SROTHIENBINH.NET Map 120 China Euro Free 70%

SRO- Sparta Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Silkroad Online, Vin Sro, Cap 100, Only Asia Sro Kim Long SRO BÁ VƯƠNG MAP 150 Sro Huỷ Diệt
SROTHIENBINH.NET Map 120 China Euro Free 70%
SROTHIENBINH.NET Map 120 China Euro Free 70%

Trang chủ: http://srothienbinh.net/

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/264853997546673

Phiên bản: Silkroad Map 120 - Máy chủ: Sro Thiên Bình

Loại Game: Exp: 200x - Drop: 10%

Alpha Test: 22/08/2022 (12h) - Open Beta: 27/08/2022 (01h)

Ngày đăng: 19/12/2021 03:36 PM

  Link trang chủ : http://srothienbinh.net/
  Link diễn đàn : https://www.facebook.com/groups/264853997546673
  OPEN ĐUA TOP - 13H THỨ 7 NGÀY 27/08/2022
  - Map 120.Max Level 120 - ASI - EU Đồ Cuối D13 SUN
  - EXP: X200
  - DROP: X10
  - DROPGOLD: X2
  Fam lever 1-85 LKS // 85-95 Samakhan //95 - 110 Sa Mạc Muối //111-120 Jupiter:
  Drop D13 Som/Sun/ Quái 116-120 Jupiter:
  JOB 3 Thành DH-HD-TA(Điểm Hàng Đặc Biệt Vào Lúc 21h30 -22h Hằng Ngày Tại Hắc Mạc Trại):
  (Lever 115 lên Được Thú Đi Buôn F10):
  BUFF Học Viện Tự Động Rest Vào 00h00-06h00-12h00-18h00 Hằng Ngày(Tốt nghiệp cấp độ yêu cầu 40):
  Giờ Chơi Full H Xanh:
  BMM Thường 1-3 100% /3->> Random Max 12 Chua LKD:
  BMM Víp 1-8 100% /8->> Random Max 12 Chua LKD:
  Tỉ Lệ Mix Nasun Max + 10 : (1-10 100% Khong Yêu Cầu BMM Cấp 1):
  Khóa Trade 00h - 9h:
  Giới Hạn : 12Ac/IP/10Ac/Pc – JOB 2Ac/PC (Có Chức Năng Chống 2 JOB)(Có Chức Năng BSC):

  Giải Thưởng Đua TOP:
  Top Asi:
  TOP 1 : 6000 Silk + Nasun VIP + 6 + 1 Pet2 Thú Chiến :
  TOP 2 : 5000 Silk + Nasun VIP + 5 + 1 Pet2 Thú Chiến :
  TOP 3 : 4000 Silk + Nasun VIP + 4 + 1 Pet2 Thú Chiến :
  Top Eu:
  TOP 1 : 5000 Silk + Nasun VIP + 6 + 1 Pet2 Thú Chiến :
  TOP 2 : 4000 Silk + Nasun VIP + 5 + 1 Pet2 Thú Chiến :
  TOP 3 : 3000 Silk + Nasun VIP + 4 + 1 Pet2 Thú Chiến :
  TOP 4 – 10 : Khuyến Khích 1500 Silk:
  (Lưu ý 1 : Mỗi ip chỉ dc nhận 1 giải phát hiện gian lận nhận 2 giải tịch thu + blook):
  (Lưu ý 2: Nghiêm Cấm Mọi Hành Vi Bug Diem Masster Vuot Cap:
  HỖ TRỢ TÂN THỦ:
  Khởi Tạo Nhân Vật Lever 1:
  Sét D10 SOS + 7 Full:
  50m Điểm Sp + 10 Chân Chạy 100%:
  2000 HP/MP + 100 DCN/TH:
  Pét Nhặt Đồ 27 Ngày:
  Chú ý : Hãy Đọc Nội Quy Của Sever Tránh Vi Phạm Sẽ Blook Vĩnh Viễn:

  Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ