Infinity Sro VN

SRO SPARTA Thẻ Siêu Tốc - Đổi Thẻ Cào Auto - Uy tín Chất Lượng
Silkroad Online, Vin Sro, Cap 100, Only Asia SRO MA VƯƠNG MAP 150 | Sromoira.info Sro Kim Long Sro Good
Infinity Sro VN
Infinity Sro VN

Trang chủ: http://sromienphi.xyz/

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/sromienphi.xyz

Phiên bản: Silkroad Map 110 - Máy chủ: Infinity

Loại Game: Exp: 500x - Drop: 250%

Alpha Test: 15/04/2022 (12h) - Open Beta: 18/04/2022 (12h)

Ngày đăng: 19/04/2022 03:22 PM

  InfinitySroVN | Cap 110 | D11 - Egy B | Chức Năng Trùng Sinh Nhân Vật | Giết Boss Nhặt Silk Không Cần Nạp Thẻ | Chơi Miễn Phí Giải Trí Mùa Hè ......
  Trang Chủ : http://sromienphi.xyz/
  Tải Game : http://sromienphi.xyz/Home/Download
  Discord : https://discord.gg/3b62jp4rrx
  Facebook Page : https://www.facebook.com/sromienphi.xyz
  Open chính thức: 18/04/2022
  THÔNG TIN SERVER
  - Max Level : 110
  - Skill : 110
  - Weapon : D11 - Map : 110
  - Exp/Sp Rate: 500x
  - Party Exp/SP : 550x
  - Drop Item : 250x
  - Gold drop : 100x
  - Skill Max : 110
  - Max Plus : +20 Adv+2
  - Chức Năng - (Reborn) - Trùng Sinh Nhân Vật
  - (1 Reborn = 10 Điểm)
  - Drop Boss (25 silk - Reborn Scroll - ALL Coin - Berserker )
  HỖ TRỢ OPEN CHÍNH THỨC
  - Max Lv 1
  - 250 Point STR-INT
  - Full Sét D10 +12 + Status 100%
  - Full 300k Gold
  - Pét Nhặt Đồ 3 Ngày
  - 1000 HP
  - 1000 MP
  - 50 DCN

   

   

   

   

      

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   


  https://www.facebook.com/sromienphi.xyz/photos/pcb.105687192085064/117331470920636/?__cft__[0]=AZXPKNKmP8O21i_TEwe1PSVXFrrUfZ0vaYrRgiHYjMvPKCvCJzNW8fyLdcu3KHr_sOpVRFTe9wO_SGy70Nt5Pblz_6rZ-S3vg_Mc0bEKXQ4ZxTSkQaeG_cPcimoK2ETEjmrZqkGrU80Np-fZRJslFbRVP0pB6XTZAxZVXSb-vZaQSQ&__tn__=*bH-R

  SRO SPARTA Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online
  Zalo
  Hotline