hoangkimsro.top

SRO SPARTA Thẻ Siêu Tốc - Đổi Thẻ Cào Auto - Uy tín Chất Lượng
Silkroad Online, Vin Sro, Cap 100, Only Asia SRO MA VƯƠNG MAP 150 | Sromoira.info Sro Kim Long Sro Good
hoangkimsro.top
hoangkimsro.top

Trang chủ: http://hoangkimsro.top/

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/364117035963503?locale=vi_VN

Phiên bản: Silkroad Map 120 - Máy chủ: hoangkimsrp

Loại Game: Exp: 500x - Drop: 10%

Alpha Test: 17/10/2023 (02h) - Open Beta: 22/10/2023 (08h)

Ngày đăng: 22/10/2023 02:39 AM

    hoangkimsro.top Map 120 china - eu free silk 100%- Alpha Test 17/10/2023 - Open Beta:8h 22/10/2023 SUN D16 Drop mod 116-120 với nhiều ngoai hình đẹp!

    SRO SPARTA Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online
    Zalo
    Hotline