Silkroad Thiên Long

SRO- Sparta Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Silkroad Online, Vin Sro, Cap 100, Only Asia Sro Kim Long SRO BÁ VƯƠNG MAP 150 Sro Huỷ Diệt
Silkroad Thiên Long
Silkroad Thiên Long

Trang chủ: http://srothienlong.net/

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/1060424651905080?locale=vi_VN

Phiên bản: Silkroad Map 60 - Máy chủ: Sro Thiên Long

Loại Game: Exp: 5x - Drop: 10%

Alpha Test: 18/03/2024 (12h) - Open Beta: 24/03/2024 (08h)

Ngày đăng: 21/03/2024 06:39 PM

  ✅ THÔNG TIN SEVER ✅

  ? trang chủ : srothienlong.net

  ? MAP 60 Eu - Asia

  ? Exp/Sp Rate: x5

  ? Drop Gold: x1

  ? Drop Rate Item: x2

  ? Giới hạn: 2 Ip

  ? 2 Job + IP

  ? Rate mix Ns +1 đến 3 100% , +4 , +5 randoom ( Tỉ lệ chuẩn khi mix kèm BMM Cấp 1 )

  ? 5h xanh 2h cam , reset 18h hàng ngày ( ko reset time , ko bug time )

  ? Có quái nhóm , không hệ thống Q , không mở ĐHTĐ

  ? Trade : 3 thành TA > DH > HĐ - HHĐB ở STT )

  ? Khoá hệ thống kéo học viện , bán buff học viện

  ? Giới hạn Trade : Từ 12h đêm đến 8h sáng ?

  ? Hệ thống quái Nguyên Bản

  ═══════════════════════════════════════════════════════

  ????Giải thưởng Đua Tốp OPEN????

  ___ASIA___

  ? Top 1 3.000.000 VND,nhận 50% silk không KM + Nasun5

  ? Top 2 1.500.00 VND, nhận 50% silk không KM

  ? Top 3 1.000.000 VND, nhận 50% silk không KM

  ? Top 4--10 1k silk.

  ___EU___

  ? Top 1 3.000.000 VND,nhận 50% silk không KM + Nasun5

  ? Top 2 1.500.00 VND, nhận 50% silk không KM

  ? Top 3 1.000.000 VND, nhận 50% silk không KM

  ? Top 4--10 1k silk

  Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ