srothanhlong.net

SRO- Sparta Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Silkroad Online, Vin Sro, Cap 100, Only Asia Sro Kim Long SRO BÁ VƯƠNG MAP 150 Sro Huỷ Diệt
srothanhlong.net
srothanhlong.net

Trang chủ: http://srothanhlong.net/

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/thanhlongprivate

Phiên bản: Silkroad Map 110 - Máy chủ: máy chủ Thanh Long

Loại Game: Exp: 2x - Drop: 2%

Alpha Test: 09/11/2023 (07h) - Open Beta: 18/11/2023 (08h)

Ngày đăng: 13/11/2023 07:41 AM
Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ