Sro Kim Hỏa - Map 120

SRO THIÊN HOẢ Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Sro Kim Long Sro Thiên Bình SRO THIÊN HOẢ - MAP 100 - ONLY ASIA SRO BÁ VƯƠNG MAP 150
Sro Kim Hỏa - Map 120
 Sro Kim Hỏa - Map 120

Trang chủ: http://srokimhoa.com

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/srokimhoa

Phiên bản: Silkroad Map 120 - Máy chủ: Sro Kim Hỏa

Loại Game: Exp: 300x - Drop: 10%

Alpha Test: 28/05/2022 (03h) - Open Beta: 18/06/2022 (03h)

Ngày đăng: 13/06/2022 03:02 PM
  • Map Data 120 (Chuẩn JoyMax)
  • Char: Chủng tộc EU và Asia
  • MAP 120: D13 EU + ASIA
  • Max Level + Skill: 120
  • Hệ thống Skill: Hiệu ứng đẹp, đã chỉnh sửa Skill cân bằng giữa Asin và EU
  • Hệ thống JOB: 3JOB, ngoại hình đa dạng
  • Mastery: 360 Asi / 240 EU
  • Gost PvP: 0s
  • EXP: x300
  • Tỷ lệ Drop: x10
  • TỶ lệ Drop Gold: x10
  • Giờ chơi: Không giới hạn
  • Giới Hạn Log acc: 8 acc/ IP
  • Giới Hạn CTC, Event: 1 acc/ 1 PC
  • Hệ thống học viện nhận buff (Không bán Buff HV)
  • Hỗ trợ người chơi full đồ chỉ việc cầy LV
  • Đáp ứng nhu cầu: Fam - JOB - Mix đồ - PVP - Khám phá hoài niệm
  • Event đa dạng hàng ngày, nhiệm vụ đa dạng
  • Chơi Không Hay mình tự Chặt Cu
  SRO- Sparta Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ