? ?Thông Tin Máy Chủ - SRO Huyết Long - Map 120

SRO- Sparta Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Silkroad Online, Vin Sro, Cap 100, Only Asia Sro Kim Long SRO BÁ VƯƠNG MAP 150 Chiến Binh SRO ANH HÙNG
? ?Thông Tin Máy Chủ - SRO Huyết Long - Map 120
? ?Thông Tin Máy Chủ - SRO Huyết Long - Map 120

Trang chủ: http://srohuyetlong.com.vn/

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/srohuyetlong/

Phiên bản: Silkroad Map 120 - Máy chủ: SRO Huyết Long -

Loại Game: Exp: 100x - Drop: 2%

Alpha Test: 09/06/2023 (12h) - Open Beta: 18/06/2023 (01h)

Ngày đăng: 09/06/2023 01:29 PM

  ? ?Thông Tin Máy Chủ - SRO Huyết Long - Map 120 Asia & Eu - Online Nhận Silk 1h/5silk ?
  ✅Link Sever : http://srohuyetlong.com.vn/
  ✅Link Group : https://www.facebook.com/groups/srohuyetlong/
  - Alphatest : 09/06/2023
  - Open : 18/06/2023
  - IP Server Là :103.200.22.50 - PORT 15779
  - Giới Hạn Account : 10/Acc/PC - 25/Acc/IP
  - Giới Hạn Job : 2/Acc/PC - 4/Acc/IP
  - Giới Hạn CTC : 2/Acc/PC - 4/Acc/IP
  - Hệ Thống Buôn : 3 Thành (Trường An - Đôn Hoàng - Hòa Điền)
  - Hệ Thống : Auto Búa Sửa Chửa
  - Hệ Thống Trang Bị : 12 (Sun) - (Update D13 Sau 2 Tháng)
  - Ghost : 0s
  - Exp Train : 100x
  - Drop Train : 2x
  - Giả Kim Thuật : 14 Max (Đã LKD 2+)
  - Tỷ Lệ GKT : 1 -> 4 100% , 4 -> 6 50% , 6 - 9 20%, 9 - 12 Random
  - Bảo vệ Items tới tận răng với chức năng khóa Item
  - BQT hỗ trợ 24/24 đảm bảo an toàn , chống hack tuyệt đối
  - ? Giải Thưởng Đua Top ?
  - TOP 1 ?: 5k SILK Và 1tr  vnđ
  - TOP 2 ?: 3k SILK Và 500k vnđ
  - TOP 3 ?: 2k SILK Và 300k vnđ
  - TOP 4 -> 10: 2000 SILK
  - ? Giải Thưởng Công Thành Chiến ?
  - Tuấn 1 5k SILK - 5B GOLD (1m VND Phần Thưởng Dành Riêng Cá Nhân Chủ Guild)
  - Tuấn 2 5k SILK - 5B GOLD (500k VND Phần Thưởng Dành Riêng Cá Nhân Chủ Guild)
  - Tuấn 3 5k SILK - 5B GOLD (300k VND Phần Thưởng Dành Riêng Cá Nhân Chủ Guild)
  - Tuấn 4 5k SILK - 5B GOLD (Khai Mở CTC STT Tùy vào Số Lượng Member Sever)

  Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ