SRO KIM LONG - NEW VERSION 2022

SRO KIẾM HIỆP MAP 120 - EU & ASIA - D12 srothienbinh.net SroKimNguu.Net Map 100 - Sromoira.info
SRO KIM LONG - NEW VERSION 2022
SRO KIM LONG - NEW VERSION 2022

Trang chủ: http://srokimlong.com/

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/srokimlong

Phiên bản: Silkroad Map 140 - Máy chủ: Kim Long

Loại Game: Exp: 200x - Drop: 200%

Alpha Test: 10/01/2022 (04h) - Open Beta: 16/01/2022 (01h)

Ngày đăng: 11/01/2022 04:08 PM

    Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online
    Zalo
    Hotline