Sro Khổng Tử

SRO THIÊN HOẢ Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Sro Kim Long Sro Thiên Bình SRO THIÊN HOẢ - MAP 100 - ONLY ASIA SRO BÁ VƯƠNG MAP 150
Sro Khổng Tử
Sro Khổng Tử

Trang chủ: Srokhongtu.com

Gruop/Diễn Đàn: www.facebook.com/groups/534573103418408

Phiên bản: Silkroad Map 120 - Máy chủ: Sro Khổng Tử

Loại Game: Exp: 5x - Drop: 5%

Alpha Test: 10/03/2022 (07h) - Open Beta: 19/03/2023 (07h)

Ngày đăng: 17/03/2023 02:27 PM

   SRO KHỔNG TỬ
  ► MAP 120 ASIAN
  ►ĐỒ D13
  ► IP : 14.225.212.106 PORT 15779
  ► SỐ ĐIỆN THOẠI ADMIN: 0358155234- HIẾU AS
  ► ALPHATEST 10/03/2023 20HH00
  ► OPENBETA 13h00 NGAỲ 19/03/2023
  ►GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP
  TOP 1 : 1M VND SILK + 5k silk HCDT
  TOP 2 : 500k VND SILK + 4k silk
  TOP 3 : 200k VN SILK + 3k silk
  TOP 4 – 10 : KHUYẾN KHÍCH 4000 SILK
  ►THÔNG BÁO
  ĐUA TOP JOB LẦN THỨ 1 CỦA KHỔNG TỬ MAP 120 OPEN 19/03/2023 19H00
  GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP JOB TỪ NGÀY 30/01/2023>>> 30/02/2023
  TOP 1 : 4K SILK JOB VIP
  TOP 2 : 3K SILK JOB VIP
  TOP 3 : 2K SILK JOB VIP
  ►TRADE YÊU CẦU CẤP ĐỘ 6 LV 110 TRỞ LÊN
  ►HUNTER YÊU CẦU CẤP ĐỘ 5 LV 110 TRỞ LÊN
  ►THIEF YÊU CẦU CẤP ĐỘ 4 LV 110 TRỞ LÊN
  ►KHOÁ TOÀN BỘ HỆ THỐNG BOSS KHI ĐUA TOP
  ►KHOÁ TOÀN BỘ HỆ THỐNG Q VÀ CUỘN GIẤY EXP
  ►KHOÁ ĐÔN HOÀNG THẠCH ĐỘNG VÀ LĂNG MỘ
  ►- SEVER GIỚI HẠN GIỜ CHƠI 5h Xanh 1h Cam
  ►- GIỚI HẠN 8ACC/PC, 15 ACC/IP, 2 ACC JOB/PC
  ►- GHOST 0S

  ►- NASUN MAX + 10
  ►- DROP D13 Sun
  ► D11 DROP D13 SOS SOM Thuong
  ►- RATE EXP X50, DROP X2
  ►- RATE GOLD X2
  ►- RATE ALCHEMY : RANDOM ( MAX 30 ĐÃ 4+)
  ►- GKT BỘT MM BÌNH THƯỜNG: 1->4 50% | 4->5: 60% | 5->6:70% | 6->7: 10% | 7->8 : 1%| 8-9 1%| 9 >10 1%|10>> RANDOM
  ►-
  Cập nhật hệ thống cuộn giấy hỗ trợ người chơi thông minh, hệ thống event đặc biệt tại server : Đấu trường sinh tử, đấu trường danh vọng, event tự động hàng ngày auto nhận thưởng, điểm danh nhận thưởng, hệ thống xổ số miền bắc, ..... và muôn vàn event auto có tại phiên bản này
  Buf Học Viện Ban Trong NPC
  Buôn 3 thành Trường An -Đôn Hoàng - Hoà điền - TA Hàng đặc Biệt ở STT (14h -20h)
  Chú ý
  GM không can thiệp vào việc riêng tư của người chơi ví dụ Cổng E ^^ , 18h30, pk, chửi nhau…..
  ►- Khoá đi theo khi mặc job
  ►- Lever 95 lên được thú thồ hàng F10
  ►- Out 1s hoặc 60s đều mất hàng
  ►- Lever 20 Mới Đăng Ký Được Job
  Drop máu tím 820,
  ►Khoá buôn đêm 00h-8h Sáng
  ►Lưu ý :NPC Shop giữa thành Đôn Hoàng
  ►Open :Khởi tạo nhân vật: Set Sun D3+5 Full blue Chỉ Số
  ► Pet Nhặt Đồ 3 Ngày HP1000 MP1000, DCN 30c
  ► Giá nạp silk
  * 100k = 800 silk ( Chưa Khuyến Mại )
  * ATM or Internet Banking thêm 20%
  MOMO SDT:0358155234
  ATM Banking
  Chủ TK : HOÀNG VĂN HIẾU
  STK : 102868796247 ,Viettinbank , Chi nhánh Thái Nguyên
  3456945678910, MB Bank,Chi Nhánh Thái Nguyên


   

  ĐĂNG NHẬP

  Tài khoản

  Mật khẩu

  ĐĂNG KÝ

  Không thể truy cập tài khoản của bạn?Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây!  s

  SRO- Sparta Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ