SRO VO SONG FREE 100%

SRO THIÊN HOẢ Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Sro Kim Long Sro Thiên Bình SRO THIÊN HOẢ - MAP 100 - ONLY ASIA SRO BÁ VƯƠNG MAP 150
SRO VO SONG FREE 100%
SRO VO SONG FREE 100%

Trang chủ: http://103.116.104.94/

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/vosonggame

Phiên bản: Silkroad Map 110 - Máy chủ: VO SONG

Loại Game: Exp: 100x - Drop: 100%

Alpha Test: 07/07/2023 (12h) - Open Beta: 08/07/2023 (12h)

Ngày đăng: 08/07/2023 12:46 PM

  Sro free cho AE chơi giải trí

  Đăng ký xong tự cộng 50k silk. Vui vẻ là chính.

  Map 110 Only asi

  Đăng ký: http://103.116.104.94/

  Tải game:

  https://drive.google.com/.../1xi-T16LZxW.../view...

  Nhóm fb : https://www.facebook.com/groups/vosonggame

  SRO- Sparta Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ