SRO- Sparta Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Silkroad Online, Vin Sro, Cap 100, Only Asia Sro Kim Long SRO BÁ VƯƠNG MAP 150 Sro Huỷ Diệt
Danh sách game mới ra hôm nay
Vip Sro
Alpha Test: 20/04/2024 (00 h)
Alpha Test: 20/04 (00 h)
Open Beta: 02/05/2024 (00 h)
Open Beta: 02/05 (00 h)

SRO BÁ VƯƠNG mới ra tháng 05 2024 - MAP 150 - D30 ASIA & EU

Game mới ra tháng 05 2024 mở máy chủ BÁ VƯƠNG vào 00 ngày 02/05/2024

Trang chủ http://srobavuong.pro/

Phiên bản: Silkroad Map 150

Exp: 50x - Drop: 100%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 04/08/2023 (14 h)
Alpha Test: 04/08 (14 h)
Open Beta: 24/09/2023 (14 h)
Open Beta: 24/09 (14 h)

SRO KIM LONG mới ra tháng 09 2023 - FREE GIÁP ZING VŨ KHÍ NASUN VIP . A-Z

Game mới ra tháng 09 2023 mở máy chủ KIM LONG 140 MIỄN PHÍ FREE GIÁP ZING VK vào 14 ngày 24/09/2023

Trang chủ https://kimlong.xyz/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 999x - Drop: 999%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 29/05/2024 (18 h)
Alpha Test: 29/05 (18 h)
Open Beta: 08/06/2024 (13 h)
Open Beta: 08/06 (13 h)

Vin Sro - Silkroad Online mới ra tháng 06 2024 - Cap 100 - Only Asia - Chuẩn Nguyên Bản - Trang Bị Sos Som Sun

Game mới ra tháng 06 2024 mở máy chủ Vin Sro 100 vào 13 ngày 08/06/2024

Trang chủ https://vinsro.online/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 6x - Drop: 1%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 28/05/2024 (01 h)
Alpha Test: 28/05 (01 h)
Open Beta: 02/06/2024 (20 h)
Open Beta: 02/06 (20 h)

SRO Linh Miêu mới ra tháng 06 2024 - Map 110 Only Asian Free F10 - Không Buff Vip

Game mới ra tháng 06 2024 mở máy chủ Linh Miêu vào 20 ngày 02/06/2024

Trang chủ https://srolinhmieu.info/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 8x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 27/05/2024 (00 h)
Alpha Test: 27/05 (00 h)
Open Beta: 10/06/2024 (19 h)
Open Beta: 10/06 (19 h)

SRO TaoChoi Cấp 110 mới ra tháng 06 2024 - Cấp 110, Son A, Son B, Hỏa Diệm Sơn, Con Tàu Đắm.. Kỷ niệm thuở xưa

Game mới ra tháng 06 2024 mở máy chủ Bọ Cạp vào 19 ngày 10/06/2024

Trang chủ http://sro.taochoi.net

Phiên bản: Silkroad Map 130

Exp: 1x - Drop: 100%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 11/04/2024 (12 h)
Alpha Test: 11/04 (12 h)
Open Beta: 14/04/2024 (16 h)
Open Beta: 14/04 (16 h)

Sparta Silkroad mới ra tháng 04 2024 - Map 110 EU+Asia

Game mới ra tháng 04 2024 mở máy chủ Máy Chủ Sparta vào 16 ngày 14/04/2024

Trang chủ https://sro-sparta.com

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 20%

Sro Lậu
Danh sách game mới ra miễn phí hôm nay
7
SROTHIENUNG Silkroad Map 80 - Exp 2x - Drop 2% - Map xx D8 Only Asian ►✅
- Server:THIÊN ƯNG
- Alpha Test:11/06/2024 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 80
- Open Beta:16/06/2024 (13 h)

SROTHIENUNG mới ra tháng 06 2024 - Map xx D8 Only Asian ►✅

Game mới ra tháng 06 2024 mở máy chủ THIÊN ƯNG vào 13 ngày 16/06/2024

Trang chủ SROTHIENUNG.COM

Phiên bản: Silkroad Map 80

Exp: 2x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
8
Sro Huỷ Diệt Silkroad Map 140 - Exp 150x - Drop 1000% - Map 140 Only Asia
- Server:Huỷ Diệt
- Alpha Test:15/03/2024 (04 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:20/03/2024 (13 h)

Sro Huỷ Diệt mới ra tháng 03 2024 - Map 140 Only Asia

Game mới ra tháng 03 2024 mở máy chủ Huỷ Diệt vào 13 ngày 20/03/2024

Trang chủ https://srohuydiet.online/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 150x - Drop: 1000%

Sro Mới Ra
9
SRO CHIẾN BINH MAP 100 CHINA FREE Silkroad Map 100 - Exp 100x - Drop 10% - Free F10 - gost 15s - giải thưởng cao - dễ chơi
- Server:Chiến Binh
- Alpha Test:15/06/2024 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:22/06/2024 (20 h)

SRO CHIẾN BINH MAP 100 CHINA FREE mới ra tháng 06 2024 - Free F10 - gost 15s - giải thưởng cao - dễ chơi

Game mới ra tháng 06 2024 mở máy chủ Chiến Binh vào 20 ngày 22/06/2024

Trang chủ https://chienbinh.pro/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 100x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
10
Sro Kim Hỏa 150 Silkroad Map 150 - Exp 300x - Drop 10% - Sro cày cuốc, tính năng đỉnh cao, Cam kết sv 2 năm trở lên, chơi không cần Donate
- Server:Sro Kim Hỏa
- Alpha Test:12/12/2022 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 150
- Open Beta:22/12/2022 (18 h)

Sro Kim Hỏa 150 mới ra tháng 12 2022 - Sro cày cuốc, tính năng đỉnh cao, Cam kết sv 2 năm trở lên, chơi không cần Donate

Game mới ra tháng 12 2022 mở máy chủ Sro Kim Hỏa vào 18 ngày 22/12/2022

Trang chủ http://srokimhoa.com/

Phiên bản: Silkroad Map 150

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
11
Sro Kim Hỏa Map 150 Silkroad Map 150 - Exp 300x - Drop 10% - Sro cày cuốc, tính năng đỉnh cao, Cam kết sv 2 năm trở lên, chơi không cần Donate
- Server:Sro Kim Hỏa
- Alpha Test:12/12/2022 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 150
- Open Beta:22/12/2022 (18 h)

Sro Kim Hỏa Map 150 mới ra tháng 12 2022 - Sro cày cuốc, tính năng đỉnh cao, Cam kết sv 2 năm trở lên, chơi không cần Donate

Game mới ra tháng 12 2022 mở máy chủ Sro Kim Hỏa vào 18 ngày 22/12/2022

Trang chủ http://srokimhoa.com/

Phiên bản: Silkroad Map 150

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro Private
12
SRO ĐẾ VƯƠNG Silkroad Map 140 - Exp 500x - Drop 50% - Cap 140 FREE SILK 19H 8/10 OPEN
- Server:ĐẾ VƯƠNG
- Alpha Test:04/10/2022 (22 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:08/10/2022 (22 h)

SRO ĐẾ VƯƠNG mới ra tháng 10 2022 - Cap 140 FREE SILK 19H 8/10 OPEN

Game mới ra tháng 10 2022 mở máy chủ ĐẾ VƯƠNG vào 22 ngày 08/10/2022

Trang chủ http://srodevuong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 500x - Drop: 50%

Sro Lậu
13
SilkRoad Thái Dương Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 4% - CAP 110 EU&ASIAN. ITEAM SON D11 . MAP BAGHDAD . FREE F10
- Server:Sro Thái Dương
- Alpha Test:31/05/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:04/06/2023 (13 h)

SilkRoad Thái Dương mới ra tháng 06 2023 - CAP 110 EU&ASIAN. ITEAM SON D11 . MAP BAGHDAD . FREE F10

Game mới ra tháng 06 2023 mở máy chủ Sro Thái Dương vào 13 ngày 04/06/2023

Trang chủ http://srothaiduong.com.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 4%

Sro Mới Ra
14
SRO SAO KÊ Silkroad Map 150 - Exp 250x - Drop 50% - SroSaoke.com Map 150 - D20 - New 2021 - Huyền thoại Trở Lại
- Server:Server Sao ke
- Alpha Test:13/09/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 150
- Open Beta:18/09/2021 (13 h)

SRO SAO KÊ mới ra tháng 09 2021 - SroSaoke.com Map 150 - D20 - New 2021 - Huyền thoại Trở Lại

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ Server Sao ke vào 13 ngày 18/09/2021

Trang chủ http://srosaoke.com/

Phiên bản: Silkroad Map 150

Exp: 250x - Drop: 50%

Sro lậu
15
Vin Sro - Silkroad Online Silkroad Map 100 - Exp 6x - Drop 1% - Cap 100 - Only Asia - Chuẩn Nguyên Bản - Trang Bị Sos Som Sun
- Server:Vin Sro 100
- Alpha Test:29/05/2024 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:08/06/2024 (13 h)

Vin Sro - Silkroad Online mới ra tháng 06 2024 - Cap 100 - Only Asia - Chuẩn Nguyên Bản - Trang Bị Sos Som Sun

Game mới ra tháng 06 2024 mở máy chủ Vin Sro 100 vào 13 ngày 08/06/2024

Trang chủ https://vinsro.online/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 6x - Drop: 1%

Sro Mới Ra
16
sro2024.top Silkroad Map 120 - Exp 500x - Drop 4% - cap 120 item cuoi D16
- Server:http://sro2024.top/
- Alpha Test:27/05/2024 (14 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:01/06/2024 (20 h)

sro2024.top mới ra tháng 06 2024 - cap 120 item cuoi D16

Game mới ra tháng 06 2024 mở máy chủ http://sro2024.top/ vào 20 ngày 01/06/2024

Trang chủ http://sro2024.top/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 500x - Drop: 4%

Sro Mới Ra
17
SRO ANH HÙNG Silkroad Map 100 - Exp 3x - Drop 2% - Map 100 - Only Asia - Gost 15s - Khoá Gost JOB - Free 9999 Gsilk mua f10
- Server:ANH HUNG
- Alpha Test:24/12/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:30/12/2023 (13 h)

SRO ANH HÙNG mới ra tháng 12 2023 - Map 100 - Only Asia - Gost 15s - Khoá Gost JOB - Free 9999 Gsilk mua f10

Game mới ra tháng 12 2023 mở máy chủ ANH HUNG vào 13 ngày 30/12/2023

Trang chủ http://sroanhhung.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 3x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
18
SRO TaoChoi Cấp 110 Silkroad Map 130 - Exp 1x - Drop 100% - Cấp 110, Son A, Son B, Hỏa Diệm Sơn, Con Tàu Đắm.. Kỷ niệm thuở xưa
- Server:Bọ Cạp
- Alpha Test:27/05/2024 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 130
- Open Beta:10/06/2024 (19 h)

SRO TaoChoi Cấp 110 mới ra tháng 06 2024 - Cấp 110, Son A, Son B, Hỏa Diệm Sơn, Con Tàu Đắm.. Kỷ niệm thuở xưa

Game mới ra tháng 06 2024 mở máy chủ Bọ Cạp vào 19 ngày 10/06/2024

Trang chủ http://sro.taochoi.net

Phiên bản: Silkroad Map 130

Exp: 1x - Drop: 100%

Sro Mới Ra
19
SRO TRUNG NGUYÊN MAP 120 Silkroad Map 120 - Exp 50x - Drop 5% - Sro Trung Nguyên - D13 - Đồ cuối Sun - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:Trung Nguyên
- Alpha Test:02/06/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:03/06/2021 (12 h)

SRO TRUNG NGUYÊN MAP 120 mới ra tháng 06 2021 - Sro Trung Nguyên - D13 - Đồ cuối Sun - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ Trung Nguyên vào 12 ngày 03/06/2021

Trang chủ http://srotrungnguyen.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 50x - Drop: 5%

Sro mới ra
20
SRO THIÊN SỨ Silkroad Map 150 - Exp 900x - Drop 500% - Phiên bản cao cấp và ổn định nhất hiện nay - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:thien ton
- Alpha Test:02/06/2021 (21 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 150
- Open Beta:03/06/2021 (21 h)

SRO THIÊN SỨ mới ra tháng 06 2021 - Phiên bản cao cấp và ổn định nhất hiện nay - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ thien ton vào 21 ngày 03/06/2021

Trang chủ http://srothiensu.com/QUANLY/

Phiên bản: Silkroad Map 150

Exp: 900x - Drop: 500%

Sro lậu
21
Sro Huyền Thoại Silkroad Map 110 - Exp 300x - Drop 5% - HuyềnThoại-Sro.Com Mấp 110 Free Silk - Sro Private - Sro Lậu Mới Ra
- Server:Sro Huyen Thoai 110
- Alpha Test:02/08/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:14/08/2021 (13 h)

Sro Huyền Thoại mới ra tháng 08 2021 - HuyềnThoại-Sro.Com Mấp 110 Free Silk - Sro Private - Sro Lậu Mới Ra

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ Sro Huyen Thoai 110 vào 13 ngày 14/08/2021

Trang chủ http://huyenthoai-sro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 300x - Drop: 5%

Sro mới ra
22
SRO THIÊN KIÊU MAP 120 ASIAN & EU D12 SOS SOM SUN Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 10% - Online nhận silk Hệ thống event tự động hàng ngày auto tự động
- Server:Thiên Kiêu
- Alpha Test:28/05/2024 (21 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:02/07/2024 (21 h)

SRO THIÊN KIÊU MAP 120 ASIAN & EU D12 SOS SOM SUN mới ra tháng 07 2024 - Online nhận silk Hệ thống event tự động hàng ngày auto tự động

Game mới ra tháng 07 2024 mở máy chủ Thiên Kiêu vào 21 ngày 02/07/2024

Trang chủ http://srothienkieu.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
23
Sro Cùi Bắp Silkroad Map 90 - Exp 2x - Drop 2% - Free all Không Nạp Silk K Bán Buff VIP. Khổ dâm có làm có ăn. Silk drop từ việc Fam quái
- Server:Sro Cùi Bắp
- Alpha Test:01/04/2024 (21 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:15/04/2024 (21 h)

Sro Cùi Bắp mới ra tháng 04 2024 - Free all Không Nạp Silk K Bán Buff VIP. Khổ dâm có làm có ăn. Silk drop từ việc Fam quái

Game mới ra tháng 04 2024 mở máy chủ Sro Cùi Bắp vào 21 ngày 15/04/2024

Trang chủ https://conduongaoma.id.vn

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 2x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
24
Sro Siêu To Khổng Lồ Silkroad Map 150 - Exp 100x - Drop 10% - CHÀO MỪNG LỮ KHÁCH ĐẾN VỚI SRO SIÊU TO MÁP 150 - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:sieu to khong lo
- Alpha Test:10/03/2020 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 150
- Open Beta:14/03/2020 (20 h)

Sro Siêu To Khổng Lồ mới ra tháng 03 2020 - CHÀO MỪNG LỮ KHÁCH ĐẾN VỚI SRO SIÊU TO MÁP 150 - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 03 2020 mở máy chủ sieu to khong lo vào 20 ngày 14/03/2020

Trang chủ https://srosieuto.com/

Phiên bản: Silkroad Map 150

Exp: 100x - Drop: 10%

Sro lậu
25
SRO Linh Miêu Silkroad Map 110 - Exp 20x - Drop 50% - Map 110 EU ASIAN
- Server:Linh Miêu
- Alpha Test:11/03/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:18/03/2023 (00 h)

SRO Linh Miêu mới ra tháng 03 2023 - Map 110 EU ASIAN

Game mới ra tháng 03 2023 mở máy chủ Linh Miêu vào 00 ngày 18/03/2023

Trang chủ http://srolinhmieu.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 50%

Sro Mới Ra
26
SRO Linh Miêu Silkroad Map 110 - Exp 8x - Drop 2% - Map 110 Only Asian Free F10 - Không Buff Vip
- Server:Linh Miêu
- Alpha Test:28/05/2024 (01 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:02/06/2024 (20 h)

SRO Linh Miêu mới ra tháng 06 2024 - Map 110 Only Asian Free F10 - Không Buff Vip

Game mới ra tháng 06 2024 mở máy chủ Linh Miêu vào 20 ngày 02/06/2024

Trang chủ Srolinhmieu.info

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 8x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
27
SRO Thanh Long Silkroad Map 110 - Exp 2x - Drop 2% - Cấp 110 Only Asian - Nguyên bản VDC
- Server:Thanh Long
- Alpha Test:09/11/2023 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:18/11/2023 (20 h)

SRO Thanh Long mới ra tháng 11 2023 - Cấp 110 Only Asian - Nguyên bản VDC

Game mới ra tháng 11 2023 mở máy chủ Thanh Long vào 20 ngày 18/11/2023

Trang chủ http://srothanhlong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 2x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
28
SRO THIÊN KIÊU Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 10% - Online Nhận SIlk Đua Top 10tr VND
- Server:Thiên Kiêu
- Alpha Test:27/05/2024 (11 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:09/06/2024 (13 h)

SRO THIÊN KIÊU mới ra tháng 06 2024 - Online Nhận SIlk Đua Top 10tr VND

Game mới ra tháng 06 2024 mở máy chủ Thiên Kiêu vào 13 ngày 09/06/2024

Trang chủ http://srothienkieu.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
29
SRO HUYỀN THOẠI Silkroad Map 110 - Exp 20x - Drop 20% - cap 110
- Server:HuyenThoai2
- Alpha Test:01/06/2024 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:01/06/2024 (20 h)

SRO HUYỀN THOẠI mới ra tháng 06 2024 - cap 110

Game mới ra tháng 06 2024 mở máy chủ HuyenThoai2 vào 20 ngày 01/06/2024

Trang chủ silkroadhuyenthoai.com

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 20%

Sro Mới Ra
30
Sro Ngư Long Silkroad Map 120 - Exp 150x - Drop 10% - Map 120, Item D13, Farm Xu, Farm Silk
- Server:Sro Ngư Long
- Alpha Test:20/04/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:29/04/2023 (13 h)

Sro Ngư Long mới ra tháng 04 2023 - Map 120, Item D13, Farm Xu, Farm Silk

Game mới ra tháng 04 2023 mở máy chủ Sro Ngư Long vào 13 ngày 29/04/2023

Trang chủ http://srongulong.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 150x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
31
Sro Ba Miền Silkroad Map 120 - Exp 300x - Drop 10% - MAP 120 - EU & ASI - ONLINE + SĂN BOSS NHẬN SILK KHỦNG
- Server:Sro Ba Miền
- Alpha Test:20/05/2024 (17 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:01/06/2024 (13 h)

Sro Ba Miền mới ra tháng 06 2024 - MAP 120 - EU & ASI - ONLINE + SĂN BOSS NHẬN SILK KHỦNG

Game mới ra tháng 06 2024 mở máy chủ Sro Ba Miền vào 13 ngày 01/06/2024

Trang chủ http://srobamien.online/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
32
SilkRoad Tuyết Lang Silkroad Map 80 - Exp 5x - Drop 1% - Map Yakan
- Server:SilkRoad TuyếtLang
- Alpha Test:30/03/2024 (21 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 80
- Open Beta:13/04/2024 (19 h)

SilkRoad Tuyết Lang mới ra tháng 04 2024 - Map Yakan

Game mới ra tháng 04 2024 mở máy chủ SilkRoad TuyếtLang vào 19 ngày 13/04/2024

Trang chủ http://srotuyetlang.com

Phiên bản: Silkroad Map 80

Exp: 5x - Drop: 1%

Sro Mới Ra
33
Kỷ Niệm Silkroad Map 90, 100, 110 Silkroad Map 90 - Exp 10x - Drop 2% - Map 90-100-110
- Server:KyNiemSilkroad
- Alpha Test:22/04/2024 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:04/05/2024 (14 h)

Kỷ Niệm Silkroad Map 90, 100, 110 mới ra tháng 05 2024 - Map 90-100-110

Game mới ra tháng 05 2024 mở máy chủ KyNiemSilkroad vào 14 ngày 04/05/2024

Trang chủ https://conduongkyniem.com

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro Mới Ra

SRO VƯƠNG TỬ MAP 120 OPEN PHÓ BẢN KIẾM 320K VND mới ra tháng 06 2024 - SV mở thêm máp Phó bản. - Đi làm Q phó bản mỗi ngày các bạn có thể nhận tối đa 320k VND/PT.

Game mới ra tháng 06 2024 mở máy chủ SRO VƯƠNG TỬ 120 vào 19 ngày 01/06/2024

Trang chủ SROVUONGTU.COM

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 15%

Sro Mới Ra
35
Sro Kim Ngưu Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - CAP 100 - ONLYASIAN - D10 A1 A2 A3. QUÁI SAMARKAND.
- Server:Máy chủ Kim Ngưu
- Alpha Test:28/07/2023 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:12/08/2023 (18 h)

Sro Kim Ngưu mới ra tháng 08 2023 - CAP 100 - ONLYASIAN - D10 A1 A2 A3. QUÁI SAMARKAND.

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ Máy chủ Kim Ngưu vào 18 ngày 12/08/2023

Trang chủ http://srokimnguu.net

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
36
Sro Đệ Nhất Silkroad Map 120 - Exp 250x - Drop 2% - Cap 120 d12
- Server:Đệ Nhất
- Alpha Test:19/05/2024 (15 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:25/05/2024 (20 h)

Sro Đệ Nhất mới ra tháng 05 2024 - Cap 120 d12

Game mới ra tháng 05 2024 mở máy chủ Đệ Nhất vào 20 ngày 25/05/2024

Trang chủ Srodenhat.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 250x - Drop: 2%

Sro Mới Ra

Việt Sro 2006 mới ra tháng 06 2021 - Map 70 nguyên bản Phiên bản DHTD + Update các hệ thống và chức năng event hiện đại và kich thick JOB. - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ Vietsro2006 vào 10 ngày 06/06/2021

Trang chủ http://vietsro2006.com/

Phiên bản: Silkroad Map 70

Exp: 2x - Drop: 1%

Sro Private
38
CON ĐƯỜNG TƠ LỤA PRIVATE Silkroad Map 110 - Exp 32000x - Drop 40% - SRO KY NIEM MÁY CHỦ FREE
- Server:MÁY CHỦ KỶ NIỆM NEW
- Alpha Test:20/04/2022 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:26/04/2022 (13 h)

CON ĐƯỜNG TƠ LỤA PRIVATE mới ra tháng 04 2022 - SRO KY NIEM MÁY CHỦ FREE

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ MÁY CHỦ KỶ NIỆM NEW vào 13 ngày 26/04/2022

Trang chủ http://sro-kyniem.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 32000x - Drop: 40%

Sro Mới Ra
39

srobanbe mới ra tháng 05 2024 - THÔNG TIN SERVER ►✅ Max Level : 140 ►✅ Skill : 140 ►✅ Map : 140 ►✅ Exp/Sp Rate: 1000x ►✅ Party Exp/

Game mới ra tháng 05 2024 mở máy chủ srobanbe vào 19 ngày 06/05/2024

Trang chủ http://srobanbe.top/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 1000x - Drop: 5%

Sro Mới Ra
40
srobatdiet140 Silkroad Map 140 - Exp 500x - Drop 5% - Free 100% cày là có
- Server:Bất Diệt
- Alpha Test:08/01/2022 (23 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:15/01/2022 (13 h)

srobatdiet140 mới ra tháng 01 2022 - Free 100% cày là có

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Bất Diệt vào 13 ngày 15/01/2022

Trang chủ http://srobatdiet.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 500x - Drop: 5%

Sro Mới Ra

Sro Mạnh Hỗ mới ra tháng 05 2021 - Sro Private - Silkroad Private - Map 90 - LKS - KHAI MỞ SRO MÃNH HỔ – MAP 90 Only ASIAN - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 05 2021 mở máy chủ Mạnh Hổ vào 13 ngày 15/05/2021

Trang chủ http://sromanhho.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Private
42
Kỷ Niệm Silkroad Map 90, 100, 110 Silkroad Map 90 - Exp 10x - Drop 200% - Map 90-100-110
- Server:KyNiemSilkroad
- Alpha Test:22/04/2024 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:04/05/2024 (14 h)

Kỷ Niệm Silkroad Map 90, 100, 110 mới ra tháng 05 2024 - Map 90-100-110

Game mới ra tháng 05 2024 mở máy chủ KyNiemSilkroad vào 14 ngày 04/05/2024

Trang chủ https://conduongkyniem.com

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 10x - Drop: 200%

Sro Private
43
Sro Ba Miền Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 10% - Map 120 - EU & Asi - Fam Là Có Đồ - F10 1 silk
- Server:SroBaMien
- Alpha Test:01/03/2024 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:09/03/2024 (13 h)

Sro Ba Miền mới ra tháng 03 2024 - Map 120 - EU & Asi - Fam Là Có Đồ - F10 1 silk

Game mới ra tháng 03 2024 mở máy chủ SroBaMien vào 13 ngày 09/03/2024

Trang chủ https://sirobamien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
44
SilkRoad Tuyết Lang Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 1% - Eu/Asi
- Server:Tuyết Lang
- Alpha Test:05/05/2024 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:11/05/2024 (13 h)

SilkRoad Tuyết Lang mới ra tháng 05 2024 - Eu/Asi

Game mới ra tháng 05 2024 mở máy chủ Tuyết Lang vào 13 ngày 11/05/2024

Trang chủ http://www.srotuyetlang.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 1%

Sro Private
45
Sro3Ga Silkroad Map 150 - Exp 200x - Drop 10% - THÔNG TIN CHÍNH THỨC SRO3GA!!******************************************* IP: 103.153.69.196 - Port:
- Server:Sro3ga
- Alpha Test:15/04/2024 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 150
- Open Beta:15/04/2024 (12 h)

Sro3Ga mới ra tháng 04 2024 - THÔNG TIN CHÍNH THỨC SRO3GA!!******************************************* IP: 103.153.69.196 - Port:

Game mới ra tháng 04 2024 mở máy chủ Sro3ga vào 12 ngày 15/04/2024

Trang chủ http://sro3ga.net/

Phiên bản: Silkroad Map 150

Exp: 200x - Drop: 10%

Sro Private
46
Silkroad Thiên Bình Asia - Eu Silkroad Map 110 - Exp 10x - Drop 10% - Silkroad Thiên Bình Asia - Eu Miễn Phí F10 100%
- Server:Miễn Phí F10 100%
- Alpha Test:17/03/2024 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:23/03/2024 (20 h)

Silkroad Thiên Bình Asia - Eu mới ra tháng 03 2024 - Silkroad Thiên Bình Asia - Eu Miễn Phí F10 100%

Game mới ra tháng 03 2024 mở máy chủ Miễn Phí F10 100% vào 20 ngày 23/03/2024

Trang chủ https://thienbinh.pro/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 10x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
47
SRO Linh Miêu Silkroad Map 120 - Exp 5x - Drop 10% - Map 120 Only Asian Sun D13
- Server:Linh Miêu
- Alpha Test:24/02/2024 (23 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:02/03/2024 (08 h)

SRO Linh Miêu mới ra tháng 03 2024 - Map 120 Only Asian Sun D13

Game mới ra tháng 03 2024 mở máy chủ Linh Miêu vào 08 ngày 02/03/2024

Trang chủ http://srolinhmieu.info/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 5x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
48
Sro Thiên Hoả Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 2% - Cấp 100 ASIA only
- Server:SroThienHoa.Com
- Alpha Test:20/04/2024 (23 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:04/05/2024 (19 h)

Sro Thiên Hoả mới ra tháng 05 2024 - Cấp 100 ASIA only

Game mới ra tháng 05 2024 mở máy chủ SroThienHoa.Com vào 19 ngày 04/05/2024

Trang chủ http://srothienhoa.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
49
Sro Thiên Đế Silkroad Map 150 - Exp 200x - Drop 10% - Máp 150 D30 Siêu Hót
- Server:SV thiên Đế
- Alpha Test:22/04/2024 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 150
- Open Beta:30/04/2024 (00 h)

Sro Thiên Đế mới ra tháng 04 2024 - Máp 150 D30 Siêu Hót

Game mới ra tháng 04 2024 mở máy chủ SV thiên Đế vào 00 ngày 30/04/2024

Trang chủ http://srothiende.com/

Phiên bản: Silkroad Map 150

Exp: 200x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
50
srovinhhang Silkroad Map 110 - Exp 20x - Drop 20% - map 110
- Server:srovinhhang
- Alpha Test:01/01/1970 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:04/05/2024 (13 h)

srovinhhang mới ra tháng 05 2024 - map 110

Game mới ra tháng 05 2024 mở máy chủ srovinhhang vào 13 ngày 04/05/2024

Trang chủ https://silkroadvinhhang.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 20%

Sro Private
51
Kỷ Niệm Silkroad Map 90, 100, 110 Silkroad Map 90 - Exp 3x - Drop 100% - Map 90-100-110
- Server:KyNiemSilkroad
- Alpha Test:22/04/2024 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:04/05/2024 (14 h)

Kỷ Niệm Silkroad Map 90, 100, 110 mới ra tháng 05 2024 - Map 90-100-110

Game mới ra tháng 05 2024 mở máy chủ KyNiemSilkroad vào 14 ngày 04/05/2024

Trang chủ https://conduongkyniem.com

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 3x - Drop: 100%

Sro Private
52
SilkRoad Vietnamese Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 1% - Eu/Asi
- Server:Vnm-Sro
- Alpha Test:05/02/2024 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:15/02/2024 (13 h)

SilkRoad Vietnamese mới ra tháng 02 2024 - Eu/Asi

Game mới ra tháng 02 2024 mở máy chủ Vnm-Sro vào 13 ngày 15/02/2024

Trang chủ http://vnm-sro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 1%

Sro Private
53

srocovid19.top mới ra tháng 04 2024 - ►✅ Săn boss để kiếm silk nạp, Xu vàng và gold mua để mua item trong shop ►✅ săn bos kiếm xu vàng mua

Game mới ra tháng 04 2024 mở máy chủ srocovid19.top vào 20 ngày 27/04/2024

Trang chủ http://srocovid19.top/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 9999x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
54
SRO THIÊN BÌNH Exp 350x - Drop 10% - Cấp 160 Item D18 Ngoại Hình Mới Độc Quyền
- Server:Máy Chủ Thiên Bình
- Alpha Test:13/02/2023 (12 h)
- Phiên bản:
- Open Beta:19/02/2023 (13 h)

SRO THIÊN BÌNH mới ra tháng 02 2023 - Cấp 160 Item D18 Ngoại Hình Mới Độc Quyền

Game mới ra tháng 02 2023 mở máy chủ Máy Chủ Thiên Bình vào 13 ngày 19/02/2023

Trang chủ http://srothienbinh.net/

Phiên bản:

Exp: 350x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
55
Sro3Ga Silkroad Map 150 - Exp 200x - Drop 10% - THÔNG TIN CHÍNH THỨC SRO3GA!********** IP: 103.153.69.196 - Port:15779
- Server:Sro3ga
- Alpha Test:15/04/2024 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 150
- Open Beta:15/04/2024 (12 h)

Sro3Ga mới ra tháng 04 2024 - THÔNG TIN CHÍNH THỨC SRO3GA!********** IP: 103.153.69.196 - Port:15779

Game mới ra tháng 04 2024 mở máy chủ Sro3ga vào 12 ngày 15/04/2024

Trang chủ http://sro3ga.net/

Phiên bản: Silkroad Map 150

Exp: 200x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
56
Silkroad Lãng Quên Silkroad Map 100 - Exp 1x - Drop 2% - Map 100 only asian
- Server:Silkroad Lãng Quên
- Alpha Test:01/04/2024 (21 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:13/04/2024 (13 h)

Silkroad Lãng Quên mới ra tháng 04 2024 - Map 100 only asian

Game mới ra tháng 04 2024 mở máy chủ Silkroad Lãng Quên vào 13 ngày 13/04/2024

Trang chủ https://silkroadlangquen.pro/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 1x - Drop: 2%

Sro Private
57
Sro Thiên Đế Silkroad Map 150 - Exp 200x - Drop 10% - Máp 150 D30 Siêu Hót
- Server:SV thiên Đế
- Alpha Test:22/04/2024 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 150
- Open Beta:30/04/2024 (00 h)

Sro Thiên Đế mới ra tháng 04 2024 - Máp 150 D30 Siêu Hót

Game mới ra tháng 04 2024 mở máy chủ SV thiên Đế vào 00 ngày 30/04/2024

Trang chủ http://srothiende.com/

Phiên bản: Silkroad Map 150

Exp: 200x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
58
SRO500AE-Map 90 ASIA-3JOB-OPEN 27/4/2024 Silkroad Map 90 - Exp 1x - Drop 1% - SRO PRIVATE MAP 90 - D9A3 - Gacha Max SOM D7 - Nguyên bản sát VDC
- Server:SRO 500AE
- Alpha Test:18/04/2024 (09 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:27/04/2024 (09 h)

SRO500AE-Map 90 ASIA-3JOB-OPEN 27/4/2024 mới ra tháng 04 2024 - SRO PRIVATE MAP 90 - D9A3 - Gacha Max SOM D7 - Nguyên bản sát VDC

Game mới ra tháng 04 2024 mở máy chủ SRO 500AE vào 09 ngày 27/04/2024

Trang chủ http://sro500ae.asia/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 1x - Drop: 1%

Sro Private
59
Sro Thiên Hoả Silkroad Map 100 - Exp 2x - Drop 2% - Cấp 100 ASIA only
- Server:SroThienHoa.Com
- Alpha Test:20/04/2024 (23 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:30/04/2024 (10 h)

Sro Thiên Hoả mới ra tháng 04 2024 - Cấp 100 ASIA only

Game mới ra tháng 04 2024 mở máy chủ SroThienHoa.Com vào 10 ngày 30/04/2024

Trang chủ shttp://srothienhoa.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 2x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
60
CHINGAMING Silkroad Map 90 - Exp 3x - Drop 1% - SROHOALONG. TOP MAP 90 ONL NHẬN SILK /H FULL ACC ĐĂNG KÝ NHẬN NGAY 1OOOS Gif mua full f10 ! NHANH TA
- Server:SRO HOA LONG
- Alpha Test:30/03/2024 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:06/04/2024 (13 h)

CHINGAMING mới ra tháng 04 2024 - SROHOALONG. TOP MAP 90 ONL NHẬN SILK /H FULL ACC ĐĂNG KÝ NHẬN NGAY 1OOOS Gif mua full f10 ! NHANH TA

Game mới ra tháng 04 2024 mở máy chủ SRO HOA LONG vào 13 ngày 06/04/2024

Trang chủ HTTP://SROHOALONG.TOP

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 3x - Drop: 1%

Sro Private
61
Athens Silkroad Map 60 - Exp 1x - Drop 1% - Cấp 60, không có bot, một trò chơi sẽ mở trong thời gian dài và mang lại lợi nhuận cao
- Server:AthensRoad
- Alpha Test:19/04/2024 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 60
- Open Beta:19/04/2024 (20 h)

Athens mới ra tháng 04 2024 - Cấp 60, không có bot, một trò chơi sẽ mở trong thời gian dài và mang lại lợi nhuận cao

Game mới ra tháng 04 2024 mở máy chủ AthensRoad vào 20 ngày 19/04/2024

Trang chủ https://play-athens.com/

Phiên bản: Silkroad Map 60

Exp: 1x - Drop: 1%

Sro Mới Ra
62
Sparta Silkroad Silkroad Map 110 - Exp 20x - Drop 20% - Map 110 EU+Asia
- Server:Máy Chủ Sparta
- Alpha Test:11/04/2024 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:14/04/2024 (16 h)

Sparta Silkroad mới ra tháng 04 2024 - Map 110 EU+Asia

Game mới ra tháng 04 2024 mở máy chủ Máy Chủ Sparta vào 16 ngày 14/04/2024

Trang chủ https://sro-sparta.com

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 20%

Sro Mới Ra
63

http://srothaiduong.top/ mới ra tháng 04 2024 - - Hệ thống chống D-dos cao - Hệ thống trade và rate gold đã điều chỉnh cực kỳ phù hợp để cho sever d

Game mới ra tháng 04 2024 mở máy chủ http://srothaiduong.top/ vào 20 ngày 14/04/2024

Trang chủ http://srothaiduong.top/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 500x - Drop: 10%

Sro Private
64
srocovid19.top Silkroad Map 140 - Exp 1000x - Drop 10% - SRO mới open Beta:20h sáng ngày 6/4/2024: -hệ thống bos tự động ra theo giờ -săn bos kiếm xu vàng mu
- Server:srocovid19.top
- Alpha Test:01/04/2024 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:06/04/2024 (20 h)

srocovid19.top mới ra tháng 04 2024 - SRO mới open Beta:20h sáng ngày 6/4/2024: -hệ thống bos tự động ra theo giờ -săn bos kiếm xu vàng mu

Game mới ra tháng 04 2024 mở máy chủ srocovid19.top vào 20 ngày 06/04/2024

Trang chủ https://srocovid19.top/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 1000x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
65
Thông Tin Máy Chủ - SRO Huyết Long - Map 120 Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 2% - Map 120 Fam LBB
- Server:SRO Huyết Long
- Alpha Test:09/06/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:18/06/2023 (13 h)

Thông Tin Máy Chủ - SRO Huyết Long - Map 120 mới ra tháng 06 2023 - Map 120 Fam LBB

Game mới ra tháng 06 2023 mở máy chủ SRO Huyết Long vào 13 ngày 18/06/2023

Trang chủ http://srohuyetlong.com.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 2%

Sro Private
66
SROROYAL Silkroad Map 120 - Exp 300x - Drop 2% - map 120 D13 Ghost 0s online 3s 1h even mỗi tối
- Server:sroroyal.com
- Alpha Test:12/04/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:17/04/2022 (13 h)

SROROYAL mới ra tháng 04 2022 - map 120 D13 Ghost 0s online 3s 1h even mỗi tối

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ sroroyal.com vào 13 ngày 17/04/2022

Trang chủ http://sroroyal.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
67
SROMAVUONG Silkroad Map 150 - Exp 100x - Drop 50% - 150 - D20 - FAM FREE SILK , BOX SON , SOM , Q NGÀY .....
- Server:MaVuong150
- Alpha Test:01/08/2023 (14 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 150
- Open Beta:19/08/2023 (13 h)

SROMAVUONG mới ra tháng 08 2023 - 150 - D20 - FAM FREE SILK , BOX SON , SOM , Q NGÀY .....

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ MaVuong150 vào 13 ngày 19/08/2023

Trang chủ http://mavuong.pro/

Phiên bản: Silkroad Map 150

Exp: 100x - Drop: 50%

Sro Private
68
SRO Mới Ra 2023, 2024, 2025, SRO Lậu, SRO Private | Sromoira.info Silkroad Mobile Forever - Exp 500x - Drop 20% - Giới thiệu server sro mới ra 2021, Danh sách game con đường tơ lụa lậu, Sro lậu mới nhất, Sro private server, Sro đang test hôm nay, Sro open hôm nay
- Server:Silkroad Online Top 100, Tổng hợp các server sro lậu, Sro private mới ra 2021, Silkroad lậu mới nhất, Silkroad private server, Sro alpha test hôm nay, Sro open beta hôm nay
- Alpha Test:01/01/1970 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Mobile Forever
- Open Beta:01/01/1970 (08 h)

SRO Mới Ra 2023, 2024, 2025, SRO Lậu, SRO Private | Sromoira.info mới ra tháng 01 1970 - Giới thiệu server sro mới ra 2021, Danh sách game con đường tơ lụa lậu, Sro lậu mới nhất, Sro private server, Sro đang test hôm nay, Sro open hôm nay

Game mới ra tháng 01 1970 mở máy chủ Silkroad Online Top 100, Tổng hợp các server sro lậu, Sro private mới ra 2021, Silkroad lậu mới nhất, Silkroad private server, Sro alpha test hôm nay, Sro open beta hôm nay vào 08 ngày 01/01/1970

Trang chủ https://www.sromoira.info/

Phiên bản: Silkroad Mobile Forever

Exp: 500x - Drop: 20%

sro mới ra
69
SROTHIENBINH.NET MAP 140 CHINA EURO FREE 50% Silkroad Map 140 - Exp 300x - Drop 10% - EVENT ĐỘC LẠ ,EVENT SINH TỒN,HIỆU ỨNG KHÔNG LOÈ LOẸT
- Server:Thiên Bình
- Alpha Test:10/05/2022 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:14/05/2022 (20 h)

SROTHIENBINH.NET MAP 140 CHINA EURO FREE 50% mới ra tháng 05 2022 - EVENT ĐỘC LẠ ,EVENT SINH TỒN,HIỆU ỨNG KHÔNG LOÈ LOẸT

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ Thiên Bình vào 20 ngày 14/05/2022

Trang chủ http://srothienbinh.net/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
70
My-Sro Silkroad Map 150 - Exp 9999x - Drop 5% - MAP 150 D18 FREE SILK CẦY QUỐC GIẢI TRÍ
- Server:My-Sro
- Alpha Test:17/09/2021 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 150
- Open Beta:19/09/2021 (10 h)

My-Sro mới ra tháng 09 2021 - MAP 150 D18 FREE SILK CẦY QUỐC GIẢI TRÍ

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ My-Sro vào 10 ngày 19/09/2021

Trang chủ http://my-sro.com

Phiên bản: Silkroad Map 150

Exp: 9999x - Drop: 5%

Sro lậu
71
SRO Linh Miêu Silkroad Map 120 - Exp 5x - Drop 10% - Map 120 Only Asian Sun D13
- Server:Linh Miêu
- Alpha Test:24/02/2024 (23 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:02/03/2024 (08 h)

SRO Linh Miêu mới ra tháng 03 2024 - Map 120 Only Asian Sun D13

Game mới ra tháng 03 2024 mở máy chủ Linh Miêu vào 08 ngày 02/03/2024

Trang chủ https://srolinhmieu.info/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 5x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
72
Sro Giáp Thìn Map 120 Asian & Eu Online Nhận Silk Silkroad Map 120 - Exp 5x - Drop 10% - Free X2HH Online Nhận Silk Full Time
- Server:Giáp Thìn
- Alpha Test:19/02/2024 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:24/02/2024 (20 h)

Sro Giáp Thìn Map 120 Asian & Eu Online Nhận Silk mới ra tháng 02 2024 - Free X2HH Online Nhận Silk Full Time

Game mới ra tháng 02 2024 mở máy chủ Giáp Thìn vào 20 ngày 24/02/2024

Trang chủ http://srogiapthin.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 5x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
73
SRO 500AE - ONLY ASIA - 3JOB - OPEN 31/12/2023 Silkroad Map 80 - Exp 1x - Drop 200% - SRO PRIVATE MAP 80 - D8 A3 - Gacha Max D7 - Nguyên bản sát VDC
- Server:SRO 500AE
- Alpha Test:23/12/2023 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 80
- Open Beta:31/12/2023 (12 h)

SRO 500AE - ONLY ASIA - 3JOB - OPEN 31/12/2023 mới ra tháng 12 2023 - SRO PRIVATE MAP 80 - D8 A3 - Gacha Max D7 - Nguyên bản sát VDC

Game mới ra tháng 12 2023 mở máy chủ SRO 500AE vào 12 ngày 31/12/2023

Trang chủ http://conduongtolua.asia/

Phiên bản: Silkroad Map 80

Exp: 1x - Drop: 200%

Sro Private
74
Sro Huỷ Diệt Silkroad Map 140 - Exp 150x - Drop 1000% - Map 140 Only Asia
- Server:Huỷ Diệt
- Alpha Test:15/03/2024 (04 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:20/03/2024 (13 h)

Sro Huỷ Diệt mới ra tháng 03 2024 - Map 140 Only Asia

Game mới ra tháng 03 2024 mở máy chủ Huỷ Diệt vào 13 ngày 20/03/2024

Trang chủ https://srohuydiet.online/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 150x - Drop: 1000%

Sro Mới Ra
75
Sro Golden Silkroad Map 100 - Exp 50x - Drop 5% - map 100 asian và eu - free f10
- Server:Sro Golden
- Alpha Test:22/03/2024 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:31/03/2024 (13 h)

Sro Golden mới ra tháng 03 2024 - map 100 asian và eu - free f10

Game mới ra tháng 03 2024 mở máy chủ Sro Golden vào 13 ngày 31/03/2024

Trang chủ http://www.srogolden.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 50x - Drop: 5%

Sro Mới Ra

http://srovuivn.top/ mới ra tháng 03 2024 - Là 1 sever cày cuốc, đồ sun ổn định không tràn lan như các Sv khác và phải buôn mới có gold

Game mới ra tháng 03 2024 mở máy chủ srovuivn vào 08 ngày 03/03/2024

Trang chủ http://srovuivn.top/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 5000x - Drop: 40%

Sro Private
77
Sro Thăng Long Silkroad Map 90 - Exp 2x - Drop 100% - Sro Thăng Long Map 90 Chuẩn VDC Only Asia Không Ghost
- Server:Sro Thăng Long
- Alpha Test:23/03/2024 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:30/03/2024 (20 h)

Sro Thăng Long mới ra tháng 03 2024 - Sro Thăng Long Map 90 Chuẩn VDC Only Asia Không Ghost

Game mới ra tháng 03 2024 mở máy chủ Sro Thăng Long vào 20 ngày 30/03/2024

Trang chủ https://thanglong.pro

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 2x - Drop: 100%

Sro Mới Ra
78
Silkroad Huynh Đệ Silkroad Map 70 - Exp 2x - Drop 5% - CAP 70 Không Item Buff Vip. Đồ cuối D8 A1
- Server:Huynh Đệ
- Alpha Test:19/03/2024 (17 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 70
- Open Beta:23/03/2024 (13 h)

Silkroad Huynh Đệ mới ra tháng 03 2024 - CAP 70 Không Item Buff Vip. Đồ cuối D8 A1

Game mới ra tháng 03 2024 mở máy chủ Huynh Đệ vào 13 ngày 23/03/2024

Trang chủ http://srohuynhde.net/

Phiên bản: Silkroad Map 70

Exp: 2x - Drop: 5%

Sro Mới Ra
79
Sroangel120 Silkroad Map 120 - Exp 250x - Drop 10% - 120 only asia sroangel120
- Server:Máy chủ vật lý sroangel120 d12
- Alpha Test:18/03/2024 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:24/03/2024 (13 h)

Sroangel120 mới ra tháng 03 2024 - 120 only asia sroangel120

Game mới ra tháng 03 2024 mở máy chủ Máy chủ vật lý sroangel120 d12 vào 13 ngày 24/03/2024

Trang chủ Sroangel120.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 250x - Drop: 10%

Sro Private
80
Silkroad Thiên Long Silkroad Map 60 - Exp 5x - Drop 10% - Cấp 60 , D7 SOS , EU + Asia online
- Server:Sro Thiên Long
- Alpha Test:18/03/2024 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 60
- Open Beta:24/03/2024 (20 h)

Silkroad Thiên Long mới ra tháng 03 2024 - Cấp 60 , D7 SOS , EU + Asia online

Game mới ra tháng 03 2024 mở máy chủ Sro Thiên Long vào 20 ngày 24/03/2024

Trang chủ http://srothienlong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 60

Exp: 5x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
81
hienvuongsro.top Silkroad Map 140 - Exp 500x - Drop 10% - Là 1 sever cày cuốc, săn bos vui vẻ kiêm silk nạp và xu mau item hiếm
- Server:hienvuongsro.top
- Alpha Test:19/02/2024 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:22/02/2024 (08 h)

hienvuongsro.top mới ra tháng 02 2024 - Là 1 sever cày cuốc, săn bos vui vẻ kiêm silk nạp và xu mau item hiếm

Game mới ra tháng 02 2024 mở máy chủ hienvuongsro.top vào 08 ngày 22/02/2024

Trang chủ http://hienvuongsro.top/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 500x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
82
Silkroad Thiên Long Silkroad Map 60 - Exp 5x - Drop 10% - Cấp 60 , D7 SOS , EU + Asia online
- Server:Sro Thiên Long
- Alpha Test:18/03/2024 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 60
- Open Beta:24/03/2024 (20 h)

Silkroad Thiên Long mới ra tháng 03 2024 - Cấp 60 , D7 SOS , EU + Asia online

Game mới ra tháng 03 2024 mở máy chủ Sro Thiên Long vào 20 ngày 24/03/2024

Trang chủ http://srothienlong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 60

Exp: 5x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
83
pk-sro Silkroad Map 90 - Exp 20x - Drop 20% - map 90 kinh điên
- Server:pk-sro
- Alpha Test:20/03/2024 (07 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:28/03/2024 (07 h)

pk-sro mới ra tháng 03 2024 - map 90 kinh điên

Game mới ra tháng 03 2024 mở máy chủ pk-sro vào 07 ngày 28/03/2024

Trang chủ http://pk-sro.com

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 20x - Drop: 20%

Sro Private
84
Sro Hắc Long Silkroad Map 120 - Exp 65x - Drop 50% - Srohaclong.net D13 EU + ASIA Onl Nhận Silk Không Làm Ae Thất Vọng - Sro lậu - Sro Private
- Server:srohaclong
- Alpha Test:12/08/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:15/08/2021 (13 h)

Sro Hắc Long mới ra tháng 08 2021 - Srohaclong.net D13 EU + ASIA Onl Nhận Silk Không Làm Ae Thất Vọng - Sro lậu - Sro Private

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ srohaclong vào 13 ngày 15/08/2021

Trang chủ http://srohaclong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 65x - Drop: 50%

Sro mới ra
85
Sro Mãnh Long Silkroad Map 60 - Exp 10x - Drop 1% - Đỉnh cao Game Con đường tơ lụa ( Best VSRO in Việt Nam) - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:Mãnh Long 60
- Alpha Test:25/03/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 60
- Open Beta:03/04/2021 (13 h)

Sro Mãnh Long mới ra tháng 04 2021 - Đỉnh cao Game Con đường tơ lụa ( Best VSRO in Việt Nam) - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 04 2021 mở máy chủ Mãnh Long 60 vào 13 ngày 03/04/2021

Trang chủ http://www.sromanhlong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 60

Exp: 10x - Drop: 1%

Sro Private
86
Vnm-Sro Silkroad Map 120 - Exp 50x - Drop 10% - Eu/Asi
- Server:Vnm-Sro
- Alpha Test:02/03/2024 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:10/03/2024 (13 h)

Vnm-Sro mới ra tháng 03 2024 - Eu/Asi

Game mới ra tháng 03 2024 mở máy chủ Vnm-Sro vào 13 ngày 10/03/2024

Trang chủ http://www.vnm-sro.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 50x - Drop: 10%

Sro Private
Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ