Sroangel120

SRO- Sparta Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Silkroad Online, Vin Sro, Cap 100, Only Asia Sro Kim Long SRO BÁ VƯƠNG MAP 150 Sro Huỷ Diệt
Sroangel120
Sroangel120

Trang chủ: Sroangel120.com

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/2357914461232910

Phiên bản: Silkroad Map 120 - Máy chủ: Máy chủ vật lý sroangel120 d12

Loại Game: Exp: 250x - Drop: 10%

Alpha Test: 18/03/2024 (08h) - Open Beta: 24/03/2024 (01h)

Ngày đăng: 23/03/2024 08:10 PM
Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ