SRO Bá Tước Map 90 Free F10

SRO- Sparta Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Silkroad Online, Vin Sro, Cap 100, Only Asia Sro Kim Long Sro Kim Ngưu SRO MA VƯƠNG MAP 150 | Sromoira.info Sro Thiên Bình
SRO Bá Tước Map 90 Free F10
SRO Bá Tước Map 90 Free F10

Trang chủ: http://srobatuoc.net/

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/317288259795917/permalink/661396582051748

Phiên bản: Silkroad Map 90 - Máy chủ: Bá Tước

Loại Game: Exp: 2x - Drop: 50%

Alpha Test: 14/10/2022 (08h) - Open Beta: 22/10/2022 (01h)

Ngày đăng: 16/10/2022 10:28 AM

  THÔNG TIN CHÍNH THỨC · Alphatest: 20:00 14/10/2022 · Open: 13:00 22/10/2022 .Giải Thưởng Đua Tóp

  .Tóp 1 : 500k + 8k silk

  .Tóp 2: 300k + 6k silk

  .Top 3: 200k + 4k silk

  .Top 4-10: 2000 silk

  · Trang Chủ: http://srobatuoc.net

  · Group :https://www.facebook.com/groups/317288259795917

  Thông tin Server: · Map 90

  · Race: Only China.

  · Item: D9 SUN .

  . Exp: x2

  . drop: x1

  · Ghost skill: Delay 10 giây.

  · Giới hạn: 5h xanh 1h cam. Không bug, có reset time.

  · Giới hạn : 6 ac/pc. 10 ac/IP. 2 ac Job/pc.

  · Giới hạn Item: VK Max +12 , Giáp Ring +10 chưa LKD 2+.

  · Level 60 lên Tete. Uot hàng ngoài thành 1s hoặc 60s đều mất hàng.

  · Trade 3 thành Trường An - Đôn Hoàng - Hoà Điền.

  · Cấm Trade đêm: 00:00:01 > 07:00:00 hằng ngày.

  · Server không bán đơn dược phân ly . · Gacha D1~D7 SUN , D8 SOM

  · Đồ cuối D9 SOM , SUN drop tại mod 85 87

  · Rate Archemy: 1>4 100%, 4>5 70%, 5>6 50%, 6>7 40%, 7>8 Random .Tất cả đều có Bột may mắn.

  Alphatest: · Full Silk, Gift, Gold. · Set D9 SUN +10 vũ khí +12 Open: · 1000 HP MP · Set Sun D1 +10 full blue chỉ số 100% · Level 1.

  SRO3GA.NET – MAP 150 EU ASIAN Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ
  Zalo
  Hotline