chủ Srosonduong.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 3%

Sro Private
55
Sro Đắc Việt Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 50% - Free F10 Online Nhận Silk Chơi Thả Ga
- Server:srodacviet
- Alpha Test:12/04/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:16/04/2023 (13 h)

Sro Đắc Việt mới ra tháng 04 2023 - Free F10 Online Nhận Silk Chơi Thả Ga

Game mới ra tháng 04 2023 mở máy chủ srodacviet vào 13 ngày 16/04/2023

Trang chủ srodacviet.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 50%

Sro Mới Ra
56
SilkRoad Online Nam Dương Silkroad Map 100 - Exp 3x - Drop 10% - Map100 D10 Only Asia
- Server:SRO NAM DƯƠNG
- Alpha Test:06/06/2023 (15 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:12/06/2023 (19 h)

SilkRoad Online Nam Dương mới ra tháng 06 2023 - Map100 D10 Only Asia

Game mới ra tháng 06 2023 mở máy chủ SRO NAM DƯƠNG vào 19 ngày 12/06/2023

Trang chủ SRONAMDUONG.COM

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 3x - Drop: 10%

Sro Private
57
SRO VTC 2NET Silkroad Map 120 - Exp 5x - Drop 10% - 120 free f10 d13
- Server:vtc2net
- Alpha Test:13/05/2023 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:21/05/2023 (18 h)

SRO VTC 2NET mới ra tháng 05 2023 - 120 free f10 d13

Game mới ra tháng 05 2023 mở máy chủ vtc2net vào 18 ngày 21/05/2023

Trang chủ http://srovtc2net.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 5x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
58
Sro Anh Em MAP 100 Silkroad Map 100 - Exp 4x - Drop 3% - Cấp 100 Only Asia , Gost 10s , Trang Bị A1 A2 A3 D10
- Server:Sro Anh Em
- Alpha Test:12/03/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:19/03/2023 (13 h)

Sro Anh Em MAP 100 mới ra tháng 03 2023 - Cấp 100 Only Asia , Gost 10s , Trang Bị A1 A2 A3 D10

Game mới ra tháng 03 2023 mở máy chủ Sro Anh Em vào 13 ngày 19/03/2023

Trang chủ http://sroanhem.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 4x - Drop: 3%

Sro Mới Ra
59
Linie Silkroad Map 90 - Exp 1x - Drop 1% - CAP 90 MAP 90
- Server:Linie
- Alpha Test:26/06/2023 (11 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:30/06/2023 (11 h)

Linie mới ra tháng 06 2023 - CAP 90 MAP 90

Game mới ra tháng 06 2023 mở máy chủ Linie vào 11 ngày 30/06/2023

Trang chủ https://linie.online/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 1x - Drop: 1%

Sro Mới Ra
60
Thông Tin Máy Chủ - SRO Huyết Long - Map 120 Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 2% - Map 120 Fam LBB
- Server:SRO Huyết Long
- Alpha Test:09/06/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:18/06/2023 (13 h)

Thông Tin Máy Chủ - SRO Huyết Long - Map 120 mới ra tháng 06 2023 - Map 120 Fam LBB

Game mới ra tháng 06 2023 mở máy chủ SRO Huyết Long vào 13 ngày 18/06/2023

Trang chủ http://srohuyetlong.com.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 2%

Sro Private
61
? ?Thông Tin Máy Chủ - SRO Huyết Long - Map 120 Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 2% - Map 12 Fam LBB
- Server:SRO Huyết Long -
- Alpha Test:09/06/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:18/06/2023 (13 h)

? ?Thông Tin Máy Chủ - SRO Huyết Long - Map 120 mới ra tháng 06 2023 - Map 12 Fam LBB

Game mới ra tháng 06 2023 mở máy chủ SRO Huyết Long - vào 13 ngày 18/06/2023

Trang chủ http://srohuyetlong.com.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 2%

Sro Private
62
SroVietNam Silkroad Map 120 - Exp 150x - Drop 50% - Sever Free 100% cày Cuốc Map 120 Không Đua Top !
- Server:Takla Makan
- Alpha Test:26/03/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:01/04/2023 (13 h)

SroVietNam mới ra tháng 04 2023 - Sever Free 100% cày Cuốc Map 120 Không Đua Top !

Game mới ra tháng 04 2023 mở máy chủ Takla Makan vào 13 ngày 01/04/2023

Trang chủ https://srovietnam.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 150x - Drop: 50%

Sro Private
63
SilkRoad Thái Dương Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 4% - CAP 110 EU&ASIAN. ITEAM SON D11 . MAP BAGHDAD . FREE F10
- Server:Sro Thái Dương
- Alpha Test:31/05/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:04/06/2023 (13 h)

SilkRoad Thái Dương mới ra tháng 06 2023 - CAP 110 EU&ASIAN. ITEAM SON D11 . MAP BAGHDAD . FREE F10

Game mới ra tháng 06 2023 mở máy chủ Sro Thái Dương vào 13 ngày 04/06/2023

Trang chủ http://srothaiduong.com.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 4%

Sro Mới Ra
64
SRO AWAY Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 20% - Map 120 Eu Asi - D13
- Server:Sro Away
- Alpha Test:05/03/2023 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:11/03/2023 (19 h)

SRO AWAY mới ra tháng 03 2023 - Map 120 Eu Asi - D13

Game mới ra tháng 03 2023 mở máy chủ Sro Away vào 19 ngày 11/03/2023

Trang chủ http://sroaway.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 20%

Sro Mới Ra
65
srosparta Silkroad Map 100 - Exp 20x - Drop 5% - Map 100 Lăng Mộ Tần Thủy Hoàng Nguyên Bản Có Eu
- Server:Máy Chủ Sparta
- Alpha Test:23/05/2023 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:28/05/2023 (20 h)

srosparta mới ra tháng 05 2023 - Map 100 Lăng Mộ Tần Thủy Hoàng Nguyên Bản Có Eu

Game mới ra tháng 05 2023 mở máy chủ Máy Chủ Sparta vào 20 ngày 28/05/2023

Trang chủ https://srosparta.com

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 20x - Drop: 5%

Sro Lậu
66
SroKimHoang MAP 140 ONLY ASI Silkroad Map 140 - Exp 350x - Drop 2% - MAP 140 ITEM D17 NEW MAP
- Server:KIM HOANG
- Alpha Test:12/04/2023 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:16/04/2023 (12 h)

SroKimHoang MAP 140 ONLY ASI mới ra tháng 04 2023 - MAP 140 ITEM D17 NEW MAP

Game mới ra tháng 04 2023 mở máy chủ KIM HOANG vào 12 ngày 16/04/2023

Trang chủ Srokimhoang.com

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 350x - Drop: 2%

Sro Private
67
Sro Quyết Chiến Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 10% - Map 120 - Eu & Asi - Free Giftsilk - Drop Gold + trade cao
- Server:Quyết Chiến
- Alpha Test:11/08/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:13/08/2022 (19 h)

Sro Quyết Chiến mới ra tháng 08 2022 - Map 120 - Eu & Asi - Free Giftsilk - Drop Gold + trade cao

Game mới ra tháng 08 2022 mở máy chủ Quyết Chiến vào 19 ngày 13/08/2022

Trang chủ http://sroquyetchien120.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
68
Sro Ngư Long Silkroad Map 120 - Exp 150x - Drop 1% - SRO NGƯ LONG - MAP 120 ITEM D13 | Full Time | Không Khóa Skill | Farm SOX
- Server:Sro Ngư Long
- Alpha Test:20/04/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:14/05/2023 (13 h)

Sro Ngư Long mới ra tháng 05 2023 - SRO NGƯ LONG - MAP 120 ITEM D13 | Full Time | Không Khóa Skill | Farm SOX

Game mới ra tháng 05 2023 mở máy chủ Sro Ngư Long vào 13 ngày 14/05/2023

Trang chủ http://srongulong.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 150x - Drop: 1%

Sro Mới Ra
69
SRO203 Silkroad Map 120 - Exp 20x - Drop 20% - MAP 120 ASIA - EU PHIÊN BẢN MỚI
- Server:SRO2023
- Alpha Test:13/03/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:19/03/2023 (19 h)

SRO203 mới ra tháng 03 2023 - MAP 120 ASIA - EU PHIÊN BẢN MỚI

Game mới ra tháng 03 2023 mở máy chủ SRO2023 vào 19 ngày 19/03/2023

Trang chủ http://sro2023.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 20x - Drop: 20%

Sro Mới Ra
70
Sro Ngư Long Silkroad Map 120 - Exp 150x - Drop 10% - Map 120, Item D13, Farm Xu, Farm Silk
- Server:Sro Ngư Long
- Alpha Test:20/04/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:29/04/2023 (13 h)

Sro Ngư Long mới ra tháng 04 2023 - Map 120, Item D13, Farm Xu, Farm Silk

Game mới ra tháng 04 2023 mở máy chủ Sro Ngư Long vào 13 ngày 29/04/2023

Trang chủ http://srongulong.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 150x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
71
Con Đường Tơ Lụa Máy Chủ Sparta Silkroad Map 110 - Exp 20x - Drop 10% - Map 110 Only Asia, Ghost 0s, SON B
- Server:Máy Chủ Sparta
- Alpha Test:08/01/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:11/01/2023 (13 h)

Con Đường Tơ Lụa Máy Chủ Sparta mới ra tháng 01 2023 - Map 110 Only Asia, Ghost 0s, SON B

Game mới ra tháng 01 2023 mở máy chủ Máy Chủ Sparta vào 13 ngày 11/01/2023

Trang chủ https://silkroadvn.com

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
72
SRO NEW YORK Silkroad Map 120 - Exp 30000x - Drop 40% - 120 free f10 d13
- Server:NewYork
- Alpha Test:11/04/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:15/04/2023 (13 h)

SRO NEW YORK mới ra tháng 04 2023 - 120 free f10 d13

Game mới ra tháng 04 2023 mở máy chủ NewYork vào 13 ngày 15/04/2023

Trang chủ http://sronewyork.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 30000x - Drop: 40%

Sro Mới Ra
73
Srovdc Silkroad Map 120 - Exp 150x - Drop 2% - Hay hấp dẫn chuẩn vdc
- Server:Vsro
- Alpha Test:09/04/2023 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:15/04/2023 (19 h)

Srovdc mới ra tháng 04 2023 - Hay hấp dẫn chuẩn vdc

Game mới ra tháng 04 2023 mở máy chủ Vsro vào 19 ngày 15/04/2023

Trang chủ Srovdc.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 150x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
74
Sro Nam Thập Tứ Silkroad Map 100 - Exp 20x - Drop 5% - CAP 100 - D10 - Only Asia - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:namthaptu
- Alpha Test:25/05/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:06/06/2021 (13 h)

Sro Nam Thập Tứ mới ra tháng 06 2021 - CAP 100 - D10 - Only Asia - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ namthaptu vào 13 ngày 06/06/2021

Trang chủ http://namthaptu.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 20x - Drop: 5%

Sro mới ra
75
Sro Hải Phòng Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 50% - SROHAIPHONG.NET - D13 - Đồ cuối Sun - ONLINE NHẬN SILK THEO GIỜ FREE SILK GIFT 999.999 MUA F10
- Server:Sro Hai Phong 120
- Alpha Test:08/08/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:15/08/2021 (13 h)

Sro Hải Phòng mới ra tháng 08 2021 - SROHAIPHONG.NET - D13 - Đồ cuối Sun - ONLINE NHẬN SILK THEO GIỜ FREE SILK GIFT 999.999 MUA F10

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ Sro Hai Phong 120 vào 13 ngày 15/08/2021

Trang chủ http://srohaiphong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 50%

Sro mới ra
76
SRO AE 3 MIỀN - THỜI HOÀNG KIM TRỞ LẠI Silkroad Map 120 - Exp 50x - Drop 2% - D12
- Server:SRO AE 3 MIỀN
- Alpha Test:08/04/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:15/04/2023 (13 h)

SRO AE 3 MIỀN - THỜI HOÀNG KIM TRỞ LẠI mới ra tháng 04 2023 - D12

Game mới ra tháng 04 2023 mở máy chủ SRO AE 3 MIỀN vào 13 ngày 15/04/2023

Trang chủ Http://www.sroae3mien.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 50x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
77
Sro Đông Nam Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 2% - Đông Nam - Khẳng Định Bản Lĩnh Anh Hùng - Map 120 Only Asia (Ghost 0s) SOM, SUN.
- Server:sro dong nam 120
- Alpha Test:26/09/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:02/10/2021 (13 h)

Sro Đông Nam mới ra tháng 10 2021 - Đông Nam - Khẳng Định Bản Lĩnh Anh Hùng - Map 120 Only Asia (Ghost 0s) SOM, SUN.

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ sro dong nam 120 vào 13 ngày 02/10/2021

Trang chủ http://srodongnam.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 2%

Sro mới ra
78
SRO Chiến Lang Season 2 Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 1% - KHAI MỞ SRO SRO Chiến Lang Season 2– MAP 100 Only ASIAN
- Server:server sro chien lang 100
- Alpha Test:27/10/2021 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:06/11/2021 (13 h)

SRO Chiến Lang Season 2 mới ra tháng 11 2021 - KHAI MỞ SRO SRO Chiến Lang Season 2– MAP 100 Only ASIAN

Game mới ra tháng 11 2021 mở máy chủ server sro chien lang 100 vào 13 ngày 06/11/2021

Trang chủ http://srochienlang.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 1%

Sro mới ra
79
KSRO NO BOT Silkroad Map 80 - Exp 3x - Drop 3% - CAP 80 D8
- Server:KSRO
- Alpha Test:01/01/2023 (02 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 80
- Open Beta:07/03/2023 (02 h)

KSRO NO BOT mới ra tháng 03 2023 - CAP 80 D8

Game mới ra tháng 03 2023 mở máy chủ KSRO vào 02 ngày 07/03/2023

Trang chủ https://ksro.online/

Phiên bản: Silkroad Map 80

Exp: 3x - Drop: 3%

Sro Mới Ra
80
Sro Mãnh Long Silkroad Map 60 - Exp 10x - Drop 1% - Đỉnh cao Game Con đường tơ lụa ( Best VSRO in Việt Nam) - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:Mãnh Long 60
- Alpha Test:25/03/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 60
- Open Beta:03/04/2021 (13 h)

Sro Mãnh Long mới ra tháng 04 2021 - Đỉnh cao Game Con đường tơ lụa ( Best VSRO in Việt Nam) - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 04 2021 mở máy chủ Mãnh Long 60 vào 13 ngày 03/04/2021

Trang chủ http://www.sromanhlong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 60

Exp: 10x - Drop: 1%

Sro Private
81
SRO LONG NHÂN Silkroad Map 120 - Exp 300x - Drop 10% - Cấp độ 120 item d13
- Server:Sro Long Nhân
- Alpha Test:29/03/2023 (23 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:02/04/2023 (00 h)

SRO LONG NHÂN mới ra tháng 04 2023 - Cấp độ 120 item d13

Game mới ra tháng 04 2023 mở máy chủ Sro Long Nhân vào 00 ngày 02/04/2023

Trang chủ https://srolongnhan.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro Private
82
Sro Phá Thiên Silkroad Map 90 - Exp 7x - Drop 10% - Full Time Cày Tết Thả Ga Không Lo Tốn Kém Online Nhận Silk
- Server:Máy Chủ Phá Thiên
- Alpha Test:28/12/2022 (14 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:07/01/2023 (13 h)

Sro Phá Thiên mới ra tháng 01 2023 - Full Time Cày Tết Thả Ga Không Lo Tốn Kém Online Nhận Silk

Game mới ra tháng 01 2023 mở máy chủ Máy Chủ Phá Thiên vào 13 ngày 07/01/2023

Trang chủ http://srophathien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 7x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
83
Sro Khổng Tử Silkroad Map 120 - Exp 5x - Drop 5% - Map 120 mod LBB & Samakan
- Server:Sro Khổng Tử
- Alpha Test:10/03/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:19/03/2023 (19 h)

Sro Khổng Tử mới ra tháng 03 2023 - Map 120 mod LBB & Samakan

Game mới ra tháng 03 2023 mở máy chủ Sro Khổng Tử vào 19 ngày 19/03/2023

Trang chủ Srokhongtu.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 5x - Drop: 5%

Sro Mới Ra
84
Sro Ba Miền Silkroad Map 120 - Exp 50x - Drop 1% - Map 120 - Asi + EU - D13 - Đua Top Nhận TIền Mặt - Thu Hồi Silk = Giá Nạp
- Server:Ba Miền
- Alpha Test:26/02/2023 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:04/03/2023 (13 h)

Sro Ba Miền mới ra tháng 03 2023 - Map 120 - Asi + EU - D13 - Đua Top Nhận TIền Mặt - Thu Hồi Silk = Giá Nạp

Game mới ra tháng 03 2023 mở máy chủ Ba Miền vào 13 ngày 04/03/2023

Trang chủ srobamien.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 50x - Drop: 1%

Sro Mới Ra
Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online
Zalo
Hotline