SRO VIỆN DƯỠNG LÃO FREE 100%

SRO THIÊN HOẢ Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Sro Kim Long Sro Thiên Bình SRO THIÊN HOẢ - MAP 100 - ONLY ASIA SRO BÁ VƯƠNG MAP 150
SRO VIỆN DƯỠNG LÃO FREE 100%
SRO VIỆN DƯỠNG LÃO FREE 100%

Trang chủ: https://eternal-sro.online/

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/1075056413356108

Phiên bản: Silkroad Map 110 - Máy chủ: Máy Chủ Miễn Phí 100%

Loại Game: Exp: 9999x - Drop: 999%

Alpha Test: 05/01/2023 (01h) - Open Beta: 06/01/2023 (01h)

Ngày đăng: 05/03/2023 01:04 PM

  ✔️ CAP: 110 ASIA + EU

  ✔️ Tạo nhân vật Max level 110 + 100.000 silk

  ✔️ Giới hạn : 50 acc/PC/IP

  ✔️ Đồ cuối D11 Son A nâng cấp từ Son thường +12 + Vé nâng cấp

  ✔️ D11 son Drop như mưa mùa hè tại sa mạc muối + AP

  ✔️ Giả kim thuật : Max 30 chưa LKD Random 1>30

  ✔️ Sever mở ra với mục đích giải trí + miễn phí và không có luật lệ !

  SRO- Sparta Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ