Sro Hắc Long

SRO THIÊN HOẢ Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Sro Kim Long Sro Thiên Bình SRO THIÊN HOẢ - MAP 100 - ONLY ASIA SRO BÁ VƯƠNG MAP 150
Sro Hắc Long
Sro Hắc Long

Trang chủ: http://srohaclong.net/

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/675555213072942

Phiên bản: Silkroad Map 120 - Máy chủ: srohaclong

Loại Game: Exp: 65x - Drop: 50%

Alpha Test: 12/08/2021 (12h) - Open Beta: 15/08/2021 (01h)

Ngày đăng: 14/08/2021 08:36 PM

  Tin tức

  
  Thông tin máy chủ 120

  Trang chủ: Sro Hắc Long
  Diễn đàn: SRO Chuẩn VDC  Thông Tin Chung

  Alphatest: h 12/08/2021
  Open chính thức: h00 xx/08/2021


  THÔNG TIN SERVER

  - SRO MAP 120 Asia & Eu ip: 103.200.20.32
  - Skill : 120
  - Map : 120
  - Exp/Sp Rate: x65
  - Party Exp/SP : x50
  - Time :full time
  - Drop item thường : x100
  - Drop item SOM SUN : x10
  - Gold drop : x3
  - Skill Max : 120
  - Rate Alchemy : 1>4 100% 4-5 70% 6-8 20% 8-10 random
  - Rate Narun : 1>10 100%(có BMM cap1)
  - Goi han: 10acc/1IP


  - Tốp 1 : 5000 silk + nasun 8
  - Tốp 2 : 3000 silk + nasun 5
  - Tốp 3 : 2000 silk + nasun 3
  - Tốp 4 --> 10 : Khuyến khích 500 silk
  - Lưu ý mỗi IP chỉ nhận được 1 giải

  HỖ TRỢ ALPHATEST

  - Sét sun cấp D13 +10 full blue
  - Full silk
  - Full Gold

  HỖ TRỢ OPEN CHÍNH THỨC

  - Sét sun cấp 10+5 full blue
  - Pet 10 Ngày
  - 1000 Bình HP/MP
  - 50 DCN
  - 10m SP
  - D12 SUN bán trong SHOP TA

  ĐẶC ĐIỂM CỦA SERVER

  - Hệ thống chống D-dos cao
  - Hệ thống trade và rate gold cực kỳ phù hợp để cho sever duy trì ở trạng thái ổn định
  - GM cực kỳ nhiệt tình online 16/24
  - Là 1 sever cày cuốc, đồ sun ổn định

  Giá silk của Sever
  Liên hệ nạp silk
   
  ATM: Nguyễn Duy Quang , Ngân hàng Vietcombank
  STK: 0061001071898
   
  Nạp skil inbox: Quanq Nguyễn
   
  50k = 400 silk 100k = 1000 silk 200k = 2000 silk
  Chuyển khoản ATM + 30%
   
  MoMo 0965380607 Nguyễn Duy Quang
   
  Mọi thắc mắc liên hệ Facebook Quanq Nguyễn

  Chuyển khoản ATM =30% Khuyến mại 100% trong 03 ngày open còn lại chỉ khuyến mại các ngày nghỉ và lễ tết (50%)

  Thân !!!
  SRO- Sparta Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ