Sro Tiểu Quỷ

SRO- Sparta Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Silkroad Online, Vin Sro, Cap 100, Only Asia Sro Kim Long SRO BÁ VƯƠNG MAP 150 Chiến Binh SRO ANH HÙNG
Sro Tiểu Quỷ
Sro Tiểu Quỷ

Trang chủ: Http://www.srotieuquy.net

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/srotieuquy

Phiên bản: Silkroad Map 120 - Máy chủ: Sro Tiểu Quỷ

Loại Game: Exp: 59x - Drop: 1%

Alpha Test: 23/12/2022 (12h) - Open Beta: 01/01/2023 (07h)

Ngày đăng: 25/12/2022 01:14 PM

  ? ? [ KHAI MỞ MÁY CHỦ SRO TIỂU QUỶ] MAP 120 - ĐUA TOP ASIAN - HUYỀN THOẠI TRỞ LẠI !!!
  ??? ALPHATEST 00h - 23/12/2022
  ???CHÍNH THỨC RA MẮT 19h - 01/01/2023
  Group: https://www.facebook.com/groups/srotieuquy
  Trang chủ: http://www.srotieuquy.net

  Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ