SilkRoad Vietnamese

SRO- Sparta Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Silkroad Online, Vin Sro, Cap 100, Only Asia Sro Kim Long SRO BÁ VƯƠNG MAP 150 Sro Huỷ Diệt
SilkRoad Vietnamese
SilkRoad Vietnamese

Trang chủ: http://vnm-sro.com/

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/vnm-sro

Phiên bản: Silkroad Map 120 - Máy chủ: Vnm-Sro

Loại Game: Exp: 100x - Drop: 1%

Alpha Test: 05/02/2024 (12h) - Open Beta: 15/02/2024 (01h)

Ngày đăng: 09/02/2024 11:09 AM

  SỰ KIỆN QUẢNG CÁO [ VNM-SRO . COM ]
  --------------------------------------------------------------
  ⚔️ Alphatest: 05/02/2024
  ⚔️ Open Beta: 13h 15/02/2024 (mùng 6 Tết)
  --------------------------------------------------------------
  ?? THÔNG TIN ĐUA TOP ??
  ?Top 1 : 1 Cúp Vàng + 30k silk + 1 vk sun D12 
  ?Top 2 : 1 Cúp Vàng + 20k silk + 1 vk som +8
  ?Top 3 : 1 Cúp Vàng + 10k silk + 1 vk som 
  ?️Top 4 -> 10: 5000 silk
  -Mỗi IP nhận 1 giải
  --------------------------------------------------------------
  THÔNG TIN MÁY CHỦ
  ✅ Games cày cuốc 100%
  ✅ Online nhận 3silk/h
  ✅ Server tổ chức event liên tục silk đủ sài
  ✅ Item : D12 D13 ( đến hết map )
  ✅ Time: 7h xanh 1h cam ( sau đua top full).
  ✅ Drop D12 116  > 118 D13 119 > 120
  ✅ Hàng Đặc Biệt STT
  ✅ Khoá đi theo khi mặc job
  ✅ Out 1s hoặc 60s đều mất hàng
  ✅ Khoá buôn 00h > 9h ( tối thứ 7 mở full )
  ✅ Nghiêm Cấm 2 Job

  - Rate exp/sp: x100
  - Drop Item: x1
  - Drop Gold: >118 x1 80%. Quái 119>120 x1 20% (1 quái)
  - Trader x2
  - Job 3 thành: TA <-> DH <-> HD

  Tỉ Lệ Mix Đồ: +10 chưa 2+ ( có tăng ).
  ✅ Bột mm thường cấp 11 và 12: 1>3 100%.  3>5 80%. 5>7 50%. 7 trở lên 10%.
  ✅ Bột mm ma pháp cấp 11 và 12: 1>5 100%. 5>7 80%. 7>8 50%. 8 trở lên 10%.
  ⛔Bột mm thường cấp 13: 1>3 80%. 3>4 60%. 4>5 50%. 5>6 40%. 6>7 30% 7 trở lên random
  ⛔Bột mm ma pháp cấp 13: 1>3 100%. 3>5 80%. 5>7 50%. 7 trở lên random
  ✅ Narsun: 1>6 100%. 6>8 50%. 8>10 20%( cần bmm cấp 1 ).

  Giới Hạn Server
  - 10 Acc/Pc - 2 Job/Pc (1 nghề/IP, kể cả trader và hunter)
  - Khóa 2 Job
  - Khoá GD Khi Job....

  Hỗ Trợ Tân Thủ
  - Level 41
  - Set Sun D10 +5 CS + Blue 
  - 2m Sp
  - 2000 Mp Hp
  - Pet 3 Ngày

  Nạp silk: 100k = 10000 silk không khuyến mãi.

  Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ