SRO MIỄN PHÍ Free Silk F10 100%

SRO SPARTA Thẻ Siêu Tốc - Đổi Thẻ Cào Auto - Uy tín Chất Lượng
Silkroad Online, Vin Sro, Cap 100, Only Asia SRO MA VƯƠNG MAP 150 | Sromoira.info Sro Kim Long Sro Good
SRO MIỄN PHÍ Free Silk F10 100%
SRO MIỄN PHÍ Free Silk F10 100%

Trang chủ: http://sromienphi.com/

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/sromienphifreesilk

Phiên bản: Silkroad Map 100 - Máy chủ: Sro Miễn Phí

Loại Game: Exp: 5000x - Drop: 100%

Alpha Test: 15/10/2022 (10h) - Open Beta: 22/10/2022 (01h)

Ngày đăng: 14/10/2022 05:11 PM

   

  SRO MIỄN PHÍ Free Silk 100% - Phiên Bản Cày Cuốc Miễn Phí
  ?Map 100 - Only Asian - Ghost 10s?

  ►✅Trang Chủ: http://sromienphi.com/
  ►? Số Điện Thoại Admin: 0968.58.58.99 
  ►✅ Alphatest : 15/10/2022
  ►✅ OpenBeta  : 22/10/2022 13h00 Thứ Bảy
  ►✅- Rate exp x5000, Drop x2
  ►✅- Mastery: 300
  ►✅- Item : Cấp 10 A3
  ►✅IP : 14.225.198.231 Port 15779
  ►✅- Sever Giới Hạn: 5h Xanh + 1h Cam
  ►► ( Không Bug + Reset Time )
  ►✅- Giới hạn 10acc/PC, 10 acc/IP, 1 acc Job/PC
  ►✅- Ghost 10s
  ►✅- Nasun max + 10 Tỉ lệ 100% (Yêu Cầu Có BMM Cấp 1)
  ►✅- Rate alchemy : random ( max 12 đã 2+)
  ►✅- Giả Kim Thuật : 1->4 100% * 4->5 70% * 5->6 35% * 6->7 20%


  ►✅?Giải Thưởng Đua TOP
  ?- Tốp 1: Nasun + 10 , 1 Set Thời Trang Duy Nhất + 1 Kim Long Kỳ + Pét 2 Chiến Đấu
  ?- Tốp 2: Nasun + 8 , 1 Kim Long Kỳ + Pét 2 Chiến Đấu
  ?- Tốp 3: Nasun + 6 , 1 Kim Long Kỳ + Pét 2 Chiến Đấu
  ?- Tốp 4: Nasun + 5 ?- Tốp 5 -> 10: Nasun + 3 + 1 Kim Long Kỳ
  ?- Lưu ý: 1 IP Chỉ 1 Giải Duy Nhất


  ►✅?Thông Báo
  ✍️- Buôn 3 thành: Trường An -> Đôn hoàng -> Hoà điền
  ►✅ Hàng Đặc Biệt tại Địa Chỉ Niya 19h00 Hằng Ngày
  ►✅- Out 1s hoặc 60s đều mất hàng 
  ►✅- Lever 50 lên được thú thồ hàng F10
  ►✅- Khoá buôn đêm 12h-8h
  ►✅- NPC Shop Gold giữa thành Đôn hoàng
  ►✅- Gacha D8 SUN - D9 SOM Tỉ Lệ 50% Vé 1.000.000 Gold

  SRO SPARTA Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online
  Zalo
  Hotline