SRO VTC 2NET

SRO THIÊN HOẢ Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Sro Kim Long Sro Thiên Bình SRO THIÊN HOẢ - MAP 100 - ONLY ASIA SRO BÁ VƯƠNG MAP 150
SRO VTC 2NET
SRO VTC 2NET

Trang chủ: http://srovtc2net.com/

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/srovtc2net

Phiên bản: Silkroad Map 120 - Máy chủ: vtc2net

Loại Game: Exp: 5x - Drop: 10%

Alpha Test: 13/05/2023 (06h) - Open Beta: 21/05/2023 (06h)

Ngày đăng: 13/05/2023 06:59 PM

  Alphatest 19h Tối - xx/05/2023
  Open chính thức 19h Tối - xx/05/2023


  THÔNG TIN MÁY CHỦ


  Sro VTC 2Net
  ► MAP 120 Only ASIAN
  ► Trang Chu SroVTC2Net.com

  ► IP : 14.225.212.106 PORT 15779 ► ALPHATEST 10/05/2023 20HH00
  ► OPENBETA 19h00 NGAỲ xx/05/2023
  ►GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP
  TOP 1 : 20000k silk
  TOP 2 : 15000k silk + Tile Tuy chon
  TOP 3 : 10000k silk + Tile Tuy chon
  TOP 4 – 10 : KHUYẾN KHÍCH 5k silk
  ►THÔNG BÁO
  ĐUA TOP JOB LẦN THỨ 1 CỦA SRO VTC 2 Net MAP 120 OPEN 15/04/2023 19H00
  GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP JOB TỪ NGÀY 30/04/2023>>> 30/05/2023
  TOP 1 : 15000k silk + JOB VIP
  TOP 2 : 10000k silk + JOB
  TOP 3 : 5000k silk + JOB
  ►TRADE YÊU CẦU CẤP ĐỘ 6 LV 110 TRỞ LÊN
  ►HUNTER YÊU CẦU CẤP ĐỘ 5 LV 110 TRỞ LÊN
  ►THIEF YÊU CẦU CẤP ĐỘ 4 LV 110 TRỞ LÊN
  ►KHOÁ TOÀN BỘ HỆ THỐNG BOSS KHI ĐUA TOP
  ►KHOÁ TOÀN BỘ HỆ THỐNG Q VÀ CUỘN GIẤY EXP
  ►KHOÁ ĐÔN HOÀNG THẠCH ĐỘNG VÀ LĂNG MỘ
  ►- SEVER KHONG GIỚI HẠN GIỜ CHƠI
  ►- GIỚI HẠN 6ACC/PC, 10 ACC/IP, 2 ACC JOB/PC
  ►- GHOST 0S
  ►- NASUN MAX + 10
  ►- DROP D13 SOM + SUN
  ►- D12 Som ban tai NPC giua thanh DH ► D11 DROP D13 SOS SOM + SUN
  ►- RATE EXP X50, DROP X2
  ►- RATE GOLD X2
  ►- RATE ALCHEMY : RANDOM ( MAX 20 ĐÃ 4+)
  ►- GKT BỘT MM BÌNH THƯỜNG: 1->4 50% | 4->5: 60% | 5->6:70% | 6->7: 10% | 7->8 : 1%| 8-9 1%| 9 >10 1%|10>> RANDOM
  ►- GKT BỘT MM VIP 1-6 100%/6-7 30/7-8 10%/8 tro len Random
  Cập nhật hệ thống cuộn giấy hỗ trợ người chơi thông minh, hệ thống event đặc biệt tại server : Đấu trường sinh tử, đấu trường danh vọng, event tự động hàng ngày auto nhận thưởng, điểm danh nhận thưởng, hệ thống xổ số miền bắc, ..... và muôn vàn event auto có tại phiên bản này Buf Học Viện Ban Trong NPC
  Buôn 3 thành Trường An -Đôn Hoàng - Hoà điền - TA Hàng đặc Biệt ở STT (14h -20h)
  Chú ý
  GM không can thiệp vào việc riêng tư của người chơi ví dụ Cổng E ^^ , 18h30, pk, chửi nhau…..
  ►- Khoá đi theo khi mặc job
  ►- Lever 105 lên được thú thồ hàng F10
  ►- Out 1s hoặc 60s đều mất hàng
  ►- Lever 20 Mới Đăng Ký Được Job
  Drop máu tím 820,
  ►Khoá buôn đêm 00h-8h Sáng
  ►Lưu ý :NPC Shop giữa thành Đôn Hoàng
  ►Open :Khởi tạo nhân vật: Set SOM D10+8 Full blue Chỉ Số 61%
  ► Pet Nhặt Đồ 3 Ngày HP1000 MP1000, DCN 30c
  ► Giá nạp silk
  * 100k=1000s silk (Chua KM)
  * 500k=6000s silk ( Chua KM)
  ATM Banking
  Chủ TK : Nguyen Thi Thu Giang
  STK : 39010001414069 ,BIDV

  SRO- Sparta Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ