vsrotime

SRO- Sparta Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Silkroad Online, Vin Sro, Cap 100, Only Asia Sro Kim Long SRO BÁ VƯƠNG MAP 150 Sro Huỷ Diệt
vsrotime
vsrotime

Trang chủ: http://vsrotime.com/?page=home

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/1108203783655218

Phiên bản: Silkroad Map 90 - Máy chủ: vsrotime

Loại Game: Exp: 2x - Drop: 2%

Alpha Test: 15/03/2024 (12h) - Open Beta: 23/03/2024 (08h)

Ngày đăng: 10/03/2024 11:48 AM

  ? Map 90 only asi ( Item : D9 ( A1 A2 A3 > Son )

  ✅ Sự kiện Chia sẻ bài viết nhận 500 silk

  ✅ Fam tets drop D9 son alphatets 100silk 1 món

  ✅ Chia sẻ lên nhóm quảng cáo sro,chụp ảnh và bình luận tài khoản dưới bài viết !

  Thông Tin Máy Chủ

  ✅- open tets 12h ngày 15/3/2024

  ✅- open 20h ngày 23/3/2024

  ✅- Lever 20 online 2 silk/1h

  ✅- Sever : 6h xanh 2h cam

  ✅- Giới hạn 5 acc/PC, 8 acc trên IP ,1 acc Job/PC,

  ✅- Ghost 10s

  ✅- Mastery CH :270

  ✅- Ko bug pill

  ✅- Open :Khởi tạo nhân vật Leve 1 + 5m sp + item hỗ trợ + Trang bị d4 sos +5 41% full blu

  ✅- Nasun max + 10 tỉ lệ 1 > 10 100% (Yêu Cầu Có BMM Cấp 1)

  ✅- Rate exp x2, Drop x2

  ✅- Rate alchemy : +1>4 100% , +5 65%,+6 15%,+7 5%,+8 > + 10 > Random

  ✅- Hệ thống Hợp thành Pet , trang bị Job , nâng cấp Nasrun 2

  ✅- Hệ thống thưởng giao dịch Job đặc biệt !

  ✅- Lv 50 lên được pet thồ hàng F10

  ✅ Miễn phí HP-MP ,búa sửa chữa

  ✅Giải Thưởng Đua Top

  ??? 1 : 3tr VND + Thời trang không bán shop

  ??? 2 : 2tr VND + Thời trang không bán shop

  ??? 3 : 1tr VND + Thời trang không bán shop

  ✅ Tốp 4 -> 10: Mỗi Tốp 1000 Silk

  ✅ Đặc biệt GM thu mua lại silk của mem

  ✅ Lưu ý: 1 IP Chỉ 1 Giải Duy Nhất Được Công Bố IP

  ⚠️ Buôn 4 thành: Samakhan <=> Đôn Hoàng <=> Hòa Điền <=> Trường an (Hàng Đặt Biệt chưa cập nhật)

  ⚠️ Mở trade từ 7h sáng tới 23h59 cùng ngày.tra de lãi 15m 1 thành

  ⚠️ Nghiêm Cấm out 1s.

  ⚠️ Hệ thống nhiệm vụ nguyên bản

  ⚠️ Hệ thống giao dịch item bằng silk trực tuyến

  ⚠️ Hệ thống soi đồ top bảng xếp hạng

  ⚠️ Kill boss nhận silk,event tự động

  Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ