Silkroad Huynh Đệ

SRO- Sparta Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Silkroad Online, Vin Sro, Cap 100, Only Asia Sro Kim Long SRO BÁ VƯƠNG MAP 150 Sro Huỷ Diệt
Silkroad Huynh Đệ
Silkroad Huynh Đệ

Trang chủ: http://srohuynhde.net/

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/srohuynhde6789

Phiên bản: Silkroad Map 70 - Máy chủ: Huynh Đệ

Loại Game: Exp: 2x - Drop: 5%

Alpha Test: 19/03/2024 (05h) - Open Beta: 23/03/2024 (01h)

Ngày đăng: 20/03/2024 05:04 PM

  Máy Chủ Huynh Đệ Cấp độ 70

  Master : 210

  iteam cuối D8 A1 Hiệu ứng Sun

  Lộ trình : Update Cấp 80 sau 6 tháng ,Cấp 90 sau 6 tháng ,Cấp 100 sau 6 tháng,Cấp 100 sau 10 tháng

  Giới hạn 5h giờ chơi xanh ,1h giờ chơi vàng

  1 ác job PC /IP

  4 ác / PC 8 /IP

  EXP x2

  Drop gold x2

  Drop đồ các cấp 1>7 , cấp 8 Drop Mod 69 70

  Drop Tấm lót xanh đỏ , Đá xanh , Đá đỏ : từ D1 > D8 theo cấp .

  Buôn 3 thành Trường an - Đôn hoàng - Hòa điền.

  Bán đồ vào Shop 1 vàng .

  Hp Mp bán 1 vàng tại các NPC .

  Đồ Cấp 1 > 8 Bán shop 1 vàng.

  Không item

  Không buff vip

  Không gacha

  Open Beta : lv 1 set D2 Sun + 5 , Pet nhặt 3 ngày , 20 chân chạy 50% .

  Thời gian Alpha Test : 20h ngày 19/03/2024

  Thời gian Open Bate : 13h ngày 23/03/2024

  Gr : Mọi người tham gia để biết thêm nhiều thông tin server, event...

  https://www.facebook.com/groups/srohuynhde6789

  Trang chủ :

  http://srohuynhde.net/

  Tải Game :

  https://drive.google.com/.../1Q42mFwWMzNDjGMluw6d84c.../view

  Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ