Sro3Ga

SRO- Sparta Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Silkroad Online, Vin Sro, Cap 100, Only Asia Sro Kim Long SRO BÁ VƯƠNG MAP 150 Sro Huỷ Diệt
Sro3Ga
Sro3Ga

Trang chủ: http://sro3ga.net/

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/1839423899891939

Phiên bản: Silkroad Map 150 - Máy chủ: Sro3ga

Loại Game: Exp: 200x - Drop: 10%

Alpha Test: 15/04/2024 (12h) - Open Beta: 15/04/2024 (12h)

Ngày đăng: 15/04/2024 12:17 PM

  Event chia sẻ like : chia sẻ 5 nhóm tài khoản + hình open nhận ngay 1k silk

  THÔNG TIN CHÍNH THỨC SRO3GA!!*******************************************

  IP: 103.153.69.196 - Port: 15779

  ➡ Anphates 8h Ngày 06-04-2024

  ➡ Open 20h Ngày xx-04-2024

  ✅GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP✅

  ✅TÔP 1 : 1.000.000 VND,nhận 50% silk không KM + Nasun5

  ✅TÔP 2 : 500.00 VND, nhận 50% silk không KM

  ✅TÔP 3 : 200.000 VND, nhận 50% silk không KM

  ✅TÔP 4-10 NHẬN : 3k silk.

  LƯU Ý : MỖI IP NHẬN 1 GIẢI.

  ➡️ Trang Chủ : http://sro3ga.net

  - Server Map 150 Eu ASi

  -Giới hạn 10Acc/PC/30Acc/IP

  - Level giới hạn 150

  - Mastery: 450

  - Ko hệ thống học viện

  - Rate Exp: x200 - Rate Drop: x10

  - Giới hạn giờ chơi: Full- Có

  - Giả Kim Thuật: Max + 13 chưa LKD đặc biệt (Sẽ tăng giới hạn up + sau này)

  - Nasun Max + 10

  - Cấm buôn đêm từ 1h -> 8h sáng hàng ngày

  - Out 1s hay 60s tại khu vực chiến trận (ngoài thành, các khu vực có thể pk) đều bị mất hàng

  - Job Begin Lever 20

  - Server tích hợp tự động dùng BSC

  --------------------------- Cộng 1-> 4 100%, 4->5 60%, 5->8 random, Tỉ lệ bảo gôm X2hh,BMM

  - Tỉ lệ mix Nasrun: 1 - 10 100% (Cần BMM Cấp 1)

  - Hỗ trợ OPEN Tao Nhan Vat LV1 được set D12 full Blue + 10

  Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ