Sro-Good.Com Map 120 China Euro Sắp Open

Thẻ Siêu Tốc - Đổi Thẻ Cào Auto - Uy tín Chất Lượng
SRO MA VƯƠNG MAP 150 | Sromoira.info SRO KIM NGƯU Sro Good
Sro-Good.Com Map 120 China Euro Sắp Open
Sro-Good.Com Map 120 China Euro Sắp Open

Trang chủ: https://sro-good.com/

Gruop/Diễn Đàn:

Phiên bản: Silkroad Map 120 - Máy chủ: Máy Chủ Quốc Tế

Loại Game: Exp: 200x - Drop: 10%

Alpha Test: 10/09/2023 (12h) - Open Beta: 16/09/2023 (08h)

Ngày đăng: 14/09/2023 10:01 AM

  Trang chủ : https://sro-good.com/

  Platest : 10/9/2023 - Openbeta : 16/9/2023

  Thông Tin Máy Chủ

  MAP 120 CHINA - EURO
  MAX ITEM : D13 SOM,SUN
  EXP RATE : 200X
  DROP RATE : X10
  GIỚI HẠN : 10 ÁC TRÊN PC VÀ IP
  GIỚI HẠN JOB : 1 ÁC TRÊN PC
  GIỜ XANH : FULL TIME 24/24
  BUÔN 3 THÀNH : TRƯỜNG AN - ĐÔN HOÀNG - HOÀ ĐIỀN ( KHÔNG KHOÁ AN TOÀN 1 SAO)
  HÀNG ĐẶC BIỆT : 19H30 - 20H00 HẰNG NGÀY
  DROP D12 : QUÁI 111 - 115 TẠI JUPITER
  DROP D13 : QUÁI 116 - 120 TẠI JUPITER VÀ THÀNH ÊU CONSTAN
  KHOÁ TRADE : 00H - 09H00 HẰNG NGÀY
  ?GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP LEVEL ASIA
  ?TOP 1 : 10.000 SILK - NASUN 10 - DANH HIỆU ĐUA TOP 1 ĐỘC QUYỀN
  ?TOP 2 : 7.000 SILK - NASUN 9 - DANH HIỆU ĐUA TOP 2 ĐỘC QUYỀN
  ?TOP 3 : 4.000 SILK - NASUN 8 - DANH HIỆU ĐUA TOP 3 ĐỘC QUYỀN
  ?TOP 4 - 10 : MỖI GIẢI 1500 SILK
  MỖI IP NHẬN 1 GIẢI ( PHÁT HIỆN THU HỒI GIẢI - BLOCK)
  ?GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP LEVEL EURO
  ?TOP 1 : 8.000 SILK - NASUN 10 - DANH HIỆU ĐUA TOP 1 ĐỘC QUYỀN
  ?TOP 1 : 5.000 SILK - NASUN 9 - DANH HIỆU ĐUA TOP 2 ĐỘC QUYỀN
  ?TOP 1 : 3.000 SILK - NASUN 8 - DANH HIỆU ĐUA TOP 3 ĐỘC QUYỀN
  ?TOP 4 - 10 : MỖI GIẢI 1500 SILK
  MỖI IP NHẬN 1 GIẢI ( PHÁT HIỆN THU HỒI GIẢI - BLOCK)
  ?HỖ TRỢ TÂN THỦ
  SÉT D10 KHUÊ ẤN + 5 FULL BLUE,CHỈ SỐ 41%
  4000 BÌNH HP 820
  4000 BÌNH MP 820
  10.000 TÊN ASI,EU
  1 PÉT NHẶT ĐỒ 3 NGÀY
  1 LOG BÚA SỬA CHỮA 11 CÁI
  20 CHÂN CHẠY 100%

  Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online
  Zalo
  Hotline